До ведення щоденників та конспектівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До ведення щоденників та конспектівПробних уроків практикантами

Під час пробної практики практиканти ведуть два документи:

1. Щоденник спостереження пробних уроків.

2. Щоденник конспектів пробних уроків.

 

1. Для щоденника спостережень пробних уроків заводиться загальний зошит, який підписується так:

Щоденник

пробних уроків і занять

студентки 301 групи шкільного відділення

Олександрійського педагогічного коледжу

імені В.О.Сухомлинського

Бойко Галини Іванівни

 

Щоденник складається з двох розділів:

1.1. Довідковий матеріал.

Цей розділ включає:

а) обов’язки практиканта;

б) розклад дзвінків школи;

в) схему аналізу уроків.

1.2. Спостереження пробних уроків і занять.

В цьому розділі щоденника слід записувати хід спостереження всіх уроків, занять, які проводять практиканти даної підгрупи в хронологічному порядку.

Під час спостереження обов’язково потрібно записувати дату, школу, клас, тему, тип уроку. Для запису і аналізу уроку сторінку слід поділити на дві частини. Зліва пишеться хід уроку, обов’язково виділяючи структурні частини його, справа – зауваження по ходу уроку. Після кожного уроку пишеться зміст виступу вчителя класу і методиста коледжу (висновок), а також оцінка, яку виставив методист за урок (див. додаток №1).

Всі уроки (заняття) нумеруються . В наступному семестрі нумерація продовжується.

Якщо практикант пропустив день практики через поважну причину, то в щоденнику робиться запис (наприклад: Уроку №28-31 не спостерігав у зв’язку із хворобою (довідка додається)).

В наступні дні практикант продовжує записувати спостереження уроків (занять), нумеруючи їх 32, 33, 34 і т.д.

В щоденнику повинні бути записані всі уроки, передбачені розкладом на обидва семестри протягом всього періоду навчання в коледжі.Він пред’являється за першою вимогою адміністрації.

 

3. Конспекти пробних уроків пишуться в загальному зошиті, який потрібно підписувати так:

 

Щоденник конспектів

пробних уроків і занять

студентки 301 групи шкільного відділення

Олександрійського педагогічного коледжу

імені В.О.Сухомлинського

Бойко Галини Іванівни

 

Щоденник складається з двох частин. В першій частині пишеться:

1) індивідуальний календарний план проведення пробних уроків

(див. додаток №2);

2) розклад дзвінків уроків;

3) типи і структура уроків у початкових класах.

 

В другій частині – конспекти пробних уроків і занять.

На титульній сторінці конспекту пробного уроку вказується вид роботи, дата проведення, клас, школа, обов’язково проставляється дата одержаних першої і другої консультацій (див. додаток №1).

Всі уроки і заняття нумеруються. Перед темою уроку пишеться назва предмету, школа, клас, прізвище вчителя та методиста (див. додаток №4).

Конспекти всіх пробних уроків і занять зберігаються в студентів протягом всього періоду навчання в коледжі і пред’являються адміністрації за першою вимогою.

 

Додаток №1.

26.01.2003р.

 

Урок №32

Математика

 

ОНВК(ЗНЗ І-ІІ ст. № 17- ліцей), 3-А клас

Урок проводить практикантка Бойко Олена

Вчитель класу: Фролова А.С.

Методист коледжу: Гришаніна С.В.

Тема уроку: _____________________________________________

Мета уроку: _____________________________________________

______________________________________________

Тип уроку: ______________________________________________

 

 

Хід уроку Зауваження по ходу уроку
   

 

 

Висновки: _____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Оцінка: ______________________________________________________________

Додаток №2

Індивідуальний календарний план

Проведення пробних уроків

№ п/п Предмет Дата проведення Клас Оцінка Примітка
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          

 

Додаток №3

 

 

Конспект перевірено: ________________

Вчитель: ___________________________

Конспект затверджено: _______________

Методист: __________________________

 

Конспект

пробного уроку з математики,

проведеного 26.01.2003р.

в 3-А класі ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст.№ 17-ліцей)

студенткою 302 групи

шкільного відділення

Олександрійського педагогічного

коледжу ім. В.О.Сухомлинського

Лукашевич Вірою

 

 

I консультація _______________

II консультація _______________

 

 

Додаток №4

 

Урок № 9

Математика

 

 

Дата: 26.01.2003р.

ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №м 17- ліцей)

Клас: 3-А

Вчитель класу: Фролова А.С.

Методист коледжу: Гришаніна С.В.

 

Тема уроку: _________________________________________________________

Мета уроку: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Тип уроку: _________________________________________________________

Обладнання: _________________________________________________________

 

 

Хід уроку

 

I. Організаційна частина.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ і т.д.

 

 

Урок №1

 

08.02.2003р.

Математика

ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст.№ 17- ліцей), 1-А

Вчитель класу: Настусенко О.А.

Урок проводить: Гапич Н.

Методист: Гришаніна С.В.

 

Тема. Повторення вивченого. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на

збільшення числа на кілька одиниць.

Мета: дидактична – закріпити знання учнів з теми: „Розв’язування задач на

збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, розв’язування рівнянь”;

розвиваюча – розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу;

виховна – виховувати охайність математичних записів, почуття

взаємодопомоги.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: таблиці, картки з прикладами, короткий запис задачі, набір

геометричних фігур.

 

 

Хід уроку Результати спостережень
1. Організаційна частина. - Добрий день, діти. Сідайте. - Сьогодні на уроці ми повторимо вивчений матеріал. 2. Усний рахунок. - Розпочнемо урок з усного рахунку. Називайте тільки відповідь. 2.1. Кожне число потрібно збільшити на 20, зменшити на 7. Числа: 45, 74, 63, 27, 33 2.2. Записати числа у вигляді суми розрядних доданків: 59=50+9 32=30+2 2.3. Розгадайте ребуси.     3. Математичний диктант. - Розгорніть зошити, запишіть дату. Проведемо математичний диктант. - знайдіть різницю чисел 42, 40;   - запишіть число, що містить 7 десятків. - До нас завітав голуб, він приніс відповіді, перевіримо. Голуб – символ миру. 4. Робота над вивченим матеріалом. - Голуб приніс нам свої завдання. Розгорніть підручники на с.157. Розв’яжіть рівняння: х+40=70   - Як називаються компоненти при додаванні? - Що невідомо? - Як знайти I доданок? - Запишіть це.   - Голуб приніс нам ще завдання. Складіть задачу за малюнком. Л. – 35 Т. – ?, на 10 менше. - Що означає число 35? 10? - Яке питання в задачі? - Чи можна зразу дати відповідь на питання? Чому? - Що можемо взнати в I дії? II дії? - Запишіть розв’язання задачі самостійно. - Як сформулювати відповідь? - Хто вже закінчив роботу? - Перевіримо. Прочитаємо першу дію, другу.   - У вас на партах лежать фігури. Покажіть фігури, у яких є прямі кути. Як вони називаються? 5. Підсумок. - Над яким матеріалом ми працювали на уроці? 6. Аналіз роботи учнів. 7. Домашнє завдання. №149, с.111. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання. - Урок закінчений.   Організаційна частина пройшла швидко. Діти відразу включились у роботу на уроці.   Добре продуманий усний рахунок.     Практикантка чітко і правильно читала приклади, від учнів вимагала правильних відповідей.     На уроці мали місце цікаві вправи на розвиток кмітливості, логічного мислення, розгадування ребусів. Математичний диктант показав, що учні засвоїли матеріал, раніше вивчений, не дуже добре.     В цікавій формі практикантка здійснювала реалізацію виховної мети. дібрані вірші про мир і дружбу.   Методично правильно проведено розв’язування, але потрібно ширше залучати дітей.     Робота над задачею проведена методично правильно, тому діти швидко справились з її розв’язуванням.   В план уроку практикантка включила повторення геометричного матеріалу з метою закріплення поняття “прямий кут”.     Урок закінчився вчасно.

Висновок.

Урок проведено методично правильно, на належному науковому та методичному рівні. Тема уроку в процесі проведення розкрита. Мета уроку реалізована. Вдало використано наочність. Відповідно до теми уроку доцільно дібрано різні види вправ. Практикантка методично правильно провела математичний диктант. Потрібно відмітити правильне читання завдань, дотримування пауз. У цікавій формі проведена його перевірка . Самостійні роботи, які були проведені на уроці, сприяли кращому засвоєнню навчального матеріалу, закріпленню та усвідомленню його. Практикантка добре знає методику роботи над складеною арифметичною задачею. Вміє застосовувати свої знання на практиці. На уроці домоглася того, що учні зрозуміли і правильно виконували завдання. Добре, що на уроці було відведено час на повторення геометричного матеріалу. Практикантка закріпила вміння учнів розрізняти прямі і непрямі кути, використавши для цього геометричні фігури, що мають прямі кути. Закінчила урок правильно. Домашнє завдання дала вчасно. Мова чітка, правильна. Бачить весь клас і вміло керує ним.

Оцінка за урок „5” (п’ять).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)