ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 113 Страница

Психология

Психологическое воздействие госпитализации Признаки и симптомы заболевания Пограничные расстройства, понятие. Тревога. Психологические модели тревожных расстройств Вопрос 1 Понятие и структура интеллекта Вопрос №2 модели интеллекта иерархические факторные когнитивные Вопрос 6 Общепатологический подход к проблеме интеллектуальных нарушений. Вопрос 10 речь и ее нарушения Вопрос №20 классификации врожденного слабоумия Вопрос №27 Умственная отсталость, обусловленная хромосомными нарушениями Вопрос №38 Умственная отсталость, обусловленная другими уточненными причинами Вопрос №50 Общие расстройства психологического (психического) развития Детский аутизм Синдром Ретта Методичні рекомендації до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Психологія і педагогіка» Діагностика індивідуально-психологічних характеристик за завданням «Особистий психологічний профіль» ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНІСТЬ І АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА В КОЛЕКТИВІ» ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНУЮЧОГО СТИЛЮПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОЦІНКА ІНІЦІАТИВНОСТІ НА НОВІЙ РОБОТІ Тест оцінює 11 потенційних обмежень. САМООЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СУБЄКТИВНОСТІ І КОНТРОЛЮ ПСИХІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ (РСК) ДІАГНОСТИКА МОЖЛИВИХ СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ Вр. ослаб. инт. стойкое ослаб. инт. Утрата сознания,актисности мышления. РОЗДІЛ 1. ГІПЕРТЕКСТ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ РОЗДІЛ 2. ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ІТАЛО КАЛЬВІНО НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ «ЗАМОК СХРЕЩЕНИХ ДОЛЬ» ТА «НЕЗРИМІ МІСТА» РОЗДІЛ 3. «ЯКЩО ОДНІЄЇ ЗИМОВОЇ НОЧІ ПОДОРОЖНІЙ» ЯК РОМАН-ГІПЕРТЕКСТ Факультатив як форма організації позакласної роботи з зарубіжної літератури Принципи та форми позакласної роботи в загальноосвітній школі Конспект факультативного заходу «Гіпертекстуальність в романі Интилликтуальная дятельность при разработке решений Грачиеское изображение проблемной ситуации. Демократизация разработки решений Технология построения сетевых моделей Источники и виды неопределённости Анализ и оценка последствий риска Теория полезности и её использование для поиска решений в условиях неопределённости риска Применение механизма интуиции для разработки управленческого решения. Организация выполнения принятых решений. Отдельные структуры головного мозга и их нарушения: кора больших полушарий. Стеническое психодинамическое состояние и его расстройства. Умственная отсталость, обусловленная другими уточненными причинами: амавроатическая идиотия Тея - Сакса, синдромы Доллингера - Билыповского, Ван Богарта - Шерера - Эпштейна, Леша-Нихема. Спеціалізація «Практична психологія» Графік та організація стажистської практики Курсовая работа по психологии ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ТА ТЕАТРУ Духовна та шкільна драма в Західній Європі . Жанри містерії, міраклю, мораліте. Шкільна драма в Україні. Тематика та жанрова своєрідність трагікомедії «Володимир» Ф.Прокоповича Кріпацький театр Дмитра Ширая Художня досконалість драми «Наталка Полтавка» та водевілю Конфлікти і характери в драмі Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь». Український театр останніх десятиліть хх- поч.. ххі ст. Тема життя сучасного театру в п’єсі Я.Верещака «Уніформіст». Даже не знаю, что у меня получилось Урод или больной? Больной или свободный? Взрослые - это заскорузлые дети Все и так всё делают для себя. Всё, что я хочу - правильно для меня Гипотезы, которые не подтвердились Разорвать цепи обстоятельств Отзыв человека, не проходившего курс Кому не надо покупать мои курсы Логика жизни или ошибку совершить невозможно Почему у меня нет бесплатных консультаций Тема 3. Модель професійної діяльності практичного психолога Тема 6. Психологічна корекція Тема 9. Проблеми взаємодії практичного психолога з представниками суміжних професій Казка та її жанрові особливості Літописання України-Русі. «Повість минулих літ», Київський та Галицько-Волинський літописи. Новаторські тенденції літератури кінця 19 – поч. 20 ст. Ідейно-естетичні пошуки українських поетів 20-х років ХХ ст. Творчість Київських неокласиків. Празька школа української поезії. Нью-Йоркська група поетів в історії української літератури. ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАЛОГА В ОБУЧЕНИИ Особенности диалогового метода в преподавании истории Технология метода диалога в преподавании истории на уроке История становления PR в России и за рубежом: PR как явление, PR как термин, PR как наука, PR как профессиональная деятельность. Работа PR-специалиста во время кризиса. Можно ли с помощью PR-средств предотвратить кризис в той или иной организации. Если да, то, как именно? Тенденции отечественного рынка рекламы: отличия между ATL-и BTL-рекламой, особенности TTL-рекламы. Психологическая война (понятие, основные приемы). Social и New Media как каналы PR-коммуникаций: понятие, классификация, возможности. История моих отношений с едой Разговоры с подругой о ее личной жизни. Психологическая зависимость от родителей Тренируйтесь в переедании. Проверьте на собственном опыте, что переедание не так страшно, как кажется. Как отказаться от штампов и принять свою индивидуальность? Какой совет ты бы дала закомплексованной девушке, которая думает, что ее тело - сплошной недостаток? Не цените то, что уже имеете. Интуитивное знание своей нормы в еде. Когда острый голод - единственная причина, чтобы поесть Сосредоточение на одной цели. Закон девяти месяцев Окружение имеет колоссальное влияние Когда аффирмации не имеют эффективности Волшебство дыхания. Снятие зажимов Что поможет вовремя вынырнуть из пучины жалости? Некрасивых девушек не бывает Її ТІЛО ПАХЛО ЗИМОВИМИ ЯБЛУКАМИ Так несподівано і байдуже вона поставила крапку. Місток, який тримала лише вона, вона сама й знищила. То була листівка із фіалками, маленька і старомодна, я знайшов її дуже давно у скрині своєї бабці. Не знаю, чому я беріг її так довго. Можливо, я чекав саме цього дня. Тоді я довго не наважувався на відповідь і лише згодом все ж сів до письмового столу. Глава 1 ОБУЧЕНИЕ ФОРМУЛЕ ABC Представьте изменение В другого человека Преодоление А трудного детства: история Анны Мультимедиа, аудио- и видеозаписи, карикатуры и компьютерные программы Глава 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ ПАМЯТКА: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ Глава 4 ТЕХНИКИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ: ЖЕСТКИЕ КОГНИТИВНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ОТВРАЩЕНИЯ КОГНИТИВНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ОТСТРАНЕНИЯ Глава 5 ТЕХНИКИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ: МЯГКИЕ Поведенческая практика in vivo Стандартные подкрепляющие образы Глава 6 ТЕХНИКИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ: ОБЪЕКТИВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ «Я» Принципы ДИСПУТ ПО ПОВОДУ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ (ДИИ) Шаг 3. Нахождение значения понятий Эпизодическое доказательство Глава 7 ПЕРЦЕПТИВНЫЙ СДВИГ: ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ Рабочий бланк по перцептивному сдвигу Метод 1. Двойные изображения Метод 2. Скрытые изображения ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОБРАЗА РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ ТЕХНИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВООБРАЖЕНИЯ Глава 9 ПЕРЦЕПТИВНЫЙ СДВИГ: НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО Метод 2. Символические ярлыки РЕСИНТЕЗИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ РЕСИНТЕЗИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ РЕСИНТЕЗИРОВАНИЕ РАННИХ ВОСПОМИНАНИЙ Метод 2. Рабочий бланк для ресинтеза РЕСИНТЕЗИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ УБЕЖДЕНИЙ ПАМЯТКА: КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРИШЛО К СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ Средняя самооценка тревожности (10-0) Глава 12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ Реабилитация от когнитивного дефицита КОГНИТИВНО-РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ АДДИКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ Предпосылки к лечению алкогольной и наркотической зависимости Одна специфическая процедура когнитивного фокусинга КОГНИТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ: КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК Глава 13 КРОССКУЛЬТУРНАЯ КОГНИТИВНАЯ ТЕРАПИЯ КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ДРУГИХ КУЛЬТУРАХ КУЛЬТУРНЫЕ РАССКАЗЫ И СКАЗКИ Глава 14 ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ ДЛЯ КЛИЕНТА? Мета науково-виробничого стажування Орієнтовна програма спостереження та аналізу навчального заходу ІІ. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій ІІІ. Організація та строки проведення атестації IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій Теорії уваги. Фізіологічна основа уваги. Інтенсивність відчуття. Пороги відчуттів, чутливість рецептора Адаптація відчуттів.Сенсибілізація Класифікація та види сприймання II. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ Социально-психологический подход. Детерминанты суицидального поведения Суицидальное поведение при депрессивных расстройствах. Суицидальное поведение при расстройствах зрелой личности Степень безнадежности и импульсивности Основные принципы работы с суицидальным пациентом ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АДЛЕРА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЕНИЕ: НЕВРОЗ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ Псіхологіческое зміст феномена дослідницької компетентності Анализ особенностей развития исследовательской компетентности Особливості формування розуміння історичних текстів у зв'язку з розвитком структури дослідницької компетентності на послідовних етапах навчання у вузі. Організація дослідження, процедури та методи вивчення структури дослідницької компетентності та розуміння історичних текстів. Особенности рефлексии затруднений при выполнении исследовательских задач Характер взаємодії компонентів у структурі дослідницької компетентності дозволяє виявити кореляційний аналіз (таб. 24). Значення вікових та індивідуальних особливостей дитини в індивідуальному підході Робота з виявленням індивідуально-психологічних особливостей дитини Методична, пізнавальна, літературна цінність підручників Ушинського «Дитячий світ» та «Рідне слово» Химерне поєднання реальності й фантастики в повісті-казці А.О. Мілна «Вінні Пух і всі-всі-всі» Способів як зробити більше, роблячи менше. Способів переконання опонента корисних порад як говорити переконливо Граматична природа складного речення. Ознаки складного речення. (ст..153) Пряма мова, непряма і невласна пряма мова та розділові знаки при ній. НАПІВПРЕДИКАТИВНІ ВІДОКР ЧЛ РЕЧ Уточнювальні і пояснювальні компоненти у структурі простого ускладненого речення. Умови відокремлення прикладки. Поняття про складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень (ст.186-190) Поняття про синтаксичне ускладнення простого речення, семантичне та формальне ускладнення, типи формального ускладнення. ст. 105-107 Класифікації речень у синтаксисі. Типи речень за метою висловлювання. Типи речень за експресією. Типи речень за структурою. Прості речення двоскладні / односкладні, непоширені / поширені. Мати запитує 5-річного сина, що б він хотів на свої іменини в подарунок. Топ-15 хитрих прийомів з психології, які корисно знати. Як зрозуміти, що людина бреше? Як організувати якісний невроз у своєї дитини Справ, які потрібно зробити до кінця життя. Як усувати перешкоди і отримувати результат Декілька корисних методик, які запобігають розумовій деградації Як працювати менше і встигати більше Проста звичка, яка допоможе почати сьогодні те, що допомагає Вам через 5 років Видів бізнесу, які ви зможете розпочати негайно Маленьких кроків для поліпшення життя за 100 днів Розбили щось у магазині? Не спішіть платити Без жалю до себе: як розсунути межі своїх можливостей Як від взаємодії всіх учасників колективу добитися максимально високого підсумкового результату? ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ И ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДОЛОГИ Отличия биологического стресса от психологического Какие причины совершения суицида в РК Розділ І. Поняття про здібності Поняття про здібності та їх походження Проблема здібностей в психодіагностиці Діагностика здібностей та інтелекту Характеристика тестів здібностей Універсальна методика для вивчення рівня та структуриздібностей Обробка результатівта практичне використання Здібності та формування особистості БІХЕВІОРИЗМ. ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ОБМІНУ Відмінності в концепції соціальної структури Область інтересів функціоналізму Соціологія як загальна теорія культурних явищ Хибні сліди. Скептицизм відносно соціальної еволюції Первісне суспільство як функціонально недиференційоване НЕОМАРКСИЗМ. РАДИКАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ Параліч критики : суспільство без опозиції Одновимірне суспільство Нові форми контролю Елементарна колективна поведінка. Кругова реакція і соціальне занепокоєння. Природа кругової реакції Механізми елементарної колективної поведінки Елементарні колективні групування Громадськість, натовп і маса Висновки відносно колективної поведінки Передумови генезису самозвеличання Типи социометрических процедур Оформлення і вивчення социометрических даних Три виміри суспільства : зовнішнє суспільство, социометриче-ская матриця і соціальна реальність (1949) Додаткові зауваження про різницю між критеріями діагностичним і дії Ф. Гиддингс. Підстави соціології. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ИНТЕГРАЦИОНИЗМ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛІЗ Постулат функціональної єдності суспільства Постулат універсального функціоналізму Радикальність функціонального аналізу Ідеологія і функціональний аналіз релігії На що має бути звернена увага при функциональ-ном аналізі Дослідження підприємств Уэстерн Електрик в Хауторне45. Стандарт демонстративного споживання Деякі функції політичної машини Ендогенні і екзогенні джерела зміни Визначення психології як науки, її предмет та завдання Поняття про мову та мовлення. Види мови. Поняття про мислення, як вищу форму пізнавальної діяльності. Мислення і чуттєве пізнання Експериментальна взаємодія. Етапи психологічних досліджень. Типологія учасників експерименту Тести для психодіагностування креативності Тест міжособистісних відносин Лірі Деонтологічний аналіз психологічних досліджень. Діагностика професійної придатності Принципи та методи діагностики самосвідомості Секрет успеха 19. Будьте решительным и ориентированным на действия Стадия 1. Базовое чувство доверия – недоверия. От рождения до 18 месяцев Стадия 8. Целостность – отчаяние, безысходность. Поздняя взрослость, зрелость. Общая характеристика периода новорожденности Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.034 с.)