ТОП 10:

Инфопедия — Новые добавления

Новые добавления

Зв’язок курсу з іншими дисциплінамиТЕМА 2. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВАХарактеристика основних теорій (концепцій) підприємстваПідприємництво як сучасна форма господарювання: сутність та принципи організації. Види підприємницької діяльностіФорми об’єднання підприємствВнутрішнє середовище підприємстваСтруктура підприємств, її види та елементний складНапрями і шляхи удосконалення управління підприємствомРинкова інфраструктура, її складові елементи та функціїРозрахунок чисельності працюючих на підприємствіПоказники руху робочої сили на підприємствіПродуктивність праці, показники та методи її вимірюванняСтруктура основних фондів підприємстваВиди і показники зношення основних фондівНапрями відтворення основних фондів підприємстваПоняття та матеріальний склад оборотних фондів підприємстваРозрахунку нормативів оборотних коштівНематеріальні активи підприємства, їх вартісна оцінка і амортизаціяВиробничі інвестиції (капіталовкладення), їх склад та структураМетоди оцінки ефективності капіталовкладеньФінансові інвестиції та їх класифікаціяІнновації та інноваційні процеси, їх види і характеристикаТа характеристика її складових елементівМетоди оцінки якості продукціїСтандартизація і сертифікація продукціїКалькулювання витрат на виробництво продукціїМета і методи ціноутворення в умовах ринкуРезультатів діяльності підприємстваПоказники оцінки фінансового стану підприємстваСуть, види та показники ефективності діяльності підприємстваПоняття бізнес-процесів, їх структура і характеристикаБенчмаркинг як метод управління ефективністю підприємстваЕтапи розробки та оцінка результатів реструктуризаціїЗагальна характеристика процесу санації підприємстваСутність, причини та ознаки банкрутстваОтличительные черты совета европы и Совета ЕС.Процесс формирования комиссии.Перспективы интеграции ЕС и РФ.Меры экологической защиты ЕС.Тема 16. КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ДО ВИПУСКУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇСистема створення й освоєння нової технікиРозрахунок обсягів виробничої площі та необхідної кількості обладнанняРозрахунок чисельності персоналу підприємстваРозрахунок місячної заробітної плати для допоміжних працівників та адміністративного персоналу (погодинники)Екологічні права громадян — це закріплені в законі і гарантовані системою права можливості у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, використання природного середовища.Види екологічних прав громадянГарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадянПоняття і особливості права власності на природні ресурсиФорми та методи забезпечення права власності на природні ресурсиПідстави виникнення права природокористуванняІмперативи. 2. Пріоритети. 3. Принципи.Економіко-правове стимулювання екологічної діяльностіОсновні закони, що регулюють екологічні відносини:- Конституц ія України.Місце раціонального природокористування в екологічних відносинахСтаття 4. Право державної власності на землюВоди (водні об'єкти) є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування.Правове регулювання заготівлі деревини, живиці, другорядних лісових матеріалівСуб'єктами права користування виступають підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, в тому числі іноземні.Стаття 54. Компетенція спеціально уповноважених державних органів щодо контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світуПорушення законодавства у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу як підстави адміністративної і кримінальної відповідальностіОрганізаційно-правові заходи охорони атмосферного повітряДержавний облік у галузі охорони атмосферного повітряПраво користування надрами та його видиПорушення законодавства про надра як підстави адміністративної і кримінальної відповідальностіМісце підприємства у економічній системі. Підприємство як основаРинкової економіки. Мета і функції підприємства. Класифікація підприємств.Поняття основних засобів, їх склад та структура. Класифікація основнихПоняття, класифікація та структура ОЗНарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати працівниківЕкономічний зміст і функції ціни. Види цін. Гуртові та роздрібні ціни наРасчет с/с единицы продукции по статьям калькуляцииАнализ финансовой устойчивости: коэффициенты финансовой устойчивости, факторы финансовой устойчивостиКласифікація підприємств за певними ознаками.Добровільні об’єднання підприємств.Необхідність, сутність та основні принципи управління підприємствомОсновні принципи класифікації виробничих структурОсновні типи організаційних структур управлінняДержавне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання.Поняття, класифікація та структура персоналу підприємстваСистема оцінки трудового потенціалу підприємстваВизначення чисельності окремих категорій працівниківКадрова політика та система управління персоналомЕкономічна сутність, класифікація і структура основних фондівСпрацювання і амортизація основних фондівМетоди амортизації основних фондів та їх характеристикаМетодичні основи розрахунку виробничої потужностіПоказники і шляхи підвищення ефективності використання основних фондів і виробничої потужності підприємстваНематеріальні активи підприємстваОцінка вартості та амортизація нематеріальних активівІнвестиції, їх види та характеристикаПоняття, склад і структура виробничих інвестиційОцінка ефективності використання виробничих інвестиційФінансові інвестиції і оцінювання їх ефективностіСутність, склад та класифікація оборотних коштів підприємстваПоказники та шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємствіНауково-технічний прогрес, його значення, сутність і основні напрямиОрганізаційний прогрес та його характеристика.Поняття та основні елементи виробничого процесуОсновні типи організації виробництва та їх порівняльна характеристикаОрганізація виробничого процесу у часіМодуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.Модуль 2 Ресурсне забезпечення діяльності підприємстваМодуль 4. Ефективність діяльності підприємства та економічна безпека.Підприємство в сучасній системі господарюванняТема 15. Інноваційна діяльністьТема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства.Тема 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємствТема 20. Витрати підприємстваНапрямки науково-пошукової роботиТема заняття: Розрахунок обсягів продукції підприємства.Тема 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праціТема 17. Матеріально-технічне забезпеченняТема 19. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукціїТема 21. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарюванняМотивація – це функція управління, яка являє собою6Тема 10. Персонал підприємства, продуктивністьТема 11. Інтелектуальний капітал.Як попередити втрати від передчасного морального зносу засобів?Який серед перерахованих напрямків не належить до реального інвестування ?Тема 16. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.Тема 17. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика.Який із заходів не може бути віднесеним до шляхів скорочення тривалості виробничого циклу?Тема 21. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання.Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств.Тема 27. Економічна безпека підприємстваХарактеристика электроснабжения.Лампы табло, пульта и питающих панелей.Расчёт аккумуляторной батареи.Расчет стрелочной панели ПСП-ЭЦК.Функциональная схема электропитающей установки.Міністерство освіти і науки УКраїниЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліниНЕ 1.2. Становлення і розвиток української етнопедагогікиНЕ 2.2.1. Народна педагогіка про особливості розумового розвитку дітейНЕ 2.2.4. Народна педагогіка про естетичний і фізичний розвиток особистостіМотивація пізнавальної діяльності класних керівників: Повідомлення мети і завдань заняттяТема 4. Народнопедагогічна навчально-виховна система українцівТема 6. Народна педагогіка як основа розвитку українського шкільництва на сучасному етапіСписок основної літератури до курсуДля поточного та підсумкового контролюПерелік видів роботи, передбачених індивідуально-дослідною діяльністю (згідно тематики семінарських занятьМодуль 1. Теоретико-методологічні засади української етнопедагогікиМодуль 3. Народна педагогіка як основа розвитку національної освіти УкраїниДля проведення підсумкового контролюдо проведення семінарських занятьПоняття аудиту, історія розвитку аудиту.Мета, предмет, метод і об'єкти аудитуОрганізація аудиту в Україні та порядок створення аудиторської фірмиОрганізація аудиторської фірмиКлієнти аудиторських фірм і критерії їхнього виборуДжерела інформації про діяльність підприємства для аудитораАудиторський ризик, його сутністьАудиторські докази та джерела їх отриманняАудиторський висновок його видиАудит касових та розрахункових операційАудит основних та інших необоротних активівАудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.Аудит доходів і фінансових результатівАудит розрахунків з оплати праці та з бюджетом.Аудит фінансово - господарської діяльності підприємства проводиться в три етапи.Аудит підприємств малого бізнесуАудит консолідованої фінансової звітностіПравові основи діяльності підприємства.Методи визначення чисельності окремих категорій персоналу.Продуктивність праці та методи її розрахунку.Види фізичного спрацювання і техніко-економічного старіння засобів праці та застосовуванні форми їх усунення.Нормування обігових коштів підприємства.ТЕМА 11. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВАТЕМА 12. РЕГУЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯЗадачі для самостійного розв'язкуПрогноз обсягу випуску окремих видів виробів у ВАТ «Струм-Прилад», тис. грн.Екологічні права і обов’язки громадян.Відповідальність за екологічні правопорушення.Правовий режим природно-заповідного фонду.Тема. Підприємство як суб’єкт господарюванняТема. Трудові ресурси підприємстваТема. Організація діяльності підприємстваТема. Собівартість продукціїТема. Ефективність діяльності підприємстваІнформація для аналізу (тис. грн.)Показники для визначення ефективності використання обладнанняІнформація для визначення потужності підприємстваОбсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів за рікПоказники випуску продукції та витрати борошна на її виробництвоПоняття та основні елементи виробничого процесу.Поняття, види і значення інфраструктури.Маркетинг: поняття, види і основні функції.Методи визначення цін на продукцію в умовах ринкових відносин.Тема 18. Европейский парламентТема 23. Консультативные органыТема 38. Культурно-правовое развитие ЕСТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И РЕФЕРАТОВМережоподібні підприємства, особливості їх виникнення і функціонування.Суть, функції та види заробітної плати. Форми та системи оплати праці.Загальна характеристика основних засобів. Види вартісної оцінки основних засобів.Сутнісна характеристика інвестицій, їх класифікація і структура.Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій.Техніко-економічне обґрунтування санації підприємства.Професійна спрямованість курсуРозподіл навчального часу За темамиСтруктура виступу з представлення результатів наукового дослідженняСемінарське заняття 1.2. Структура наукового дослідженняЛабораторне заняття 1.1. Вибір проблеми експериментального дослідженняЗавдання до підсумкової модульної роботи №1Модуль 2. емпіричні та експериментальні методи психологічного дослідженняСемінарське заняття 2.2. Кореляційний та експериментальний підходи у психології. Поняття про кореляційне дослідженняСемінарське заняття 2.3.2. Факт і артефакт в експерименті. Валідність експериментуСемінарське заняття 2.4.2. Експерименти у клінічній та організаційні психологіїЛабораторне заняття 2.2. - 2.3. Визначення методологічних засад дослідження. Збір емпіричних даних.Завдання до підсумкової модульної роботи № 3Семінарське заняття 3.2. Дослідницька програма в експериментіЛабораторне заняття 3.1-3.3. Обробка та аналіз результатів психологічних експериментівУмови автоматичного зарахування екзаменуЗавдання контрольної роботи з дисципліниТести з дисципліни «Економіка підприємства»Тема 4. Необоротні та оборотні активи підприємствТема10. Попит, виробництво, якість і конкурентоспроможність продукціїПідприємницькі договори та їх структураРесурсне обгрунтування виробничої програми підприємстваПрогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктівПоказники виробничої програми, номенклатура, асортиментПродуктивність праці як економічна категоріяПоняття і види нематеріальних ресурсівВартісне оцінювання нематеріальних активівПідприємство як основна ланка національної економікиРоль персоналу у діяльності підприємства. Підходи до оцінки персоналу.Продуктивність праці та її характеристикаПоняття, склад та джерела формування оборотних коштівПоказники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємстваІнноваційна політика підприємства: сутність та види.Основні форми і системи оплати праціСобівартість продукції та характеристика її видів.Методологічні принципи експериментальної психологіїЗавдання експериментальної психологіїЗгода на участь у психологічному дослідженніКласифікація методів психологічного дослідженняОсновні компоненти психологічного дослідженняПоняття про дослідницьку программуТЕМА 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙПоняття та зміст економіки праці. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.ТЕМА 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИКомпоненти трудового потенціалуКомпоненти трудового потенціалу в системі факторів якості життяФормування системи соціально-трудових відносин в умовах переходу до ринкової економікиСутність соціального партнерства.Наймані працівники та їх об’єднання як суб’єкти соціального партнерстваРоботодавці та їх об’єднання як суб’єкти й соціального партнерстваОргани соціального партнерства в Україні.Основні моделі соціального партнерстваОсновні категорії та поняттяУмови виникнення та ефективного функціонування ринку праціФункції та сегментація ринку праціПоняття і види зайнятості населенняМатеріальна допомога з безробіттяПриродний рівень безробіття. Закон ОукенаСвітові структурні зрушення у сфері зайнятостіПоняття і основні напрями організації праціМетоди вивчення змісту праці й затрат робочого часуЗаконодавче регулювання робочого часу і часу відпочинкуСутність і значення продуктивності праціФактори і резерви росту продуктивності праціСутність, функції та принципи організації заробітної платиСистема плати за знання та компетентністьПоказники чисельності, структури та руху кадрівРозрахунок потреби підприємства в робочій силіВизначення фонду заробітної плати на підприємствіРозділ IІ. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівниківРозділ І. Використання робочого часуТЕМА 12. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНЕтапи соціологічного дослідженняМетоди збирання інформації в дослідженні соціально-трудової сфериПричини виникнення МОП, історія її розвитку та основні завданняСтруктура Міжнародної організації праціОсновні напрямки діяльності МОП.І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИТЕЙЛОР ТА ЙОГО ВНЕСОК В РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ПРАЦЮ.ЕМЕРСОН ТА ЙОГО ВНЕСОК В РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ПРАЦЮ.ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ.ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ РУХУ КАДРІВ.МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВТЕОРІЯ К. АЛЬДЕРФЕРА («СВР»)КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІПОНЯТТЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯЕкологічне право. Навчальний посібник. – Львів, 2011. – 91 с.Кандидат юридичних наук, доцент Андрусяк Т.Г.ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМАЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАДР В УКРАЇНІПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВОД В УКРАЇНІПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЛІСІВ ТА РОСЛИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІПРАВОВИЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ПРАВОВІ ЗАСАДИ І МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙЯк співвідносяться юридичні поняття “довкілля” і “навколишнє середовище”?Що передбачає рекультивація земель?Який максимальний термін короткострокового лісокористування?Предмет, мета та завдання дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінамиПраця як об’єкт економічного дослідженняЗакони України про покращання трудових відносинТрудовий потенціал: поняття, складовіРинок праці в економічній системіОсновні концепції та моделі ринку праціСоціально-трудові відносини зайнятостіПоказники і види безробіття. Закон ОукенаДержавне регулювання зайнятості населення в УкраїніСутність і показники продуктивності праціОсновні шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах харчової промисловостіРегулювання робочого часу та нормування праціКласифікація витрат робочого часуФотографія виробничого процесу (ФВП)Метод мікроелементного нормуванняПолітика доходів і рівень життяДиференціація доходів. Державне регулювання доходівЕлементи організації оплати праці. Структура заробітної платиБезтарифні моделі оплати праціСтуктура системи соціально-трудових відносинФактори формування соціально-трудових відносин у суспільствіРегулювання й удосконалення соціально-трудових відносинСуб'єкти соціального партнерстваПринципи ефективного функціонування системи соціального партнерстваАналіз чисельності, структури та руху кадрівМоніторинг соціально-трудової сфериСтворення Міжнародної організації праціНапрями роботи Міжнародної організації праціПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВихідні дані для розрахунку амортизаційних відрахувань основних виробничих фондівФорми права власності на природні ресурси.Підстави для виникнення відносин права власності на природні ресурси.Суб’єктивне право власності на природні ресурси.Поняття та підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері.Інститут юридичної відповідальності в галузі екології (як і загально-правової юридичної відповідальності) складається з двох частин.Соціально-правова характеристика екологічних правопорушень.З урахуванням суб'єктного складу виокремлюють загальні та спеціальні екологічні обов'язки.Класифікація екологічних правопорушень.Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.Умовами настання дисциплінарної відповідальності єПоняття, предмет, методи та система земельного права.Земельні правовідносини можна класифікувати за інститутами земельного права та залежно від їх матеріального або процесуального характеру.Підстави виникнення права власності на землю.Суб’єкти права власності на землю. Об’єкти права власності на землю.Підстави виникнення зміни, припинення права землекористування.ТЕМА 5. МАТЕРІАЛЬНІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИТЕМА 7. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСЬ ПІДПРИЄМСТВАТЕМА 9. ТЕХНІКО - ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВАТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВАТЕМА 14. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІТЕМА 16. ЦІНИ І ТАРИФИ НА ПРОДУКЦІЮІV. Зміст практики та структура звітуОформлення ілюстрацій і додатківV. Підведення підсумків практикиОбслуговування споживачів та внутрішній маркетингТЕМА 1. РИНОК ПОСЛУГ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ТА ПОВЕДІНКА ПОСЛУГИ НА РИНКУТЕМА 5. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА У МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГТЕМА 7. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗБУТОМ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТОВАРІВЯкий зв’язок цінової політики та цілей підприємства?ТЕМА 6. КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОСЛУГТЕМА 8. МАРКЕТИНГ У СФЕРІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ПОСЛУГОплата праці керівників, службовців та спеціалістів.Солідарна політика заробітної плати -Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліниТема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільстваТема 3. Соціально-трудові відносини як системаТема 4. Соціальне партнерствоЗадачі, ситуаційні завдання, вправиТема 5. Ринок праці та його регулюванняТема 6. Соціально-трудові відносини зайнятостіТема 8. Продуктивність і ефективність праціТема 9. Політика доходів і оплата праціТема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праціТема 12. Моніторинг соціально-трудової сфериТема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносинМЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЕНТАМИРозрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу підприємстваВизначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємстваВизначення основних фінансово – економічних показників діяльності підприємстваВизначення показників ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства в наступному роціОчікувані показники діяльності підприємства в наступному роціПРЕДМЕТ, МЕТОД I ЗАВДАННЯ КУРСУПоняття, види і особливості природокористуванняПоняття і завдання дисципліни «Економіка природокористування»Навколишнє природне середовище як об'єкт пізнанняПоняття, класифікація і проблема відходів у контексті переходу до екостійкого розвиткуРоль науково-технічного прогресу (НТП) у ресурсозбереженніЕколого- економічні пріоритети у вирішенні проблеми відходівОсновні природоохоронні заходиМеханізм формування економічного збиткуМетодика розрахунку економічного збиткуМеханізми реалізації еколого-економічної політикиЕкономічні інструменти екологічної політикиПлата за забруднення навколишнього природного середовищаНормативи збору, що справляється за викиди основних забруднюючихЗабруднюючих речовин пересувними джерелами забрудненняІсторичні аспекти розвитку екологічного законодавства УкраїниМіжнародний досвід екологічного законодавстваПоняття і система екологічного законодавства УкраїниМетодичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліниФорма контролю: перевірка конспектів, усне та письмове опитування.ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКерівництво та захист курсової роботиЗАВДАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИКритерії оцінювання завдань, (аналітико-розрахункових, ситуаційних, тощо)В.А.Васильков, Н.Ф.Шевчук, С.С. ДанильченкоМ. Київ-57, проспект Перемоги, 54/1,Основні показники діяльності АТ «Ракурс»ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ НОРМИ ЗАПАСУДані для ОБҐРУНТУВАННЯ кредитної угодиЕкономічні параметри інвестиційних проектівІнформація про зміну технології виробництва деталейАсортимент, обсяг випуску ТА собівартість продукціїОбчислити тривалість циклу технологічних операцій оброблення деталей за їхнього паралельного руху. Побудувати графік виконання технологічних операцій у часі.Обчислити необхідну кількість робітників для повного її завантаження.Обчислити загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт і кількість ремонтників.Розрахувати потребу підприємства у свердлах на наступний рік.Визначити необхідну кількість піддонів для перевезення вантажів.Показники для розрахунку рентабельності продукціїБаланс виробничого підприємства «Продмаш» за звітний рік, тис. грнБаланс компанії «Артеміда» за звітний рік, грнКоротка характеристика можливих варіантів розвитку енергетики міста.Модель розрахунку управлінського прибуткуЯкі аргументи можуть бути наведені кожною зі сторін у судовому засіданні в обґрунтування своєї позиції?Надайте правову оцінку позиції громадської організації.Надайте оцінку правовій позиції ДП із посиланням на чинне законодавство.Яке рішення повинен прийняти суд? Вирішіть справу.Визначте види правовідносин.Надайте правову оцінку позиції власників земельних ділянок.Надайте оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції КТ.Тема 14: Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій УкраїниВизначте коло суспільних відносин, що склались.Надайте правову оцінку позиції інспекції.Тема 16: Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів еконебезпечної діяльностіДати характеристику правовідносинам, що виникають, та законодавству в даній сфері.Визначте види правовідносин, що виникають.Чи підпадають дії браконьєрів під ознаки жорстокого поводження з тваринами в даному випадку? Яка відповідальність встановлена за жорстоке поводження з тваринами?Програмний матеріал до вивчення дисципліниТема 13. Фінансово-економічні результати діяльності підприємстваТема 9. Правова охорона природно-заповідного фонду в УкраїніТема 5. Правове користування рослинним світомТема 8. Правова охорона надр в УкраїніРОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАТема. Правове регулювання поводження з відходами.Характеристика техніко-технологічної бази підприємства.Виробнича потужність підприємства, чинники, що впливають на неїПоняття та види екологічних прав і об громадян.Права і обов'язки суб'єктів права природокористування.Правове регулювання ведення Червоної книги України.Поняття, види і підстави юридичної відповідальності в екологічної сфері.Права і обов'язки водокористувачів.Підстави виникнення, зміни і припинення права водокористування.Користування землями водного фонду.Управління в галузі використання і охорони вод.Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.Суб'єкти, об'єкти лісових правовідносин.Право лісокористування та його види.Державне регулювання і управління в галузі використання, відтворення та охорони лісів.Заходи щодо відтворення, підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів.Надра як об'єкт правового регулювання.Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною.Право використання тваринного світу.Правове регулювання мисливства і рибальства.Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.Форми використання природних рослинних ресурсів.Поняття, суб’єкти та об’єкти екологічної експертизи.Правові форми екологічної експертизи.Державне регулювання і управління в галузі екологічної експертизи.Права та обов’язки експерта державної екологічної експертизи.Проблеми правового режиму інших зон надзвичайних екологічних ситуацій.Класифікація правових режимів територій, що зазнала радіоактивного забруднення, внаслідок Чорнобильської катастрофи.Правові основи постійного проживання населення та праці персоналу у зоні відчуження.Поняття права природокористування та його види.Органи загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”: загальна характеристика.Поняття, зміст та форми права власності на природні ресурси.Підстави виникнення, зміни і припинення права власності на природні ресурси.Права та обов’язки користувачів надр.Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими продуктами.Поняття і місце європейського права навколишнього природного середовища в системі європейського права.Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища.Суб’єкти і об’єкти права природокористування.Правове регулювання мисливства і рибальства в Україні.Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.Законодавство про рослинний і тваринний світ: поняття та загальна характеристика.Захист екологічних прав громадян.Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки.Правові заходи забезпечення екологічної безпеки.Компетенція державних органів у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.Державне управління в галузі екологічної експертизи.Права і обов’язки власників природних ресурсів, захист і гарантії їх прав.Предмет, метод, система та принципи екологічного права.Поняття та види екологічних прав і обов’язків громадян.Органи спеціальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.Поняття та система європейського права навколишнього середовища.Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього природного середовища.Класифікація підприємств і форми власності.Шляхи підвищення використання основних фондів.Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.Об'єктивні передумови розвитку еколого-правових норм.Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук.Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики держави.Поняття, принципи і види права природокористування.Правові форми та види екологічної експертизи.Правовий статус експерта екологічної експертизи.Система органів управління в галузі екології.Функції управління в галузі екології.Зміцнення законності в галузі природокористування.Організаційно-правові заходи охорони земель.Поняття та види права водокористування.Порушення лісового законодавства як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.Механізм формування екологічного права.Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання охорони і використання.Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря.Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.Земельне право як підгалузь екологічного права.Принципи, функції та норми екологічного права.Права і обов'язки природокористувачів.Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки.Ядерна та радіаційна безпека. Загальна характеристика.Багатостороннє співробітництво та міжнародна діяльність.Міжнародне співробітництво: програми та проекти.Завдання земельного законодавства.Права та обов'язки користувачів надр.Характеристика і завдання водного законодавства.Право використання лісових ресурсів.Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу.Поняття і форми екологічної експертизи.Порядок проведення екологічної експертизи.Кінцевим результатом дослідження є висновки громадської екологічної експертизи.Підготовка і призначення судової експертизи.Нормативі акти як джерела міжнародного екологічного права.Охарактеризувати переваги та недоліки діяльності добровільних об’єднань підприємств.Охарактеризувати переваги та недоліки функціонування акціонерних товариств.Сутнісна характеристика виробничої структури підприємства.Загальна характеристика організаційної структури підприємства.Переваги та недоліки лінійно-функціональних структур управлінняОхарактеризувати функції і завдання технічного обслуговування на підприємстві.Охарактеризувати виробничі фонди підприємства.Основні тенденції розвитку ТТБП.Методика розрахунку величини виробничої потужності підприємства.Методика розрахунку показників продуктивності праці.Охарактеризувати основні напрямки сучасної політики оплати праці на підприємствах різних форм господарювання.Характеристика виробничого процесу.Характеристика основних параметрів потокових ліній і методика їх обчислення.Охарактеризувати поняття, склад і структуру інвестиційних ресурсів підприємства.Прогнозування розвитку підприємства та їх сутнісна характеристика.Стандартизація та сертифікація продукції.Калькулювання. Склад статей калькуляції та їх розрахунок.Розкрити сутність категорій дохід та прибуток. Функції та види прибутку.Сутнісна характеристика економічної безпеки підприємства та оцінка її рівня.Праця як об’єкт вивчення дисципліни.Праця як фундаментальна форма діяльності людини. Функції праці як соціального явища.Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Структура трудових ресурсів.Хозяйственные общества и товариществаПредприятия и их характеристика.Определение потребностей в оборотных средствах (нормирование).ПОНЯТИЕ ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ П.Мотивація трудової діяльності: суттєва характеристика і види.Поняття підприємство як самостійної ланки економікиСклад, структура персоналу підпріємства.Визначення чисельності інших працівниківСклад і структура оборотних фондів.Суть, мета, значення й об’єкти прогнозування.Судебная защита европейского праваЕвропейское право – юридическая специальность -2 часаПонятие и особенности европейского права – 6 ч.Источники европейского права – 4 ч.Права человека в европейском праве – 2 ч.Европейское право и международное право.Европейское, национальное и международное правоУправленческие полномочия Европейской комиссииПорядок работы совета европейского союзаЧленство в Европейском СоюзеЕдиное экономическое пространствоИстория становления Европейского Союза.Разграничение юрисдикции между судебными органами Европейского СоюзаВиды исков, рассматриваемых судамиКосвенное обжалование и преюдициальная процедураТоварна та цінова політика підприємства. Ціни та методи ціноутворення.Навколишнє природне середовище як інтегрований об єкт екологічного права.Місце екологічного права у національній системі права.Екологічне право як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна.ЗУ «Про охорону нпс» як інтегроване джерело ЕППоняття та види екологічних прав та обов’язків громадянПраво громадян на участь у прийнятті екологічно значимих рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів.Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурсиПравові форми права власності на природні ресурсиПідстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.Поняття, ознаки і зміст екологічного управлінняДержавне екологічне управління.Самоврядне екологічне управління.Громадське екологічне управління.Поняття та види функцій екологічного управління.Екологічне програмування та прогнозування.Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту.Екологічний контроль та моніторинг.Екологічне інформаційне забезпечення.Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів.Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління.Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронювальних територій та об’єктів.Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України.Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.Система фінансування природоохоронних заходів.Форми юридичної відповідальності в сфері екології.Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. специфіка відшкодування збитків, заподіяних правомірними діями.Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільців джерел підвищеної небезпеки.Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавствомРоль судових інстанцій у застосуванні норм про відповідальність за порушення вимог екологічного законодавстваПраво власності на земельні ділянкиВиди відповідальності за земельні правопорушення.Особливості загального та спеціального надрокористування.Управління в галузі використання та охорони надрОсобливості управління в сфері використання та охорони вод.Правосуб’єктність водокористувачів.Відповідальність за порушення законодавства про використання вод.Право власності та користування об’єктами рослинного світуУправління в сфері використання об’єктів росл. світуВідповідальність за порушення законодавства про росл. світПраво власності та користування лісамиПорядок надання лісових ресурсів у користування.Особливості правосуб’єктності лісокористувачівВідповідальність за порушення ліс. зак-ваПраво власності та користування об’єктами тваринного світуОсобливості правосуб’єктності користувачів об’єктів тваринного світуСтандартизація та нормування в сфері охорони атмосферного повітря.Регламентація шумового, радіаційного та інших видів забруднень атмосферного повітря.Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання суспільних відносин щодо забезпечення екологічної безпеки.Правова класифікація ек. ризику як підстава ранжування ек.ризикованих видів діяльностіОсобливості суб’єктивного складу правовідносин у галузі ек. безпекиУмови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації.Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Правовий статус осіб, що постраждали внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Поняття об’єкта підвищеної небезпеки та порядок його ідентифікації.Правові засади екологічної безпеки на транспорті.Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті.Правові ознаки пестицидів і агрохімікатів.Правові засади екологічно безпечного використання ядерної енергії.Правова регламентація відносин щодо безпечного використання ядерної енергії.Основні правові вимоги по забезпеченню харчової безпеки.Правова регламентація застосування ГМО в продуктах харчуванняПравові вимоги екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.Особливості спеціальної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з небезпечними відходами.Розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі охорони довкілля.Джерела МЕП: поняття, види та характеристика.Механізм дії джерел міжнародного екологічного права.Міжнародні екологічні угоди, стороною яких є Україна.Загальні та спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення.Тема 1. Истоки экономической науки. Меркантилисты и физиократыТема 4.Экономическая мысль России в XVI-XIX вв.Тема 7. Историческое направление в политической экономииТема 8. Институционализм и неоинституционализм начала XX в.Тема 9. Экономические учения Дж.М. КейнсаТема 10. Генезис современных западных теорий рыночной экономикиГлава 1. Релевантность и релятивность в истории болезниТрудолюбие против чувства неполноценностиПолярные качества национального характераПредмет безпеки життєдіяльності.Предмет безпеки життєдіяльностіТеоретичні основи безпеки життєдіяльностіНебезпека — це обставини за яких матерія, поле, інформація чи їх поєднання набувають таких характеристик, що впливаючи на складну систему утруднюють чи унеможливлюють її функціонування та розвиток.Загальна характеристика методів оцінки рівня підприємницького ризикуАлгоритм застосування експертного методуРозхрахунково-аналітичні методи оцінки рівня ризику та практика їх застосування.Петр I глазами современниковГлава I Непритязательность и скромность Петра IСоединение скромности и величияТаланты и способности, не зависимо от положенияПозитивизм и постпозитивизм как направления западной философии.Философские проблемы бытия. Основные виды бытия и их соотношение.Диалектическая взаимосвязь движения, пространства и времени.Сознание, его происхождение и сущность. Сознание, речь, язык.Научное познание, его специфические признаки. Научное познание и вненаучное (обыденное, художественное, религиозное).Структура сознания.Сознание и бессознательное.Индивидуальное и общественное сознание.Понятие метода и методологии.Классификация методов научного познания.Эмпирический и теоретический уровни научного исследованияРелигия,мораль,искусство как формы духовного осмысления реальностиТехника и ее роль в истории цивилизации.Социальные последствия НТП и перспективы постиндустриальной цивилизацииИсточники и движущие силы общественного развития.Эволюция,революция и реформа в общественной динамикеЛокальные цивилизации и проблема сохранения культурно-национальной идентичности в современном мире.Цивилизационный выбор Беларуси в глобализирующемся миреУправление людьми в организацияхПоказать, насколько они соответствуют анализируемой Вами ситуации.Руководство по выполнению разделов Части 1 ЕСАлюдей, Вы обязаны четко осознавать это, правильно применяяБилет 8. Двухфазовая модель экономического циклаБилет 9. Понятие процесса приватизацииЭффект Кейнса, Пигу и импортных закупокНа что указывает линия LM в модели IS-LMПонятие процесса либерализации цен.Понятие совместного равновесия (модель IS-LM)Рассмотрим подробнее линию AD.Билет 34 Суть антиинфляционной политики гос-ваБилет 35 Теории экономического циклаСовременные проблемы налогообложения.Особенности развития экономики РФ на современном этапе.Неспецифическая резистентность и иммунитет.Вопрос.Тромбоциты. Система гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.Процесс свертывания крови.Плазменные и клеточные факторы свертывания крови.Строение сердца, его функции. Кардиомиоциты. Электрическая активность клеток миокрда.Всасывание различных веществ в тонкой кишке.Продолжение 55. Пищеварение. Строение и функции ЖКТ.Пищеварение в полости рта,.глотание. Желудочно-кишечный трактЧеловека представлений об основных ценностях)Философия - это тип мировоззрения»)Народ думает о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в Вечности»)Вопрос 3. Эволюция состава атмосферного воздуха. Современный состав воздуха.Кислородная атмосфера. Первый период.Вопрос 5. Горизонтальная неоднородность тропосферы: воздушные массы и климатические фронты.Вопрос 9. Барометрич.ф-ла, ее применение. Что такое высота однородной атмосферы.Вопрос 22. Процессы, влияющие на ослабление солн.и з.радиации. Почему днем ясное небо имеет голубой цвет,а на закате красный.Вопрос 57.Какая сила приводит воздух в движение? Почему различие температур может двигать воздух? Как получается бриз?Наиболее вероятное число успехов.Независимые испытания с несколькими исходами.Вероятность попадания случайной точки в полуполосу.Свойства двумерной плотности вероятности.Условные законы распределения составляющих системы непрерывных случайных величин.Числовые характеристики нормального распределения.Вычисление вероятности заданного отклонения.Функция двух случайных аргументов.Значение теоремы Чебышева для практики.Свойства характеристических функций.Формулы, выражающие центральную предельную теорему и встречающиеся при ее практическом применении.Психодинамическая теория личностиАналитическая теория личностиДеятельностная теория личностиДиспозициональная теория личностиВ Меры и единицы количества и объема информацииГ Модели решения функциональных и вычислительных задач.А Локальные и глобальные сети ЭВМПостроена на однозначных причинно-следственных связяхСпособы повышения упругих характеристик конструкционных материалов. Стали для пружин и рессор, их состав, марки, упрочняющая обработка.Цели легирования конструкционных сталей. Влияние легирующих элементов на структуру сталей в отожженном и нормализованном состоянии.Формирование структуры литых сплавов. Влияние скорости охлаждения на степень переохлаждения и размер кристаллов. Модифицирование.Химико-термическая обработка сталей. Цементация, азотирование, нитроцементация; режимы и цели проведения. Цементуемые стали, азотируемые стали.Элементарная ячейка кристаллической решетки и ее характеристики. Полиморфизм, анизотропия, их использование в технике.Виды термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, старение;их назначение. Связь диаграмм состояния двойных сплавов и возможных видов их термической обработки.Закалка сталей. Выбор температур нагрева и охлаждающих сред при закалке. Влияние легирующих элементов на критическую скорость охлаждения, прокаливаемость и закаливаемость сталей.Распад переохлажденного аустенита. Формирование структуры при перлитном, мартенситном и промежуточном превращениях. Строение и свойства продуктов распада.Преимущества и недостатки конструкционных сплавов на основе меди. Латуни, бронзы, их состав, марки, свойства, применение.Конструкционные материалы малой плотности: алюминиевые деформируемые сплавы, их состав, марки, термообработка, применение. Преимущества и недостатки алюминиевых сплавов по сравнению со сталями.Операционная система Windows. Виды. Функциональные возможности.Справочная система Windows. Поиск справочной информации.Рабочий стол. Панель задач. Виды окон, элементы окна, операции с окнами.Второй способ копирования файлаКопирование и перемещение листов ExcelФорматирование числовой информацииФункция ВПР (Вертикальное Первое Равенство)Проявлению всегда предшествует мысльВибрационная гармония приносит облегчениеВаша жизнь течет в естественном циклеДля закона притяжения не нужна практикаПлывите по течению БлагополучияДемонстрация удивительной силы эмоцийТранскрипт сессии «Абрахам в прямом эфире: семинар “Искусство разрешения”»XVIII Российского конкурса вокалистовНоминация: солисты эстрадного пенияВозрастная группа: 13-14 летИльин Александр, студия эстрадного пения «Вокализ», г. ИвановоМихеева Юлия, г. Пучеж (Ивановская область)Тоскина Анна, г. Заволжье (Костромская область)Тема 11. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИНаціональні меншини. Національно-етнічні процеси і відносини.Етнічні процеси в українському суспільстві.Релігія: структура, функції, класифікація.Вплив релігії на інші соціальні інститути.Взаємозв’язок релігії і медицини як соціальних інститутів.Генетически детерминированное заболевание легкихНаследственное заболевание, аутосомно-рецессивный тип наследованияФункції та методи економічної теоріїЕкономічні закони та категоріїПрацівник, споживач, суб’єкт економічних відносин, носій кінцевої мети виробництваУ сучасній ринковій структурі вирізняють такі види ринків.Гроші за своєю сутністю — це загальний еквівалентСутність кредиту та його видиСутність заробітної плати. ЇЇ формиДжерела винекнення електрикиЕлектрорушійна сила та напруга джерела струмуПоняття електричного ланцюгаОсновні топологічні поняття і визначення теорії електричних ланцюгівСкладні ланцюги постійного струмуЗакони Ома і Кірхгофа в комплексній формі.Послідовне та паралельне з'єднання резистивного, індуктивного та ємкісного елементів.Активна, реактивна, повна потужністьПослідовний коливальний контур. Pезонанс струмівВластивості феромагнітних матеріалів.Особливості фізичних процесів в магнітних ланцюгах змінного струмуКотушка індуктивності в ланцюзі змінного струму.Величина струму прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційна індуктивному опору ланцюгу,Принцип роботи трансформатора.Режими роботи трансформатора.Робота трансформатора під навантаженням.Причини виникнення перехідних процесів.Періодичний (що коливається) розряд конденсатора на ланцюг з резистором і котушкоюЩо відбувається при перемиканні із зірки в трикутник і назад в найбільш поширених випадках ?ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ELECTRONICS WORKBENCHОсновні прийоми роботи з пакетом EWBЗовнішній інтерфейс користувача Electronics WorkbenchМоделювання RC – ланцюга, що інтегруєМоделювання RC – ланцюга, що диференціюєСхема алгебраїчного суматораПотужність втрат на внутрішньому опорі джерелаРозрахунок ланцюга з одним джерелом живленняСкладемо і вирішимо системи рівнянь.Як експериментально визначити параметри еквівалентного генератора ?Електричні ланцюги постійного струму і методи їх розрахункуАналогічно поступаємо з другим індикатором напругиМоделюємо виміри значення струму на резисторі R1Класифікація напівпровідникових електронних приладівТака домішка називається донорською, провідність – електронною, а напівпровідник – напівпровідником n – типу.Принцип роботи каскаду по схемі із загальним емітеромОтже, сигнал – змінна фізична величина, що забезпечує передачу інформації лінією зв'язку.ТРИГЕРИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИЗагальні відомості про цифрові сигналиБулеві функції (функції логіки)Дискретні (цифрові) автоматиПостійні запам’ятовуючі пристрої (ПЗП).Класифікація електронних системПоняття про цифровий вимірювальний приладРоль програмованих великих інтегральних схем у створенні сучасної електронної апаратуриЗагальна структурна схема ПЛІС.Непозиційна система численняДе і в якому віку виготовлена судина ?Використання алгебри логіки до релейно-контактних схемМоделювання інтегруючого RC – ланцюгаТема 1 Діловий і світський етикетТема. Основні проблеми теорії мораліНазвіть шляхи вирішення екологічних проблем сучасностіОсновні типи, принципи та суперечності спілкування.А.1 Техническое обслуживание тракторов при эксплуатационной обкаткеА.2 Техническое обслуживание тракторов при эксплуатацииТехническое обслуживание системыХарактеристика принятой системы технического обслуживанияПроверка работоспособности системыВыявление и устранение неисправностей в канале УСОИзвлечение и установка модулей питания МИПОпределение неисправности в одном вычислительном канале БЦПУПорядок замены программного обеспеченияОсобливості технологічного процесуЗастосування формних систем.Основні параметри технологічного процесу.Класифікація хіміко-технологічних процесівРОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇХіміко-технологічні розрахунки. Матеріальні та енергетичні балансиЗалежність швидкості процесу від температуриРоль каталізаторів в хімічній технологіїОсновне рівняння теплопередачіНагрівання електричним струмомТермодинамічні основи одержання холодуДеякі практичні примінення основного рівняння гідростатикиРух рідини через нерухомі зернисті і пористі шариГідродинаміка киплячих (псевдозріджених) зернистих шарівРозділення неоднорідних системРівновага при масопередачі. Правило фаз ГібсаІсторія розвитку сульфатного виробництваЗагальна схема сульфатнокислотного виробництваОчистка обпікового (пічного) газуПроблема “зв’язаного” нітрогенуОдержання (азото-водневої суміші) (АВС) параповітряною конверсією метану на ПАТ «Азот» (Черкаси)РОЗДІЛ 9.ВИРОБНИЦТВО НІТРАТНОЇ КИСЛОТИРОЗДІЛ 10. ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВВиробництво фосфатної кислотиРОЗДІЛ 11. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВАЕлектроліз водного розчину натрій хлоридуВиробництво в’яжучих матеріалівВиробництво чорних металів. Загальні положенняХімізм процесу сталеваріння. Окиснювальний періодВиплавка сталі в електропечахАпаратурне оформлення процесуПереробка рідкого палива (нафти)Каталітичний риформінг нафтопродуктівРОЗДІЛ 16. ПРОМИСЛОВИЙ ОРГАНІЧНИЙ СИНТЕЗВиробництво ацетилену крекінгом метануВиробництво оцтової (ацетатної) кислоти окисненням ацетальдегідуВиробництво стиролу (вінілбензолу)Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потребСутність суспільного виробництва. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія.Вирішення проблеми безмежних потреб та обмежених економічних ресурсівПереваги й недоліки економічних системДВНЗ «Прикарпатський національний університетЗавдання проведення семінарських занять.ТЕМА 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУУмови існування підприємництва та підприємства (фірми)Структура платіжного балансу країниСучасні проблеми економіки УкраїниКапітал: економічна суть та класифікація. АмортизаціяПрибуток: економічна сутність, види та фактори, що його визначаютьПровали» ринку та причини державного втручання в ринковий механізмПоняття підприємства (фірми) та його види.Витрати обігу: чисті та додаткові.Зародження та етапи розвитку економічної теорії.Підприємництво як виробнича одиниця мікроекономіки: зміст, види, характеристика.Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні.Методи дослідження економічних процесів та явищ.Економічні інтереси: суть, види, взаємодія.Виробництво як процес суспільної праці.Крива виробничих можливостей та її характеристика.Тенденції, що характериз перехід від однієї ек системи до іншоїТеоретичні та реалізовані на практиці моделі соціалізму: зміст, риси, суперечностіГенезис форм організації сусп. вир-ваВиникнення грошей. Еволюція концепційРиси та принципи функціонування сучас ринкової екРинкова інфраструктура: зміст та функції.Товарна біржа: зміст, види, ф-ції, роль у ринковій екПопит: зміст та фактори, що на нього впливають. Крива попиту. Закон попиту.Еласт попиту: за ціною, за доходом та перехр.Еласт пропозиці.Основний капітал: визначення, структура.Менеджмент підприємства: необхідність, зміст, види.Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Укр.Організаційні форми сучасного підприємства.Постійні, змінні та валові витрати.Доходи і прибуток фірми: зміст і видиСобіварт продукції як суспільна форма витрат вир-ва, її структура і функції.Чинники, що впливають на величину ціниЦінова політика і методи ціноутворенняАПК: зміст, структура, функціїЦіноутворення на ринку землі. Ціна землі. Рентні платежі й орендна плата.Національний обсяг виробництва: зміст, показники та методи їх кількісного виміру.Зміст окремих показників у системі національних рахунківФінанси.Зміст, структура, ф-ї. Фін. с-ма УДержавний борг. Управління державним боргомЗміст, головні завдання ек. політикиНапрямки та проблеми сучасної екном політики в Україні.Валютні ринки. Валютні курси та їх режими.Зайнятість і безробіття. Види та рівень безробіття.Державний сектор економіки і державне підприємництвоСутність, структура та функції бюджетної системи. Державний бюджет та бюджетний борг.Інструменти монетарної політики держави. Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства.Зміст процессу суспільного відтворення. Типи відтворення.Відтворення національного багацтва. Його структура.Економічне зростання. Цілі, ефективність та якість економічного зростання.Концепції стадій економічного зростання.Зміст макроекономічної рівновагиРинок праці та його структура. Зайнятість. Безробіття: сутність, види, вимірювання.Форми і функції кредиту. Кредитна система та її структура.Інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарство. Класифікація світового господарства.Форми міжнародних економічних відносин. Світова торгівля. Платіжний баланс.II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)Сутність та структура потреб, особливості їх розвитку.Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресуВиникнення і природа економічних систем. Поняття та зміст економічних системКласифікації економічних систем.Національні моделі економічних систем.Суспільний поділ праці. Історія розвитку суспільного поділу праці.Порядок проведення товарознавчої експертизиЗагальні положення товарознавчої експертизиОрганізація і техніка проведення товарознавчої експертизиОсновний етап проведення товарознавчої експертизиЗаключний етап проведення товарознавчої експертизиУпакування, маркування та зберігання зеленого байхового чаюОб’єкти та методи дослідженняПроведення товарознавчої експертизиСкладання експертного висновкуЕкономічна теорія як наука про економіку. Взаємозвязок з статистикою.Сутність та види інфляції. Сошально-економічиі наслідки інфляції.Фінанси.Система фінансування.Довіра як один із видів соціального капіталуАльтернативні теорії вартостіГроші: сутність та еволюція функцій , види та характеристика. Рівень монетизації.Капітал інтелектуальний: сутність, теорії, види, значущість.Структура формирования трудовых ресурсов.Трудовой потенциал общества.Современные условия возникновения и эффективного функционирования рынка труда. Элементы рынка труда: спрос, предложение, цена рабочей силы.Занятость. Государственная политика в сфере занятости.Основные характеристики спроса на труд,Зарплата, заработок, вознаграждение и доход.Пояснююча записка робочої навчальної програмиФорми контролю, зміст поточного і підсумкового контролюПерелік питань, які включені до екзаменаційних білетівЛінійні трифазні електричні кола синусоїдного струмуДомашні розрахунково-графічні роботиЗавдання на розрахунково-графічну роботу №2Методичні вказівки до розв’язування задачСуть екон. зростання: типи, ресурси, темпиСучасні тенденції в екон.зрост. Проблема переходу до інноваційного типу екон.розвРівень інфляції з урахуванням індексів цін на продовольчі, непродовольчі товари та послугиЗайнятість як макроекономічна проблема.Корисність і уподобання в економічній теорії. Закон спадної граничної корисності.Бюджетне обмеження і можливості споживачаСучасна інтерпретація кривих Енгеля шведським економістом Торнквістом.ТЕМА 30 ТГП ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ФІРМИЗМІСТ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬРозуміти та пояснювати значення економічної теорії в сучасному світі.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З КУРСУРозділ IV. Закономірності розвитку світового господарстваТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇДва рівні дослідження економічної теоріїВКЛАД УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.213 с.)