ТОП 10:

Схема 3.13 – Санація із залученням коштів власників
 

 

Схема 3.14 - Участь кредиторів у фінансовій санації підприємства


 

 

Схема 3.15 – Реструктуризація заборгованості боржника


 

Схема 3.16 – Державна фінансова підтримка


 

Схема 3.17 – Санація балансу


 

 

Ситуація Характеристика
1 ВЧА>ВК,СК<ВЧП, ВЧА,ВЧП>0 Ефективне використання власності. Приріст власності у результаті господарської діяльності
2 ВЧА<ВК, ВК>ВЧП, ВЧА,ВЧП<0 Неефективне використання власності. Втрати власності
3 ВЧА<ВК, ВК>ВЧП, ВЧА,ВЧП<0, ВЧА,ВЧП<ВК+ДО+ПЗ Статутний капітал «проїдений» повністю. Неефективне використання власності
4 ВЧА<ВК, ВК>ВЧП, ВЧА,ВЧП=0, Статутний капітал «проїдений» повністю. Неефективне використання власності
5 ВЧА<ВК, ВК>ВЧП, ВЧА, ВЧП>0 Часткове «проїдання» статутного капіталу. Неефективне використання власності
6 ВЧА=ВК, ВЧП=ВК, ВЧА, ВЧП >0 Використання власності не приносить ні прибутку, ні збитку
Вартість чистих активів (ВЧА), розрахована за допомогою майнового підходу, характеризує величину у вартісному вираженні, що підлягає розподілу між учасниками (ВЧА>0), а від’ємне значення (ВЧА<0) свідчить про «проїдання» статутного капіталу і неефективне використання власності. Вартість чистих пасивів (ВЧП), розрахована з використанням майнового підходу, характеризує величину власного капіталу, який відповідає приросту власності у вартісному вираженні (СЧП>ВК) або величині втрат власників у результаті неефективного використання власності (СЧП<ВК)  

 

Схема 3.18 – Оцінка власності підприємства


Контрольні ЗАпитання

 

1. Який порядок проведення досудової санації державних підприємств?

2. Який порядок здійснення контролю Фондом державного майна за виконанням плану досудової санації?

3. Яка процедура оголошення санації самим боржником?

4. Порядок проведення санації під час порушення справи про банкрутство?

5. Що собою являє санація балансу?

6. У результаті чого отримується санаційний прибуток підприємства?

7. Сутність двоступінчастої санації.

8. У чому полягає сутність альтернативної санації.

9. Перелічіть фінансові джерела санації. Охарактеризуйте їх.

 

 

Тести

 

1 Процедура санації може бути оголошена:

1) самим боржником;

2) за рішенням суду;

3) за рішенням Фонду державного майна.

 

2 Фінансовими джерелами санації є:

1) фінансові ресурси підприємства;

2) альтернативна санація;

3) кошти держави.

 

3 Санація призначається з метою фінансового оздоровлення підприємства:

1) так; 2) ні.

 

4 Санація завжди призначається у зв'язку з порушенням справи про банкрутство в суді:

1) так; 2) ні.

 

5 При оголошенні санації самим боржником повинна бути письмова згода кредиторів, вимоги яких перевищують 50% заборгованості:

1) так; 2) ні.

 

6 Санація вводиться на строк:

1) не більше 12 місяців з можливим його продовженням судом;

2) не більше 6 місяців з можливим його продовженням судом.

 

7 Процедура санації може бути припинена достроково у зв'язку з укладанням мирової угоди:

1) так; 2) ні.

 

8 Санація балансу – це:

1) зменшення статутного капіталу;

2) збільшення статутного капіталу.

 

9 Санаційний прибуток – це прибуток, який виникає у результаті:

1) викупу акціонерним товариством акцій власної емісії з наступним їх анулюванням;

2) списання заборгованості кредиторами повністю або частково;

3) реалізації продукції;

4) перевищення доходу від реалізації продукції над собівартістю реалізова­ної продукції;

5) невикористання чистого прибутку звітного періоду.

10 Зменшення статутного капіталу підприємствами спрямоване на:

1) одержання санаційного прибутку;

2) збалансування (або перевищення) номінальної вартості акцій з їхньою ринковою ціною;

3) приведення у відповідність наявності основних і оборотних активів підприємства із власним капіталом;

4) приведення у відповідність статутного і позикового капіталу.

 

11 Реструктуризація заборгованості здійснюється в таких формах:

1) відстрочення заборгованості;

2) розстрочка заборгованості;

3) застава майна;

4) поручительство третіх осіб.

 

12 Відстрочка заборгованості - це її поділ на кілька частин, які виплачуються поступово в майбутньому періоді, за графіком, погодженим сторонами:

1) так; 2) ні.

 

13 Розстрочка заборгованості - це перенесення термінів її виплат на більш пізній період:

1) так; 2) ні.

 


ТЕМА 4Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.006 с.)