ТОП 10:

Загальна характеристика виконання бюджетуЗгідно затвердженим показникам мобілізації доходів до місцевого бюджету план на 12 місяців 2010 року склав 110119,8 тис.грн., зокрема по 1 кошику 71829,9 тис.грн., 2 кошику 34039,2 тис.грн., спеціальному фонду 4250,7 тис.грн. За підсумками 12 місяців 2010 року виконання планового завдання склало 104,4%., до бюджету надмірно надійшло 4818,7тис.грн.

Починаючи з 1 січня 2007 року всі кошти, що мобілізують в районі у вигляді податків і зборів, в розмірах визначених Бюджетним кодексом України зараховувалися в дохід бюджету міста. На забезпечення фінансування бюджетних установ району з міського бюджету виділялися кошти у вигляді дотації вирівнювання.

Показники економічного розвитку району

У зв'язку із економічною кризою, усі підприємства були вимушені знизити об’єми промислового виробництва. На підприємства з'явилася заборгованість по заробітній платі, спостерігається значне скорочення чисельності робітників, скорочення робочого часу, деякі підприємства зупинили виробництво (ВАТ «Донбаскабель», АТЗТ Механічний завод «Тор», ПП «Дон агро»).

Однак, в порівнянні із відповідним періодом минулого року заробітна плата найнятих робітників зросла на 33,5% (на 01.12.09р. середньомісячна заробітна плата складала 1505,9грн, а на 01.12.10р. – 2010,9 грн.).

Також спостерігається погашення заборгованості по заробітної плати (ДП ВК «Шахта Куйбишевська», СП ЗАТ «Донецький завод алюмінієвих профілів», ТОВ «Альтком», КП «Тепломережа» ДЗ «Універсал» та інші.).

Доходи

3.1. Загальний фонд

Згідно до рішення Куйбишевської районної у місті Донецьку ради від 14.05.10 року №5/40-1 «Про районний в місті бюджет на 2010 рік» зі змінами та доповненнями джерелами формування загального фонду бюджету є дотація вирівнювання з бюджету міста Донецька, субвенції з державного бюджету, інші субвенції. Згідно до розпису доходів за 12 місяців 2010 року планові показники надходжень до бюджету становили 173179,2370тис.грн. Фактичне надходження дорівнює 172415,07728тис.грн. Відхилення надходжень становить (–) 764,15972тис.грн., яке пов'язане із ненадходженням у повному обсязі субвенцій з держбюджету. Детальний аналіз у розрізі кодів бюджетної класифікації поданий у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п КБКД Найменування План грн. Фактичне надходження грн. Відхилення грн. Відхилення %
 
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 123076500,0 123076500,0  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 41497777,0 41277428,0 -220349,0 -0,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 4499239,54 4499239,54
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків), зубопротезування, оплату електроенергії. Природного і скрапленого газу на побутові потреби 375106,56 -67693,44 -15,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу 1415559,33 1043919,43 -371639,9 -26,3
Інші субвенції 1939710,56 -1798,44 -0,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату соц. Допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 53218,13 53218,13
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів   149955,06 -102678,94 -40,6
    Разом 173179237,0 172415077,28 764159,72 -0,4
                 

 

3.2. Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного в місті бюджету зараховуються власні надходження бюджетних установ, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної сплати, вивозу та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад. Фактично до бюджету надійшло 18231,6тис.грн. (таблиця 2).

Таблиця 2

КБКД Найменування План 2010 тис.грн. Факт тис.грн. Відхилення, грн. %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4046,9 3800,1 -246,8 -6,1
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 2111,4 1986,9 -124,5 -5,9
Кошти отримані бюджетними установами від господарської чи виробничої діяльності 913,6 782,0 -131,6 -14,4
Плата за оренду майна бюджетних установ 1004,9 960,2 -44,7 -4,4
Кошти, отримані бюджетними установами від реалізації майна 17,0 71,0 54,0 317,6
Інші джерела надходжень бюджетних установ 5472,8 5472,8
Гранти та дарунки 5179,8 5179,8
Кошти за дорученням 293,0 293,0
Власні надходження бюджетних установ 4046,9 9272,9 5226,0 129,1
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної сплати, вивозу побутового 8854,0 8854,0
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управління праці та соціального захисту виконавчих органів міських, районних у містах Києві і Севастополя 80,7 18,1 -62,6 -77,6
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 387,5 386,0 -1,5 -0,4
ИТОГО   13369,1 18531,0 5161,9 38,6

Збільшення або зменшення надходжень відносно плану 2010 р.:

- 25010100 – очікувалася більша кількість громадян, які користуються послугами, що надаються бюджетними установами;

- 25010200 – очікувалася більша кількість громадян, які використовують молочну кухню;

- 25010300 – зменшення пояснюється зменшенням орендаторів;

- 25010400 – збільшення пояснюється списанням минулого року предметів та їх реалізацію (брухт чорних та кольорових металів, дрова тощо) у більшій кількості ніж очікувалося;

- 25020100, 25020200 – дані надходження спрогнозувати не можливо. Більша частина грантів надходить централізовано через міське управління охорони здоров'я, кошти за дорученням та спонсорська допомога також носить разовий та випадковий характер.

Мобілізація доходів

Планом мобілізації доходів за 12 місяців 2010 року (в частині бюджету району) передбачено 110119,8 тис.грн. Фактичні надходження склали 114938,5 тис. грн.

Перевиконання плану надходжень на 4818,7 тис.грн. (у відрахованих сумах) пов'язано з наступними чинниками:

1. Податок з доходів фізичних осіб

Планувався в об'ємі 63894,3 тис.грн. (75%). Фактичне надходження – 66917,5 тис.грн., що складає 104,7% плану або на 3023,2 тис.грн. більше наміченої суми.

У звітному періоді від погашення заборгованості по заробітній платі надійшло: 134,3 тис.грн. від ДП «Шахта ім. М.Горького», 809,8тис.грн – ТОВ «Альтком», 381,5тис.грн.- ТОВ «Донбаскабель», 247,6тис.грн. – КП «Тепломережа», 67,5тис.грн - ЗАТ «Завод алюмінієвих профілів», 84,3тис.грн. – 3-є ШБУ, перерахування пені по акту від ДКЗХВ у сумі 76,1тис.грн. Дане погашення заборгованості очікувалося в продовж звітного року.

Також, в вересні надійшло 123,8 тис.грн. від виплат премій до дня вчителя та 475,5тис.грн. від продажу нерухомого майна.

Бюджетні організації отримали заробітну плату вчасно.

Плата за торговий патент

Щомісячним розписом доходів передбачено надходження 867,9 тис.грн. За підсумком 12 місяців до бюджету надійшло 908,8 тис.грн. План 12 місяців виконаю на 104,7%, тобто до бюджету надмірно надійшло 40,9 тис.грн. Перевиконання пов'язано із:

- збільшенням наданих торгових патентів на 9 шт.

- авансовою сплатою (ТОВ «Автограф» - 0,6тис.грн., ТОВ «Солди Донбас» - 0,6тис.грн., ПП «Татьяна» - 0,6тис.грн., ТОВ «Авіто» - 0,6тис.грн., ДП «Сантехкомплект» - 0,3тис.грн., СГД Булачев С.В. – 0,6тис.грн., СГД Агаєв М. – 0,6тис.грн., Шевченко Н.Н. – 0,6тис.грн.

- погашенням недоїмка – 1,0 тис.грн. (ТОВ «Донецька меблі» - 0,3тис.грн)

Єдиний податок

Планувався в об'ємі 5278,2 тис.грн. (43%), фактичне надходження склало 5615,6 тис.грн. (43%), що складає 106,4% плану або на 337,4 тис.грн. більше.

Перевиконання пов'язане із сплатою авансових платежів юридичних осіб – 258,3тис.грн. (ПП «Гея»- 22,3тис.грн., ПФ «Лимб» - 3,0тис.грн., ПП «Титан» - 3,8тис.грн., ТОВ «ТРК «Цифра медіа» - 3,1тис.грн., ПП «Завод «Факел» - 3,5тис.грн та інші) та авансові платежі фізичних осіб – 79,0тис.грн.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.005 с.)