ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 283 Страница

Психология

Фізичні вправи як важливий засіб відновлення працездатності та підвищення продуктивності праці ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО НЕДОРОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Національний педагогічний університет імені М. П.Драгоманова, РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ РОБОТА З МАЛЮНКОМ ЯК ЗАСІБ ЗАСВОЄННЯ ОПОВІДАННЯ УЧНЯМИ З ВАДАМИ СЛУХУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Використання психодрами як методу арт-терапії у роботі з проблемними підлітками АРТ-ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ У ПІДЛІТКІВ З ДЦП ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ Застосування АВА-терапії в Україні ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПСИХОКОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ МЕТОДИКА АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ АРТ-ТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ ПІДЛІТКІВ ВПЛИВ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ ЛІКУВАЛЬНИЙ МЕТОД «LIFE / ART PROCEES» АННИ ХАЛПРІН Секція 3. Концептуальні засади інноваційних підходів в природничих та фізико-математичних науках КОСМОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СПОСТЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВСЕСВІТУ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ – НОВА СХОДИНКА У РОЗУМІННІ ВСЕСВІТУ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ М.М. БОГОЛЮБОВ - ТВОРЕЦЬ ФІЗИКИ СУЧАСНОСТІ РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНО-ПОШИРЮВАНИХ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОКСИДНИХ СПОЛУК ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ГРУПИ, КОМУТАНТ І ЦЕНТР ЯКИХ ЗБІГАЮТЬСЯ РІЗНОВИДИ РОДУ ШИПШИНА ( ROSA ) ТА ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНІВ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА РОЗВИТОК ПЛОДУ Гусев Е.І., Коновалов А.Н. ,.Бурд. Г.С - Неврологія і нейрохірургія, 2000 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ МЕТРОПОЛІТЕНУ МІСТА КИЄВА ПРОТЯГОМ ДОБИ ВПЛИВ ДОФАМІНУ ТА МЕЛАТОНІНУ НА ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЇ ВПЛИВ ДЕЗИНФІКУЮЧИХ ТА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ЧИСТОТУ РУК ЛЮДИНИ ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ Секція 4. Становлення майбутнього фахівця в сучасному освітньо-інформаційному просторі СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ТА ПІДРУЧНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЛЬНО ПОШИРЮВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В СУЧАСНОМУ РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Інноваційні стратегії та їх роль у діяльності підприємств харчування Особливості введення та застосування нового стандарту ДСТУ 8302:2015 САМОРИЗВИТОК ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯВ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ Комплексний інформаційно-бібліографічний сервіс Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНЬОГО ДІЛОВОДА ДО РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПОЕТИКА СТВОРЕННЯ СИМВОЛІЧНОГО ЗМІСТУ ОБРАЗУ ГЕРОЇНІ У ПОЕМІ О.БЛОКА «СОЛОВЬИНЫЙ САД» Настасія Пилипівна / Марія Магдалина. Науковий керівник: Сидорук Г.І., к. філол.наук, доцент ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ПОРІВНЯНЬ У ЛИСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ ЕПІСТОЛЯРІЙ – ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ ЕПОХИ СВІТ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ У НОВЕЛІ «СОЙЧИНЕ КРИЛО» ІВАНА ФРАНКА Жанрові особливості українського роману у віршах ХХ століття СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРОСУВАННЯ КНИГИ НА РИНКУ Редагування концертно-театральних афіш ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ ОСОБЛИВІ СОЦІАЛЬНІ ПРОСТОРОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ Пропедевтический период обучения грамоте Научно теоретические положения системы обучения детей в пропедевтический период. Методические и психологические закономерности обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта на данном этапе. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. Иллюзии и ловушки в любовных отношениях Я тебя «Икс»: иллюзии и ловушки в любовных отношениях Мужчина и женщина: легенда о двух половинках Мужчины и женщины: они разные в этом Для развития женского нужен мужчина (и наоборот) В чем отличие роли мужа от отца? (Найди 5 отличий) Большое МЫ: «Мы все время ссоримся, мы пошли в первый класс и т. д.» Возможна ли личная жизнь в браке? Этот загадочный смысл брака сегодня Идеальный сексуальный партнер Решение проблемы заключается в дифференцировании уровней отношений». Чем мерить любовь (кто кого больше любит) Можно ли любить больше одного? Почему ты мне все время врешь? Что такое любить «ни за что»? Вы становитесь очаровательными тогда, когда все ваше существо излучает доброжелательность, любовь, приятные эмоции по отношению к самому себе и к другим людям. Станьте дающим. И вы с удивлением заметите, что ваши ресурсы не иссякают, а наоборот растут и растут. Так же как и количество ваших друзей и любимых людей. Отдавайте во Вселенную вибрации любви и благодарности жизни, и тогда любви будет очень легко найти вас. ПРОГРАММА «ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЮБОВНИК» ДЛЯ МУЖЧИН Я наслаждаюсь изобилием любви. Я наслаждаюсь изобилием ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС. ГОРЯЧАЯ НОЧЬ Прекрасный партнер на свете. Третий секрет счастья. Станьте мудрыми Денег и счастья всегда очень много. Денег и счастья Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, УКРЕПЛЯЕМ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕВОДИМ ИНЬ В ЯН» Я вижу любовь. Я чувствую любовь. Я вдыхаю любовь. Для всего. Времени у меня достаточно для всего. МАНТРЫ – ЭТО КОСМИЧЕСКИЙ КОД СЧАСТЬЯ Я благодарю Господа за праздник моей жизни. Я благодарю Господа УСИЛИВАЕМ СВОЮ СЕКСУАЛЬНУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ СТАРОГО И НЕНУЖНОГО НАПОЛНЯЕМ ДОМ ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА – ЧЕМ ПОМОЖЕТ ФЭНШУЙ СОВЕТЫ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ КОМПАСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫЕ АКТИВИЗАТОРЫ ФЭНШУЙ Пара керамических, фарфоровых или хрустальных ваз ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФЭНШУЙ Любовь – это роскошь человеческого существования. Счастливый и просветленный человек становится настолько привлекательным, радостным, милым и приятным во всех отношениях, что само его присутствие есть благодать. Правило № 3. Наполняем мир любовью Не надо цепляться за то, что уже ушло. Нет совершенно ничего плохого в том, чтобы ласкать себя, любить себя, доводить себя до оргазма. ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР У КАМИНА Медитация для усиления харизмы ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБВИ Секс – это осуществленное желание слияния и выражение высшего доверия и любви к другому. УСТРАНЯЕМ ПОМЕХИ НА ПУТИ ЛЮБВИ Именно ваш довольный собой, счастливый вид, излучающий радость жизни и готовность насладиться всеми ее дарами, является основным магнитом для мужчин. ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ УПРАЖНЕНИЕ «ЦАРСТВЕННАЯ ОСАНКА» Все желания сбываются, но не нам решать, когда именно. Откровенность и умение говорить с женщиной о чувствах На самом деле женщина никогда не бывает столь сильна, как тогда, когда вооружается слабостью. САМЫЙ СЕКРЕТНЫЙ СПОСОБ СБЛИЖЕНИЯ Это чувство единства, слияния и участия, а не разделения и одиночества. ИДЕАЛЬНЫЙ ИЗБРАННИК ДЛЯ ТАНТРИЧЕСКОГО СЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН УПРАЖНЕНИЕ, УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЯГОДИЦЫ УПРАЖНЕНИЕ С НЕФРИТОВЫМ ЯЙЦОМ Волны любви исходят от меня и заполняют все пространство вокруг. Весь мир – мой. Вся любовь Вселенной – для меня. СЕМЬ ЗАКОНОВ СЧАСТЛИВОЙ ЛЮБВИ Принимаю радость жизни и с любовью дарю ее другим людям. Я люблю себя, я люблю свою жизнь, и я распространяю свою Я доверяю великой творческой силе Разумной Вселенной. Я ответственна за все, что происходит в моей жизни. Я люблю себя и одобряю все свои действия. Это значит уважать свои желания, свои мысли и мечты. КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРИСТУПОМ ГОЛОДА? Новая энергия жизни наполняет меня. КАК СОХРАНИТЬ ФИГУРУ ПОСЛЕ РОДОВ? ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ ХУДЕЮЩИХ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Цель: создание социально-психологических условий для сохранения здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе. Цель: войти в контакт с детьми, создать атмосферу безопасности и принятия, установить необходимые границы контакта, диагностика познавательных процессов. Цель: способствовать формированию дружеских отношений в классе, Цель: развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях, обучение практическим упражнениям, помогающим заботиться о здоровье, развитие логического мышления (закономерности). Работа по домашнему заданию. Работа с памяткой «Если хочешь быть здоров». Закон привлечения и сила мысли Глава 1. Закон Притяжения в мире мысли Глава 2. Мысленные волны и процесс их воспроизводства Глава 6. Как перестать привлекать к себе вредоносные мысли Глава 7. Трансмутация негативных мыслей Глава 10. Наработка умственных привычек Глава 13. Сила притяжения — сила желания Глава 14. Великие силы динамики Глава 16. Закон, а не случай Центр практической психологии «Простор» Восстановление естественной грации движений, Осн понятия и кат-и теории ОД Демогр сит-ия и пол-ие детей в РБ. Опыт заруб стран в обл ОД, теор и пр-ка дея-ти омбудсмена по пр реб Механизм контроля за правами реб. в РБ. Дея-ть соц-пед центров и служб по охране и защите детства в РБ. Дети-сироты и дети, ОБПР как объект гос.защиты. Формы гос. поддержки семьи и детей. Особенности развития депривиров. р-ка, типология депривиров. личности р-ка. Психол.-пед. работа с детьми, нужд. в гос. защите. Механизмы контроля за правами ребенка на воспитании в семье. Институт усыновления как форма защиты детства. ПАЛЬЧИКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ПСИХОГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ Исследование орального праксиса Матрица проработана настолько, насколько хорошо человек освоился в ней и владеет способностью адекватно взаимодействовать с ее энергиями. Энергии Матриц – это сила, направляющая человека и ситуацию, в которой он оказался. Кармические законы – это скрытый механизм Вселенной, определяющий последовательность прохождения ступеней жизни. Сценарий второй, положительный МАТРИЦЫ ЖИЗНИ В ПОДРОБНОСТЯХ Застревание в Первой Матрице И еще несколько слов о Матрице Блаженства и Покоя Характер энергии Первой Матрицы – безмятежность и благополучие. Что мы получим, научившись использовать энергию Матрицы Блаженства и Покоя? Если вы хотите, чтобы добрый волшебник исполнил ваше желание, отнеситесь к окружающим вас людям, как к добрым волшебникам, творящим чудеса. Непроработанная Первая Матрица Благодарность – это способность передать человеку ощущение того, что он сделал доброе дело. Особые приметы Второй Матрицы Застревание во Второй Матрице Энергия Матрицы Терпения и Накопления Человек в Матрице Терпения и Накопления Отсутствием терпеливости в нашем характере мы можем уничтожить свое будущее. Постоянно находясь в борьбе, мы без конца тратим свои силы. Безумное желание воплотить свою идею в жизнь может превратить саму идею в безумие. Через призму самоуверенности мы можем начать воспринимать мир как детскую песочницу. За это некоторых зазнаек мир стирает в порошок. Человек – творец всего того, что с ним происходит. А еще наша неуверенность в собственной успешности может быть связана с тем, что победа нам досталась слишком тяжело. Энергия Четвертой Матрицы в нашей жизни Триумф означает признание значимости победы и ее высокий статус. Именно результативность является основным качеством, которое обеспечивает быструю карьеру работнику. Непроработанность Четвертой Матрицы не дает нам пожинать плоды своих трудов, не позволяет радоваться, достигая своих целей. II Матрица: Матрица Терпения и Накопления Типичные ошибки при самоопределении с помощью теста Наделяем вещи полезными свойствами Интуиция – это тонкое чувствование пространства. Вовремя получаем то, что нам нужно Пробуждаем надежду на лучшее Воспитываем характер победителя Получаем моральное удовлетворение Получаем удовлетворение от жизни Настольная книга Мастера Жизни. Эффективно изменяем самые сложные жизненные ситуации Мир энергий четырех Матриц Жизни МАССА ВОПРОСОВ И НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ ВМЕСТЕ ДОРАСТЕМ ДО ТОГО, ЧТОБЫ НАХОДИТЬСЯ НА САМОЙ ВЕРШИНЕ ЖИЗНИ НА САМОЙ ВЕРШИНЕ ВСЕ-ТАКИ ПРИСУЩИ СВОИ ТОНКОСТИ БУДЬТЕ ВСЕГДА НАГОТОВЕ — ВЕДЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЯДОМ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕРНОЙ ЛИНЕЙКОЙ Люди, преданные работе, располагают гарантией занятости ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ЕЩЕ РАЗ ВЕРНЕМСЯ К ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ Ответственность лежит на вас ЗАВИСИТ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ ОТ ГОРОДА? ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОРАТОР — И ЕШЕ БОЛЕЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОЗМОЖНО, ЭТО И В САМОМ ДЕЛЕ НЕ ТОЛЬКО ВАША ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЕ КАРТИНЫ ПОМОГАЮТ — ОШИБОЧНЫЕ КАРТИНЫ ВРЕДЯТ ОТ ПЕКАРЯ И ШВЕИ — В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ПО ПРОДАЖЕ МЫСЛЕННАЯ КАРТИНА ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ШКОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ МИКРОФОН ВКЛЮЧЕН, И КАМЕРА РАБОТАЕТ ЭТО СЛУЧИТСЯ БЛАГОДАРЯ ВАШИМ КАЧЕСТВАМ БОГАТСТВО — ЭТО УСТАНОВКА. МИЛЛИОНЕРЫ СКУЧНЫ АРМИЯ ПРИВИВАЕТ КАЧЕСТВА ПОБЕДИТЕЛЯ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ НАША МЫСЛЕННАЯ КАРТИНА ОПРЕДЕЛЯЕТ, КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ В СЛУЧАЕ НЕУДАЧИ Мотивация как средство сбросить вес ЧТО ВАМ ПОЗВОЛИТ И ЧЕГО НЕ ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧУВСТВО ЮМОРА УВЕЛИЧИВАЕТ ГАРАНТИЮ ВАШЕЙ ЗАНЯТОСТИ ВИНС РОБЕРТ ВЫЯСНИЛ, ЧТО ОН ИМЕЕТ РАСИСТКА ТЕПЕРЬ ПОЛНА ЛЮБВИ КО ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВАША МЫСЛЕННАЯ КАРТИНА И ВАШИ ЦЕЛИ МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ СЧАСТЬЕ В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛИ? ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К ЧАСТНОСТЯМ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЗАДАТЬ ВОПРОС Поддерживайте и физическую, и умственную, и духовную форму Рисуйте в уме картину того, кем вы хотите быть, что делать или чем обладать ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРИСТУПОВ ХАНДРЫ ПОМОГАЙТЕ ТЕМ, У КОГО БЫВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ НАСТРОЕНИЯ ЭТИ ВЕЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЗАРОКИ СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТРЕБУЕТ ЭНЕРГИИ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МУЖЕСТВОМ ТЕПЕРЬ ПОДОШЛО ВРЕМЯ — ВАШЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО НАСТОЯЩЕЙ СВОБОДОЙ? УПРЯЧЬТЕ МЕНЯ ПОД ЗАМОК — Я ХОЧУ БЫТЬ СВОБОДНОЙ ХОРОШО ЖИТЬ И ХОРОШО ФИНИШИРОВАТЬ ОТ ЛАЧУГИ, КРЫТОЙ ЖЕСТЬЮ, ДО ОСОБНЯКА СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ СЛОВ, МЕНЯЮЩИХ ЖИЗНЬ Особенности СБКТ и ее отличия от других психотерапий Заблуждения и предубеждения относительно СБКТ Классическое обусловливание как один из механизмов СБКТ. Оперантное обуславливание как один из механизмов СБКТ. Методы на основе оперантного обусловливания. Скрытая сенсибилизация: теория и практика. Техника спонтанного расслабления. Уровни когнитивных ошибок и определение проблем пациента/клиента (Бек).

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.035 с.)