ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 1 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9406 страниц.

Финансы - 1 Страница

ТЕМА 1: «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 2: «ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 3: «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ЗМІСТ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ» ТЕМА 4: «КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 5: «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ» Циклова комісія економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів. ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана» ТЕМА 14. Фінанси транснаціональних корпорацій. Тренінг оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ (денна та вечірня форми навчання) Тема 1 Сутність міжнародних фінансів Тема 2 Міжнародний валютний ринок та основні операції, що на ньому здійснюються Тема 3 Міжнародний ринок цінних паперів Тема 6 Регіональні валютно-фінансові угрупування Вимоги до написання реферативних виступів Вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни Країни з надмірною заборгованістю – це країни, в яких Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації Наслідки фінансової глобалізації Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні показники вимірювання зовнішнього боргу Показники вимірювання зовнішнього боргу O спеціальних резервів, фінансованих через спеціальні комісійні, що перебувають у високоліквідній формі. Головним напрямом діяльності МАР є кредитування проектів у найменш кредитоспроможних країнах із метою їх економічного розвитку, підвищення продуктивності праці й рівня життя. Розрив контракту. Забезпечується захист від втрат, що виникають у разі неспроможності інвестора вплинути на рішення країни-акцептанта, яка відмовилася від контракту або розірвала його. Механізм резервування: країна на певний час бере свої кошти з фонду. При цьому виплата комісійних та нарахування відсотків не здійснюються. Забезпечення стабільності політичної влади, оскільки зміна влади тягне за собою передачу зовнішніх зобов'язань, включаючи державні позики. Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом Елементи валютно-фінансової системи Етапи світової валютної кризи Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах Європейського валютного союзу Структура Європейської системи центральних банків Головні ставки монетарної політики Європейського центрального банку у 2000 році Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади Розрахунки за відкритим рахунком Документарні форми міжнародних розрахунків 6.4.1. Інкасо Види акредитивів у міжнародній практиці Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу Методичні підходи МВФ до формування платіжного балансу Організаційні основи складання платіжного балансу України Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу Світовий фінансовий ринок. Сутність і структура Особливості державного регулювання фінансового ринку Суб'єкти та види валютних ринків
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.200.130.163 (0.034 с.)