ТОП 10:

Тема: Навчання дітей вимови українських звуків та словникова робота з дітьми1. Правила вимови українських звуків.

2. Розвиток інтонаційної виразності українського мовлення.

3. Ігри та ігрові вправи у навчання дітей звуковимови.

4. Принципи введення нових слів.

5. Дидактичні ігри та вправи у навчанні дітей лексики, їхня класифікація та характеристика.

Семінарське заняття 2.2. (2 години денна та 2 години заочна форма навчання)

Тема: Формування граматичної правильності мовлення та розвиток зв’язного мовлення дітей

1. Принципи введення граматичних значень.

2. Дидактичні ігри і вправи у формуванні граматичної будови української мови.

3. Методика розвитку зв’язного мовлення.

 

Завдання для самостійної роботи

Модуль I – Теоретичні засади методики

Тема № 1. 1. Загальні питання методики навчання дітей української мови в дошкільному навчальному закладі

1. Виписати висловлювання письменникiв, громадських дiячiв про красу української мови.

2. Пiдiбрати вiршi українських поетiв, в яких оспiвується українська мова.

3. Провести обстеження рівня розвитку українського мовлення за запропонованими методиками.

З’ясувати рівень розвитку розуміння дітьми казки та оповідання українською мовою згідно з методикою.

Тема № 1. 2. Психолого-педагогічні та лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови

1.Вивчiть основнi правила сучасної української лiтературної вимови. Зробiть порiвняльнi таблицi найбiльш вiдмiнних норм вимови голосних i приголосних звукiв, звукосполучень в українськiй та росiйськiй мовах.

Схеми

Для порiвняльного аналiзу орфоепiчних норм української та росiйської мов

1. Голоснi звуки

Українська мова Росiйська мова
Звук Позицiя Вимова Звук Позицiя Вимова
           

 

2. Приголоснi звуки

Українська мова Росiйська мова
Звук Позицiя Вимова Звук Позицiя Вимова
           

 

3. Звукосполучення

Українська мова Росiйська мова
Звук Позицiя Вимова Звук Позицiя Вимова
           

 

4. Наголос у словах

Українська мова Росiйська мова

 

Тема № 1. 3. Завдання і зміст навчання дітей української мови

1. Зробити письмовий аналіз варіативних програм розвитку українського мовлення у дошкільному закладі відповідно до запропонованих схем:

Схема № 1

Назва програми, автор Вікова група, з якої починається навчання Тема навчання Квартал

Текстовий аналіз, висновки _________________________________________

 

Схема № 2

Назва програми Лексика Фонетика Граматика Зв’язне мовлення

Текстовий аналіз, висновки_________________________________________

Тема № 1. 4. Методи і прийоми навчання дітей української мови

1. Скласти 2-3 конспекти занять з розвитку українського мовлення, поєднуючи різні методи та прийоми навчання.

2. Записати у базовому дошкільному закладі 2 заняття з розвитку українського мовлення. Визначити методи та прийоми навчання, обгрунтувати їх доцільність.

3. Розробити тексти дидактичних ігор та дидактичних вправ із розвитку українського мовлення для дітей різних вікових груп (з фонетики, лексики,граматики, зв’язного мовлення).

4. Виписати 5 народних українських та 5 рухливих ігор з українським текстом.

5. Визначити мовні явища в лексиці, фонетиці та граматиці, які підлягають зіставленню та порівнянню під час навчання дітей дошкільного віку української мови.

6. Визначити транспозицію у використанні методів та прийомів навчання дітей двох близькоспоріднених мов.

 

Тема № 1. 5. Форми і засоби навчання дітей української мови

1. Скласти по одному конспекту заняття з розвитку українського мовлення для кожної вікової групи (середньої та старшої), користуючись орієнтованою структурою заняття та вимогами до них.

2. Виписати із планів виховної роботи вихователя роботу з українського мовлення в повсякденному житті.

3. Розробити сценарій розваги для однієї із вікових груп.

Модуль (ЗМ) II – Методика навчання та розвитку українського мовленняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.003 с.)