ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 33 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 33 Страница

Близнецы гороскоп на 2017 год – здоровье Рак 2017 гороскоп - работа, бизнес Лев 2017 гороскоп - работа, бизнес Гороскоп Дева 2017 - любовь, семья Дева 2017 гороскоп - работа, бизнес Гороскоп Весы 2017 - любовь, семья Весы 2017 гороскоп - работа, бизнес Скорпион 2017 гороскоп - работа, бизнес Стрелец 2017 гороскоп - работа, бизнес Козерог 2017 гороскоп - работа, бизнес Гороскоп 2017 Водолей – финансы ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ КОНТРОЛЮ Мал. 2.3 Джерела фінансування інвестицій Оцінка ефективності реальних інвестицій. Оцінка ефективності фінансових інвестицій. Порядок організації та проведення аудиту капітальних вкладень і фінансових інвестицій підприємства Сутність та значення бюджетування. Балансовий підхід як основа розробки бюджетів Принципи бюджетування та їхня характеристика Переваги і недоліки бюджетування Класифікація і види бюджетів Бюджетний цикл та етапи бюджетування Вибір бюджетного періоду та чинники, що його визначають Внутрішньоорганізаційні норми і нормативи як основа формування бюджетів Класифікація і види норм і нормативів на підприємстві Призначення, зміст і структура консолідованого (генерального, зведеного) бюджету Характеристика операційних бюджетів Графік очікуваних надходжень, гривень Бюджет прямих витрат на оплату праці Сутність центів відповідальності та їх види. Формування бюджетів за центрами відповідальності Бюджетне мотивування та його роль у забезпеченні виконання бюджетів Сутність ризику. Класифікація і види ризиків у господарській діяльності. Причини і наслідки ризиків Основні класифікаційні ознаки ризиків та його типів Методи управління ризиками та шляхи нейтралізації й уникнення ризиків. Бюджетний контроль та складові системи бюджетногго контролювання. Приклад класифікатора причин відхилень Бюджетне регулювання та сутність управління за відхиленнями. Звіт про виконання бюджетів. Лекція 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ Класифікація орендних операцій Облік операцій, пов’язаних з фінансовою орендою. Особливості обліку зворотної фінансової оренди. ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА Тематика курсових робіт з дисципліни “Страхування” за блоками Концентрація страхового ринку станом на 31.12.2010 р. Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва. Додаткова література: 2-6, 7-11, 15, 19, 20 Додаткова література: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13,-18, 19, 21-23 Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків по інвестиційних проектах Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться на залік Лекції 12 год, Практичні 12 год, САРС 57 год, Залік Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень До виконання практичного завдання Теоретична база виконання практичного завдання Показники платоспроможності та ліквідності Рейтингова шкала для визначення класу позичальника Критерії оцінювання практичного завдання «Оцінка кредитоспроможності позичальника» Дані для визначення додаткових показників оцінки кредитоспроможності позичальника Оцінка основних і додаткових показників кредитоспроможності позичальника Специфіка оподаткування сектору фінансових послуг Принципи оподаткування фінансових установ Сплата податку на прибуток банками Специфіка оподаткування кс як неприбуткових організацій Особливості проведення перевірок ломбардів Попередній аналіз діяльності підприємства Абсолютні показники оцінки фінансової стійкості Оцінка платоспроможності (ліквідності) Визначення періоду операційного циклу Тема 1. Економічна сутність, значення і види звітності Завдання 1. Економічна сутність, значення і види звітності РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) Технологія досягнення цілей проекту Очікувані результати проекту Розклад бюджету за статтями видатків Поняття фінансової еквівалентності Основні рівняння еквівалентності Еквівалентність множників утримання простих та складних відсотків Поняття лізингу та методи розрахунку лізингових платежів. Методика розрахунку лізингових платежів з амортизацією боргу рівними частинами Коригування залишкової вартості майна на авансовий платіж Споживчі кредити та аналіз схем споживчого кредитування Отличительные признаки финансов ПРИЗНАКИ классификации финансовых отношений Какие бывают фин.ресурсы предприятий Фінанси в системі економічних відносин. Суть фінансів та їх функції. Суб’єкти та види фінансових відносин. Фінансова система. Фінанси підприємництва. Фінанси населення. Загальнодержавні фінанси. Сутність і структура державного бюджету. Державний бюджет та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Бюджетна та податкова системи. Сутність і структура податків. Податкова система в Україні. Державні витрати та дефіцит бюджету. Джерела покриття, бюджетного дефіциту. Державний борг. Тема 9. Оцінювання вартості підприємства (2 лекція) Дохідний підхід: метод дисконтування чистого грошового підходу, метод капіталізації доходу. Метод прямої капіталізації доходів Майновий (витратний) підхід оцінки вартості підприємства. Сутність та функції підприємств Формування валового і чистого доходу Рентабельність, її види, методика розрахунку показників рентабельності. Економічна сутність та умови кредитування підприємств Показники ефекі використання оборотних активів показники фінансової стійкості Принципы организации финансов коммерческих организаций Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций. Особенности финансов различных форм некоммерческих организаций. Классификация источников финансирования дефицитов бюджета. Рассмотрение , утверждение и исполнение бюджетов. Запозичення банківських ресурсів. Забезпечення фінансової стійкості банку. Аналіз ефективності діяльності банків Банківське обслуговування готівкового обороту. Безготівкові розрахунки Правове регулювання діяльності з цінними паперами. Поняття кредитної політики банку Криклій О.А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку Розділ 3. Аналіз статистичної інформації Підприємством і його взаємозв'язок з іншими основними Рентабельності активів підприємства Ризику у процесі аналізу інвестиційної діяльності підприємства Аналіз формування та ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємства Аналіз ефективності реальних інвестиційних проектів АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ Ефективності інвестиційних проектів, які реалізуються ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ Інвестиційної стратегії та формування інвестиційного портфелю Характеристика підприємства-інвестора Методика оцінки інвестиційної привабливості акцій Глава I. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика. Сущность и назначение финансового анализа. Методы и инструментарий финансового анализа. Способы оценки кредитоспособности Анализ платежеспособности предприятия и финансовой устойчивости предприятия. Анализ эффективности использования оборотных активов. Анализ финансовых результатов предприятия. Совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщика. Расчет кредитоспособности и банкротства по методикам Альдмана, Чессера и Бивера. Характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів Концепція вартості грошей в часі. Теперішня і майбутня вартість інвестицій Суть, кваліфікація та кількісна оцінка ризиків інвестиційного проекту Формування портфеля інвестицій Етапи формування інвестиційного портфеля Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса. Тема 10.Оценка инвестиционных проектов. Тема значення й основи фінансового аналізу ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯКА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА Показники та оцінка фінансового стану підприємства ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СВОДНЬІИ БАЛАНС СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬНЬІХ Аналіз стану та ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів СКЛАД ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА (станом на кінець року) СТАН АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА (станом на кінець року) РОЗРАХУНОК УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ГРУПУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЮ ЇХ ЛІКВІДНОСТІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА (станом на кінець року), ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА РОЗКРИТТЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВИХ ПОТОКІВ» РІЗНИМИ АВТОРАМИ ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА (станом на кінець року) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Контроль за витратами грошових коштів. КЕРІВНИЦТВО ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВИМОГИ ДО оформлення звіту з ВИРОБНИЧОЇ практики Обробка даних засобами електронних таблиць. Вирішення фінансово-економічних задач. Облік платежів по коду платежу Оборотні кошти та їх організація на підприємстві. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с. ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених Економічний розвиток: нові виклики та перспективи» Керівник: к.е.н., доц. Бурлан С.А. Сутність та характеристика показників ділової активності ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн Комплексний фінансовий аналіз прибутковості (рентабельності) підприємства ОСНОВНІ ФОРМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА СТРУКТУРА ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (перший варіант) АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн Коефіцієнти структури капіталу Показники ринкової вартості акцій Тема 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Оцінка ризиків. Статистичні методи виміру ризику. Методи нейтралізації та мінімізації фінансових ризиків. Політика управління фінансовими ризиками. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФМ Акціонерні товариства (корпорації) та їх види: характеристика, переваги, недоліки. Майбутня вар-ть грошей та її визначення. Теперішня вар-ть грошей та її визначення. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Загальна класифікація витрат Користувачі фінансової звітності Основні поняття фінансового аналізу. Політика корпорації щодо структури капіталу. Поняття інвестиційного проекту. Поняття та складові фінансової політики підприємства. Предмет і методи дисципліни «Фінансовий менеджмент». Зав. кафедрой финансов и кредита Государственные финансы: проблемы и оптимизация. Федеральная налоговая служба РФ. ТЕМА 10. Управління фінансовими ризиками ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО Мета та завдання фінансового менеджменту. Механізм та прийоми фінансового менеджменту. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Фінансами та іншою діяльністю, що не є державною таємницею, розголошення E) Звіт про наявність та рух робочої сили У чинній формі балансу всі статті згруповано за їх економічним змістом у Підприємство початок діяльність у звітному періоді, вибула по різних Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру та Індексований капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих виробничих Чим пояснюється необхідність групування фінансових показників за Формування і напрямами використання Обмін можливий за умов, що такі доходи будуть достатньо високими. Це Застосовується показник прогнозного рівня інфляції (І), а співвідношення для Дисконтування широко застосовується у проектному аналізі для визначення Вартості грошей значно полегшують розрахунки. Однак, ще більша Оберіть співвідношення для визначення коефіцієнта нарощення для При розрахунку прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи, Оскільки при нормальному ході справи підприємство прагне до Найбільш проблемні “місця накопичення” заморожених грошових коштів і Коефіцієнт відношення грошового потоку від операційної діяльності Виплат грошових коштів за певний період, який включає як конкретні статті Ліквідація або виділення в бізнес Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства Просветов Г. И. Оценка бизнеса. Задачи и решения. – М.: Альфа-Пресс, Потреба в запасах товарно-матеріальних цінностей розраховується Цілісний майновий комплекс є господарським об’єктом із закінченим Використанні цього методу не завжди реально відображається рівень Активи, а як поточні його витрати – витрати на підготовку і підвищення Визначення вартості відповідно до методу здійснюється з використанням НКдп – норма капіталізації чистого грошового потоку, виражена Економічними категоріями (оборотні засоби, оборотні фонди, фонди обігу) Виробництва і сферу обігу, на стан розрахунків усього народного господарства ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ Оптимізація їх розміру і обороту. Як правило, не отримує гроші негайно, тобто воно кредитує покупців. Таким ПВдз – поточні витрати підприємства, пов’язані з організацією Відстрочка платежу за реалізовану продукцію. Збільшення терміну надання Використовуючи денну ставку доходу, розраховують ставку дисконту за Використовується при здійсненні довгострокових експортних постачань і Другий етап – передбачає визначення розміру елементів грошового Для визначення оптимального розміру залишків грошових коштів ЕТАПИ СТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Відсотках від прибутку ліцензіата від продажу Доходного підходу, що в умовах Компанія». Також розрахувати коефіцієнти відвернення оборотних активів в Дом «Вильямс», 2008.— 1232 стр., с ил. – C. 305-316, 361-488. Характеристика даних форм капіталу підприємства Нарощування капіталу розглядається як форма розширення Максимізації показника рентабельності власного капіталу за Підприємства (мінімальний розмір відрахувань прибутку в резервний фонд Розробки управлінських рішень щодо вибору альтернативних джерел Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ЗАСОБІВ У Здійснюється в розрізі окремих цільових напрямів їх майбутнього Знижки продавця за здійснення негайного розрахунку за поставлені товари, Усіх його формах, що дозволяє підприємству знизити ризик Розробки відповідної емісійної політики, що забезпечує повну реалізацію На третьому етапі аналізу вивчається склад внутрішньої кредиторської ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВНУТРІШНЬОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ Бути сплачений за використання сформованого чи залученого нового капіталу Вибираючи між інвестиційним (акціонерним) та кредитним фінансуванням, Відносно суми емісії акцій або додаткових паїв. ПК – сума позикового капіталу, що використовує підприємство. Показника ефективності його додаткового залучення. Таким Де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу, який полягає у прирості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.028 с.)