ТОП 10:

Семінарське заняття № 12 за темою «Кількісна теорія грошей»( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

 

Студент повинен знати:визначити сутність кількісної теорії грошей, розглянути її ранню та сучасну концепції; з’ясувати взаємозв'язок різноманітних ключових факторів грошової і негрошової сфер згідно кількісної теорії грошей; сформулювати основні ідеї американського економіста І. Фішера, економістів Кембріджу, Дж. Кейнса щодо кількості маси грошей, необхідної для обслуговування грошового обороту; з’ясувати економічну сутність та причини виникнення монетаризму; визначити основну принципову відмінність монетаризму від кейнсіанства; розглянути головний недолік монетаризму як теорії, що зосереджує основну свою увагу на досягненні оптимального співвідношення між виробництвом і грошовою масою на вирішальній умові розвитку суспільного виробництва; виявити відмінності між монетаризмом як теорією і монетаризмом як практикою державного регулювання; узагальнити наукові погляди на роль держави в процесі практичної реалізації політики монетаризму в Україні; усвідомити, які проблеми в реалізації монетаризму в зовнішньоекономічній діяльності необхідно подолати нашій державі на сучасному етапі її розвитку.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Предмет теорії грошей та основні напрямки розвитку теорії грошових відносин.

2. Теоретичні ідеї теорії грошей Д.Юма.

3. Класична кількісна теорія грошей та її основні постулати.

4. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

5. Відмінності у поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей та теорії трудової вартості.

6. Внесок Дж.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

7. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії.

8. Внесок М.Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії.

9. Зближення позицій монетаристів та неокейсініанців у їхній поглядах на грошово-кредитну політику в сучасних умовах.

10. Грошово-кредитна політики України у світлі сучасних монетаристських теорій.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Сутність кількісної теорії грошей і причини її виникнення.

2. Внесок українського економіста М.Туган-Барановського у кількісну теорію грошей.

3. Внесок Дж.Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

Методичні рекомендації:

У цій темі необхідно звернути увагу на кількісну теорію грошей, а саме на те, що вона є основною. Відповідно до цієї теорії вартість грошей і рівень товарних цін змінюються залежно від кількості грошей в обігу: чим їх більше, тим ціни на товари вищі, а вартість грошей нижча, і навпаки. Пройшовши тривалий шлях свого розвитку , кількісна теорія поділяється на ранню та сучасну теорії.

Потрібно з’ясувати, хто з фахівців зробив спробу чіткіше сформулювати взаємозв’язок різноманітних ключових факторів грошової і не грошової сфер щодо кількісної теорії грошей. Вивчити версії, формули, які запропонував американський економіст і Фішер, економісти Кембриджу, внесок Дж.Кейнс та ін..

Питання для самоконтролю:

1. Які відмінності між металістичною та номіналістичною теоріями грошей?

2. Чим характеризуються умови, за яких виникла ККТГ? Які її основні постулати?

3. Які функції грошей визнають представники металістичної, номіналістичної та кількісної теорій?

4. Якими були причини виникнення ККТГ?

5. Які фактор впливають на “купівельну силу грошей” за І.Фішером?

6. Хто з представників “кембриджської версії” кількісної теорії вніс у її розвиток найбільший доробок?

7. Які економічні та політичні умови сприяли появі кейнсіанської версії кількісної теорії грошей?

8. Які основні положення та причини перемоги доктрини Дж.Кейнса?

9. У чому неминучість інфляційних наслідків реалізації неокейнсіанських концепцій?

10. В яких економічних та політичних умовах зародився сучасний мотераизм та яка його мета?

 

Тести для перевірки знань:Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.006 с.)