ТОП 10:

Схема 2.8 – Факторні регресійні та дискримінантні моделі визначення ймовірності банкрутства суб'єкта господарювання 

Модель Розрахунок Нормативне значення
1 2 3
Модель Альтмана Z = –0,3877 – 1,0736Кп + 0,0579Кавт , Кп – коефіцієнт покриття; Кавт – коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Z = 0, ймовірність банкрутства становить 50%; Z>0, ймовірність банкрутства перевищує 50%; Z< 0, зменшується ймовірність банкрутства
Модель Альтмана (1968) Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5, Х1 - відношення робочого капіталу до суми всіх активів підприємства; Х2 - відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів; Х3 - відношення операційного прибутку до суми всіх активів; Х4 - відношення ринкової вартості акцій (суми статутного капіталу та додаткового капіталу) до суми всіх зобов’язань; Х5 - відношення виручки (доходу від реалізації) до суми всіх активів Якщо Z до 1,8 – ймовірність банкрутства дуже висока; 1,81-2,7 – висока; 2,71-2,99 – можлива; 3,00 і більше – дуже низька
Модель Альтмана (1983) Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4+ +0,995 Х5, Х1 - відношення робочого капіталу до суми всіх активів підприємства; Х2 - відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів; Х3 - відношення операційного прибутку до суми всіх активів; Х4 - відношення власного і позикового капіталу; Х5 - відношення виручки (доходу від реалізації) до суми всіх активів Z = 1,23, якщо Z< 1,23, існує ймовірність банкрутства
Модель Спрингейта Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D, А - відношення робочого капіталу до загальної вартості активів; В - відношення прибутку до сплати податків та відсотків до загальної вартості активів; С - відношення прибутку до сплати податків та відсотків до короткострокових зобов’язань; D - відношення обсягу продаж до загальної вартості активів Z < 0,862 - суб’єкт господарювання є потенційним банкрутом
Модель Ліса (1972) Z = 0,063 Х1 + 0,092 Х2 + 0,057Х3 +0,001Х4, Х1 - відношення оборотних активів до суми всіх активів; Х2 - відношення операційного прибутку до суми всіх активів; Х3 - відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів; Х4 - відношення власного і позикового капіталу Z = 0,037, якщо Z< 0,037, існує ймовірність банкрутства

Продовження схеми 2.8

Модель Тафлера Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, Х1 - відношення прибутку від реалізації продукції до короткострокових зобов’язань; Х2 - відношення оборотних активів до суми всіх активів; Х3- відношення короткострокових зобов’язань до суми всіх активів; Х4- відношення чистого доходу від реалізації продукції до суми всіх активів Z > 0,3 - гарний фінансовий стан; Z < 0,2 – ймовірність банкрутства  
R- модель R = 8,38Х1 + Х2 + 0,054Х3 + 0,63Х4, Х1 – відношення оборотного капіталу до суми активів; Х2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу; Х3 – відношення виручки від реалізації до суми активів; Х4 – відношення чистого прибутку до витрат Якщо R < 0 – ймовірність банкрутства максимальна; 0-0,18 – висока; 0,18-0,32 – середня; 0,32-0,42 – низька; 0,42 і більше – мінімальна
Французька модель (Модель Конана і Гольдера) F = -0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,1Х4 – 0,2Х5, Х1 – відношення суми дебіторської заборгованості і коштів до суми активів; Х2 - відношення суми постійного капіталу до суми активів; Х3 – відношення фінансових витрат до чистої виручки від реалізації; Х4 – відношення витрат на персонал до чистого прибутку; Х5 – відношення валового прибутку до позикового капіталу F = - 0,068
Універсаль-на дискримінантна функція Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + +0,1Х6, Х1 - відношення грошового потоку до суми всіх активів; Х2 - відношення валюти балансу до суми зобов'язань; Х3 - відношення чистого прибутку до валюти балансу; Х4 - відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції; Х5 - відношення виробничих запасів до виручки від реалізації продукції; Х6 - відношення виручки від реалізації продукції до валюти балансу Z>2, фінансовий стан стійкий: банкрутство не загрожує; 1< Z>2, порушена фінансова рівновага, але йому не загрожує банкрутство за умови здійснення антикризового управління; 0< Z< 1, існує загроза банкрутства, якщо не будуть впроваджені санаційні заходи; Z< 0 – підприємство напівбанкрут

 


Значення показника забезпечення запасів, витрат підприємства джерелами фінансування Тип стабільності фінансового стану
ЗВ = ВОК + КЗ + КК Абсолютна
ВОК<ЗВ < ВОК+КК + КЗ Нормальна
ЗВ>ВОК+КК+КЗ Нестабільна
ЗВ>ВОК + КК+КЗ+ПК+ ПКЗ + +ПДЗ , Кризова (на межі банкрутства)

 

де ЗВ - запаси і витрати;

КК - короткострокові кредити;

КЗ - кредиторська заборгованість;

ПК - прострочені кредити;

ПКЗ - прострочена кредиторська заборгованість;

ПДЗ - прострочена дебіторська заборгованість;

ВОК - власні оборотні кошти.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.004 с.)