ТОП 10:

Схема 4.1 – Схема процесу реформування підприємства
 

Схема 4.2 – Форми реорганізації підприємства


 

 

Схема 4.3 – Класифікація реорганізації підприємства


 

 

Схема 4.4 – Типи й етапи об'єднання


Контрольні ЗАпитання

 

1. У чому полягає сутність реструктуризації?

2. Яка мета проведення реструктуризації?

3. Перелічіть види реструктуризації та охарактеризуйте їх.

4. Результати реструктуризації.

5. Перелічіть етапи проведення реструктуризації, охарактеризуйте їх.

6. Що собою являє програма реструктуризації.

7. Який існує порядок з реорганізації підприємств-боржників.

 

Тести

 

1 До форм реорганізації підприємства відносять:

1) об'єднання;

2) поділ;

3) перетворення;

4) злиття;

5) приєднання.

 

2 До зовнішньої реорганізації відносять:

1) утворення філій;

2) утворення декількох нових юридичних осіб і припинення діяльності раніше існуючої юридичної особи;

3) утворення декількох юридичних осіб при збереженні юридичної особи, на базі якої проведена реорганізація.

 

3 До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести:

1) реструктуризацію заборгованості перед кредиторами;

2) злиття підприємств;

3)ліквідацію підприємства;

4) збільшення статутного капіталу.

 

4 Основними кроками оперативно-технічної реструктуризації є:

1) пошук нових постачальників сировини;

2) підвищення якості продукції;

3) оптимізація чисельності працівників;

4) зростання заробітної плати.

 

5 Фінансова реструктуризація пов’язана з управлінням:

1) активами підприємства;

2) джерелами формування майна підприємства;

3) оборотними коштами;

4) правильної відповіді немає.

 

6 Найскладнішим видом реструктуризації є:

1) оперативна реструктуризація;

2) фінансова реструктуризація;

3) реорганізація;

4) санаційна реструктуризація.

 

7 Основні цілі реструктуризації:

1) урегулювання питання власності;

2) вироблення нового стилю керівництва;

3) підвищення зайнятості;

4) збереження рівня зайнятості;

5) створення центрів фінансової відповідальності.

 

8 Основні проблеми реструктуризації:

1) урегулювання питання власності;

2) вироблення нового стилю керівництва;

3) підвищення зайнятості;

4) збереження рівня зайнятості;

5) створення центрів фінансової відповідальності.

 

9 Головною метою реструктуризації є:

1) перетворення підприємства у платоспроможне;

2) відродження виробництва;

3)перетворення підприємства у прибуткове;

4) ваш варіант відповіді.

 

10 Стратегічна реструктуризація базується на:

1) скороченні величини ресурсів;

2) створення стратегічних альянсів;

3) диверсифікації виробництва;

4) управлінні грошовими потоками.

 

 

Тема 5

Санаційний аудит

Сутність та методи санаційного аудиту

 

Аудит – незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству.

Аудиторська діяльність регулюється Законом України “Про аудиторську діяльність”. Аудиторські послуги надаються з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності у формі:

- аудиторських перевірок – аудиту;

- експертиз, пов’язаних з аудитом;

- консультацій, інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Виходячи із завдань аудиту, можна визначити предмет аудиту, який складається з дослідження економічних, організаційних, інформаційних характеристик суб’єктів господарювання. До об’єктів аудиторської діяльності належать: матеріальні, трудові та фінансові ресурси, господарські процеси; економічні результати господарської діяльності; організаційні форми, методи та функції управління. Аудит використовує методи всебічної оцінки та порівнянь. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами. Аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законодавством (обов’язковий аудит)[64].

Підприємства, які перебувають у фінансовій кризі, потребують проведення санаційного аудиту, мета якого оцінити санаційну спроможність підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та санаційного плану.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.008 с.)