ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 249 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 79331 страниц.

Психология - 249 Страница

Дії батальйону (роти) у міжнародних миротворчих операціях ДІЇ БАТАЛЬЙОНУ (РОТИ) ПРИ УЧАСТІ БРИГАДИ (ПОЛКУ) У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ, СПЕЦИФІЧНИХ ДІЯХ ВІЙСЬК (СИЛ) ТА У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ Матеріальне-технічне забезпечення Общая характеристика стихийных групп, механизмы стихийного поведения, способы воздействия, организуемые в стихийных группах. Механизмы, способствующие возникновению и развитию стихийных форм массового поведения. Способы воздействия, реализуемые в стихийных группах Психологические особенности толпы Психологические особенности масс. Психология «несобранной публики» Командно-спостережні пункти підрозділів Обов’язки командира батальйону (роти) З одержанням бойового наказу або бойового розпорядження Постановка задач командиром батальйону (роти) Застосування сигнальних засобів Порядок передачі сигналів, команд і постановки завдань по радіо РЕГЛАМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ Документация по производственной практике в психологической службе Тест личностного опросника Кетелла Методика диагностики по М.Люшеру. Бланк Ситуативной тревожности Міністерства оборони України З’єднань, військових частин та підрозділів Основи морально психологічного забезпечення бойової підготовки з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України Морально-психологічне забезпечення навчально-бойової Зміст і організація морально-психологічного забезпечення основних видів бойової підготовки особового складу Військово-Повітряних Сил Особливості морально-психологічного забезпечення бойової підготовки Військ Протиповітряної оборони Зміст і організація морально-психологічного забезпечення бойової підготовки особового складу Військово-Морських Сил Морально-психологічне забезпечення застосування військ (сил) Організація управління морально-психологічним забезпеченням Органів виховної роботи об’єднань під час підготовки і застосування військ (сил) Директива (розпорядження) щодо морально-психологічного забезпечення КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ О СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА В РУКОПАШНОМ БОЮ ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ И РУКОПАШНЫЙ БОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РУКОПАШНОМ БОЮ КОМПОНЕНТЫ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ДИСГАРМОНИИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЕРЕД БОЕМ ДИСГАРМОНИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ БОЯ Преждевременная успокоенность. Ремобилизационные дисгармонии. МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСГАРМОНИЙ Второй компонент — эмоциональный. Третий компонент — мыслительный. ПСИХОГРАММА РУКОПАШНОГО БОЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РУКОПАШНИКА ВАРЬИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАСТРОЙКИ НА ТРЕНИРОВОЧНУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУКОПАШНИКОВ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ МЕТОД ПРОГРЕССИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ МЫСЛЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И МЕДИТАЦИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ «БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК» Тема 3. Шляхи реформування системи вищої освіти. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни «Банківське право» Соотношение понятий «мышление» и «интеллект» Составляющие интеллекта и его роль Причины отрицательного отношения к учению Задатки и способности. Сензитивность как психическое явление. Проблема согласования сензитивных периодов с программами воспитания, обучения и развития ребенка Профилактика «эмоционального сгорания» у психологов. Язык и система знаков. Знаково-символическая деятельность и сознание. Психосоматические теории и модели Билет 13 1.Проблема личности в социальной психологии. «Я-концепция» личности. Социализация личности. Социально-психологические качества личности. Билет 14 Темперамент, теории темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Восприятие. Нарушения восприятия при локальных поражениях мозга. Психическое развитие как развитие интеллекта: концепция Ж. Пиаже. Понятие о сознании. Структура сознания, самосознание образ собственного «Я», механизмы психологической защиты и самоконтроля. Онтогенез сознания. Механизмы психологической защиты. Встречается при Корсаковском синдроме, аменции. Бланк для ответов (шкала СП) Краткая характеристика методики ТЕСТ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ФРАЗ (ТЮФ) МЕТОДИКА ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ICL) Дискограмма для накладывания результатов исследования обеих партнеров ДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ Ключи для обработки шкал опросника межличностных отношений (ОМО) МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ» Тема 2. Класифікація та структурування дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів як однієї з основних форм організації дозвілля в групі продовженого дня Тема 8. Методика організації спортивного дозвілля, екскурсій та прогулянок в умовах групи продовженого дня Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання V.Соціально-психологічний супровід Вимоги щодо практичного володіння видами Розуміння основної інформації Загальні рекомендації щодо написання твору Твір, що вислювлює особисту думку з певної теми I think that to be successful in my future job I need to be very hard-working, patient, careful and attentive to the people. Зразки написання видів ділових листів Explaining the reason for writing Індивідуальна аналітична робота (письмовий звіт) Орієнтовна тематика наукових рефератів та індивідуальних проблемно-пошукових завдань Завдання до індивідуально-дослідницької роботи Психолого-логопедическое обследование детей в возрасте 2-3 лет Стимуляция эмоциональных реакций. Коррекционно-логопедическая работа на II этапе Развитие действий с предметами. Комплекс упражнений по стимуляции речевой активности Как нащупать свой психологический пульс? Родительские боги. Миф о непогрешимых родителях Даже если ты это сделал ненарочно, мне всё равно больно». Неадекватные родители Почему они не могут оставить меня в покое?» Контролирующие родители Когда «Ты» превращается в «Я» Тот, кто пассивно участвует в абьюзе Учитесь ненавидеть себя: «Это всё по моей вине» Каковы родители, таковы и дети? Миф: Дети чаще подвергаются сексуальной агрессии со стороны незнакомцев, чем со стороны родственников и близких. Коэффицент семейного равновесия Как пользоваться второй частью этой книги Если я взрослый, то почему же я не чувствую себя взрослым?» Реагируя на результаты опросных листов Иногда неплохо быть эгоистом Отвечать, не прибегая к защите Когда я должен идти на конфронтацию с родителями? Примите решение о том, какие отношения вас устроят в дальнейшем Конфронтация с больными и престарелыми родителями Результаты конфронтации никогда не бывают негативными Освобождение и обретение силы Упражнения для излечения травмы внутреннего ребёнка Конфронтация с инцестуозными родителями Всё равно что биться головой об стену Конфронтация с тихим подельником Поставьте точку и идите вперёд Искупление любви: доверяйте себе Психологія пізньої дорослості Снимок публикуется с любезного разрешения «Иллюстрированной энциклопедии животного мира», Данбери Пресс Ближайший предок наших собак Умственные и эмоциональные способности собаки Юного кокер-спаниеля приучают к жестам рукой Ньюфаундленд – собака, наиболее естественно чувствующая себя в воде, – использовалась для выведения многих водоплавающих пород Кружение на месте перед тем, как лечь Влияние выращивания щенков на трусливых сук Отклонения в половом поведении кобелей Гормоны и их влияние на поведение Чемп. Меррслис Веттер-оф-Дорнвальд, CD. Название породы «немецкая овчарка» вводит в заблуждение – породу выводили в первую очередь для охраны и зашиты, а не для пастушьей работы Ездовые (упряжные) собаки (лайки) Чемп. Англии и Америки Кадхилл Калипсо-оф-Харэм, жесткошерстный фокстерьер. Породы терьеров изначально выводились для работы в норе, но крайне редко используются сегодня с этой целью Ездовая упряжка везет почту. Вожак – самоедская лайка Усваивая каждую реакцию, следует повторить упражнение раз двадцать-тридцать, прежде чем собака освоит навык. После этого необходимо время от времени повторять урок, чтобы навык не угас Принцип вторичного подкрепления Знаменитая звезда состязаний по послушанию, кейзхонд, Чемп. Ровике Чим-ни Близ, U.D. КАК ЭМПИРИЧЕСКИ-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПСИХОДРАМЫ Социометрический перцептивный тест Способность социального атома к регенерации III. ТИПЫ МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ВЧУВСТВОВАНИЕ, ПЕРЕНОС И ТЕЛЕ СОЦИОМЕТРИИ И ПСИХОДРАМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СООБЩЕСТВА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ V. РАЗВИТИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ, ТЕАТРА ИМПРОВИЗАЦИИ И ПСИХОДРАМЫ VI. ТЕОРИЯ РОЛЕЙ Я.Л. МОРЕНО Как основа ролевого обучения и Психодраматическая техника «обмен ролями» Трансцендентные, ИЛИ интегративные, роли Вторичные ролевые категории. VII. ОБ АНТРОПОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА Пять исключительно креативных качеств человека с точки зрения психоаналитической теории нарциссизма Кохута и теории ролей Морено. VIII. ПСИХОДРАМА КАК ВСТРЕЧА IX. ЗНАЧЕНИЕ «УНИВЕРСАЛИЙ» КОСМОС, И КРУГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА XI. ПОСТРОЕНИЕ И ПРОЦЕСС ПСИХОДРАМЫ Партнеры, или вспомогательные «Я» Фаза разогрева, или Warm(ing)-up Фаза игры, или фаза действия Фаза обсуждения, или заключительная фаза Идентификационная обратная связь Психодрама, центрированная на группе Расширение сознания в отношении внутренней реальности Кататимная психодрама, или психодраматическая символодрама Волшебный магазин (magic shop) Психодраматическое «путешествие» Опыт «Ты» через обмен ролями XIII. ПСИХОДРАМА КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ XIV. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОДРАМОТЕРАПИИ Социометрического перцептивного теста С позиции теории ролей (модель) Первичный ролевой дефицит при задержках развития Ненадежность ролей при первичном ролевом дефиците Патологическая атрофия ролей Физиологическая атрофия ролей XVII. ПСИХОДРАМОТЕРАПИЯ В АСПЕКТЕ Неадекватное ролевое поведение Недостаточная ролевая дистанция ПСИХОДРАМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Распространение психодраматического движения СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Основные теории темперамента: Гиппократ и Гален, И. П. Павлов, Я. Стреляу Типологическая модель Э. Кречмера Теория фаз инфантильного развития. Основные психологические защиты Теория базовых конфликтов К.Хорни Нарциссический тип характера Обсессивно-компульсивный тип характера Психопатический (антисоциальный) тип характера Депрессивный и маниакальный тип характера Психотерапевтическое консультирование и тестирование Техника 1. Развитие осознания Метод 1: Дифференцирование и объединение Метод 4: Опыт непрерывности эмоций Техника 3. Интеграция полярностей Метод 2: Работа с ретрофлексией. Исследование ложнонаправленного поведения Метод 3: Работа с ретрофлексией. Мобилизация мускулов Метод 4: Работа с ретрофлексией. Совершение вновь обращенного действия Метод 6: Работа с интроекцией. Изгнание и переваривание интроектов Метод 7: Работа с проекцией. Обнаружение проекций Метод 8: Работа с проекцией. Ассимилирование проекций Техника 6. Принятие ответственности Техника 5. Избирательность памяти Техника 3. Когнитивные карты Техника 7. Когнитивное обусловливание отвращения Техника 1. Оспаривание в состоянии релаксации Техника 2. «Антикатастрофицирующая» практика Техника 3. Утилитарные доводы Техника 7. Логический анализ Техника 3. Техники с использованием воображения Техника 3. Мосты – словесные ярлыки Техника 4. Когнитивный фокусинг Визначення й сутність емоцій Основні форми емоційних переживань Порушення вольової регуляції поведінки Загальні уявлення про психічні стани Класифікація психічних станів Структурно-функціональна організація психічних станів Характеристики психічних станів, пов’язаних з діяльністю Методи діагностики психічних станів Методи регуляції психічних станів Загальна характеристика спрямованості Поняття мотивації в психології Проблема відносної цінності різних типів темпераменту Співвідношення темпераменту та характеру Прояв темпераменту в реальному житті Теоретичні й емпіричні підходи до дослідження характеру Типологічна модель соціальних характерів Б. С. Братуся. Поняття про здібності та підходи до їх дослідження ЧАСТИНА VІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ Навчальна діяльність, її структура та форми організації Загальна характеристика та структура педагогічної діяльності Особистість учителя, педагогічні здібності вчителя Проблеми сучасної системи освіти Вимоги до практичного психолога закладу освіти РОЗДІЛ 26. ЛЮДИНА В ПОЛІТИЦІ ТА ЕКОНОМІЦІ Культура як соціальний феномен Принципи дослідження феноменів культури в психології Становлення етнічної психології Соціалізація, інкультурація і культурна трансмісія Етнографія і етнопсихологія дитинства Порівняльно-культурне вивчення соціалізації Залежність комунікації від культурного контексту Експресивна поведінка і культура Міжкультурні відмінності та стереотипи Атрибуція та міжкультурні відмінності Етнокультурна варіативність регулювальників соціальної поведінки Основні поняття, цілі і завдання інженерної психології Історія розвитку інженерної психології Класифікація систем «людина – машина» Показники ефективності, надійності й безпеки функціонування системи «людина – машина» Особливості операторської діяльності в системі «людина – машина» і її основні етапи Психологічний зміст діяльності оператора в системі «людина – машина» Загальна характеристика чинників успішності операторської діяльності Працездатність, функціональні стани та ефективність діяльності людини-оператора Професійна придатність операторів Загальна характеристика поняття здоров’я Фізичне, психічне і соціальне здоров’я Категорія статі та гендеру у психології Творення кольористичної лексики Лексико-семантичний аналіз кольористичної лексики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.237 (0.033 с.)