ТОП 10:

Схема 3.1 - Сутність санації
 

 

 

Схема 3.2 – Порядок проведення досудової санації

 


 

 

 

Схема 3.3 - Порядок проведення досудової санації господарських товариств

 


 

 

 

Схема 3.4 - Порядок проведення досудової санації господарських товариств (продовження)


 

 

 

 

Схема 3.5 – Порядок здійснення контролю за виконанням плану досудової санації

 

 

   
 
 
 

 


 

Схема 3.6 – Процедура оголошення санації самим боржником

 


 

 

 

На закрытых торгах, если имеются ограничения по продаже имущества
Проводится на открытых торгах
в форме аукциона
в форме конкурса
Схема 3.7 – Санація під час порушення справи про банкрутство у суді


 

Рисунок 3.8 – Порядок продажу цілісного майнового комплексу


 

Схема 3.9 – Порядок продажу частини майна


Розділ Зміст
Загальні положення: - найменування боржника; - сфера діяльності; - найменування інвестора (за наявності)
Правовий статус і структура власності: - правова форма організації бізнесу; - структура власності боржника; - організаційна структура
Аналіз фінансово- господарського стану боржника: - аналіз фактичного фінансового стану боржника; - аналіз причин фінансової кризи; - оцінка сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз; - обґрунтування доцільності санації
Перелік основних заходів фінансового оздоровлення боржника: - фінансові заходи; - виробничо-технічні заходи; - технологічні заходи; - правові заходи; - соціально-економічні заходи; - організаційні заходи
Фінансування виконання плану санації: - фінансова участь керівництва підприємства; - фінансова участь власників; - фінансова участь кредиторів; - фінансова участь працівників підприємства; - фінансова підтримка держави; - фінансова участь інших учасників санації
Умови участі інвесторів у санації підприємства ( за наявності): - умови й обсяги фінансування заходів фінансового оздоровлення; - зобов'язання інвесторів виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру; - умови придбання інвестором права власності на майно боржника
Відповідальність: - відповідальність боржника за невиконані умови договору, складеного відповідно до плану санації; - відповідальність інвестора за невиконання взятих на себе зобов'язань; - відповідальність інших сторін
Прогнозні результати виконання плану санації: - сума можливого прибутку або збитку в результаті реалізації плану санації; - термін відновлення платоспроможності боржника; - розрахунок ефективності реалізації санаційних заходів

 

 

Схема 3.10 – Структура плану санації

 

Схема 3.11 – Фінансові джерела санації


 

 

Схема 3.12– Внутрішні джерела фінансової санації


 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.005 с.)