ТОП 10:

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»1. Походження грошей.

2. Необхідність та сутність грошей.

3. Форми грошей та їх еволюція.

4. Демонетизація золота: причини та механізм.

5. Кредитні засоби обігу.

6. Вартість грошей.

7. Функції грошей.

8. Якісні властивості грошей, їх форми та характеристика.

9. Роль грошей у ринковій економіці.

10. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України.

11. Грошовий оборот, його економічна основа та структура.

12. Грошові потоки та балансування грошового обороту.

13. Маса грошей в обороті: її склад та показники.

14. Швидкість обігу грошей, її фактори, порядок визначення.

15. Закон кількості грошей, необхідної для обороту.

16. Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм та значення.

17. Механізм зростання маси грошей в обороті.

18. Грошовий ринок, його сутність та особливості.

19. Структура грошового ринку, характеристика його складових.

20. Попит на гроші.

21. Пропозиція грошей.

22. Заощадження та інвестиції у механізмі грошового ринку.

23. Грошова система та її елементи.

24. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

25. Створення та розвиток грошової системи України.

26. Державне регулювання грошового обороту в Україні.

27. Грошово-кредитна політика Національного банку України.

28. Проблема монетизації бюджетного дефіциту в Україні.

29. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту в Україні.

30. Інструменти грошово-кредитного регулювання.

31. Інфляція: сутність, форми прояву та наслідки.

32. Особливості інфляції в Україні.

33. Грошова реформа, її сутність та особливості проведення в Україні.

34. Грошові реформи, їх види та способи класифікації.

35. Методи стабілізації валют.

36. Валюта: сутність, види, конвертованість.

37. Валютний ринок: сутність, функції та операції.

38. Валютний курс: сутність, види, основи формування, чинники впливу.

39. Валютна система: поняття, призначення, елементи.

40. Валютне регулювання та валютна політика.

41. Платіжний баланс: сутність, призначення, побудова, використання.

42. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та використання.

43. Світова валютна система: поняття, елементи, етапи розвитку.

44. Сучасна європейська валютна система, її формування та перспективи розвитку.

45. Міжнародні ринки грошей та капіталів: сутність, призначення, основні світові центри.

46. Євроринок грошей та капіталів, його призначення.

47. Класична кількісна теорія грошей та її основні постулати.

48. «Трансакційний» варіант кількісної теорії грошей І. Фішера.

49. «Кон’юнктурний» варіант кількісної теорії грошей М. Ту­ган-Барановського.

50. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей.

51. Роль Дж. Кейнса у розвитку кількісної теорії грошей.

52. Сучасний монетаризм та вклад М. Фрідмена у розроблення монетарної політики держави.

53. Кейнсіансько-неокласичний синтез: його сутність, характе­ристика, використання.

54. Грошово-кредитна політика в Україні в аспекті сучасних монетаристських теорій.

55. Сутність кредиту в ринковій економіці.

56. Форми та види кредиту, критерії їх класифікації та розвиток в Україні.

57. Банківський кредит в Україні.

58. Державний кредит в Україні.

59. Комерційний кредит в Україні.

60. Споживчий кредит в Україні.

61. Міжнародний кредит, його сутність та роль у розвитку економіки України.

62. Природа та функції кредиту в ринковій економіці.

63. Процент за кредит, його природа та роль.

64. Роль кредиту в ринковій економіці.

65. Шляхи підвищення ролі кредиту в економіці України.

66. Банківська система: поняття, функції, специфічні риси.

67. Формування та розвиток банківської системи в України.

68. Роль банківської системи в забезпеченні стабільності банківської діяльності в Україні.

69. Теоретичні засади функціонування центральних банків.

70. Особливості розбудови та діяльності Національного банку України.

71. Національний банк України як банк банків.

72. Природа комерційних банків та їх роль у розвитку економіки України.

73. Види комерційних банків, критерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування.

74. Пасивні операції комерційних банків: суть, види, специфіка.

75. Активні операції комерційних банків: суть, види, специфіка.

76. Розрахунково-касове обслуговування комерційними банками клієнтів.

77. Банківські послуги.

78. Стабільність комерційного банку та механізм її забезпечення.

79. Ліквідність комерційного банку.

80. Ризики у банківській діяльності, їх сутність та способи запобігання.

81. Особливості виникнення, становлення та розвитку комерційних банків в Україні.

82. Міжнародний валютний фонд: виникнення, призначення, функції та роль.

83. Світовий банк: виникнення, призначення, функції та роль.

84. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення, функції та роль.

85. Центральноєвропейський банк: створення, призначення, функції та роль.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.005 с.)