ТОП 10:

Схема 5.1 – Сутність санаційного аудиту 

 

Схема 5.2 – Методична модель санаційного аудиту


 

Схема 5.3 – Оцінка ефективності реалізації плану санації


Контрольні запитання

1. Що розуміється під аудитом згідно із законодавством України?

2. Який аудит вважається санаційним?

3. Згадайте сутність аудиторської діяльності?

4. Хто може виступати аудитором?

5. Що розуміється під аудиторським висновком?

6. Якими правами наділяється аудитор під час перевірки?

7. Які існують обмеження щодо проведення аудиту?

8. Назвіть особливості та етапи проведення санаційного аудиту?

9. У яких випадках проведення санаційного аудиту є обов’язковим?

10. Які методи перевірки застосовує аудитор?

 

Тести

 

1 Під час оцінки санаційного плану аудитор не досліджує:

1) економічність;

2) ефективність;

3) досяжність;

4) результативність.

 

2 Найкращим методом щодо підтвердження наявності матеріальних активів є:

1) опитування персоналу;

2) документальні перевірки;

3) проведення аналізу;

4) інвентаризація.

3 Аудиторські докази – це:

1) будь-яка інформація, зібрана аудитором під час перевірки, і висновки, зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

2) первинні документи, зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, що впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

3) докази, отримані від третіх сторін та зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

4) докази, що отримані під час проведення інвентаризації активів підприємства та зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, що впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану.

4 Санаційна спроможність – це:

1) наявність довгострокових планів розширення діяльності підприємства;

2) наявність у підприємства можливості для успішного проведення фінансової санації;

3) здатність підприємства оперативно змінити виробничу програму.

 

5 Основною метою санаційного аудиту є:

1) визначення вірогідності звітності підприємства, її повноти і відповідності чинному законодавству;

2) формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства;

3) оцінка санаційної можливості підприємства на основі аналізу фінансово-господарської діяльності і наявності санаційної концепції;

4) розроблення санаційної концепції підприємства;

5) визначення повноти і правильності нарахування і сплати податкових платежів у бюджет.

 

6 Суть економічності плану санації полягає:

1) у мінімізації вартості ресурсів, спрямованих на виведення підприємства з кризи, з огляду на результат, якого планується досягти;

2) співвідношення між запланованими результатами та ресурсами, використаними для їх досягнення;

3) реальності досягнення запланованих заходів з використанням наявних ресурсів, сильних сторін та можливостей підприємства;

4) правильна відповідь відсутня.

7 Суть ефективності плану санації полягає:

1) у мінімізації вартості ресурсів, спрямованих на виведення підприємства з кризи, з огляду на результат, якого планується досягти;

2) співвідношення між запланованими результатами та ресурсами, використаними для їх досягнення;

3) реальності досягнення запланованих заходів з використанням наявних ресурсів, сильних сторін та можливостей підприємства;

4) правильна відповідь відсутня.

8 Суть досяжності плану санації полягає:

1) у мінімізації вартості ресурсів, спрямованих на виведення підприємства з кризи, з огляду на результат, якого планується досягти;

2) співвідношення між запланованими результатами та ресурсами, використаними для їх досягнення;

3) реальності досягнення запланованих заходів з використанням наявних ресурсів, сильних сторін та можливостей підприємства;

4) правильна відповідь відсутня.

9 В аудиторському висновку не зазначається:

1) відповідальність яку несе аудитор;

2) обсяги аудиторської роботи;

3) думки про економічність, ефективність та досяжність санаційного плану;

4) методи збирання доказів.

 

10 Планування аудиту не передбачає врахування:

1) обсягу аудиту;

2) гіпотез;

3) методів збору доказів;

4) видів висновку.

 


ТЕМА 6Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)