ТОП 10:

Які з перерахованих валют можна віднести до резервних?А) австралійський долар;

Б) англійський фунт стерлінгів;

В) американський долар;

Г) українську гривню.

3. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют під час валютних та інших операцій – це:

А) офіційний валютний курс;

Б) ринковий валютний курс;

В) змішаний валютний курс;

Г) валютний курс.

4. Чинники, що впливають на валютний курс:

А) стабільність держави;

Б) рівень інфляції;

В) стан платіжного балансу;

Г) укладення угод купівлі-продажу валюти.

5. Валютні угоди на короткотермінову (до48 годин) доставку валюти з негайною оплатою:

А) спот;

Б) форвард;

В) своп;

Г) ф’ючерс.

6. Валютні активи держави – це:

А) національна валюта;

Б) депозити в національній та іноземній валютах;

В) іноземна валюта, авуари в СПЗ, золото.

7. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

А) використання національної валюти;

Б) використання резервів у іноземній валюті;

В) емісія грошей;

Г) зміна ставок оподаткування.

8. Валютними цінностями можуть бути:

А) платіжні документи іноземного походження;

Б) акції, якщо перетинають митний кордон;

В) облігації, які переходять у власність нерезидентів у середині країни;

Г) усі відповіді правильні.

9. Основними функціями валютного ринку є:

А) забезпечення прибутку учасникам валютних відносин;

Б) страхування валютних ризиків;

В) диверсифікація валютних ризиків;

Г) усі відповіді правильні.

10. Різновидами конвертованості є:

А) повна конвертованість;

Б) часткова конвертованість;

В) замкнута валюта;

Г) всі перераховані види.

Термінологічний словник:

Банк-кореспондент - банк, що виконує на підставі кореспондентського договору доручення іншого банку за платежами та розрахунками.

Валюта - будь-які грошові кошти, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов'язане з зовнішньоекономічним відносинами.

Валютні обмеження –законодавчо визначені обмеження на здійснення валютних операцій у країні (для певних груп економічних суб’єктів, для певних видів операцій, валют тощо).

Валютний курс- співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій.

Валютний ринок- сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта.

Валютні операції- будь-які операції, пов'язані з переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.

Валютна спекуляція- діяльність банків та фірм, що розрахована на отримання прибутку від зміни курсів валют на валютних ринках, за свідомого прийняття валютного ризику.

Конвертованість –здатність вільного обміну національної грошової одиниці на інші валюти.

Котирування –визначення офіційними державними органами (чи іншою фінансовою установою) курсу(ціни) іноземної валюти.

Купівельна спроможність –«сила» валюти, що виражається як сума товарів та послуг, які можна придбати на дану грошову одиницю.

Форвардні операції- угоди обміну двома валютами на основі контрактів у майбутньому за форвардним курсом, зафіксованим на момент підписання угоди.

Форвардний курс- курс спот з націнкою або зі знижкою. В основі форвардного валютного курсу, який фіксується при укладанні контракту, лежить валютний курс спот на дату укладення угоди, скоригований на форвардні пункти, що називаються «премія» чи «дисконт» (залежно від того, додаються вони до курсу спот чи віднімаються), які залежать від різниці процентних ставок за валютами, що беруть участь у контракті.

Список літератури:

1. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

2. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

4. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

5. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

6. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. І доп. – К.: Либра, 1994.

7. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний та ін, - К.: КНЕУ, 2002.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.004 с.)