ТОП 10:

Представники якої теорії заперечують товарну природу грошей і визначають їх як умовні знаки, що позбавлені внутрішньої вартості?А) монетаристської;

Б) номіналістичної;

В) металістичної;

Г) марксистської.

4. Якій теорії грошей було притаманно визнання золота і срібла грошима за їх природою:

А) монетаристській;

Б) номіналістичній;

В) металістичной;

Г) марксистській.

5. Якій теорії грошей притаманні такі положення:

А) оголошення грошей абстрактними рахунковими одиницями;

Б) ототожнення грошового обігу з товарним обміном;

В) ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей.

6. Якій теорії грошей притаманні такі положення:

А) твердження, що золото і срібло вже за своєю природою є грішми;

Б) стійкість грошової системи повинна бути заснована на золоті;

В) рівень цін залежить від кількості грошей.

7. Якій теорії грошей притаманні такі положення:

А) аргументування функціональних проявів грошей;

Б) вартість грошей є умовною, що означає входження грошей у структуру обігу без вартості й отримання її грішми лише в процесі обміну;

В) визнання виконання грішми в процесі відтворення самостійної ролі.

8. Якій теорії грошей притаманні такі положення:

А) причини криз, інфляції, безробіття – в помилках у грошовій політиці;

Б) контроль над інфляцією – провідна ланка економічної політики;

В) необхідність державної грошової політики.

9. Із перерахованих ознак, зазначте ті, що характеризують кількісну теорію Д.Юма:

А) у функціонуванні грошово-кредитних відносин закладена система саморегуляції;

Б) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

10 Назвіть мотиви накопичення грошей згідно теорії Дж.М.Кейнса:

А) трансакційний;

Б) фіскальний;

В) спекулятивний;

Г) застережний;

Д) дисконтний.

Термінологічний словник:

Абстрактна теорія грошей- підхід в економічній науці до вивчення теоретичних проблем функціонування грошей, представники якого досліджують внутрішню природу грошей.

Прикладна (монетаристська) теорія грошей- підхід в економічній науці до вивчення теоретичних проблем функціонування грошей, представники якого шукають відповіді на питання, що пов'язанні з місцем і роллю грошей у відтворювальному процесі.

Грошова інфляція- теорія, згідно з якою причиною інфляції є розширення грошової маси в обігу.

Грошові агрегати- показники грошової маси в обігу від вузького Мо до широкого М5.

«Дешеві» гроші- грошово-фінансова політика утримання процентних ставок на низькому рівні, що проводиться з метою стимулювання економічної діяльності зниженням вартості кредитів та інвестицій.

Дефіцитне фінансування - спосіб розширення сукупного попиту застосуванням державного регулювання. Якправило, це здійснюється через перевищення державних видатків над доходами, наслідком чого є створення бюджетного дефіциту.

«Дорогі» гроші- кредитно-фінансова політика, що допускає стримування отримання кредитів та високі процентні ставки за кредитами.

Інвестиції - придбання засобів виробництва з метою виробництва товарів для майбутнього споживання, придбання активів, наприклад цінних паперів, творів мистецтва, депозитів у банках, з метою отримання прибутку чи збільшення капіталу.

Капіталовкладення - витрати на придбання об'єктів основного капіталу.

Кон'юнктурна теорія грошей- теорія, сутність якої полягає в тому, що загальний рівень цін, а отже, вартість грошей, визначається не тільки кількістю грошей, а й загальною кон'юнктурою товарного ринку. Кон'юнктурний варіант кількісної теорії сформулював відомий український економіст кінця XIX - початку XX ст. М. І. Туган-Барановський. Кон'юнктурний фактор зміни цінності грошей - не що інше як сукупність усіх чинників, що визначені ним на підставі формули «рівняння обміну» в процесі критичного аналізу позиції І. Фішера. Зміна кон'юнктури ринку провокується факторами, що діють з боку попиту і з боку пропозиції. З боку попиту - це кількість грошей і обсяг доходів та швидкість обігу грошей, а з боку пропозиції - це обсяг виробництва, рівень витрат на виробництво і рівень цін.

Монетаризм- школа в економічній науці, яка ставить гроші у центр макроекономічної політики. Монетаризм базується на кількісній теорії грошей, що пов'язує рівень цін з кількістю грошей у народному господарстві країни. Монетаризм стверджує, що грошові фактори мають визначальний вплив на економіку і що, зокрема, збільшення грошової маси державою веде швидше до інфляції, ніж до підвищення зайнятості.

Список літератури:

1. Гальчинській А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

5. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

8. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. і доп. – К.: Либра, 1994.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.004 с.)