ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 19 Страница

Психология

Полезный и препятствующий контрперенос От консерватизма к радикализму Расширение осознания клиентами взаимоотношений Причини виникнення різних форм дислалії Види порушень вимови свистячих звуків Види порушень вимови задньоязикових звуків Загальна характеристика мовлення у дітей дошкільного віку з різними рівнями ЗНМ Особливості усного мовлення у дітей дошкільного віку Симптоматика фонетико фонематичного недорозвитку мовленняя дітей дошкільного віку Лабораторне заняття № 37 - 38 Лабораторно–практичне заняття 1 Лабораторно–практичне заняття 2 Основні вузли відеомагнітофона Лабораторно–практичне заняття 3 Лабораторно–практичне заняття 4 Стислі відомості про вогнегасники Технічні характеристики УЗОШ 10.2.010 УХЛ4 Україна, 36000, Полтава, Остроградського, 2 – 222 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРУСТРАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ТЕМА: ТИПИ ПСИХІЧНОГО РЕАГУВАННЯ Відношення до лікарів і медперсоналу ДОДАТКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ №1 Тема роботи: Альтернативні форми вводу текстової інформації в комп’ютер. Після зміни букви о на англійську ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРОБЛЕМНОГО РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ Запоминание предметов с учетом их величины. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ЗПР ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА Психотехнические приемы коррекции внимания у детей с ЗПР Психологическая коррекция мыслительных операций у детей с ЗПР Нейропсихологическая коррекция детей с ЗПР КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Развитие познавательных процессов. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В процессе повторного обследования младенцев в возрасте от 3 до 6 месяцев был сделан упор на анализ взаимодействия зрения и движений. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ЗАДАЧИ Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста с церебральным параличом ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ Опыт нашей работы показал, что конструирование по нерас-члененным образцам-моделям является более эффективным и целесообразным, чем простое копирование образцов (Мамай-чук И. И., 1978). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСГАРМОНИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ Детям предлагается принять позу «кучера на дрожках». Инструкция: «Весь корпус расслаблен, никакого напряжения, мышцы шеи, рук, спины, ног вялые, они как бы выключены, голова ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ Формирование эмоционально-доверительного контакта психолога с участниками процесса (А. С. Спиваковская, 1988). ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ Особенности восприятия и понимания ребенка родителями. Динамика психокоррекционного процесса коммуникативного блока Отклики на книгу «Путешествия души». Глава 1. Смерть и оставление тела. Глава 2. Врата в духовный мир. Глава 4. Отклонившиеся души. Глава 10. Души промежуточных Уровней. Глава 12. Выбор будущей жизни. Глава 13. Выбор нового тела. Мікровикладання. Виклад нового матеріалу у формі бесіди ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ, ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА, ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ СКЛАДОВІ. ТВОРЧИЙ ПЕДАГОГ. ШЛЯХИ ОВОЛОДІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ. Слайд 14. Різні підходи до визначення поняття Слайд 17. Педагогічна техніка Тема: Управління освітою як наука II. Обговорення теоретичних питань Обробка та інтерпретація результатів ІІ. Обговорення теоретичних питань Тема: Загальна культура управлінця, її сутність і структура Тема: Громадянська позиція та інтелігентність управлінця Пропонуємо Вам 12 ситуацій і 3 варіанти відповідей, кожна з яких оцінюється певною кількістю балів. Не занадто надовго замислюйтесь, виберіть один із варіантів, запишіть бали та сумуйте їх. Тема Виховання як рефлексивна взаємодія Список якостей, що характеризують особистість Для визначення рівня та адекватності домагань можна використовувати такі стандарти. Природа психіки та предмет психологічної науки. Основні теорії особистостіСвідоме та несвідоме. Самосвідомість особистості Шкала - социальная эргичность Опросник структуры темперамента В.М. Русалова (ОСТ) Загальне поняття про характер Методика: Дослідження характерологічних тенденцій Чи часто Ви замислювалися над тим, який вплив мають Ваші вчинки на оточення? Текст опитувальника Леонгарда-Шмішека Инструкция для обследуемых по МПДО Творча діяльність та її особливості Мотивація творчої особистості Пізнання (cognition) – є предметом дослідження когнітивної психології Зв'язка слів через скорочення образів (метод запам'ятовування). Запам'ятовування текстової інформації за допомогою виділення ключових слів і встановлення зв'язків між ними. Исследование объема кратковременной памяти Творче мислення та особистість ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МИСЛЕННЯ ВОЛЯ – ЦЕ СВІДОМА ОРГАНІЗАЦІЯ І САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЛЮДИНОЮ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ, СПРЯМОВА НА ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ. Итоговая цветоматрица настроений СТ (сиуаивная тревожность) – лицевая сторона бланка Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі Межличностных отношений (ОМО) Поняття про мовну діяльність Як завоювати друзів і впливати на людей (за Дейлом Карнегі) ОСНОВНІ КОМУНІКАТИВНІ ЖЕСТИ ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ Потиснення з потягуванням руки на себе Стандартний жест схрещення рук на грудях МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНТРОЛЮ Інстанції Я і типові способи поведінки та висловлювання Низькі та високі значення показників тесту СКК Типологія стилів керівництва Труднощі в роботі керівників. Тест № 1. «Чи здатні ви впливати на інших?» ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ II Підготовка до музичного заняття . Словник основних термінів і понять Психічний розвиток – закономірна зміна психічних процесів у часі, виражена в кількісних, якісних і структурних перетвореннях. Путешествие в Сверхголограмму Сведений о потустороннем из других источников Кто такие светящиеся существа? ОРГАНИЗАЦИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Е У С Л У Г И Способы оценки результативности оказания услуги Нарушения в сфере воображения (Wing, 1992) Структурные и функциональные нарушения мозга Биохимические патологии мозга Важность ранней диагностики аутизма Специфические нарушения развития речи(элективный мутизм, нарушение рецептивной речи и т.д.) Типологический подход к изучению личности Особенности группового и индивидуального поведения Деловые коммуникации в рабочей группе Структура коммуникативного акта Мимические коды эмоциональных состояний Социальная обусловленность развития норм общения Проблемы этики и психологии общения в истории философской и психологической мысли Общие этические принципы в деловом общении Место этики в деловом общении Учет этических и социально-психологических особенностей Национально-культурная специфика знаков невербальной Технология деловых собеседований Специфика организации телефонного общения Нормативность литературного языка Логика, композиция, структура речи Умеющий воздействовать на неповторимый ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОТЧЕСТВ Екатерина Сергеевна Филатова Личность в зеркале соционики I. Основные профессиональные способности людей (Уровень 4) Глава 2. Сенсорики и интуиты Глава 3. Совместное действие двух альтернатив. «Клубы» Глава 1. Экстраверсия и интроверсия Глава 3. Рациональность и иррациональность Глава 4. Ведущий блок психотипа ЧИ-БЛ Интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ, Дон Кихот, Искатель). Сравнительный анализ психотипов «Социалы» Внешние отличительные особенности психотипов клуба «Социалы». Действие функций слабых каналов Сравнительный анализ психотипов «Гуманитарии» Отношения дуализации или полного дополнения Глава 2. Другие симметричные отношения Отношения полной противоположности Глава 3. Асимметричные отношения Дальнейшее развитие юнговской типологии (Уровни выше 16) ЛСЭ, Штирлиц, Профессионал (ЧЛ-БС) СЭЭ, Наполеон, Политик (ЧС-БЭ) ЭИИ, Достоевский, Гуманист (БЭ-ЧИ) Сенсорно-логический экстраверт, Реалист, Жуков Интуитивно-логический экстраверт, Искатель, Дон Кихот Послесловие. Соционика и генетика I. Цифровой тест В. мегедь—А. Овчарова Личность. Теории, упражнения, эксперименты Практика по получению первичных умений и навыков Методические материалы по процедурам оценивания Материально-техническая база Повседневный опыт и три проблемные области Объяснение неосуществленных действий Мотив как объяснительное понятие Основные направления в исследовании проблем мотивации Линия когнитивной психологии Мотивация в теориях черт: мотивы Факторно-аналитическая теория черт: Раймонд Б. Кеттелл Классификация мотивов на основе инстинктов: Уильям Мак-Дауголл Ситуационные детерминанты поведения Подкрепляющий эффект редукции влечения Приобретенные влечения. Влечение как интенсивный стимул Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации Отношения между двумя моделями Ожидание и целенаправленность Средний и поздний этапы исследований Халла Боллсовская когнитивная модель мотивации привлекательностью Квазифизиологическая модель мотивации привлекательностью Биндры Модель выбора риска Аткинсона Модель инструментальности Врума Результат и следствия действия Волевые процессы реализация интенций Упорство: поддержание устойчивости тенденции действия в процессе достижения цели Мотивационное и волевое состояния сознания Ситуативные побуждающие эффекты Эффекты терапевтического вмешательства Эволюционно-психологические аспекты Разработка ключевых категорий анализа содержания рассказов Методика ТАТ для обоих мотивов достижения Согласованность как проблема измерения и формулирования конструктов Либо мотивом достижения в условиях разной ориентации (групповой либо индивидуальной) и разной обратной связи со стороны экспериментатора Функциональная зависимость валентности от мотива Субъективная вероятность успеха Максимизация аффекта или максимизация информации Сила мотивации и достижения: количество и качество Двоякая роль силы мотивации в кумулятивных достижениях Соотносительные нормы оценки результатов Соотносительно-нормативная ориентация Соотносительно-нормативная ориентация как мотивационное понятие Теоретико-нормативная концепция Шварца Каузальная атрибуция со стороны помогающего Каузальная атрибуция со стороны нуждающегося в помощи Сопереживание в свете теории научения Границы агрессивного поведения Восемь видов агрессии по Мойеру Норма социальной ответственности и самооправдание при ее нарушении Примененное наказание как справедливое и несправедливое Ожидание достижения цели агрессии и возмездия за агрессивное поведение Благоприятствующие агрессии ключевые раздражители Стабильность агрессивного поведения Конструкт «мотив агрессивности» Недостаточная убедительность экспериментов по изучению катарсиса Онтогенетические и эволюционно-биологические аспекты социальных связей Поведенческие корреляты данных ТАТ Физиологические и нейроиммунологические Измерение мотива близости и его поведенческие корреляты Четыре стадии развития ориентации на власть по Мак-Клелланду (McClelland, 1975, S. 14, 36) Мотив власти в критериальных группах Мотивационной констелляции у руководства фирм (Коек, 1974, р. 216) Приписывание причин: теория каузальной атрибуции Феноменальное и каузальное описания Концепция «личной причастности» де Чармса Первоначальная постановка вопроса и модели исследования атрибуции Модель соответственного вывода Джоунса и Дэвиса Либо в обстоятельствах, либо в субъекте Конфигурационные понятия: каузальные схемы по Келли Вопрос об используемой информации Атрибуция успеха и неудачи, служащая сохранению самооценки Атрибуция деятельности достижения Сочетание условий, приводящее к использованию тех или иных каузальных элементов Обусловленные мотивами различия в атрибуции Последствия атрибуции успеха и неудачи Самооценочные эмоции: атрибуция относительно способностей и старания Эмпирические подтверждения модели самооценивания Вклад теоретико-атрибутивного подхода в изучение мотивации достижения Оптимальный уровень активации или рассогласования Однородность тематики (эндогенность) действия и его цели Ослабляет ли внутреннюю мотивацию регулярное подкрепление? Решающие Мотивационные параметры расширенной модели Перемена действия: «Динамическая модель действия» Объяснительная ценность динамической модели действия Экспериментальная парадигма, ориентированная на деятельность достижения Тип атрибуции, способствующий обобщению: стабильно-глобально-внутренний Атрибутивный стиль и депрессия Функциональный дефицит или стабильно-глобальный атрибутивный стиль Переход к динамичным переменным представлений о себе Представление о своих способностях и модель расчета усилий

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.031 с.)