ТОП 10:

Робота з додаткової мобілізації доходівЗ метою забезпечення додаткової мобілізації доходів до місцевого бюджету службами району проводиться ряд заходів:

- в районні проводяться засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного витрачання бюджетних коштів (проведено 43 засідань, заслухано 170 керівника підприємств); проводяться зустрічі з керівниками підприємств.

- за 12 місяців 2010г. землекористувачами Куйбишевського району укладено 63 договорів оренди/користування - додатково надійшло 293,3тис.грн. Графік переходу СГД на орендні відносини на 2010рік невиконаний на 27,3%

- пріоритетними питаннями роботи є підвищення заробітної плати у районі, ліквідація податкової заборгованості, нагляд за дотриманням земельного законодавства:

- З метою недопущення виплат заробітної плати «у конвертах» та з метою підвищення доходної частини бюджету проведено 283 перевірки СГД – фізичних та юридичних осіб, додатково надійшло 181,0 тис.грн.

- По підприємствах, що відмовляються усувати порушення направляються матеріали до прокуратури (87) та до Територіальної інспекції праці Донецької області (21).

У Куйбишевському районі 8848 платника плати за землю (253 платника земельного податку, 888 платника орендної плати і 6566 платника земельного податку приватного сектору), які займають 2127,1га земельних ділянок (зокрема приватний сектор займає 418,6га).

На сьогоднішній день 2 підприємства здали декларацію за старою грошовою оцінкою (ТОВ «УТН Центр» і ТОВ «Діскон»), що веде до недонадходження до бюджету 57,3тис.грн.

Даним підприємствам були підготовлені проекти договорів про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок і направили замовними листами. Однак підприємства не виявили бажання платити орендну плату по новій грошовій оцінки землі, тому УЗР підготували та надіслали матеріали до міської прокуратури.

У Куйбишевському районі є підприємства, які займають земельні ділянки без

правовстановлюючих документів, втрати в бюджет від яких обчислюються більше ніж 100 тис.грн.:

- ТОВ «Скарлет-Донецьк» та ТОВ «Укртермінал-комплекс»- Були надіслані листи до прокуратури (від 19.11.08 та 25.12.09), Управління земельних ресурсів надсилали листи до ГУМВД України для подачі матеріалів до суду (27.04.09) 19.04.10 направлено лист до прокуратури з проханням прийняти міри до недопущенню втрат бюджету. Дані підприємства включені до графіку переходу на орендні відносини на 4 квартал 2010 року.

ТОВ «Скарлет-Донецьк» - банкрот.

- ВАТ «ДЗ «ВПД -3» підприємство включено до графіку переходу на орендні відносини на 4 квартал 2010 року, на теперішній час договір оренди знаходиться на кінцевому етапі підписання.

- ТОВ «Варіант» 19.04.10 направлено лист до прокуратури з проханням прийняти міри до недопущенню втрат бюджету.

- Завод по виробництву мет. та будівельних профілів. 19.04.10 направлено лист до прокуратури з проханням прийняти міри до недопущенню втрат бюджету. Куйбишевська районна рада підготувала договір користування, який підписав В.І. Тарабановський та відправила його замовним листом. На теперішній час договір користування підприємство підписало.

 

 

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2010 рік виконана на 99,7% (уточнений план – 173332388 грн., виконано – 171207911грн. або менш на 2124477 грн.). План по бюджету на 2010 рік затверджено у сумі 181553900 грн., у тому числі був затверджений дефіцит бюджету у сумі 152000 грн. Причиною затвердження районного в місті бюджету з дефіцитом є той факт, що станом на 01.01.2010 року за районним в місті бюджетом утворився вільний залишок бюджетних коштів через повернення у дохід бюджету коштів з реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів під час закриття 2009 бюджетного року через не проходження платежів органами державного казначейства. Вказаний залишок дорівнював кредиторській заборгованості розпорядників коштів по загальному фонду. Частина заборгованості була погашена за рахунок коштів спеціального фонду бюджетних установ та знята з реєстраційного обліку. Частина коштів вільного залишку в сумі 78100 грн. була направлена на КФК 250403.

Видатки за кодами функціональної класифікації на 2010 р. прийняті згідно контрольних цифр міськфінуправління, крім охорони здоров’я. По охороні здоров’я по КФК 080101 «Лікарні» контрольна цифра Донецької міської ради збільшена на 73900 грн., в тому числі:

- Міська дитяча лікарня № 2 – 22400 грн.

- Міська клінічна лікарня №21 – 20000 грн.

- Міська клінічна лікарня №23 – 25500 грн.

- Міська лікарня №19 – 6000 грн.

у зв’язку з направленням частини вільного залишку бюджетних коштів, яка утворилася в вищезазначеної причини та не була направлена на погашення зобов’язань розпорядників коштів через їх оплату за рахунок коштів спеціального фонду.

В процесі виконання бюджету план уточнювався (зменшився) з урахуванням перерозподілу (зменшення та збільшення) субвенції з держбюджету у сумі 10113772 грн., перерозподіл за кодами економічної класифікації видатків та між функціями бюджету, а також за рахунок іншої субвенції з міського бюджету у сумі 1484500грн., іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 406609 грн. Рішенням районної ради був збільшений дефіцит бюджету на суму 1151 грн., фінансування дефіциту проводилось за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2010, у зв’язку з чим видатки уточнені на суму 1151 грн.

Виконання по спеціальному фонду склало 96,3% (уточнений план 18746956 грн., виконано 18058859 грн. або менш на 688097грн.)

По органам самоврядування виконання по спецфонду склало 89,0% (уточнений план 53619 грн., виконано 47709 грн. або менш на 5910 грн.)

Асигнування недоосвоєні на 11,0 % за рахунок залишків коштів на рахунках.

По установам освіти виконання по спецфонду склало 89,5% (уточнений план 3568075 грн., виконано 3193974 грн. або менш на 374101 грн.)

Асигнування недоосвоєні на 10,5 % за рахунок залишків коштів на рахунках.

По установах охорони здоров'я виконання по спеціального фонду склало 96,6% (уточнений план 5845989 грн., виконано 5647013 грн. або менше на 198976 грн.).

Асигнування недоосвоєні на 3,4% за рахунок залишків коштів на рахунках установ охорони здоров’я.

По дитячим юнацьким клубам виконання по спеціального фонду склало 91,0% (уточнений план 13919 грн., виконано 12662грн. або менше на 1257 грн.).

Асигнування недоосвоєні на 9% за рахунок залишків коштів на рахунках.

По терцентру по обслуговуванню пенсіонерів і самотніх громадян виконання по спеціального фонду склало 94,9 % (уточнений план 155641 грн., виконано 147669 грн. або менше на 7972грн.).

Асигнування недоосвоєні на 5,1% за рахунок залишку на рахунку терцентру.

По КФК 090201, 090204, 090207,090215 та 090405 виконання склало 100% Фінансування здійснюється за рахунок субвенції з держбюджету.

Кредиторська заборгованістьстаном на 01.01.2011року по енергосубвенції у сумі 234873,91 грн. з них :

 

по КФК 090201–30989,09 грн. по КФК 090207 –3006,60 грн.

по КФК 090405- 198691,55 грн. по КФК 090204 - 1406,04 грн.

по КФК 090215 –780,63 грн.

 

По КФК 250915 виконання склало 81,3% (уточнений план 80696 грн., виконано 78372 грн. або менше на 2324 грн. Фінансування здійснюється за рахунок субвенції з держбюджету. Залишок коштів у сумі 0,53 грн. залишився на котловому рахунку спеціального фонду місцевого бюджету.Кредиторська заборгованістьстаном на 01.01.2011року склала 2276,32 грн. (згідно п.13.3 умов договору 2,5% від суми договору сплачується після завершення Гарантійного періоду, який складає 9 місяців з дати підписання акту виконаних робіт).

Станом на 01.01.2010р. кредиторської заборгованості по заробітної платі та нарахуванням на заробітну плату не має. Дебіторська заборгованість у сумі 2416,79 грн. по відділу освіти виникла у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. Заборгованість буде закрита у січні 2010р.

Станом на 01.01.2011р. кредиторської заборгованості по заробітної платі та нарахуванням на заробітну плату не має. Дебіторська заборгованість у сумі 4685,61 грн. по відділу освіти виникла у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. Заборгованість буде закрита у січні 2011р.

Станом на 01.01.2010 р. та 01.01.2011р по бюджетним установам району кредиторської заборгованості по енергоносіям по загальному та спеціальному фондам не має.

010116 «Органи місцевого самоврядування»

В районі функціонує 4 органи місцевого самоврядування:

- Куйбишевська районна у м.Донецьку рада;

- Управління праці та соцзахисту населення;

- апарат управління відділу освіти;

- фінансовий відділ районної ради.

Штат утримується в кількості 105 одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 92 одиниці, іншого персоналу 13 одиниць. Фактично станом на 01.01.2011р. зайнято 103 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 92 одиниці, іншого персоналу 11 одиниць. Дві ставки вакантні у Куйбишевській районній у м.Донецьку раді, у тому числі:

* іншого персоналу -2 ставки; з них 2 ставки водіїв.

Річний план станом на 01.01.2011р. з урахуванням змін складає 5296742грн. В процесі виконання бюджету план уточнювався за рахунок іншої субвенції з міського бюджету (збільшувався) на суму 100000 грн. (КЕКВ 1120 -4929 грн., КЕКВ 1131 – 44155 грн., КЕКВ 1134 – 41845 грн., КЕКВ 1161- 9071 грн.), за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету (збільшувався) на суму 14400 грн. (КЕКВ 2110), вільного залишку коштів станом на 01.01.2010р. на суму 1151 грн. (КЕКВ 1120), а також план змінювався по кодам економічної класифікації видатків за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами економічної класифікації видатків та між кодами функціональної класифікації видатків (збільшився на суму 44191 грн.).

По органам місцевого самоврядування за 2010 рік видатки освоєні на 99,97% (уточнений план – 5296742грн., виконано – 5265495 грн. або менш на 31247 грн.).

Економія по коду 1160 склала 2592 грн., у тому числі по КЕКВ 1161 -2371 грн., КЕКВ 1163 -221 грн., яка пояснюється тим, що 28 грудня надійшло відшкодування видатків РВК від арендаторів (Головного управління статистики у Донецькій області та Управління держказначейства України), кошти були повернені на котловий рахунок місцевого бюджету.

Економія по коду 1130 склала 7248,71 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -5902,80 грн., КЕКВ 1134 -1345,09грн., по коду 1140-17 грн., по коду 1172 -1500 грн., по коду 2110 -19885 грн., яка пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

На балансі у Куйбишевської районної у м. Донецьку раді знаходиться три автомобілі.

Доходи спеціального фонду надходять за рахунок сплати за оренду приміщення та від реалізації майна.

Управлінням праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р.№621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» в 2010 році був укладений договір с Донецьким міським центром зайнятості на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт. На рахунок Управління праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька з метою виконання умов договору надійшли кошти від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виконання окремих доручень для здійснення фінансування організації оплачуваних громадських робіт (заробітна плата з нарахуваннями).

Благодійних внесків, грантів, подарунків за 2010 рік не було.

По КЕКВ 1131фактичні видатки більш касових на 9028,22грн., з них за рахунок кредиторської заборгованості на кінець року у сумі 5902 грн. та 3126,22 грн. у зв'язку з тим, що списані марки та конверти, які були придбані у попередніх роках.

По КЕКВ 1134 фактичні видатки більш касових на 1343грн. за рахунок кредиторської заборгованості на кінець року.

По КЕКВ 1172 фактичні видатки більш касових на 1500грн. за рахунок кредиторської заборгованості на кінець року.

По КЕКВ 2110 фактичні видатки більш касових на 19885грнза рахунок кредиторської заборгованості на кінець року.

 

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам відсутня.

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. по загальному фонду складає 28647 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 5902 грн., КЕКВ 1134 у сумі 1343 грн., КЕКВ 1140 у сумі 17 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн., КЕКВ 2110 у сумі 19885 грн., яка пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р по спеціальному фонду склала 1155 грн. (УПСЗН, КЕКВ 1134), яка пояснюється наступним. УПСЗН вчасно уклало угоду, зареєструвало фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку УПСЗН, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р по спеціальному фонду відсутня.

Освіта»

По установах освіти витрати освоєні на 99,0% (уточнений план 61123796грн., виконано 60490181грн. або менше на 633615 грн.).

Економія по коду 1111 склала 5 грн., по коду 11204 грн., по коду 1132 -1 грн., по коду 1133 -1 грн., по коду 1135 -1 грн. та по коду 1160 -20 грн. за рахунок повернення грошових коштів станом на 31.12.2010 р

Економія по коду 1130 склала 357029 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -189256 грн., КЕКВ 1134 -167773 грн., по коду 1172 склала 6000 грн., по коду 2110 склала 55641 грн., та по коду 2133214900 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

У загальній сумі витрат зарплата з нарахуваннями склала 77,1% (46627740грн.), комунальні послуги і енергоносії 15,7% (9494766грн.), харчування 4,6% (2799122грн.).

Фактичні видатки по заробітній платі менш касових на 2269 грн. (факт. 34161112грн., виконано 34163381 грн.) у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти (дебіторська заборгованість на початок року склала 2416,79 грн., на кінець року- 4685,61грн.).

По енергоносіях витрати освоєні на 100% (уточнений план 9494785грн., виконано 9494766 грн.).

По харчуванню виконано 2799122 грн. при уточненому плані 2799123грн., тобто витрати освоєні на 100%.

Фактичні витрати на харчування дошкільних установ з урахуванням батьківської плати склали 2236807 грн. при фактичній кількості дітоднів харчування в дошкільних установах 377 тис. дітоднів. Фактична вартість одного дітодня склала 5,94 грн., планована вартість 6,06 грн. (витрати за планом 2352,1 тис.грн., кількість дітодней харчування 392,0 тис.), зокрема за рахунок бюджетних коштів: фактично – 3,51 грн., при плані – 3,08 грн., за рахунок батьківської плати: фактично -2,43 грн., при плані -2,92 грн. За 2010р. дітоднів виконано на 15,0 тис. дітоднів менш, ніж за планом за рахунок хвороби дітей.За 2010р. надійшло батьківської плати 1103,8 тис.грн. при плані 1146,1 тис.грн., тобто менш на 42,3 тис.грн., за рахунок хвороби дітей.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

2416,79 грн. – у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти. , у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 2416,79 грн;

Станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 33792,21 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 8844,54 грн., КЕКВ 1134 у сумі 3947,67грн., КЕКВ 2110 у сумі 21000 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 11482,98 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 10995,64 грн., КЕКВ 1134 у сумі 487,34грн., яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

4685,61 грн. – у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти. , у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 4685,61 грн;

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 633275,16 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 189255,62 грн., КЕКВ 1134 у сумі 167770,54 грн., КЕКВ 1140 у сумі 13 грн., КЕКВ 1172 у сумі 6000 грн., КЕКВ 2110 у сумі 55336 грн., КЕКВ 2133 у сумі 214900 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 4857,21 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 4553,21 грн., КЕКВ 2110 у сумі 304 грн., яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Дошкільні установи»

На початок року функціонувало 18 яслі-садів, на кінець року – 19 яслі-садів замість 20 яслі-садків по плану, тому що не відкрит д/з № 288, який було закрито згідно розпорядження голови Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 13.11.2008р. №195 «Про припинення роботи дошкільного закладу №288 до особливого розпорядження» (у зв’язку з аварійним станом закладу), а д/з №257 з 01.02.2010р.розпочав роботу.

На початок року функціонували 98 груп з контингентом дітей 2460 чоловік, на кінець року – 103 груп з контингентом дітей 2634 чоловік, або на 5 груп більше у зв’язку з відкриттям з 01.02.2010р. д/з №257 (4 групи, з яких 2 групи відкрито з 01.02.2010р. і 2 групи з 01.09.2010р.), а також з 01.12.2010р. додатково відкрита 1 група в д/з №317 згідно наказу РВО від 05.10.2010р.№353. На кінець року також планувалось відкриття додатково 4 груп по д/з №288(який був закритий у жовтні 2008р. у зв’язку з аварійним станомзгідно розпорядження голови Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 13.11.2008р. №195 «Про припинення роботи дошкільного закладу №288 до особливого розпорядження»). Станом на 01.01.2011р. д/у №288 не відкритий. Наповнюваність груп фактично на кінець року склала 25,6 при плані на кінець року 24,4.

У зв’язку з вище сказаним середньорічна кількість груп складає 101 група, яка пояснюється тим, що протягом року змінюється кількість груп: січень-98, лютий-100, березень-100, квітень-100, травень-100, червень-100, липень-100, серпень-100, вересень-102, жовтень-102, листопад-102, грудень-103.

Також у зв’язку з вище сказаним середньорічний контингент дітей складає 2520 чол., у тому числі діти в 10-ти год. групах – 1449, 12-год.групах – 826, який протягом року змінюється:

ü Діти всього(2520чол.): січень-2460, лютий-2484, березень-2493, квітень-2501, травень-2572, червень-2535, липень-2395, серпень-2399, вересень-2555, жовтень-2597, листопад-2620, грудень-2634;

ü Діти в 10-ти год. групах (1449чол): січень-1404, лютий-1424, березень-1424, квітень-1441, травень-1455, червень-1438, липень-1373, серпень-1413, вересень-1504, жовтень-1504, листопад-1504, грудень-1504;

ü Діти в 12-ти год. групах (826чол): січень-817, лютий-821, березень-830, квітень-821, травень-877, червень-859, липень-794, серпень-736, вересень-794, жовтень-836, листопад-859, грудень-873.

Середньорічний контингент дітей ясельного віку складає 701 чол., дітей у віці 5-ти років – 735, який протягом року змінюється:

ü Діти ясельного віку (701чол.): січень-666, лютий-672, березень-676, квітень-676, травень-757, червень-714, липень-632, серпень-636, вересень-699, жовтень-741, листопад-764, грудень-778;

ü Діти у віці 5-ти років (735чол): січень-740, лютий-758, березень-763, квітень-771, травень-761, червень-767, липень-709, серпень-709, вересень-709, жовтень-709, листопад-709, грудень-709.

Штат на кінець року по вихователям і музпрацівникам міститься в кількості 223,75 ставок при 223,25 ставок (збільшився на 0,5ст.). Це пояснюється тим, що на кінець року планувалось збільшення на 14,25ст вихователів і музпрацівників у зв’язку з відкриттям д/з №288 (8,5 ст.), який був закритий у жовтні 2008р із-за аварійного стану та відкриттям д/з №257 (5,75ст.). Фактично на кінець року штат вихователів і муз працівників збільшився на 14,75 ст., з них:

· 5,75 ст. по д/з №257

· 2,25 ст. по д/з №317

· 6,05 ст. , які додатково введені в групах для дітей з відхиленням в розумовому та фізичному розвитку, згідно з інструкцією «Про порядок обчислення зар.плати» від 15.04.1993р.№102 та наказу РВО від 08.09.2010р.№355 (0,35 ст.*17 груп)

· 0,75 ст. за рахунок переводу перебування дітей в дошкільному закладі в групах з 10,5год. на 12,0 год. (д/з №№41, 46, 382).

Середньорічна кількість ставок вихователів і музпрацівників складає 215,5ст.: січень-209, лютий-212,75, березень-212,75, квітень-212,75, травень-212,75, червень-212,75, липень-212,75, серпень-212,75, вересень-221,5, жовтень-221,5, листопад-221,5, грудень-223,75.

Штат на кінець року по штатним педпрацівникам міститься в кількості 48,0 ставок при плані 42 ставки (збільшення на 6,0ст.). Це пояснюється :

· 4,5 ст. психологів, які додатково введені згідно наказу МО та науки від 02.07.2009р. №616

· 1,5 ст. внесенням змін до штатних розписів (наказ РВО від 08.09.2010р.№355): за рахунок скорочення 1,0 ст.помічника вихователя і 0,5 ст МОП (ПСП) введено 1,0ст. інструктора фізкультури і 0,5ст.вчителя англійської мови).

Середньорічна кількість ставок штатних педпрацівників складає 44,5ст.: січень-42,0, лютий-43,0, березень-43,0, квітень-43,0, травень-43,0, червень-43,0, липень-43,0, серпень-43,0, вересень-48,0, жовтень-48,0, листопад-48,0, грудень-48.

Штат на кінець року по спеціалістам міститься в кількості 173,0 ставок при плані 184,25 ставок, тобто зменшився на 11,25 ст. Це пояснюється:

- зменшення на 12,75ст.( станом на 01.01.2011р. д/у №288 не відкритий, у зв’язку з чим не введено 8,5 ст. Скорочені 2,5 ст. комірників згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників, які перенесені до МОП. Скорочення 1,75 ст. (з них 0,25 ст. лікаря, 1,5 ст. помічника вихователя) у зв’язку внесенням змін до штатних розписів (наказ РВО від 08.09.2010р.№355) замість 1,0 ст. інструктора фізкультури і 0,5 ст.

- збільшення на 1,5ст. помічника вихователя в д/з №317.

Середньорічна кількість ставок спеціалістів склала 172,0 ст., яка пояснюється тим, що протягом року були зміни кількості посад(введення д/з №257 з 01.02.2010р.та введенням групи у д/з №317): січень-169,75, лютий-172,5, березень-172,5, квітень-172,5, травень-172,5, червень-172,5, липень-172,5, серпень-172,5, вересень-171,5, жовтень-171,5, листопад-171,5, грудень-173,0.

Штат на кінець року по робітникам міститься в кількості 175,0 ставок при плані 174,75 ставок (збільшення на 0,25ст.). Це пояснюється:

- зменшення на 2,75ст.( станом на 01.01.2011р. д/у №288 не відкритий, у зв’язку з чим не введено 2,25 ст. Скорочення 0,5 ст. ПСП у зв’язку внесенням змін до штатних розписів (наказ РВО від 08.09.2010р.№355)(введення 0,5 ст. вчителя англійської мови);

- збільшення на 3,0ст., з них 2,5 ст. комірника згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників, та 0,5ст сторожа у зв’язку внесенням змін до штатних розписів (наказ РВО від 08.09.2010р.№355) замість 0,5 ст. помічника вихователя.

Середньорічна кількість ставок робітників склала 170,75 ст., яка пояснюється тим, що протягом року були зміни кількості посад (введення д/з №257 з 01.02.2010р.): січень-167,0, лютий-168,75, березень-168,75, квітень-168,75, травень-168,75, червень-168,75, липень-168,75, серпень-168,75, вересень-175,0, жовтень-175,0, листопад-175,0, грудень-175,0.

Загальноосвітні школи»

По загальноосвітніх школах на 01.01.2011г. функціонує 17 шкіл – 1-Ш ступенів (при плані 17 шкіл).

На 01.01.2011г. функціонує 296 класів з кількістю учнів 7057 чіл. при плані 295 класів з кількістю учнів 7216 чол. Відкрито на 1 клас більш, ніж заплановано, тому що при формуванні шкільної мережі на 2010-2011 навчальний рік (на кінець 2010 року) РВО була проаналізована середня наповнюваність 5-9 класів та внесені корективи в мережу класів ЗОШ №60 (злиття 9-х класів, 1/36), ЗОШ №71(злиття 5-х класів, 2/65), ЗОШ №21(злиття 8-х класів, 2/64). Проте за письмовим зверненням батьків 9 класу ЗОШ №60, З урахуванням побажань практичного психологу даного закладу, РВО збережена мережа 9-х класів ЗОШ №60 без змін. У зв’язку з визначеним фактом загальна мережа класів району збільшена на один клас. Наповнюваність класів фактично на кінець року склала 23,8 при плані 24,4 за рахунок збільшення одного класу.

Контингент учнів, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856 (крім учнів 1-4 класів), зменшився на 15 чол. за рахунок несвоєчасного оформлення документів. Середньорічна кількість дітей даної категорії складає 122 чол. За 2010 рік виконано 16,0 тис.дітоднів при плані 18,0 тис.дітоднів або менш на 2,0 тис.дітоднів за рахунок зменшення учнів даної категорії.Вартість одного дітодня за планом складає 3,20грн., фактично – 3,20 грн.

Контингент учнів, 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування, в тому числі й відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856, на кінець року складає 2958 чол. при плані 2995 чол., тобто зменшився на 3 учня. Середньорічна кількість учнів 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування, в тому числі й відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856, складає 2889 чол., при плані 2901 чол. За 2010 рік виконано 446,0 тис.дітоднів при плані 440,0тис.дітоднів або більш на 6,0 тис.дітоднів за рахунок збільшення кількості днів відвідувань.Вартість одного дітодня за планом складає 3,0грн., фактично – 3,0 грн.

Відповідно рішенню виконкому Куйбишевської районної у м.Донецьку ради від 14.04.2010р.№ 99 «Об организации оздоровления и отдыха детей и учащайся молодежи» фактичні видатки з харчування дітей у пришкільних таборах склали 87033 грн. при плані 101010 грн., тобто менш на 13977 грн. за рахунок зменшення контингенту учнів, які відвідували пришкільні табори. За 2010 рік виконано 26,0 тис.дітоднів при плані 34,0тис.дітоднів або меньш на 8,0 тис.дітоднів за рахунок зменшення контингенту учнів, які відвідували пришкільні табори. .Вартість одного дітодня за планом складає 3,0грн., фактично – 3,60 грн.

По бюджету на 01.01.2011р. відкрито 56 груп продовженого дня при плані 56груп.

За планом на кінець року передбачено 599,75 педставок, фактично міститься 594,0 педставок або на 5,75 ставок менш у зв'язку зі зменшенням годин при вивченні іноземної мови(відсутність розподілу класів на 2 групи). Середньорічна кількість педставок склала 613,0 ст.

За планом на кінець року передбачене 56ст. вихователів ГПД, фактично міститься 56 ст. вихователів ГПД.

По учбово - допоміжному персоналу (без вихователів) на кінець року передбачено 417,25 ставок, фактично міститься 433,25 ставок або на 16,0 ставок більш:

* штат.пед.робітники – збільшення на 2,0 ст. з них:

· Збільшення на 4,5 ст. психологів згідно наказу МО та науки від 02.07.2009р.№616 (4,0ст.) і згідно наказу РВО від 15.10.2010р.№374 (0,5ст.- внесені зміни до штатного розпису замість зменшення 0,75 ст. ПСП)

· Зменшення на 2,5 ст. заст. директору по учбово-виховній роботі згідно рекомендаціям з питань формування штатів по загальноосвітнім закладам від 19.06.2001р.№1/9-234.

Середньорічна кількість штатних педробітників склала 90,25ст., яка пояснюється тим, що протягом року були зміни кількості посад (за рахунок введення 0,5ст. психологу з 15.10.2010р.): січень-89,75, лютий-89,75, березень-89,75, квітень-89,75, травень-89,75, червень-89,75, липень-89,75, серпень-89,75, вересень-91,25, жовтень-91,25, листопад-91,75, грудень-91,75.

* спеціалісти – збільшення на 15,25 ст. з них:

· Збільшення на 17,0 ст. старших мед.сестер, які були введені додатково згідно рішення Куйбишевської районної ради від 10.11.2010р.№420

· Зменшення на 1,75 ст., у т.ч. 0,5 ст. бібліотекаря і 1,25 ст. лаборанта, згідно рекомендаціям з питань формування штатів по загальноосвітнім закладам від 19.06.2001р.№1/9-234.

Середньорічна кількість спеціалістів склала 53,5 ст., яка пояснюється тим, що протягом року були зміни кількості посад (за рахунок введення 17,0ст.. ст. мед.сестер з 01.12.2010р.): січень- 52,75, лютий-52,75, березень-52,75, квітень-52,75, травень-52,75, червень-52,75, липень-52,75, серпень-52,75, вересень-51,0, жовтень-51,0, листопад-51,0, грудень-68,0

*робітники- зменшення на 1,25ст. , з них:

· зменшення 2,75 ст. ПСП, у. т.ч. 2,0 ст. згідно рекомендаціям з питань формування штатів по загальноосвітнім закладам від 19.06.2001р.№1/9-234 і 0,75 ст. згідно наказу РВО від 15.10.2010р.№374 ( внесені зміни до штатного розпису введено 0,5 ст. психолога)

· збільшення 1,5 ст. (у т.ч. 1,25 ст.робітника з поточного ремонту і 0,25 ст. гардеробника) згідно рекомендаціям з питань формування штатів по загальноосвітнім закладам від 19.06.2001р.№1/9-234.

Середньорічна кількість ставок робітників склала 274,5 ст., яка пояснюється тим, що протягом року були зміни кількості посад (за рахунок зменшення 0,75ст. ПСП з 15.10.2010р.): січень- 274,75, лютий-274,75, березень-274,75, квітень-274,75, травень-274,75, червень-274,75, липень-274,75, серпень-274,75, вересень-274,25, жовтень-274,25, листопад-273,5, грудень-273,5.

Середньорічна кількість ставок учбово - допоміжного персоналу (без вихователів) склала 418,25 ст.

Вечірні школи»

По вечірніх класах на кінець року - 165 учнів при плані 144 учнів або більш на 21 учень.

Педставок на кінець року міститься 7,5 ставок при плані 5,5 ст. за рахунок збільшення контингенту учнів та 2-х класів. Середньорічна кількість педставок склала 5,5 ст. за рахунок вакансій протягом року: січень- 3,5, лютий-4,5, березень-4,5, квітень-5,5, травень-5,5, червень-5,5, липень-3,5, серпень-4,5, вересень-7,5, жовтень-7,5, листопад-7,5, грудень-7,5.

Адміністративного персоналу міститься 0,5 ставки при плані 0,5 ставки. .Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.026 с.)