ТОП 10:

Семінарське заняття №4. за темою «Грошова маса та її складові» (2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

Студент повинен знати:поняття та склад маси грошей, що обслуговує грошовий оборот, чинники, що визначають її зміну; показники маси грошей: грошові агрегати, їх характеристика; грошова база, її склад та економічний зміст; поняття швидкості обороту грошей, чинники, що її визначають;

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Поняття грошової маси.

2. Показники обсягу та структури грошової маси.

3. Поняття грошової бази.

4. Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідки порушення вимог.

5. Механізм поповнення маси грошей в обігу.

6. Грошово-кредитний мультиплікатор.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Поняття грошової маси та аналіз її структури.

2. Грошові агрегати. Оцінка їх складу. Характеристика якісних та кількісних відмінностей грошових агрегатів.

3. Показники визначення грошової маси. Особливості їх побудови.

4. Розрахунок грошових мультиплікаторів.

5. Суть закону грошового обігу. Поняття визначення швидкості обігу грошей та маси грошей в обігу.

6. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей.

Методичні рекомендації:

Особливу увагу необхідно звернути на поняття грошової маси, показники її вимірювання і структуру.

Слід з’ясувати фактори, які впливають на швидкість грошового обігу та показники її вимірювання.

Розуміння законів грошового обігу має особливо важливе значення для вивчення багатьох питань цієї теми (саме розуміння, а не тільки вивчення). Згідно із законами грошового обігу потрібно уважно проаналізувати суть стабільності грошей та механізм її забезпечення, звернути увагу на дію кожного з основних факторів, що впливають на неї.

Простежте вплив ефекту грошового мультиплікатора, розглядаючи механізм поповнення маси грошей в обороті.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте характеристику поняття «грошова маса».

2. Що таке грошові агрегати? Як вони формуються?

3. Які грошові агрегати визначає Національний банк України?

4. Який грошовий агрегат найкраще відображає функцію грошей як засобу обігу?

5. Що таке «грошова база»? З яких компонентів вона складається?

6. Як визначається швидкість обігу грошей? Які фактори впливають на швидкість обігу грошей?

7. У чому суть закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки його порушення?

8. Хто є емітентом грошей?

9. Як здійснюється первинна емісія грошей?

10. Що таке обов’язкові резерви і яка межа їх встановлення?

11. Розкрийте механізм вторинної емісії грошей комерційними банками.

12. Що таке грошовий мультиплікатор? Як через нього примножується емісія грошей?

13. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси?

Тести для перевірки знань:

1. Агрегат М0 містить:

А) депозити в іноземній валюті;

Б) строкові вклади в національній валюті;

В) гроші поза банками;

Г) депозити до запитання.

2. Агрегат М1 містить:

А) гроші поза банками;

Б) короткотермінові вклади;

В) чекові депозити;

Г) вклади до запитання фізичних та юридичних осіб;

Д) строкові вклади у національній валюті;
Е) кошти за трастовими операціями.
3. Визначити складові грошової бази:

А) резерви комерційних банків;

Б) касова готівка;

В) депозити в НБУ;

Г) готівкові гроші, які перебувають в обігу поза банками.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.006 с.)