ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 217 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 82352 страниц.

Психология - 217 Страница

Оценка уместности модели консультирования в школе ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ В ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ И В ПСИХОАНАЛИЗЕ Розміри парт, столів і стільців для школярів Нормативи оцінювання швидкості бігу на 30 та 60 м Силовий вис на зігнутих руках (с) Вимоги до звіту з виробничої практики. Карта проведення дослідження умов перебування дітей і підлітків в навчально-виховному закладі (гігієнічне оцінювання території, будівель та приміщень, харчування та водопостачання) Розкриття шийки матки у латентній фазі Рання фаза другого періоду пологів З метою контролю дотримання заходів теплового ланцюжка перше вимірювання температури тіла новонародженого здійснюється через 30 хвилин після народження в аксілярній ділянці електронним термометром. Використання партограми є обов’язковим на всіх рівнях надання акушерської допомоги та виключає одночасні записи в історії пологів. Особливості нанесення розкриття шийки матки Коли голівка пальпується менш ніж на 2/5 найчастіше означає що голівка знаходиться у порожнині таза. Діагностика спонтанного аборту. Після встановлення діагнозу та до початку лікування необхідним є визначення життєздатності ембріона/плода та подальшого прогнозу вагітності. Обстеження та встановлення діагнозу Обов’язковим є отримання письмової згоди на проведення медикаментозних та оперативних втручань. Недостатність лютеїнової фази Діагностика періодів і фаз пологів. Не використовувати кортикостероїди за наявності клінічних проявів важкої інфекції. Знеболювання пологів за погодженням жінки. Не використовують ергометрин жінкам з гіпертензією ЛЕКЦІЯ. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Успішність аудіювання залежить Труднощі аудіювання, зумовлені умовами сприймання МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Кількість пред'явлень аудіотексту і тривалість його звучання Общее понятие о психике и психологии Материалистическое понимание психики. Значение и задачи психологии Развитие психики в животном мире Сознание человека и его общественная природа Раздел второй. ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Общественная природа личности и ее формирование Внимание и его физиологические основы Развитие и воспитание внимания школьников Анализаторы как органы ощущений Восприятие и его физиологические основы Основные особенности восприятия Развитие восприятия и наблюдательности у детей Физиологические основы памяти Запоминание и условия его эффективности Развитие мышления и речи у детей Общее понятие об эмоциях и чувствах Развитие эмоций и чувств у детей Развитие и воспитание воли у детей Раздел пятый. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ Характеристика темпераментов Учет темпераментов детей в учебно-воспитательной работе Формирование характера и пути его воспитания Условия развития способностей у детей Общие закономерности психического развития Понятие возраста и возрастных особенностей Развитие ребенка в раннем и преддошкольном возрасте Развитие ребенка в дошкольном возрасте Общая характеристика возраста Учебная деятельность младшего школьника Особенности развития познавательных процессов Формирование личности в младшем школьном возрасте Учебная деятельность и труд подростка Формирование личности в подростковом возрасте Развитие эмоционально-волевой сферы и общения Интересы и способности подростков Некоторые психологические особенности старшего школьника Раздел седьмой. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Формирование у школьников научных понятий Психологические основы воспитательного воздействия Роль коллектива в процессе воспитания Психологические основы воспитательного воздействия труда Индивидуальный подход в воспитании Организационно-коммуникативные способности Направленность личности учащегося Проведення інтранатальної антибактеріальної терапії здійснюють У разі відсутності утеротоников Лекция. Деловая коммуникация. В процессе коммуникации можно выделить четыре базовых элемента. По степени доверия в отношениях партнеров: Доверительные отношения Официальные отношения. К механизмам психологического воздействия относятся: привязанность, симпатия, доверие, уважение, манеры, манипуляция и т.д. Рассмотрим некоторые из них. Критерии достоверности диагноза (по W.I. McDonald et al., 2005) Острый рассеянный энцефаломиелит Классификация дегенеративных заболеваний Клиника и критерии диагностики Техника терапевтического монолога Техника нескольких двойников Техника «публика спиной к протагонисту» Основные стадии (фазы) развития психодрамы. ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов Основные направления социально-реабилитационной деятельности Структура социальной реабилитации Психологический аспект реабилитации. Возмещение затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому Сущность интерактивной модели или модели взаимодействия Что такое “Независимая жизнь”? ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ? Понятие идентичности в психологии Социальная идентичность личности Социальные группы как объекты и субъекты социальной идентификации Смысловая природа социальной идентичности Компоненты социальной идентичности Профессиональная идентичность Механизмы формирования социальной идентичности личности Глава 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Репрезентация актуальной структуры социальной идентичности в обыденном сознании современных россиян Структура социальной идентичности личности в различные периоды жизни человека Структура социальной идентичности как отражение социальной ситуации личности Глава 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ТРУДНОСТЯМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В СВЯЗИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИДЕНТИФИКАЦИЯМИ ЛИЧНОСТИ Кафедра теоретической и практической психологии По предмету «Социальная психология» Тест «Предмет и история социальной психологии» Тест «Группа как социально-психологический феномен» Тест «Психологические механизмы регуляции социального поведения» Тест «Закономерности и механизмы общения» Тест «Методы социальной психологии» Раздел 2. Группа как социально-психологический феномен Адлер А. Понять природу человека. Мужское и женское начало. - СПб., 1977. - С. 106 – 130. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. - М., 1998. - Гл. 2. - С. 70 – 102. Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. - М., 2000. - Гл. 1 – 4. - С. 13 – 89. Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. / Пер. с нем. С. С. Панкова. - СПб., 1998. - Гл. 4. - С. 31 – 55. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М., 1998. - С. 17 – 33, 56 – 67. Фромм Э. Искусство любить: Исследование любви. - М., 1991. Недоверие между полами. - С. 76 – 87. Проблема моногамного идеала. - С. 54 – 67. Юнг К. «Анима и Анимус» С. 253 – 281 // Юнг К. Психология бессознательного. М., 1996. Юнг К. «Брак как психологическое взаимоотношение» С. 174 – 188 // Юнг К. Сознательное и бессознательное. СПб., 1997 Дэвид Д. Шварц Искусство мыслить масштабно ЧТО СДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАС ЭТА КНИГА? ПОВЕРЬТЕ В СВОЙ УСПЕХ И ВЫ ПРЕУСПЕЕТЕ ЧЕТЫРЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТИПА ОТГОВОРОК КАК СПРАВИТЬСЯ С «ВОЗРАСТНЫМИ» ОТГОВОРКАМИ ТРИ СРЕДСТВА ОТ «ВОЗРАСТНЫХ» ОТГОВОРОК УКРЕПЛЯЙТЕ УВЕРЕННОСТЬ, РАЗРУШАЙТЕ СТРАХ КАК НАУЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО УМЕЙТЕ ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ КАК МАЛЕНЬКИЙ КАБИНЕТ ИСПОРТИЛ КАРЬЕРУ КАК НАУЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ И МЕЧТАТЬ ТВОРЧЕСКИ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СОБОЙ ТО, ЧТО ДУМАЕТЕ О СЕБЕ СОЗДАЙТЕ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ: ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ ВАШИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ — ВАШИ СОЮЗНИКИ СОЗДАЙТЕ УСТАНОВКУ «ВЫ ВАЖНЫ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫ» ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ? ПОСТАВЬТЕ СЕРВИС ВО ГААВУ УГЛА ДУМАЙТЕ О ЛЮДЯХ ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К НИМ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ВЫРАБОТАЙТЕ У СЕБЯ ПРИВЫЧКУ ДЕЙСТВОВАТЬ ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. КАК ДЖ.М. ПЕРЕЕХАЛ В НОВЫЙ ДОМ КАК ПРЕВРАТИТЬ ПОРАЖЕНИЕ В ПОБЕДУ РАСТИТЕ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ЦЕЛЯМИ ОСВОЙТЕ ПРАВИЛА ЛИДЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ПРИМЕНЯТЬ ИСКУССТВО МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО В КРИТИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ Правила принудительного ранжирования ВЫБОР МЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ДИСПЕРСИЯ И СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ Первым, кто решил эту задачу был де Муавр (1667-1754г.г.). Он пытался решить следующую задачу. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЕ И ВЫБОРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ И КРИТЕРИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРАВИЛО ОТКЛОНЕНИЯ НУЛЕВОЙ И ПРИНЯТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГИПОТЕЗЫ КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОНЯТИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ Назначение критерия ранговой корреляции Спирмена Условия для применения коэффициента корреляции Спирмена КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПИРСОНА РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ЗНАЧИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ Назначение критерия Розенбаума S – КРИТЕРИЙ ТЕНДЕНЦИЙ ДЖОНКИРА ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СДВИГА В ЗНАЧЕНИЯХ ИССЛЕДУЕМОГО ПРИЗНАКА Типичными сдвигами в этой задаче являются сдвиги в сторону увеличения – их больше. Нетипичными – в сторону уменьшения. Гипотезы для сравнения эмпирического и Критические значения выборочного коэффициента корреляции рангов Оценка достоверности различий между двумя Оценка достоверности расхождения или Табличного процессора Microsoft Excel Для решения статистических задач Экзистенциальная и клиент-центрированная психотерапия Теоретические основы экзистенциальной психотерапии (Л. Бисвангер, М. Босс, Р. Мэй, Р. Лэнг, Дж. Бьюдженталь, В. Франкл, И. Ялом) Основные техники экзистенциальной психотерапии Теоретические основы клиент-центрированной психотерапии (К.Р. Роджерс) Теоретические основы гештальт-терапии (Ф.С. Перлз) Проективные и диалогические техники гештальт-терапии. Теоретические основы когнитивной психотерапии (Дж. Келли, А. Эллис, А. Бек) Техники поведенческой психотерапии Техники «якорения» и разрушения «якорей» Раздел 1. Теоретические основы психотерапии Если ребенок окружен критицизмом, Если ребенок видит враждебность, Этап - ориентировочно-диагностический Этапы проведения семинара - тренинга Анализ результатов апробации программы Комплект диагностических методик на определение преобладающих форм поведения у педагогов Объекты педагогической реальности. Функции и особенности терпимого отношения Характеристика терпимого отношения к детям Психологические условия формирования терпимого отношения к детям Алгоритм терпимого отношения к ребенку (детям) Программа семинар – тренинг для педагогов Упражнение «Эмблема толерантности» Тема: «Толерантность как профессиональное качество личности педагога». Типология терпимого, толерантного и нетерпимого отношения к детям Упражнение «Величественное имя» Упражнение «Собственный герб» The Psychologizing of the Faith. ВСЕ СОКРОВИЩА ПРЕМУДРОСТИ И ВЕДЕНИЯ НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМ НУЖНО ДЕЛЯСЬ ЕГО ЖИЗНЬЮ В СЛУЖЕНИИ ДРУГ ДРУГУ НАСТАВИТ НАС НА ВСЯКУЮ ИСТИНУ ПРИУМНОЖЕННАЯ БЛАГОДАТЬ И МИР Ораторское искусство для каждого Человек собаке друг, или общение с животными Практикум «походка могущества» Принципы общения и правила, с которыми можно спорить Как прикинуться шлангом, или несколько слов о гибкости Практикум «зеркало и антизеркало» Практикум «рассказ об отпуске» Практикум «фотографирование взглЯдом» Меню для ослика – морковь и палка Упражнение «Калибровка мотивации» Практикум «арсенал речевых стратегий» Что скрываетсч под начинкой слова? Практикум «докопаться до корня» Волшебная сила историй, или зачем рассказывать людям сказки Нужна ли для общения подушка безопасности? Тяжело в учении, легко в бою Молодые симпатичные желают познакомиться Упражнение «Опись достоинств» Сомневающийся (растерянный) клиент Как слово переворачивает мир Дать отпор хаму, или используем слово как автомат Калашникова ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА ЮНЫХ БОКСЕРОВ Схема урока с направленностью на овладение техникой бокса Ловкости и специальной выносливости СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧЕТ УСЛОВИЙ И ПРИЧИН, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ И СКОРОСТЬ УСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ БОКСА Загальна характеристика пам'яті Фізіологічні механізми пам'яті Особливості пам'яті як властивості особистості Розвиток пам'яті молодшого школяра Фізіологічні механізми мислення Індивідуальні особливості мислительної діяльності людини Розвиток мислення молодшого школяра Розвиток мови молодшого школяра Фізіологічні механізми почуттів Розвиток почуттів у молодшого школяра Суспільно-історична зумовленість волі Загальне поняття про темперамент Фізіологічна основа темпераменту Психологічна характеристика темпераментів Типове і індивідуальне в характері Формування характеру в дітей і шляхи його виховання Природні передумови розвитку здібностей Формування і розвиток здібностей у дітей Загальні закономірності розвитку Розвиток дитини до вступу в школу Психологічні особливості молодшого школяра Вимоги до психолого-педагогічного спостереження Характеристика учениці ІІІ класу Світлани Б. Програма вивчення учнівського колективу (III клас) АСТРАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ПОГРАНИЧНОМ СОСТОЯНИИ ВИДЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ Почувствуйте, как расслабление поднимается от лодыжек к икрам и плавно переходит на колени. Это — прекрасное чувство. Вас ничто не заботит, и вы целиком отдаетесь во власть расслабляющего потока. Пять. Глаза открываются, и радость наполняет душу.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.024 с.)