ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 65 Страница

Психология

Магия и способность видеть знаки Работа с эмоциональными шаблонами Именно восприятие тонких энергий, как мы ради простоты будем обозначать их в дальнейшем, требует от многих людей некоторой мировоззренческой надстройки. Хрустальный шар и магическое зеркало Что делать с сексуальными фантазиями Нет транса «лучше» или «хуже», однако в разных случаях качество энергии «ощущается» по-другому, и нужен большой опыт, чтобы виртуозно играть и всегда направлять энергии в желаемое русло. Упражнения по созданию магической защиты Процесс конструирования сигила словесным методом Для начала же нужно понять, что скорее церемониальное магическое жертвоприношение представляет собой замену сексуально-магической церемонии, чем наоборот. Эрото-коматозное просветление Сношения с суккубами и инкубами Обратите внимание, что мы не делаем вам предписания, какую из форм транса вам следует практиковать – выбор остается за вами. Сексуально-магический обмен энергией между партнерами Об «операции Лунный Ребенок» и гомункулусе Сексуально-магические групповые ритуалы без ведущего Садизм/мазохизм и магия секса В магии секса особенно отдельные фазы сопровождаются соответствующими ступенями сексуальной стимуляции, при этом оргазм, если он включен в работу, выпадает как правило на фазу волевого акта. Сексуально-магическое дистанционное воздействие: кукольная магия, целительное колдовство и порча Обращение с магическим оружием Химическая свадьба мага с самим собой Марина Хилько, Мария Ткачева Методы исследования в возрастной психологии Психоаналитические теории детского развития Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона Проблема развития мышления в ранних работах Жана Пиаже Культурно-историческая концепция Психическое развитие ребенка в период новорожденности Развитие познавательной сферы ребенка Ведущий вид деятельности в раннем детстве Основные этапы игровой деятельности в дошкольном возрасте Этапы игровой деятельности в младшем школьном возрасте Сравнительная характеристика эмпирического и теоретического мышления Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому Тема 9. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 10–11 ДО 14–15 ЛЕТ) Ведущая деятельность в подростковом возрасте Процесс становления самосознания Дети с отклонениями в развитии Психологические особенности одаренных детей Тема 12. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ И СИТУАЦИЯХ ДЕПРИВАЦИИ Структуры учебной деятельности Переход от раннего возраста к дошкольному Этап развития речевого общения цшамика творческой активности ученых Переклав з французької Леонід Кононович Сексуальність розчиняється не в сублімації, репресії та моралі, а в сексуальнішому, ніж секс: порнографії. Порно — це сучасна гіперсексуальність гіперреальности. За цією межею лише катастрофи. Помпея. Все метафізичне в цьому місті аж до чарівливої геометрії, що є не просторовою, а ментальною, геометрією лабіринтів, — застигання часу, ще дужче, ніж за спекотної полуденної пори. Покутувати немає чого, тому що й ті, і ті, й терористи, і заручники, згубили свої імена: всі вони зробилися неназваними. Всі ці фігури, що виникають як символи надмірної нейтральности, надміру порожнечі, надміру непристойности, надміру терору, є і символами втрати ілюзії, гри та сцени, а отже фігурами НЕПРИСТОЙНОГО. Отак будь-яка реальність віднині стала порнографічною гіперреальністю, будь-яка теперішність обернулася ретро, будь-яка простенька мелодія перетворилася в стереофонію сигналів, що заколисують нас. Повсюдно присутня позасценічна форма антитеатру. Варто лише розвинути той Марксовий аналіз товарної непристойности, аби декодувати комунікаційний всесвіт. А тому що ця лукава тяга звільняє нас від жаху. Сам принцип Зла полягає в об’єктивній іронії й у стратегіях, що з неї випливають. Ось вам і патафізика (наука про уявні рішення), що чатує на фізику в її непристойних крайнощах. Знання про подію сьогодні є лише виродженою формою цієї події. Нижча форма подієвої енергії. Так і знання про думку є хіба виродженою формою цієї думки. Хто ще потрапить до цієї пастки? Звичайно, це абсурд, та єдине, що нам залишається, — віднайти розрізнення, гієрархію всіх оцих фігур, себто зваби, любови, пристрасти, бажання, сексу. Зваба не таємнича — вона загадкова. Любов — це щось на зразок психологічного інцесту, патетичної близькости перед лицем жорстокої гри у звабу. Об’єкт — це те, що зникло з обрію суб’єкта, й завдяки цій зникомості він залучає суб’єкта до своєї фатальної стратегії. І тоді суб’єкт зникає з обрію об’єкта. Цю його двозначну чарівливість спостерігаємо ми в усіх явищах капіталу, в феєрії цього всесвітнього коду, принаймні в оригінальних його аспектах. І слава богу, що воно так, адже, наприклад, жінка може вічно зваблювати нас оцією незнаною втіхою, що до того ж стає і втіхою незмірною. В деяких випадках лише мова те знає. Лише в мові пов’язуються між собою іронічне й фатальне. Фатальне, або ж обернена невідворотність Тож останнім словом є не причиновість, не детермінізм, і не плинна причиновість, непевність та відносність, а обернення і оберненість. Церемоніяльна краса — це не краса суб’єкта, так само як ігрова інтенсивність — це не інтенсивність почуття чи бажання. Церемоніяльна гра зруйнована як моральним законом, так і бажанням. Утопії Страшного Суду, що є додатком до утопії першого хрищення, протистоїть запаморочливість симуляції, сатанинська втіха від ексцентричности початку й кінця. ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический Ст.преподаватель Федорова М.Ю. Учебно-тренировочного занятия Тема 19. Сбор информации для курсовой или выпускной квалификационной работы III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ Учебно-тренировочных занятий в закрепленной группе Хронометрирования учебно-тренировочного занятия ПРОСЬБА ВСПОМНИТЬ НАС В СВОИХ МОЛИТВАХ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ СПЛЕТЕН И ЛЖИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДЕВОЧКА — ВЕЛИКИЙ ДАР АЛЛАХА КАК РАСТИТЬ ДЕТЕЙ. СОВЕТЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ КОГДА МАТЕРИНСКОЕ ВСЕПРОЩЕНИЕ НЕУМЕСТНО ЗНАКОМСТВО РЕБЕНКА СО СВЯЩЕННЫМ КОРАНОМ НЕКОРРЕКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ЗЛОСТЬ В СЕРДЦЕ И УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ ЕСЛИ РЕБЕНОК ВЕРНУЛСЯ ИЗ ШКОЛЫ РАЗВИВАЙТЕ ОТНОШЕНИЯ С РЕБЕНКОМ СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ К ПОДРАЖАНИЮ ОБУЧЕНИЕ СЛАБОРАЗВИТЫХ ДЕТЕЙ ВЫРАСТИТЕ БЛАГОЧЕСТИВЫХ И СВЕТЛЫХ МАТЕРЕЙ ВАШИМ ВНУКАМ МАТЬ ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ Вкажіть основні шляхи вдосконалення виховної роботи з батьками в процесі розвитку дитини. Побудуйте модель проблемної ситуації та опишіть її на матеріалі з мови. Обґрунтуйте різницю між привчанням та дорученням, наведіть приклади із шкільної практики. Наведіть приклад евристичної бесіди, що розгортається під час уроку літератури індуктивно (використайте шкільний підру ). Порівянйте традиційну та педоцентричну дидактичні концепції за цілями і методами навчання. Яікі елементи з них застосовує сучасна дидактика? Запропонуйте поєднання найбільш ефективних методів навчання для формування в учнів теоретичних знань, охарактеризуйте. Розробіть тематику факультативних занять з мови, визначте їхню мету та завдання Завдання: інформування молоді про економічне і політичне становище держави; формування у підлітків якостей сильної особистості; попередження неосвіченості підлітків та учнівської молоді. Типы шкал определяют статистические методы, которые мы можем применять для обработки данных. Возможности и ограничения параметрических критериев. Средние значения оценок избирателей и индивидуальные показатели депутата Психічні властивості Психічні стани Методи сучасної психології (за Б.Г. Ананьєвим). Особистість: загальна характеристика Нервова система нервова система Гіпертимний тип акцентуації. Антон - герой оповідання Шевченка Л. «Помисливий». Властивості відчуттів, що виявляються за конкретних умов перебігу процесу Психологічні основи професійної діяльності Основні стилі поведінки у конфліктних ситуаціях Орієнтовні теми рефератів, есе, доповідей Шкала реактивної та особистісної тривожності Опитувальник нервово-психічної напруги Методика експрес-діагностики неврозу Основные подходы к исследованию социально-психологических явлений. Методы математического моделирования. Оценка персонала - как функция управленческой деятельности. Методы оценки персонала организации Методы ранжирования и квотирования. Совершенствование навыков проведения оценочного собеседования Документация при аттестации. ІІ. Загальні обов’язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ V. Караульна служба в пожежно-рятувальних підрозділах VI. Організація служби караулів VII. Внутрішній наряд караулу, права та обов’язки осіб, які несуть службу у внутрішньому наряді IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об’єкти на договірних засадах XII. Розміщення особового складу у підрозділах на час чергування XIV. Допуск осіб у службові приміщення Руководители педагогической практики Место прохождения педагогической практики Схема составления психолого-педагогической Вчитель в дошкільній установі. Тема: Педагог как субъект педагогической деятельности Стратегии выдающихся личностей Какие возможности откроют вам «Cтратегии выдающихся личностей (учебник для каждого)»? Таинство миссии и сакральный шифр личности Философский параллакс человеческой миссии Гении на службе человечеству Восприятие гениальности – оборотная сторона явления От гениальности к оригинальному самовыражению. Введение в практику воздействия образами выдающихся личностей Матрица успеха и возможность ее использования Колоссы об открытии основных свойств личности Кладезь идей? Самообучение синтезу бытия Новые символы. Определение продукта – результата реализации идеи А. Получение идеи от ближайшего окружения Б. Реакция на разные виды фрустраций – наиболее распространенный путь к идее Универсальная парадигма новаторства. Какими должны быть идеи? Активно использовать опыт предшественников Найти новое на стыках уже достигнутого и доказанного Доверие в формировании психологической установки Сила сопротивления – самая действенная движущая сила Самооценка и психологическая установка – производные профессиональной активности Сожжение идолов, воспитание нонконформизма Первый авторитет – внутренний голос Индивидуальные системы приобретения знаний Особые побудительные стимулы к потреблению знаний Воля как основная движущая сила Сосредоточенность и уединение Жизнь на грани – ключевое проявление воли Парад технологий. Системы воздействия на современный мир Неоспоримые правила победителей Четкое и ясное видение цели , формирование стратегии собственного развития или развития идеи , связанной с именем Транснациональность мышления как проявление эластичности крупных личностей , нацелившихся на достижения Успех женщины третьего тысячелетия Плоскости самореализации для женщин Женщина-помощница. Новые возможности традиционной роли Мужчина и женщина. Плоскости взаимодействия Возможности использования стратегий выдающихся личностей Не делайте ничего , что кажется вам противоестественным. Будьте автором Предмет та задачі психіатрії. Основні принципи сучасної психіатрії. Принципи класификації психічних захворювань (нозологічний та синдромальний, МКХ-10. Ендогенні, екзогенні та психогенні психічні захворювання). Алкогольні психози. Клініка та діагностика. Психосоматичні та соматопсихічні співвідношення. Психічні розлади при соматичних захворюваннях (соматогенні психози). Психосоматичні захворювання. Дослідження психічно хворого, особливості ведення історії хвороби. Законодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти Штучне освітлення в закладах освіти, види, джерела світла для навчальних приміщень, нормування. Поняття про надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Кодекс цивільного захисту України, мета та його зміст. Межличностные отношения (проблемы коммуникации) Особенности контакта и психотерапевтическая помощь Глава 2. Инфантильно-ювенильные характеры Эгоцентризм — основной компонент ядра. Отдельные выразительные особенности неустойчивого характера Особенности истерического реагирования Раздражительная слабость с вегетативной неустойчивостью и дисфункциями. Глава 4. Психастенический характер Определение ключевых понятий, основные проявления и анализ ядра характера Изначальная (базальная) тревога. Некоторые направления психотерапевтической помощи Глава 6. Циклоидный (синтонный, естественно-жизнелюбивый) характер Особенности проявления в детстве (с элементами психокоррекции) Особенности проявлений в детстве и юности Особенности коммуникации (с элементами психотерапии) Глава 8. Органический характер Грубая диспластика. «Букет» телесных аномалий. Особенности алкоголизации и делинквентного поведения Стратегия и тактика психотерапевтической помощи Описание большого развернутого эпилептического припадка (grand mal) Изменения личности по эпилептическому типу Лечение, профилактика, прогноз и психотерапия эпилепсии Клиническое определение и разъяснение понятия «расщепление» Позитивные (продуктивные) расстройства Разбор шизофренических расстройств по Е. Блейлеру Особенности шизофрении в детском и подростковом возрасте Отношения в семье больного шизофренией Уважительное понимание шизофренических людей. Ценные качества расщепления. Полифонический характер Рессентимент, резиньяция и психоз Аналитический разбор причин госпитализации Библиотека Всемирной Психологии Проблема культурного развития ребенка Глава первая. Проблема развития высших психических функций Глава вторая. Метод исследования Глава третья. Анализ высших психических функций Глава четвертая. Структура высших психических функций Глава пятая. Генезис высших психических функций Глава шестая. Развитие устной речи Глава седьмая. Предыстория развития письменной речи Глава восьмая. Развитие арифметических операций Глава девятая. Овладение вниманием Глава десятая. Развитие мнемических и мнемотехнических функций Глава одиннадцатая. Развитие речи и мышления Глава двенадцатая. Овладение собственным поведением Глава тринадцатая. Воспитание высших форм поведения Глава четырнадцатая. Проблема культурного возраста Проблема развития и распада высших психических Лекции по психологии Лекция первая. Восприятие и его развитие в детском возрасте Лекция вторая. Память и ее развитие в детском возрасте Лекция третья. Мышление и его развитие в детском возрасте Лекция четвертая. Эмоции и их развитие в детском возрасте Лекция пятая. Воображение и его развитие в детском возрасте Лекция шестая. Проблема воли и ее развитие в детском возрасте Глава первая. Проблема и метод исследования Глава вторая. Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Глава третья. Проблема развития речи в учении В. Штерна Глава четвертая. Генетические корни мышления и речи Глава пятая. Экспериментальное исследование развития понятий Глава седьмая. Мысль и слово Конкретная психология человека Эксперименты по практическому интеллекту ребенка Функция речи в употреблении орудия. Проблема практического и Речь и практическое действие в поведении ребенка Развитие высших форм практической деятельности у ребенка Путь развития в свете фактов Изменение функции речи в практической деятельности Развитие высших форм восприятия Разделение первичного единства сенсомоторных функций Произвольная структура высших психических функций Основные правила развития высших психических функций Глава четвертая. Анализ знаковых операций ребенка Генетический анализ знаковой операции Дальнейшее развитие знаковых операций Глава пятая. Методика изучения высших психических функций Употребление орудий у животного и человека Продолжение истории Черил. Загадочный аппарат Еще о таинственных аппаратах Мы видим благодаря нашему мозгу, а не глазам Мозг восстанавливается даже после тяжелого инсульта Символ, логика и причинно-следственные связи То, с чего надо было начинать эту книгу

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.034 с.)