ТОП 10:

Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходівДо оцінки перспектив розвитку підприємства були виконані розрахунки, які базуються на таких концептуальних посиланнях та припущеннях:

1. Збереження існуючої виробничої та ресурсної бази підприємства.

2. Наявність замовлень на виробництво основної продукції підприємства.

3. Передбачається нарощування обсягів виробництва, яке забезпечить вихід на такі обсяги виробництва: виконання ремонту 2 вагонів та виготовлення 20 стартерів щомісяця.

4. Виробничий цикл з ремонту 1-го вагона становить 2 місяці, договір на виконання ремонтних робіт складається із Замовником на умовах передплати в розмірі 30% загальної вартості робіт і оплати 70% вартості робіт після їх завершення.

5. Виготовлення інших видів технічної продукції, виконання інших видів ремонтних робіт прогнозом не передбачається.

6. Технічний стан виробничого комплексу не потребує суттєвих витрат на технічну підготовку устаткування, капітальні ремонти тощо.

7. Продукція, виробництво якої здійснюється підприємством, не є продукцією масового попиту, ремонті роботи проводяться, як правило, за індивідуальними замовленнями. Тому прогноз доходів розраховано виходячи із припущення, що договірна ціна на виконання ремонту 1 вагона буде не нижча тієї, яка пропонувалася підприємством у 2007 році, а саме: не нижче 1116998 грн (без ПДВ).

8. Планові калькуляції на основні види робіт, розроблені підприємством, адекватно відображають рівень постійних витрат на виробництво.

У розрахунках передбачається досягнення таких обсягів виробництва:

Ремонт. Отримання замовлень на виконання ремонту 1 вагона щомісячно протягом 3 місяців та 2 вагонів щомісячно протягом 4-8 місяців. Враховуючи тривалість технологічного процесу, це надає можливість забезпечити здачу виконання робіт замовнику у таких обсягах: по 1 вагону щомісяця, починаючи з третього місяця, по 2 вагони щомісяця в 6-8-місячний період.

Відновлення стартерів. Розрахунками передбачається виготовлення 20 стартерів щомісяця.

Доходи від ремонту вагонів та відновлення стартерів розраховані, виходячи з планових цін та планових обсягів реалізації.

Таблиця 3.1.12 – Прогнозні доходи підприємства, грн

Показник 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць 4-й місяць 5-й місяць 6-й місяць 7-й місяць 8-й місяць
Ремонт вагонів - - 1116998 1116998 1116998 2233996 2233996 2233996
Виготовлення стартерів 139720 139720 139720 139720 139720 139720 139720 139720
Разом 139720 139720 1256718 1256718 2373716 2373716 2373716 2373716

Розрахунок умовно-змінних витрат наведено у таблиці 3.1.13.

Таблиця 3.1.13 – Умовно-змінні витрати

Показник Сировина та матеріали, грн Комплектуючі, грн Разом, грн Ціна за од. продукції (без ПДВ), грн
Ремонт вагонів 85163,04 665846,89 751009,93 1116998
Стартер 471,41 4191,45 4662,86 6986
Разом 85634,45 670038,34 755672,79

 

Доцільність відновлення виробництва підтверджується наявністю позитивної маржі між ціною та рівнем прямих витрат на виробництво (більше 30% відпускної ціни).

Розрахунок умовно-постійних витрат виконаний у такому порядку:

Заробітна плата основного виробничого персоналу. Чисельність основного виробничого персоналу, необхідна для виконання зазначених обсягів виробництва, становить 35 осіб. Середній щомісячний фонд оплати праці у 2007 році у розрахунку на 1 робітника склав 415 грн. і є недостатнім для забезпечення необхідної мотивації до ефективної праці. Розрахунки витрат виконані виходячи з припущення, що рівень середньомісячної зарплати основного робітника буде становити 800 грн.

Нарахування на зарплату. Сума нарахувань на зарплату основного персоналу (як і інших груп персоналу) розрахована з фонду оплати праці, що планується, і сумарного нормативу обов’язкових відрахувань на зарплату 36,27%.

Накладні витрати. До них включаються такі витрати:

Загальновиробничі витрати – витрати на заробітну плату загальновиробничого персоналу і нарахування на заробітну плату. Витрати на енергоресурси, плату за землю, вартість матеріалів та комплектуючих на загальновиробничі потреби тощо. Плановий фонд оплати праці загальновиробничих робітників розраховувався виходячи з чисельності 16 осіб та середньої заробітної плати 700 грн. Сума плати за землю встановлена для підприємства у 2008 році 2106 грн на місяць і передбачається у розрахунках у зазначеному обсязі. При розрахунках витрат на енергоресурси взяти до уваги характерні для підприємства річні обсяги споживання ресурсів за умов завантаження потужності. Сума витрат розрахована виходячи з установлених тарифів. Передбачається, що отримана у результаті проведеного розрахунку річна сума витрат буде розподілена помісячно рівними частинами протягом року. Кошторис загальновиробничих витрат наведено у таблиці 3.1.14.

Таблиця 3.1.14 – Кошторис загальновиробничих витрат

Елемент витрат Сума, грн
Заробітна плата 11200
Нарахування на заробітну плату 4062
Плата за землю 2106
Енергоресурси 13542
Матеріали, комплектуючі 7100
Усього 38010

Адміністративні витрати. Розрахунок виконано виходячи з припущення про необхідну чисельність адміністративного персоналу та середню заробітну плату.

Таблиця 3.1.15– Адміністративні витрати

Показник 1-й місяць 2-й і наступні місяці
Чисельність персоналу, осіб 7 7
Середня заробітна плата, грн 800 1000
Витрати за елементами за місяць
Заробітна плата, грн 5600 7000
Нарахування на заробітну плату 2031 2539
Інші витрати 1000 2000
Усього 8631 11539

Повернення підприємства на ринок продукції технічного призначення потребує значних організаційних зусиль. У зв’язку з цим суттєвою статтею витрат передбачаються витрати на постачання і збут. Кошторис збутових витрат наведено у таблиці 3.1.16.

Таблиця 3.1.16 – Кошторис збутових витрат

Показник 1-й місяць 2-й і наступні місяці
Чисельність персоналу, осіб. 2 2
Середня заробітна плата, грн 800 800
Витрати за елементами за місяць
Заробітна плата, грн 1600 1600
Нарахування на заробітну плату 580 580
Інші витрати 3000 4000
Усього 5180 6180

Розрахунки підтверджують таке:

1. При поступовому збільшенні обсягів виробництва кошти, отримані від реалізації завершених ремонтних робіт, не дозволяють забезпечити потребу в оборотних коштах для розширення виробництва (за стандартними умовами договорів із замовниками (передоплата у розмірі 30% вартості продукції за діючими цінами 335,1 тис.грн за вагон), при тривалості виробничого циклу з ремонту 1 вагона 2 місяці, вартості матеріалів і комплектуючих, необхідних для ремонту одного вагона 751 тис.грн, яка повинна бути сплачена у момент отримання замовлення. Мінімальна потреба в оборотних коштах для забезпечення відновлення виробництва за умов наявності замовлень на ремонт вагонів становить не менше 900 тис.грн).

2. За умов розвитку за описаною моделлю підприємство має можливість вийти за межу збитковості протягом 6-7 місяців з моменту втілення зазначеної програми, а сумарний прибуток до оподаткування за цей період становить близько 1251 тис.грн.

Джерелами фінансування виробничої діяльності можуть бути:

- кошти, отримані у результаті стягнення дебіторської заборгованості та за векселем;

- кошти, отримані у результаті реалізації незавершеного виробництва;

- кошти, отримані від реалізації оборотних активів.

Але склад активів підприємства свідчить, що сума, яка може бути отримана від реалізації оборотних активів не перевищить 250-290 тис.грн. За умовою миттєвого продажу усіх матеріальних активів за вартістю не нижче балансової вартості та стягнення дебіторської заборгованості (і те, і інше практично нереально) підприємство мало б змогу закупити лише третину необхідних для ремонту 1 вагона запчастин і матеріалів. На момент розроблення плану санації основні фонди, які є надлишковими або непридатними для експлуатації у складі активів, фактично відсутні.

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що джерелом реалізації програми відновлення виробництва можуть бути залучені кошти (кредитні ресурси) у розмірі 1647619 грн під заставу майна ВАТ “КВРЗ” (вартість якого наведена у звіті про незалежну оцінку вартості майна). Отримання кредиту дозволить забезпечити потребу у оборотних коштах для відновлення виробництва. Передбачається поетапне отримання та погашення кредиту (табл. 3.1.17).

Таблиця 3.1.17 – Отримання та погашення кредиту

1-й місяць Отримання 929428 грн
2-й Отримання 480375 грн
3-й Повернення 292716 грн
4-й Отримання 117828 грн
5-й Отримання 119988 грн
6-й Повернення 329856 грн
7-й Повернення 665758 грн
8-й Повернення 359289 грн

Типовими умовами отримання кредиту у національній валюті у зазначеному обсязі є 22% річних з неоплаченої суми. Сплата відсотків здійснюється щомісяця. Витрати з обслуговування кредиту становлять 136226 грн.

За умов отримання кредиту санаційним планом передбачається доведення чисельності робітників штатного розкладу до 60 осіб, працівники, які не можуть буди задіяні в результаті реалізації плану санації, звільняються відповідно до Кодексу законів України про працю.

Також пропонується укладення мирової угоди про відстрочення (розстрочку) платежів за вимогами кредиторів 3-ї черги, списання заборгованості 4-ї черги у сумі 851424,5 грн та заборгованості 4-6-ї черг, які додатково виникають у процедурі санації. Умовою списання боргів 4-ї черги та відстрочення (розстрочки) боргів 3-ї черги є погашення вимог кредиторів 1-2-ї черг і припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода додається (див. тему 6).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.009 с.)