ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 96 Страница

Психология

Смирение перед силами судьбы Отрывок из письма Идрису Лаору Этика в отношении к другим практикующим, обществу и окружающей среде Книги серии «Школа Психоантропологии» ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАО ИНСТИТУТ СИНЕРГИЙНОЙ АНТРОПОЛОГИИ Василюк Ф.Е. Переживание и молитва. Опыт общепсихологического исследования. Москва, Смысл, 2005 Феноменологическая константа Пространство выразительности О единой категории переживания Открытость и закрытость переживания Вы просто ему не нравитесь: Вся правда о мужчинах Вы просто ему не нравитесь: вся правда о мужчинах Оправдания типа «Может быть, я не хочу никого обманывать» Оправдание типа «Это лучше, чем ничего» Оправдание типа «Он на все находит кучу объяснений» Оправдание типа «Но он по крайней мере знал ее» Оправдание типа «Но я ведь такая милашка» Оправдание типа «Я просто должна подождать» Оправдание типа «Он просто пока не нашел себя» Санаторні школи та школи-інтернати України для дітей з різними захворюваннями на початок 2000/01 навчального року Генезис поглядів на розуміння сутності поняття «адаптація» Якісний склад учнівського контингенту ЗСШІ м. Харкова станом на 2005-2006 н.р. Психологічних, соціально-педагогічних напрямів роботи ЗСШІ (за 7-бальною шкалою) Дослідження експериментальних і контрольної групи Результати формувального експерименту (групи Е-К) Ретроспективний аналіз розвитку і становлення інтернатних закладів (VІІІ-ХХ ст.) Комплексно-цільова програма адаптації старших підлітків до ЗСШІ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА Статево-віковий і тематичний розподіл досліджуваних авторів інтернет-сайтів Інтернет-сайтів та їхніх авторів Гомогенность шкалы интернет-зависимости А.Е. Жичкиной Ключи к шкалам опросника Томаса Оценка креативности в опроснике креативности Джонсона Кореляції показників, отриманих за шкалою інтернет-залежності Кореляції показників, отриманих за всіма методиками, у сегменті досліджуваних першого інтернет-сайту Кореляції показників, отриманих за всіма методиками, у сегменті досліджуваних одинадцятого інтернет-сайту Вправа «Вступ до релаксації» Вправа «Перегляд стану тривожності» Вправа «Навмисні викликання» Вправа «Релаксація по Джекобсону» Вправа «Техніка активного слухання» Вправа «Аналіз моментів, на яких втрачається час» Вправа «На якій я сходинці?» Вправа «Особистий герб і девіз» Підведення підсумків тренінгу Спеціальність 17.00.02 – Театральне мистецтво На здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ Актор як матеріал власного твору Акторська органіка в акті публічного усамітнення ВЕРНІСАЖ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ АКТОРА Шкала оцінки ризику розвитку пролежнів за Braden Протокол проведення первинної та поточної Внутрішньолікарняного інфікування сечових шляхів Методологічні принципи психології. Організаційні процеси сприймання. Формування перцептивного образу. Теорії пам'яті в психології. Базові розумові операції – аналіз, синтез, абстракція, узагальнення. Емоції і почуття людини. Індивідуальна своєрідність емоцій і почуттів. Психологічна характеристика темпераменту, прояв його ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Стрес як кризовий стан. Травматичний стрес Можна умовно розділити осіб, які пережили травматичну подію, на кілька категорій. Психологічні механізми виникнення посттравматичного стресу Індивідуальна вразливість та психологічні наслідки травми Тема: Втрата – як причина кризи. Синдром втрати. Горе втрати як процес. Стадії та завдання горя горя Консультування клієнта, пережити втрату СТАДІЯ 1. ВИВЧЕННЯ (ДОСЛІДЖЕННЯ) Переживання втрати при розлученні. Ставлення людини до своєї хвороби Життя в секті як втрата особистої свободи. Втрата роботи як професійна криза. КАК СТАТЬ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫМ И УДАЧЛИВЫМ? В Социально-реабилитационном центре с жилой зоной проживания для ветеранов войн и Вооруженных сил. Ключ эффективен с первого применения даже у тех, у кого приемы «не получаются». Хотите быть свободными, хотите научиться летать? Успеха добивается тот, кто лучше управляет своим состоянием. Разговор с футбольным тренером. Из авторского видеоучебника «Азбука саморегуляции для детей, их родителей и педагогов» Как помочь себе в условиях неопределенности. НА ЧЕМ ОСНОВАН МЕТОД «КЛЮЧ». Ключ — это из области биокибернетики. От аутогенной тренировки к современному методу Ключ. Явление состояния «союза между умом и телом» (называемого на древнем индийском языке санскрит — «йога») достигается с помощью управляемых идеомоторных движений за минимальное время. Методика повышения психологической устойчивости. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ САМООТНОШЕНИЯ Основные психометрические характеристики опросника МИС Перелік логопедичної документації в спеціалізованій групі дошкільного Перелік законодавчих документів, на основі яких здійснюється корекційна робота Самоаналіз і аналіз фронтального заняття Проаналізуйте наступні судження видатних вчених про темперамент. Чому вони так думали? Нижче наведено фрагменти з художньої літератури. Проаналізуйте їх щодо розкриття змісту поняття характер. Виберіть із наведеного списку слів, ті, якими можна описати ХАРАКТЕР. Дайте відповідь. Чи можна визначити характер особистості за тим як вона спить? Про що свідчать подібні факти? Як вони характеризують природу здібностей? ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЕМОЦІЙНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ Методика проведення дослідження. ТЕМПЕРАМЕНТ ЯК БІОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ОСОБИСТОСТІ Діагностика міжособистісних стосунків. МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ Взаємозв’язок стресу та стану здоров’я. Семінарське заняття: «Особистість як об’єкт і суб’єкт самотворення» Модульна контрольна робота №2 Обрати стиль життя з запропонованих , який найбільше підходить. САМООЦІНКА РІВНЯ ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ОСОБИСТІСНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК Г. АЙЗЕНКА Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Миколаївський національний університет ім.. В.О.Сухомлинського ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Номери контрольних завдань у відповідності до номерів у списку в журналі академгрупи Оцінка небезпек за допомогою матриці ризиків для певної сфери життєдіяльності. До яких спектральних кольорів найбільш чутливе око людини? Надзвичайні ситуації: класифікація, попередження, захист Методика розрахунку можливості допуску до роботи працівників при наявності у повітрі кількох хімічних речовин. Які заходи недоцільно здійснювати для забезпечення безпеки особистого майна? Чи входить підвищення безпеки життя до напрямків покращання якості життя людей в концепції про сталий розвиток Кафедра охорони праці та цивільної безпеки Тема: Організація навчання з цивільного захисту населення та формувань. Тема: Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. В дитячому оздоровчому закладі Виробнича літня педагогічна практика проводиться на третіх курсах Основні обов’язки керівників педагогічної практики в літніх дитячих оздоровчих закладах. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу Що потрібно взяти вожатому-вихователю? Кодекс честі педагога МДЦ «Артек» Звіт про виконання психолого-педагогічного дослідження Якому стану внутрішнього середовища організму людини відповідають «комфортні умови» навколишнього середовища? Визначити, до якого виду хімічно небезпечних речовин відноситься алкоголь (етиловий спирт)? ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Семестр 1. Практичне заняття 18. КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. Особливості догляду за хворими на бронхіальну астму Особливості догляду за хворими з вадами серця ТЕХНІКА ВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСУ, РЕЄСТРАЦІЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМУ ЛИСТКУ. ВИЗНАЧЕННЯ ДОБОВОГО ДІУРЕЗУ І ВОДНОГО БАЛАНСУ. VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ Задоволення потреби пацієнта в нормальному диханні. Оксигенотерапія ІНГАЛЯЦІЙНИЙ СПОСІБ ОКСИГЕНОТЕРАПІЇ '' З КИСНЕВОЇ ПОДУШКИ Особливості проведення клізми дітям Використання сифонної клізми Семестр 2. Практичне заняття 12. УЧАСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Підготовка пацієнта до цистоскопії. Асистування лікареві під час процедури Семестр 1. Практичне заняття 22. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ТЯЖКОХВОРИМИ ТА АГОНУЮЧИМИ ПАЦІЄНТАМИ ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ТЯЖКОХВОРИМИ ТА АГОНУЮЧИМИ ПАЦІЄНТАМИ СТАДІЇ ТЕРМІНАЛЬНОГО СТАНУ. ЇХ ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З УМИРАННЯМ ТА СМЕРТЮ ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ Тест-опитувальник вибору моральних цінностей, призначений для вивчення стилю життя, кожен з яких описаний через п’ять основних цінностей, які у більшості випадків виступають мотивами поведінки. Канонічні назви і псевдоніми соціотипів Комплекс слияния и непрожитая жизнь Натан Шварц-Салант январь 2008 Утка это или кролик? Слиты мы или полностью разъединены? Восприятие: незримый мир комплекса слияния Взгляд отводить и видеть наизнанку Тонкое тело души: защитный покров внутренней жизни Трансформирование суррогатной кожи На протяжении этого мучительного периода я остро осознаю себя, надеясь, что она не замечает, что я избегаю ее, не замеча- Раскрытие фантазий, страха и ярости Процесс Джеральда был рождением из хаоса, в котором он выжил, пройдя через полное мук существование — или, луч- Архетипическое ядро комплекса слияния Комплекс слияния в творчестве Я сотворила и я повелела ему, тому, кто повелевает благом Губы мои Друзья-Близнецы Я — великое Слово Когда мы сбросим этот бренный шум, Комплекс слияния возникает повсеместно. Нынешние времена часто связывают с Кали Югой. Миф предполагает, что среди смятения мы должны сохранять веру— Виду этот материал как часть опыта поля, и не осознавал, что это «замещающая кожа», заключающая в себе комплекс слияния Наоми. Дестабилизирующий эффект того, как эти слова выталкивают друг друга, слегка и на время нервирует. И мы замечаем только его рефлексию, которая, конечно является его проблемой» (стр.287) ПОЧЕМУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКАЗКИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ? МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СКАЗКАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Знакомство со следующей сказкой ТЕКСТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СКАЗОК Сказка о странствиях принца Леона Принцесса, которая плохо училась К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР Послання Івана Вишенського: проблематика, поетика. Розвиток бурлескної традиції в літературі кінця XVIII – першої половини ХІХ століття. «Енеїда» І.Котляревського як видатний бурлескно-травестійний твір Концепція людини в романах І.Багряного «Тигролови» та «Сад Гетсиманський» Фабула, сюжет, композиція прозового твору Основні літературні угруповання першої половини XX століття Літературна дискусія 1925-1928рр. Естетична платформа М. Хвильового. Особливості творення селянських типів у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Громадянська лірика Василя Симоненка Проблематика роману О. Гончара «Собор». Філософічність лірики В. Стуса. Доба національного відродження: від Котляревського до 20-х років XX віку. Героєм жанру інтелектуальної драми стає новий суспільний тип інтелігента, тло дії – двадцяте століття, з його соціальними конфліктами і моральними протиріччями. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні». Історична правда та романтичний пафос у змалюванні подій II світової війни Т.Г. Шевченко, поема «Кавказ» Тіні забутих предків». Особливості поетики. Релігійно Полемічна література (тут - кінця XVI – початку XVIІ ст.): причини появи, проблематика, видатні автори. Періодизація української літератури (за історико-хронологічним принципом) Фаза первая: прибытие в лагерь Что остается человеку: голое существование Без всякой сентиментальности Счастье — это когда худшее обошло стороной Последнее желание, выученное наизусть Анализ временного существования Задать вопрос о смысле жизни Фаза третья: после освобождения ЗАБЫВАНИЕ ИМЕН И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ О ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТСТВА И ПОКРЫВАЮЩИХ ВОСПОМИНАНИЯХ ЗАБЫВАНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЙСТВИЯ. СОВЕРШАЕМЫЕ «ПО ОШИБКЕ» СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕРМИНИЗМ. – ВЕРА В СЛУЧАЙНОСТИ И СУЕВЕРИЕ. – ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ Основні форми соціально-психологічного знання і практика педагогічної діяльності. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПСИХОКОРЕКЦІЇ – 5 Вимоги до підготовки та проведення психологічної бесіди. Протокол бесіди. Опитувальник локус контролю (за О. Ксенофонтовою) Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації Дубовицька Т.Д. Методика вивчає словесно-логічне мислення дітей віком 6-7 років. Відчуття як психічний процес. Фізіологічні основи відчуттів. Загальна характеристика мислення дошкільників Свідомість. Структура свідомості. Самосвідомість. Мова і мовлення. Фізіологічні основи мови. ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ – 15 Форми платування та звітності практичного психолога КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ – 2 САМОВИХОВАННЯ І САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ – 1 ІІ. Организационно-методические указания Тема 1. Введение. Объект, предмет, задачи методики преподавания в высшей школе Тема 15. Педагогические технологии Классификация и характеристика основных методов Современные проблемы организации экономического Понятие педагогических технологий, признаки и классификация Тест как форма обучения, контроль и оценивание знаний Определяющие черты личности педагога Гуманизация учебно-воспитательного процесса Учебная деятельность с использованием современных средств массовой коммуникации и компьютерных технологий Основы экономической психологии: понятие, предмет, цель, направления исследований Какая из перечисленных отраслей психологии относится к фундаментальным? Что является предметом изучения в психологии? Е) Инструкционно-технологические карты. Выберите метод воспитания, наиболее эффективный при формировании опыта поведения и деятельности воспитуемого (имеется в виду, что он используется в комплексе с другими, но является ведущим). Дослідження як форма існування та розвитку науки. Номотетичний підхід і кількісні досл в психл Зовнішня та внутрішня мотивація особистості. Мотивація досягнення та уникнення невдач. Предмет, мета та завдання психології особистості. Аналітична теорія особистості К.Юнга. Характеристика архетипів Методи досліджень в організаційній психології Криза професійних експектацій на стадії професійної адаптації. Фактори, які її детермінують та способи подолання. Криза соціально-професійної самоактуалізації на стадії майстерності. Фактори, які її детермінують та способи подолання. Методи та психотехнології гуманістичного напрямку психотерапії Специфіка особистісних якостей та здібностей, необхідних викладачу психології. Загальна характеристика принципів викладання психології на сучасному етапі Принципи кредитно модульної системи навчання Сутність держави та природа влади Григорій Сковорода (1722-1794). Вплив типів лідерства на поведінку групи. Приклад лабораторного експерименту.Левін Етичні проблеми психологічних досліджень Когнітивна соціальна психологія С. Московічі. Концепція соціальних уявлень КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЧУВСТВО БЕСПОКОЙСТВА

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.03 с.)