ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 41 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 41 Страница

І фінансових результатів торговельних підприємств Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності оптово-збутових, оптових та торговельно-посередницьких підприємств Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових Торговельно-посередницьких підприємств Діяльності підприємств роздрібної торгівлі Від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій Аналітичний облік фінансових результатів фінансового результату підприємства за звітний рік Тема 1. СУТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ І ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ Тема 2. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Тема 3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ: СУТЬ, СТРУКТУРА Тема 5. БАЛАНС МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ Тема 6. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Заняття 1. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ А форвардні очки на один місяць 297 – 294. Відкриття та підтвердження акредитиву Аналіз фiнансових результатів Факторний аналiз рентабельності реалiзованої продукції П’ятифакторна модель рентабельності власного капіталу Аналітичні показники майнового стану та їхній аналіз Оцiнювання ринкової стійкості підприємства . Модель Е.Альтмана – Z модель Характеристика діяльності ТП №32 та його економічні показники Торгового підприємства №32 за 1998 – 1999 рр. До елементу “Витрати на оплату праці” відносяться витрати на викладку основної і додаткової заробітної плати штатних та позаштатних працівників. Методика проведення аналізу витрат обігу Аналіз витрат обігу Луцького торгового підприємства Аналіз умовно-постійних і умовно-змінних витрат Глава 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності Зміст та основні напрямки економічного аналізу діяльності банку Методичні основи аналізу активів та пасивів банку Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку Методичні основи аналізу ліквідності і платоспроможності Методичні основи банківських ризиків Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків Аналіз балансової звітності комерційного банку «Мрія» Схема звіту про доходи та видатки Оцінка рівня прибутку комерційного банку Мрія Коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку «Мрія» Структурний аналіз активів та пасивів Агреговані статті прибутків та збитків вибірки 40-ка банків на 01.04.2001р. Вдосконалення аналізу діяльності комерційного банку Інститут економіки та фінансів Економічна характеристика, значення та завдання обліку доходів, витрат і фінансових результатів Синтетичний та аналітичний облік доходів. Документальне оформлення та облік витрат. Облік фінансових результатів. Автоматизація обліку фінансових результатів. Формування науки про місцеві фінанси Сутність місцевих фінансів та причини їх появи Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів Порядок складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів Бюджетне регулювання: сутність та методи ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. Вступ. Незалежність органів місцевого самоврядування. Структура доходів місцевих бюджетів. Структура витрат місцевих бюджетів. Основні засади формування доходів місцевих бюджетів Основні положення міжбюджетного компоненту Бюджетного кодексу Загальний порядок розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів Аналіз структури міжбюджетних відносин та динаміки їх розвитку Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин на Україні ВТРУЧАННЯ ЦАРСЬКОГО УРЯДУ У ФІНАНСИ ГЕТЬМАНЩИНИ Регламентація зовнішньої політики Втручання в бюджетну політику. Тема 1. Сутність і функції грошей Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм демонетизації золота. Найбільш різноманітною по видах грошей є епоха паперових грошей. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Загальна схема грошового обороту. Механізм поповнення маси грошей в обігу. Первинна та вторинна емісп грошей. Грошовий мультиплікатор. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Система металевого та паперово-кредитного обігу. Грошово-кредитна політика Центрального банку: її суть, типи, стратегічні цілі, проміжні та тактичні завдання та інструменти грошово-кредитного регулювання. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі регулювання ринкової економіки. Валютний курс: визначення, порядок встановлення, види, функції. Валютні системи та валютна політика. Валютний ринок, операції на валютному ринку. Суть кредиту. Суб'єкти, об'єкти кредитних відносин, їх призначення в забезпеченні функціонування кредиту. Форми та види кредиту: критерії класифікації, характеристика, стан та проблеми їх розвитку в Україні. Характеристика банківського кредиту. Принципи банківського кредитування в умовах ринкових відносин, механізм реалізації принципів. Функції та роль кредиту в суспільному відтворенні. Основи організації та забезпечення стабільності діяльності комерційних банків. Світовий банк: його складові, функції, операції. Тема 1. Сутність і функції грошей Тема 1. Суть та функції грошей. Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм Долговые отношения: понятие, сущность, виды, необходимость заимствования История возникновения государственного долга РФ Анализ современной динамики и структуры внешнего долга РФ Проблемы управления государственным долгом РФ Перспективы погашения государственного долга Організаційні процедури аудиту довгострокових кредитів банків (на прикладі ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія») З дисципліни «Організація і методика аудиту» Мета і завдання аудиту довгострокових кредитів банків та аудиту фінансового стану підприємства Методика аудиту довгострокових кредитів банків та аудиту фінансового стану Законодавчо-нормативне регулювання обліку та аудиту довгострокових кредитів банків і аналізу фінансового стану підприємства Організація перевірки довгострокових кредитів банків на ТзОВ « Західно-Українська» енергетична компанія» Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення собівартості до середнього розміру кредиторської заборгованості Рекомендації щодо формування на ТзОВ « Західно-Українська» енергетична компанія» механізму внутрішнього аудиту довгострокових кредитів банків для запобігання порушенням ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Пожилые как социально-демографическая группа Сущность пенсионной реформы в Российской Федерации Деятельность пенсионного фонда в рамках пенсионной реформы Институт экономики, учета и статистики Методы рачета выручки от реализации продукции на предстоящий период Эти обстоятельства относятся к маркетинговым исследованиям, но одновременно связаны с производством, снабжением и сбытом продукции, с формированием выручки от реализации продукции. З дисципліні «Міжнародні фінанси» Сутність платіжного балансу та його роль у забезпеченні сталого розвитку держави балансу. Еволюція методології складання платіжного балансу. Методи аналізу та збалансування платіжного балансу. Методичне забезпечення аналізу платіжного балансу країни. Аналіз платіжного балансу України за 2005-2007 рр. Аналіз платіжного балансу Росії за 2007р. Вплив зовнішньоторговельних зв’язків України з Росією на стан платіжного балансу. РОЗДІЛ 1 Економічна сутність та класифікація цінних паперів як інструменту ринку цінних паперів. Поняття та класифікація цінних паперів Сутність ринку цінних паперів та його учасники Державне регулювання ринку цінних паперів Особливості становлення ринку цінних паперів на Україні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.217.107 (0.035 с.)