Програма занять гуртка технічної творчості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма занять гуртка технічної творчості.1. Поняття про матеріали та інструменти /4 години/

 

Загальні поняття про папір, картон, деревину, метал, пластмаси та інші матеріали, що використовуються в технічному моделюванні, інструменти та пристрої, що використовуються при роботі в гуртку, правила користування ними. Правила безпечної роботи. Способи виготовлення деталей з різних матеріалів.

 

2. Конструювання з плоских деталей /4години/

Поняття про контур і силует технічного об’єкта. Поглиблення понять про геометричні фігури. Співставлення форм навколишніх предметів, частин машин і інших технічних об’єктів з геометричними фігурами. Виготовлення „геометричного конструктора” і складання з нього силуетів технічних об’єктів. Виготовлення контурних моделей з щільовими замками.

 

3. Конструювання з об’ємних деталей /4 години/

Поняття про найпростіші геометричні тіла. Геометричні тіла як об’ємна основа предметів і технічних об’єктів. Аналіз форми технічного об’єкта і співставлення з геометричними тілами.

Елементарні поняття про розгортки плоских геометричних тіл. Прийоми їх креслення, вирізування і склеювання.

Виготовлення макетів і моделей технічних об`єктів на основі виконання розгорток /макети і моделі літаків, ракет, вагонів, суден, автомобілів різного призначення/.

 

Під час проходження переддипломної педагогічної практики студенти повинні виробити показати такі вміння:

- розробляти календарний план роботи гуртка початкового технічного моделювання;

- розробляти план заняття гуртка;

- розробляти технічну документацію для гуртківців;

- самостійно готувати і проводити заняття гуртка, добиватись зацікавленості учнів в роботі гуртка, формувати в учнів конструкторсько-технологічне мислення, культуру праці;

- раціонально організовувати практичну роботу з гуртківцями;

- організовувати і проводити масову роботу з техніки.

 

Практика керівників дитячого хореографічного колективу

Цей вид практики повинен закріпити у безпосередній роботі з школярами і шкільними танцювальними колективами навички і уміння , одержані учнями коледжу на заняттях з хореографії зокрема, основи створення і постановки танцю, також методичні положення навчальної й виховної роботи з дитячими хореографічними колективами. Особлива увага має бути звернена на виховне значення репертуару й методику організації навчально-виховного процесу.

 

Під час практики студенти мають оволодіти методичними основами викладання хореографії в дитячому колективі. Це може проходити як в поурочний час / під час роботи з самодіяльними дитячими хореографічними колективами /, так і в рамках шкільної програми /у випадку включення предмету „Музика і рух” в розклад занять/. Тож заняття з хореографії практиканти зобов’язані проводити двічі на тиждень по 2 години / робота з самодіяльними дитячими колективами /, або 2 в залежності від розкладу / викладання предмету „Музика і рух” /.

 

Зміст практики /програма /

Під час проходження педагогічної практики в якості керівників дитячого хореографічного колективу студенти повинні навчити своїх вихованців основ танцювального мистецтва, враховуючи вікові особливості учнів; пам’ятати, що виконання завдання залежить від змісту і методики навчального процесу. Практиканти мають виконати наступні завдання :

1.Самостійно зробити композицію і постановку танцю.

2.Дібрати музику та костюми для виконання танцю .

3.Взяти участь в організації, підготовці і проведенні концерту .

4.При необхідності інсценувати формування самодіяльного дитячого хореографічного колективу.

Завдання практики

В ході педагогічної практики в якості керівника дитячого хореографічного колективу студенти повинні сформувати і закріпити такі професійні уміння і навички:

1.Дібрати різні ритмічні, гімнастичні, танцювальні рухи для розминки.

2. Методично правильно викладати елементи класичного танцю.

3. Поставити народний або бальний танець відповідно до вікових і фізичних можливостей учнів.


Переддипломна практика з додаткової кваліфікації „Вчитель фізичного виховання в початкових класах /початкової школи/”

Переддипломна педагогічна практика студентів з додаткової кваліфікації „Вчитель фізичного виховання початкової школи” пов’язує набуті теоретичні знання з роботою в школі; розширює, поглиблює, закріплює і перевіряє знання, набуті студентами в процесі навчання; формує основні професійно-педагогічні вміння і навички в ролі вчителя фізичної культури; передбачає вивчення передового досвіду навчально-виховної та позакласної роботи з фізичного виховання в школі; розвиває в студентів професійний інтерес і виховує любов до педагогічної роботи .

Зміст переддипломної педагогічної практики

Перші два дні відводяться для ознайомлення:

- з навчально-методичною базою;

- системою планування навчально-виховного процесу /календарно-тематичними планами, з робочими програмами, з планом виховної роботи, з планом спортивно масової роботи /.

Під час проходження практики на робочому місці практикант повинен :

- скласти навчальний план роботи з фізичного виховання на період практики;

- розробляти поширені плани-конспекти уроків, використовуючи додаткову літературу, ТЗН, методичні посібники;

- здійснювати індивідуальну роботу;

- самостійно перевіряти знання, уміння, навички і виставляти оцінки за техніку виконання вправ;

- проводити заняття в одному з спортивних гуртків;

- проводити заняття з позакласної виховної роботи з фізичного виховання /змагання, свята, дні здоров’я /;

- організовувати роботу з батьками;

- вести агітацію і пропаганду фізичної культури і спорту;

- розробляти і проводити фізкультхвилинки на уроках .

 

Порядок проходження переддипломної педагогічної практики студентів з додаткової кваліфікації

На практику відводиться 27 навчальних годин. Вони розподіляються таким чином:

- вивчення системи організації секційної роботи в школі; планування практики з додаткової кваліфікації 2 години;

- організація секції та розробка тематичного плану роботи секції на період практики 1 година;

- проведення уроків фізичного виховання: 2 рази на тиждень /4 години / 5 тижнів 10 годин;

- проведення занять секції: 2 рази на тиждень /2 години / 5 тижнів 10 годин;

- організація та проведення змагань серед молодших школярів 2 години;

- організація та проведення спортивного свята в школі /2 години /.

Протягом педагогічної практики студент проводить уроки фізичного виховання в початкових класах. Кожний урок, а також позакласні заходи, аналізує та оцінює вчитель фізичного виховання та методист .

 

Документація студентів під час проведення переддипломної практики

Під час проходження переддипломної практики студенти ведуть таку документацію:

1. Щоденник з поурочними планами за підписом вчителя класу за кожний день.

2. План виховної роботи.

3. Табель педагогічної практики за формою:

Дата № уроку назва предмету тема уроку характеристика уроку /позитивні і негативні сторони/ оцінка
учителя класу /з підписом/ методиста, директора, завуча /з підписом/
             

 

4. Щоденник спостереження уроків вчителя, роботи керівника гуртка.

 

Після закінчення практики студенти здають керівнику практики таку документацію:

1. Витяг з протоколу засідання педради, на якому обговорювались підсумки педпрактики.

2. Характеристику /складається вчителем класу, обговорюється на педраді школи, де вчителем виставлюється оцінка підписується директором школи і завіряється печаткою/. Характеристика /за практику з додаткової кваліфікації /.

3. Щоденник з поурочними планами.

4. План виховної роботи.

5. Табель педагогічної практики.

6. Наочність /2-3 екз./

7. Звіт про педпрактику, звіт про педагогічну практику із спеціалізації.

8. Індивідуальне завдання.

9. Досвід роботи вчителя.

10. Відомість на оплату за керівництво практикою.

 

 

Схема звіту про переддипломну практику

I. Навчальна робота.

1.1. В якій школі, в якому класі, протягом якого періоду працював.

1.2. Як виконав план класно-урочних і позакласних занять.

1.3. Кількість уроків і їх оцінка за формою:

№ п/п Предмети К-сть уроків Кількість оцінок

 

1.4. Основні досягнення й недоліки в проведенні уроків.

1.5. Проведення уроків з використанням технічних засобів.

1.6. Які наочні посібники виготовив.

1.7. Загальна характеристика і підсумки педпрактики з навчальної роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)