ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 255 Страница

Психология

Программа комплексной практики (в ДОУ для детей с нарушениями в развитии) Типы анализа коррекционных занятия Схема N4. Экспресс - анализ занятия. Тема №6. Психологический анализ занятия Перед студенческой аудиторией. И проведению семинарского (практического) занятия Схема анализа занятий кружка Наведіть приклади зарубіжного реабілітаційно-педагогічного досвіду.Назвіть найбільш значущий для сучасної реабілітаційної педагогіки Поясніть суть порушень опосередкованої та ієрархії мотивів особистоств. Розкрийте суть психічної патології. Розкрити реабілітаційні завдання,посильні соціальному педагогу. Поясніть суть таких форм вияву девіантнї поведінки: аномалії сексуальної поведінки (девіації і перверзії) Давайте разберемся, какие бывают родители и чем это «грозит» ребенку. Дальше будет идти перечень с приставкой «слишком». Слишком заботливые родители. Сучасні літературні організації Вступив до Революційної української партії (РУП),з 1905 року — Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). Народився 3 квітня 1918р. в с. Ломівці, в передмісті Дніпропетровська. Аналіз «Балада про соняшник» Аналіз «Засвіт встали козаченьки» Аналіз «Ой Морозе, Морозенку» Композиція (сюжет та його елементи, поза сюжетні елементи) Проблематика. Стильова своєрідність Характеристика образу України Специфіка зображення людини в повісті Аналіз «Повість минулих літ» Аналіз «Слово про похід Ігорів» Аналіз «Сон» («У всякого своя доля») Аналіз «Страшні слова, коли вони мовчать» Аналіз «Тіні забутих предків» Аналіз «Три зозулі з поклоном» Аналіз «Українське альфреско» Жанрові й стильові особливості твору Аналіз «Чого являєшся мені у сні» Герої та цитатна характеристика Соціально-психологічна адаптація підлітків та чинники, що її обумовлюють Аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації Чинники соціально-психологічної адаптації особистості Характеристика вибірки та методів дослідження Результати опитувальника К. Роджерса та Р. Даймонда По направлению 080500 «Менеджмент» специализации «Управление персоналом» Сущность и характеристика функций управления персоналом. XVII століття як літературна епоха датується приблизно від 90-х років XVI ст. до 80—90-х років XVII ст. ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ Поету належила пальма першості у розробці нового жанру — так званої барокової поеми. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 18 СТОЛІТТЯ Стерн «Сентиментальна подорож» Висловлювання про Р. Бернса відомих людей Сюжет і композиція «Простак» Дідро «Небіж Рамо», «Черниця» Редагування Енциклопедії та переконання письменника Короткий переказ твору «Племінник Рамо» – філософська новела, повість у формі діалогу Короткий переказ твору «Черниця» Лессінг. «Емілія Галотті», «Натан мудрий» Балади «До радості», «Рукавичка», «Кубок», «Івікові журавлі» Розбійники», «Вільгельм Телль» Проблематика «Вільгельма Телля» Діяльність Гете у державному апараті Веймара Страждання молодого Вертера» Соціологізм та психологізм роману Й. Гете «Страждання молодого Вертера». Радіщев «Подорож із Петербурга до Москви» Загадкова історія про авторство відомих нам казок Адаптація казок Шарля Перро для дітей Лекція 4. ФОРМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У ДІАНАЛІЗІ (4 год.) Інтернет-джерела з акцентом на розвиток слухання Інтернет-джерела на комплексний розвиток усіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності Безкоштовні лекції та університетські онлайн-курси Інтернет-ресурси для підготовки до міжнародних іспитів з англійської Закордонні програми на стажування, обміни, гранти, стипендії, навчання, тренінги. Глава 1. Криминалистическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними Характеристика структурных элементов криминалистической характеристики корстыно-насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними Особенности возбуждения уголовных дел корыстно-насильственной направленности и организация расследования на первоначальном этапе Типичные следственных ситуации и программы расследования корстыно-насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними Особенности осмотра места проишествия при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними Тактика проведения следственных действий с несовершеннолетними обвиняемых, совершивших корыстно-насильственные преступления Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними Розділ 2. Методичні рекомендації щодо проведення сюжетно-рольових Значення сюжетно-рольових ігор в повноцінному розвитку дошкільників Психологічні особливості сюжетно-рольових ігор дошкільників Розділ 2. Методичні рекомендації щодо проведення сюжетно-рольових ігор з дітьми старшого дошкільного віку Сюжетно рольова гра «МАГАЗИН» Сюжетно рольова гра «БІБЛІОТЕКА» Сюжетно рольова гра «ПОДОРОЖ МОРЕМ» Сюжетно рольова гра «ПЕРУКАРНЯ «ФЕЯ» Конспект сюжетно рольової гри «Ательє» Конспект сюжетно-рольової гри «Бібліотека» Конспект сюжетно-рольової гри «Школа» Класифікація гіпервітамінозу Д Класифікація гострих пневмоній Робоча класифікація і номенклатура ревматизму Діагностичні критерії міокардиту Класифікація природжених вад серця Класифікація системного червоного вовчака Класифікація хронічного гастриту Робоча класифікація (за Н. А. Коровіною, 1981) Оцінка дихальної недостатності Класифікація жовтяниць немовлят Класифікації захворювань крові Психологическая теория государства МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗМІСТ ВИЩОЇ ХІМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ СУБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ МЕТОДИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЛЕКЦІЙНА КУРСУ МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДІВ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ДИСКУСІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ У ВНЗ СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СРС. ФОРМИ СРС І ПЕДАГОГІЧНО КЕРІВНИЦТВО НИМИ КОНСУЛЬТАЦІЯ – ДОПОМІЖНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ Методичні рекомендації щодо організації проведення дидактичної гри «Брейн-ринг» ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТЕМА: Невідкладна долікарняна медична допомога при захворюваннях органів дихання. А. Гострі запальні процеси в черевній порожнині (апендецит, холецистит, панкреатит), пухлини, кровотечі, забиття (в перші години). С. Дихальні рухи грудної клітки здійснюються за рахунок скорочення міжреберних м’язів та діафрагми. С. Звільнення хворого від одягу, який стискує тіло; надання йому напівсидячого положення; забезпечення максимального доступу свіжого повітря; гірчичники чи банки на грудну клітку. А. Різні віруси та бактерії, фізичні і хімічні фактори. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІІ. Структура програми ПРАКТИКИ V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Методичні поради для підготовки та проведення уроків Загальні відомості про урок, його тип, структуру і зміст ІІ. Структура та зміст уроку. Слышание голосов и история жизни ПЕРВАЯ БРИТАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕТЬЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЗДАНИЕ БРИТАНСКОЙ СЕТИ СЛЫШАНИЯ ГОЛОСОВ Колыбель гуманитарных наук – магнетизм РАСХОЖДЕНИЕ ПУТЕЙ (1830-1900 гг.) ОТДЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ (1900-1950 гг.) ИНТЕГРАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЫЗОВ ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ ЛУЧШЕЕ НАЛАЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ С ГОЛОСАМИ СЛЫШАНИЕ ГОЛОСОВ: ОПЫТ НЕПАЦИЕНТОВ ТРЕТЬЕ СООБЩЕНИЕ (Anna Hofkamp) Три реакции на духовное пробуждение Аад ван Маррело и Тон ван дер Стэп ПАРАПСИХОЛОГИЯ И СЛЫШАНИЕ ГОЛОСОВ Классификация экстрасенсорных восприятий Голоса кармического завершения ПЕРЕРАСТАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ПОПЕЧЕНИЕ Параноидные и другие бредовые идеи ОДИННАДЦАТОЕ СООБЩЕНИЕ (L.Р.) ДВЕНАДЦАТОЕ СООБЩЕНИЕ (A.L.) Голоса: выживание и овладение ТРИНАДЦАТОЕ СООБЩЕНИЕ (Р.Н.) Теория Фрейда о бессознательном Воспоминания галлюцинаторного характера Аутоскопические галлюцинации Несколько фактов о галлюцинациях Когнитивная психология, болезнь и лечение Нетерпимые или неудовлетворительные ситуации КАРЛ ЮНГ ОБ ЭКСТРАСЕНСОРНОМ ВОСПРИЯТИИ Рези Малецки и Моник Пеннингс Искусство ведущего дискуссию ПРИЕМЫ ОВЛАДЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВОМ Мониторинг и детальный опрос Джурьен Коольберген, психиатр; А.Р., клиентка ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ И СЛЫШАНИЕ ГОЛОСОВ Помощь при побочных явлениях Медикаментозное лечение и невроз Системы взглядов в психиатрии Системы взглядов вне психиатрии Работа с голосами (для пользователя) ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ Состояние моего сознания изменилось Как вышесказанное связано с вашими голосами? Пожалуйста, зафиксируйте /запротоколируйте ваши опыты. Ваши способы работы с голосами РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ГОЛОСАМИ Социальное консультирование. Основные принципы консультирования. Лекция № Социальная реабилитация. III Реабилитация пожилых людей. ПЯТЫЙ СПОСОБ ЗАХЛОПНУТЬ ЧРЕВО-ДВЕРЬ ОПРОСНИК УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ПИСЬМЕННИК ВАСИЛЬ МАХНО (ПРОБЛЕМИ НОВІТНЬОЇ ХВИЛІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕМІГРАЦІЇ) МОТИВНО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ СЛІВ-ЕМОНОМІВ У ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ МИКОЛИ ВОРОБЙОВА АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК ВИЯВ ЖАНР АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНДРІЙ КОКОТЮХА ЯК ТВОРЕЦЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЖИТТЄПИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У романі Г. Белля «Більярд о пів на десяту» СПОСОБУ ДІЇ В ПОЕМІ «ЕНЕЇДА» І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПРОБЛЕМА ГОЛОКОСТУ В РОМАНІ МАРКУСА ЗУЗАКА «КНИЖКОВИЙ ЗЛОДІЙ» ІГОР КАЧУРОВСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА Й ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА XX – ПОЧАТКУ XXI ст. ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА НОВЕЛИ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ «ВЕНЕРА ІЛЬСЬКА» ОГЛЯД ГОМОЕРОТИЧНОГО ДИСКУРСУ ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНОМОВНІ ТА ПОЗАЧАСТИНОМОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ УВАГИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГIЗМIВ У ШКОЛІ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ Введение Семейный диагноз — что это? Брайан Литтл - Я, опять я и мы Незнакомцы и «Я»: Личностный конструкт как основа для осмысления и клетка для разума Личностные конструкты и степени свободы Откуда вы знаете? Осмысление людей, вещей и себя Личность и пицца: тридцать минут или меньше Добросовестность: структура, хаос и все такое Доброжелательность: плюсы и минусы Невротизм: повышенная чувствительность Экстраверсия: возбуждение и аффект Изменчивые «Я» и «вымышленные» черты Три типа естественного поведения Мир идей: личные проекты и свободные черты Динамика свободных черт: адаптация, притворство и разрядка Восстанавливающие ниши: боремся с последствиями нехарактерного поведения Соглашение о свободных чертах Личность, ситуации и щепотка соли Ответственность, успех и работа Все ли обладают способностью к социальному самоконтролю? Давление самоконтроля: сила обстоятельств Гибкость и адаптация: переосмысление социального самоконтроля Сопротивление социальному влиянию Реальность субъективного контроля Полезные иллюзии и стратегический самообман Жизненные потрясения и здоровье Личность, стресс и здоровье: жизнестойкость и выносливость Решение парадокса: чувство перспективы Чувство связности: личность, здоровье и обстоятельства Личность и творчество: миф о герое-одиночке Ранний опыт: независимость и свобода Творческие личности: чудаковатые или смелые? Эксцентричность: счастливое забытье Творчество и психопатология: нефильтрованный ум Творчество и благополучие: уроки Дарвина Стрекозы, гармония и благополучие Александервиль: тесная связь и облик городов Милгрэмополис: город как перегрузка Утопия для одних, антиутопия для других Механическая ориентация (МО) На кого похож ваш город? Изучаем личности городов и регионов Личности в виртуальном пространстве: новый взгляд на общение Личные проекты: Что и для чего мы делаем? Управление проектами: инициатива, эффективность и контроль Вам хорошо или плохо? Личные проекты и эмоции Гибкое переосмысление: подумайте дважды Кто вы такой? Пересмотр личностных конструктов Проекты личностного роста: соответствие, развитие и самоопределение Изучение контекста: сканирование, поиск и формирование среды Саморефлексия: примирение и возрождение РАЗДЕЛ I. Межличностное общение как предмет научного знания Мотив достижения и его разновидности Влияние характеристик ситуации Коммуникативное намерение (коммуникативная интенция) Правила, стратегии и тактики речевой коммуникации Функции речи в межличностном общении Функции невербальных сообщений Основные каналы невербальной коммуникации Ритуалы как формы поддержки или взаимного принятия

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.031 с.)