ТОП 10:

Схема 6.24 – Банкрутство банків
Контрольні ЗАпитання

 

1. Коли порушується справа про банкрутство боржника в господарському суді?

2. Які вимоги ставляться до заяви про порушення справи про банкрутство?

3. Яку інформацію повинна містити заява про порушення справи про банкрутство, подана боржником до господарського суду?

4. Яку інформацію повинна містити заява про порушення справи про банкрутство, подана кредитором до господарського суду?

5. За яких обставин припиняється порушення справи про банкрутство?

6. Які питання розглядаються в підготовчому засіданні господарського суду?

7. Які питання розглядаються в попередньому засіданні господарського суду?

8. З якою метою вводиться процедура розпорядження майном боржника?

9. Який порядок введення процедури розпорядження майном боржника?

10. Які права й обов'язки розпорядника майном боржника?

11. Хто може бути розпорядником майна боржника?

12. Що являє собою мирова угода?

13. Охарактеризуйте сутність банкрутства.

14. Охарактеризуйте дії осіб в оголошенні підприємства банкрутом.

15. У яких випадках господарський суд може прийняти постанову про ліквідацію підприємства?

16. Охарактеризуйте етапи проведення ліквідації підприємства.

17. Охарактеризуйте сутність банкрутства громадянина-підприємця.

18. Охарактеризуйте сутність банкрутства сільськогосподарського підприємства.

19. Охарактеризуйте сутність банкрутства банку.

20. Перелічіть види банкрутства.

21. Назвіть економічні ознаки неплатоспроможного підприємства.

22. Назвіть економічні ознаки фіктивного банкрутства.

23. Назвіть економічні ознаки доведення до банкрутства.

24. Назвіть економічні ознаки приховування банкрутства.

25. Назвіть причини банкрутства.

26. Які судові процедури застосовуються до неспроможного підприємства?

27. Як відбувається врегулювання банкрутства?

 


Тести

1 У яких випадках може бути порушена справа про банкрутство:

1) якщо боржник подав заяву до суду і у нього досить майна для покриття судових витрат;

2) за заявою кредиторів, якщо їх безспірні вимоги сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом 3 місяців після встановленого для їх погашення строку;

3) за заявою боржника за наявності таких обставин: задоволення вимог одного або декількох кредиторів призведе до неможливості задоволення вимог інших кредиторів у повному обсязі; замість рішення про ліквідацію боржника прийняте рішення про звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство; при ліквідації боржника не у зв'язку із процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі?

 

2 Суддя має право повернути заяву:

1) якщо вона відповідає вимогам закону;

2) якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій;

3) якщо вимоги кредиторів сукупно складають менше 300 мінімальних заробітних плат;

4) вимоги кредиторів повністю забезпечені заставою;

5) якщо заява не відповідає вимогам законодавства.

 

3 Суддя має право прийняти заяву:

1) якщо вона відповідає вимогам закону;

2) якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підпри­ємств і організацій;

3) якщо вимоги кредиторів сукупно складають менше 300 мінімальних заробітних плат;

5) якщо заява не відповідає вимогам законодавства.

 

4 Суддя має право відмовити у прийнятті заяви:

1) якщо вона відповідає вимогам закону;

2) якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підпри­ємств і організацій;

3) якщо вимоги кредиторів сукупно складають менше 300 мінімальних за­робітних плат;

4) вимоги кредиторів повністю забезпечені заставою;

5) якщо заява не відповідає вимогам законодавства.

 

5 Боржник подає заяву до суду за наявності майна, достатнього для покриття судових витрат:

1) так; 2) ні.

 

6 При подачі заяви про порушення справи про банкрутство береться державний збір:

1) так; 2) ні.

 

7 Провадження у справі про банкрутство може бути припинене, якщо:

1) боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами;

2) затверджений звіт керуючого санацією;

3) затверджена мирова угода;

4) затверджений звіт ліквідатора;

5) підприємство включене до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій.

 

8 Кредитори мають право подати заяву про задоволення своїх зобов'язань після публікації оголошення про порушення справи про банкрутство:

1) так; 2) ні.

 

9 До першої черги задоволення вимог кредиторів відносять:

1) вимоги щодо сплати податків;

2) зобов'язання з заробітної плати;

3) витрати, пов'язані з порушенням справи про банкрутство в суді.

 

10 У разі недостатності коштів від продажу майна боржника для повного погашення всіх вимог однієї черги вимоги погашаються пропорційно сумі вимог, які належать кожному кредиторові однієї черги:

1) так; 2) ні.

 

11 Повноваження розпорядника майном припиняються з дня укладення мирової угоди:

1) так; 2) ні.

 

12 Розпорядник майна має право скликати збори кредиторів:

1) так; 2) ні.

 

 

13 Процедура розпорядження майном є судовою процедурою врегулювання банкрутства підприємства:

1) так; 2) ні.

 

14 Розпорядником майна може бути особа, яка має ліцензію арбітражного керуючого:

1) так; 2) ні.

 

15 Розпорядник майна зобов'язаний представити звіт про свою діяльність:

1) аудитору;

2) до суду;

3) керуючому санацією;

4) ліквідатору;

5) комітету кредиторів.

 

16 Судові процедури, які застосовуються до неспроможного підприємства:

1) розпорядження майном;

2) санація;

3) мирова угода;

4) ліквідація.

 

17 Мирова угода набуває чинності:

1) з дня затвердження господарським судом мирової угоди;

2) з дня укладання мирової угоди;

3) з дня прийняття рішення про укладання мирової угоди.

 

18 Мирова угода може бути розірвана:

1) за згодою сторін;

2) за рішенням суду у разі невиконання боржником умов мирової угоди стосовно всіх кредиторів;

3) за рішенням суду у разі невиконання боржником умов мирової угоди по відношенню не менше ніж 1/3 частини кредиторів.

 

19 Мирова угода не дійсна:

1) за рішенням суду на позов кредиторів;

2) якщо боржник неправильно вказав своє майно в балансі;

3) якщо умови мирової угоди не виконуються.

 

20 Наслідки недійсності або розірвання мирової угоди:

1) справа поновлюється;

2) відстрочені або розстрочені вимоги кредиторів у незадоволеній частині поновлюються повністю;

3) справа не поновлюється;

4) відстрочені або розстрочені вимоги кредиторів у незадоволеній частині поновлюються частково;

5) відстрочені або розстрочені вимоги кредиторів у незадоволеній частині не поновлюються.

 

21 Мирова угода, укладена в ході порушення справи про банкрутство, може бути розірвана в таких випадках:

1) не виконані умови мирової угоди;

2) якщо боржник подав недостовірні відомості про свій фінансово-майно­вий стан;

3) відсутності осіб, бажаючих взяти участь у санації боржника;

4) здійснення боржником дій, що призводять до обмеження інтересів кре­диторів.

 

22 Мирова угода у процесі порушення справи про банкрутство – це:

1) угода між боржником і санатором про переведення боргу;

2) угода між кредитором і боржником про відстрочку боргу;

3) угода між санатором і судом про проведення фінансового оздоровлення боржника;

4) угода між судом і боржником про перенесення процедури порушення справи про банкрутство.

23 Мирова угода затверджується в суді:

1) так; 2) ні.

 

24 Підприємство вважається банкрутом, якщо:

1) тест показує високу ймовірність його банкрутства;

2) підприємству незручно задовольнити вимоги кредиторів;

3) зобов'язання кредиторів перевищують його ліквідні активи;

4) тест на кредитоспроможність має негативний результат;

5) господарський суд визнав підприємство банкрутом.

 

25 При врегулюванні неспроможності підприємства господарський суд може застосувати до боржника такі процедури:

1) реорганізаційні;

2) ліквідаційні;

3) мирову угоду;

4) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств;

5) оголошення підприємства неплатоспроможним.

26 Боржник може звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у таких випадках:

1) якщо задоволення вимог одного або декількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань перед іншими кредиторами;

2) якщо податкові органи призупинили операції за всіма банківськими рахунками боржника;

3) якщо розрахункові документи щодо списання заборгованості боржника перебувають у картотеці;

4) за наявності ефективної концепції санації й відсутності часу для її реалізації.

 

27 До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести:

1) реструктуризацію заборгованості перед кредиторами;

2) злиття підприємств;

3) ліквідацію підприємства;

4) збільшення статутного капіталу.

 

28 Економічні ознаки доведення до банкрутства:

1) якщо встановлено, що боржник надав недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або інших документах про фінансовий стан, що характеризується ознаками неплатоспроможного підприємства;

2) якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 1 при нульовій або позитивній рентабельності;

3) якщо перед складанням угод, укладених у корисливих цілях і здійснення навмисних дій відповідно до Карного кодексу, які призвели до неплатоспроможного стану, підприємство не мало економічних ознак неплатоспроможного підприємства.

 

29 Економічні ознаки фіктивного банкрутства:

1) якщо встановлено, що боржник надав недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або інших документах про фінансовий стан, що характеризується ознаками неплатоспроможного підприємства;

2) якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 1 при нульовій або позитивній рентабельності;

3) якщо перед складанням угод, укладених у корисливих цілях і здійснення навмисних дій відповідно до Карного кодексу, які призвели до неплатоспроможного стану, підприємство не мало економічних ознак неплатоспроможного підприємства.

30 Економічні ознаки приховування банкрутства:

1) якщо встановлено, що боржник надав недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або інших документах про фінансовий стан, що характеризується ознаками неплатоспроможного підприємства;

2) якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 1 при нульовій або позитивній рентабельності;

3) якщо перед складанням угод, укладених у корисливих цілях і здійснення навмисних дій відповідно до Карного кодексу, які призвели до неплатоспроможного стану, підприємство не мало економічних ознак неплатоспроможного підприємства.

 

31 Причини банкрутства:

1) порушення фінансової стабільності підприємства;

2) незбалансованість грошових потоків;

3) неплатоспроможність підприємства, викликана низькою ліквідністю активів.

 

32 З моменту визнання боржника банкрутом:

1) припиняється діяльність підприємства;

2) приймається постанова про реорганізацію (ліквідацію) підприємства;

3) приймається постанова про санацію підприємства;

4) вважається, що пройшли терміни всіх боргових зобов'язань банкрута;

5) припиняється нарахування пені й відсотків на всі види боргових зобов'язань банкрута.

 

33 Якщо боржник визнав претензію повністю або частково, але при цьому не повідомив про перерахування боргу, то позивач претензії може:

1) звернутися до відповідача з повторною претензією;

2) звернутися до господарського суду з позовом про рішення господарської суперечки;

3) після закінчення 20 днів від дня одержання відповіді надати в банк розпорядження про списання в безспірному порядку визнаної суми боргу;

4) звірити заборгованість;

5) звернутися до господарського суду з позовом про оголошення боржника банкрутом.

 

34 У підприємства є така заборгованість перед кредиторами: витрати, пов'язані з порушенням справи про банкрутство і роботою ліквідаційної комісії – 35000 грн, заборгованість з заробітної плати – 15000 грн, заборгованість з сплати податків – 20000 грн, заборгованість, не забезпечена заставою, – 40000 грн, заборгованість, забезпечена заставою – 65000 грн. Вимоги першої черги становлять:

1) 100000 грн;

2) 35000 грн;

3) 15000 грн;

4) свій варіант

35 У підприємства є така заборгованість перед кредиторами: витрати, пов'язані з порушенням справи про банкрутство і роботу ліквідаційної комісії, – 35000 грн, заборгованість з заробітної плати –15000 грн, заборгованість з сплати податків – 20000 грн, заборгованість, незабезпечена заставою – 40000 грн, заборгованість, забезпечена заставою, – 65000 грн. Вимоги другої черги становлять:

1) 15000грн;

2) 55000грн;

3) 20000грн;

4) свій варіант.

 

36 У підприємства є така заборгованість перед кредиторами: витрати, пов'язані з порушенням справи про банкрутство і роботою ліквідаційної комісії, – 35000 грн, заборгованість з заробітної плати – 15000 грн, заборгованість з сплати податків – 20000 грн, заборгованість, не забезпечена заставою, – 40000 грн, заборгованість, забезпечена заставою, – 65000 грн. Вимоги третьої черги становлять:

1) 15000 грн;

2) 20000 грн;

3) 65000 грн;

4) свій варіант.

 

37 У підприємства є така заборгованість перед кредиторами: витрати, пов'язані з порушенням справи про банкрутство і роботою ліквідаційної комісії, – 35000 грн, заборгованість з заробітної плати – 15000 грн, заборгованість з сплати податків – 20000 грн, заборгованість, не забезпечена заставою, – 40000 грн, заборгованість, забезпечена заставою, – 65000 грн. Вимоги четвертої черги становлять:

1) 60000 грн;

2) 20000 грн;

3) 40000 грн;

4) свій варіант.Додаток А

(обов’язковий)

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.025 с.)