ТОП 10:

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом УкраїниБЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Із змінами і доповненнями, внесеними
законами України
від 6 березня 2003 року N 599-IV, ОВУ, 2003 р., N 14, ст. 605,
від 10 липня 2003 року N 1086-IV, ОВУ, 2003 р., N 33, ст. 1773
(зміни, внесені пунктами 11, 12, 13 розділу I Закону України
від 10 липня 2003 року N 1086-IV, набрали чинності з 1 січня 2004 року),
від 11 вересня 2003 року N 1158-IV, ОВУ, 2003 р., N 41, ст. 2156,
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, ОВУ, 2003 р., N 49, ст. 2552,
від 27 листопада 2003 року N 1349-IV, ОВУ, 2003 р., N 52, ст. 2743
від 4 березня 2004 року N 1577-IV, ОВУ, 2004 р., N 13, ст. 876,
(зміни до цього Кодексу, внесені Законом України від 4 березня 2004 року N 1577-IV,
зупинено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону України від 4 березня 2004 року N 1577-IV
згідно із законами України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V,
втратили чинність у зв'язку з втратою чинності Законом України
від 4 березня 2004 року N 1577-IV згідно із Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI)
від 17 червня 2004 року N 1801-IV, ОВУ, 2004 р., N 27, ст. 1758,
від 14 грудня 2004 року N 2229-IV, ОВУ, 2005 р., N 1, ст. 2,
від 16 грудня 2004 року N 2264-IV, ОВУ, 2005 р., N 2, ст. 60,
від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, ОВУ, 2004 р., N 52, ст. 3431,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV, ОВУ, 2005 р., N 13, ст. 662,
від 17 листопада 2005 року N 3108-IV, ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3048,
від 15 грудня 2005 року N 3200-IV, ОВУ, 2006 р., N 1, ст. 5,
від 20 грудня 2005 року N 3235-IV, ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3251,
від 19 грудня 2006 року N 489-V, ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3477 ,
від 28 грудня 2007 року N 107-VI, ОВУ, 2008 р., N 1, ст. 1
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 47 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 3 червня 2008 року N 309-VI, ОВУ, 2008 р., N 40, ст. 1321,
від 24 вересня 2008 року N 586-VI, ОВУ, 2008 р., N 79, ст. 2652
(зміни, внесені Законом України від 24 вересня 2008 року N 586-VI,
набрали чинності з 17 листопада 2008 року),
від 31 жовтня 2008 року N 639-VI, ОВУ, 2008 р., N 84, ст. 2809,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI, ОВУ, 2009 р., N 1, ст. 10,
від 5 березня 2009 року N 1075-VI, ОВУ, 2009 р., N 23, ст. 726,
від 16 квітня 2009 року N 1275-VI

(Зміни, передбачені Законом України від 13 січня 2005 року N 2350-IV, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності Законом України від 13 січня 2005 року N 2350-IV згідно із Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI)  


Окремим положенням цього Кодексу дано офіційне тлумачення
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 13 січня 2009 року N 1-рп/2009)

Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 3. Бюджетний період

1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

2. Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї статті.

3. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф.

4. У разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.

Стаття 6. Зведений бюджет

1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.

4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

5. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Глава 3. ЗАПОЗИЧЕННЯ

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ II
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Стаття 31. Таємні видатки

1. Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних видатків).

2. Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.

3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України.

4. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

5. Окремі звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому засіданні.

Стаття 49. Бюджетний розпис

1. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

2. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення;

б) органи місцевого самоврядування районного значення;

2) освіту:

а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення);

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: школи - дитячі садки (для міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячих будинків формується на території відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;

г) інші державні освітні програми;

ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів;

3) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формується на території відповідного міста чи району), територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);

6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.

7) втратив чинність

(Із доповненнями, внесеними згідно із
законами України від 04.03.2004 р. N 1577-IV,
від 14.12.2004 р. N 2229-IV)

(зміни, внесені Законом України від 04.03.2004 р. N 1577-IV, до статті 89 зупинено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону України від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV, від 25.03.2005 р. N 2505-IV, на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV, на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V, втратили чинність у зв'язку з втратою чинності Законом України від 04.03.2004 р. N 1577-IV згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)


(дію підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 зупинено на 2006 рік в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV, на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V) на 2008 рік згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)  
 
(зупинення дії підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 на 2008 рік, передбачене пунктом 5 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)  


(Із доповненнями, внесеними згідно із
Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Стаття 100. Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів

1. Якщо прогнозні показники доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів, визначених відповідно до статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищують розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до Державного бюджету України.

2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державного бюджету України, і визначається в межах від 0,60 до одиниці.

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Із змінами і доповненнями, внесеними
законами України
від 6 березня 2003 року N 599-IV, ОВУ, 2003 р., N 14, ст. 605,
від 10 липня 2003 року N 1086-IV, ОВУ, 2003 р., N 33, ст. 1773
(зміни, внесені пунктами 11, 12, 13 розділу I Закону України
від 10 липня 2003 року N 1086-IV, набрали чинності з 1 січня 2004 року),
від 11 вересня 2003 року N 1158-IV, ОВУ, 2003 р., N 41, ст. 2156,
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, ОВУ, 2003 р., N 49, ст. 2552,
від 27 листопада 2003 року N 1349-IV, ОВУ, 2003 р., N 52, ст. 2743
від 4 березня 2004 року N 1577-IV, ОВУ, 2004 р., N 13, ст. 876,
(зміни до цього Кодексу, внесені Законом України від 4 березня 2004 року N 1577-IV,
зупинено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону України від 4 березня 2004 року N 1577-IV
згідно із законами України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V,
втратили чинність у зв'язку з втратою чинності Законом України
від 4 березня 2004 року N 1577-IV згідно із Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI)
від 17 червня 2004 року N 1801-IV, ОВУ, 2004 р., N 27, ст. 1758,
від 14 грудня 2004 року N 2229-IV, ОВУ, 2005 р., N 1, ст. 2,
від 16 грудня 2004 року N 2264-IV, ОВУ, 2005 р., N 2, ст. 60,
від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, ОВУ, 2004 р., N 52, ст. 3431,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV, ОВУ, 2005 р., N 13, ст. 662,
від 17 листопада 2005 року N 3108-IV, ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3048,
від 15 грудня 2005 року N 3200-IV, ОВУ, 2006 р., N 1, ст. 5,
від 20 грудня 2005 року N 3235-IV, ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3251,
від 19 грудня 2006 року N 489-V, ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3477 ,
від 28 грудня 2007 року N 107-VI, ОВУ, 2008 р., N 1, ст. 1
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 47 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 3 червня 2008 року N 309-VI, ОВУ, 2008 р., N 40, ст. 1321,
від 24 вересня 2008 року N 586-VI, ОВУ, 2008 р., N 79, ст. 2652
(зміни, внесені Законом України від 24 вересня 2008 року N 586-VI,
набрали чинності з 17 листопада 2008 року),
від 31 жовтня 2008 року N 639-VI, ОВУ, 2008 р., N 84, ст. 2809,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI, ОВУ, 2009 р., N 1, ст. 10,
від 5 березня 2009 року N 1075-VI, ОВУ, 2009 р., N 23, ст. 726,
від 16 квітня 2009 року N 1275-VI

(Зміни, передбачені Законом України від 13 січня 2005 року N 2350-IV, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності Законом України від 13 січня 2005 року N 2350-IV згідно із Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI)  


Окремим положенням цього Кодексу дано офіційне тлумачення
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 13 січня 2009 року N 1-рп/2009)

Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.006 с.)