ТОП 10:

Що може слугувати заставою для отримання позики?А) майно;

Б) гарантія третьої особи;

В) фінансова документація;

Г) страховий поліс.

 

Термінологічний словник:

Кредитна експансія - комплекс заходів, спрямованих на розширення банківського кредитування (збільшення грошової пропозиції). Спрямована на прискорення економічного зростання і застосовується при антициклічному регулюванні економіки.

Кредитна політика - система заходів банку, що забезпечують ефективне використання та погашення кредиту і сплату процентів за кредит.

Кредитна рестрикція - комплекс заходів, спрямованих на скорочення банківського кредитування (зниження пропозиції грошей). Використовується для обмеження платоспроможного попиту і скорочення інфляції.

Кредитний ризик - ризик несплати позичальником основного боргу і процентів за користування кредитом.

Функції кредиту - прояв впливу кредиту на навколишнє економічне середовище, та «робота», яку він виконує у суспільстві.

Базова процентна ставка - найнижча процентна ставка, яку використовують банки при визначенні ціни на кредит. Базовою ставкою можуть бути офіційна ставка рефінансування, ставка за короткостроковими державними зобов'язаннями. Найбільш поширеним у банківській практиці є використання у разі базової ставки ставок міжбанківської пропозиції, а також ставки «прайм-рейт».

Банківський кредит - вид кредиту, що надається банками підприємствам, домашнім господарствам і державам.

Банківський процент - узагальнена назва процентів за банківськими операціями банків.

Бланковий кредит - кредит, який видається без забезпечення - лише під зобов'язання повернути кредит. Надається, як правило, найбільш надійним позичальникам. Комерційні банки можуть надавати бланкові позики лише в межах наявних власних коштів.

Вексель - письмове боргове зобов'язання, виконане за встановленою законом формою, у якому виражене право кредитора вимагати від позичальника сплати зазначеної суми у визначений термін.

Відстрочений кредит - кредит, за. яким досягнуто домовленості між кредитором та позичальником щодо продовження терміну його погашення.

Державний кредит - вид кредиту, якого одним із суб'єктів кредитних відносин (як правило, позичальником) є держава.

Довгостроковий кредит - кредит, що охоплює позики, які надаються на строк понад три роки і призначені для формування основних фондів.

Емісійна функція кредиту- форма банківського кредитування, за якої нестача платіжних засобів в економіці покривається за рахунок розширення комерційного кредиту.

Забезпечення кредиту- матеріальні й нематеріальні активи, які в разі неповернення кредиту кредитор може використати для компенсації своїх збитків.

Застава- майнові та інші активи, що є забезпеченням наданого кредиту.

Іпотечний кредит- економічні відносини, що виникають з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна.

Комерційний кредит— товарна форма кредиту, що надається продавцем покупцеві у вигляді відстрочення платежу за реалізовані товари та послуги. Заборгованість позичальника оформляється борговим зобов'язанням (векселем), або у вигляді запису на відкритому рахунку.

Маржа (від фр. marge - край) - різниця між процентними ставками за наданий кредит і за залучені ресурси.

Процент або відсоток - це ціна грошей як позичкового капіталу.

Процентна ставка або норма процента (від лат. pro centum - на сотню; сота частка будь-якого числа, що взяте за ціле) - відношення суми річного доходу, одержаного на позичковий капітал, до суми капіталу, наданого в позичку, помножене на 100.

Список літератури:

1. Гроші та кредит. А. Демківський. – К.: Дакор, 2005 р. – 528 с.

2. Гроші та кредит. А.І. Щетинін. – К.: ЦНЛ, 2005 р. – 432 с.

3. Гроші та кредит. Б.С. Івасів. – Тернопіль.: Карт-бланш, 2000 р. – 510 с.

4. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

5. Гроші та кредит. М.І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2006 р. – 602 с.

6. Гроші та грошовий обіг. В.Д. Лагутін. – К.: «Знання», 2003 р. – 199 с.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

8. Деньги и кредит, банки. Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 2002 г. – 623 с.

9. Історія грошей і банківництва. Скомерович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. – К.: Атіка, 2003 р. – 340 с.

10. Кредитування і контроль. М.Г. Дмитренко, В.С. Потлатюк. – Кондор, 2005 р. – 296 с.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.009 с.)