КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІВитяг з класифікації умов і характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності, важкості і напруженості

(Гигиеническая классификация труда № 4137-86)

№ з/п Фактори виробничого середовища і трудового процесу ІІІ клас – шкідливі і небезпечні умови і характер праці
1 ступінь (1 бал) 2 ступінь (2 бали) 3 ступінь (3 бали)
1. Шкідливі хімічні речовини Перевищення ГДК
1 клас небезпеки до 2 разів 2,1 – 4 разів > 4 разів
2 клас небезпеки до 3 разів 3,1 – 5 разів > 5 разів
3-4 клас небезпеки до 4 разів 4,1 – 6 разів > 6 разів
2. Пил переважно фіброгенної дії Перевищення ГДК
до 2 разів 2,1-5 разів > 5 разів
3. Вібрація (загальна і локальна) Перевищення ГДР
до 3 дБ 3,1 – 6 дБ > 6 дБ
4. Шум Перевищення ГДР
до 10 дБА 10 – 15 дБА > 15 дБА
5. Інфразвук вище ГДР - -
6. Ультразвук вище ГДР - -
7. Неонізуючі випромінювання:      
- радіочастотний діапазон вище ГДР - -
- діапазон промислової частоти вище ГДР - -
- оптичний діапазон (лазерне випромінювання) вище ГДР - -
8.   Мікроклімат у приміщенні:      
- температура повітря, ºС вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімально допустимих значень у холодний період
до 4º 4,1-8º вище 8º
- швидкість руху повітря, м/сек     вище рівня допустимих величин у холодний і теплий періоди року або нижче мінімально допустимих у теплий період року
до 3 разів більше 5 разів -
- відносна вологість повітря, % перевищення рівнів допустимими санітарними нормативами в теплий період року
до 25 % більше 25 % -
- інфрачервоне випромінювання, Вт/м2 141-350 351-2800 вище 4000
9. Температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі), ºС      
- влітку до 32 32,1-40 вище 40
- взимку - (10-14) - (15-20) нижче - 20
10. Атмосферний тиск      
- підвищений, атм 1,3-1,8 1.9-3,0 більше 3
- знижений (м над рівнем моря) 1100-2000 2100-4000 вище 4000
11. Біологічні фактори      
• мікроорганізми: Перевищення ГДК
1 клас небезпеки до 2 разів 2,1-4 > 4
2 клас небезпеки до 3 разів 3,1-6 > 6
3-4 клас небезпеки до 5 разів 5,1-10 > 10
• білкові препарати Перевищення ГДК
1 клас небезпеки до 2 разів 3,1-5 > 5
2 клас небезпеки до 5 разів 5,1-10 > 10
3-4 клас небезпеки до 10 разів 10,1-20 > 20
• природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо): Перевищення ГДК
1 клас небезпеки до 5 разів 5,1-10 > 10
2 клас небезпеки до 7 разів 7,1-15 > 15
3-4 клас небезпеки до 10 разів 10,1-20 > 20
12. Важкість праці      
• динамічна робота:      
- потужність зовнішньої роботи (Вт) при роботі за чол.90 - -
участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба жін. 63 - -
- те саме при роботі за переважною участю чол. 45 - -
м’язів плечевого поясу жін. 30,5 - -
- маса піднімання і переміщення вантажу, кг чол. 31-35 -
жін. 11-15 -
- дрібні стереотипні рухи кистей і пальців (кількість за зміну) 40 001- 60 000 60 000-80 000 > 80 000
• статичне навантаження:      
величина навантаження за зміну, (кг·с) при утриманні вантажу:      
- однією рукою 43 001-97 000 вище 97 000 -
- двома руками 97 001-208 000 вище 208 000 -
- за участю м’язів тулуба і ніг 130 001-260 000 вище 260 000 -
13. Робоча поза перебування в нахиленому положенні до 30´ 26-50% тривалості зміни перебування у вимушеному положенні (на колінах, напочіпки і т.п.) до 25% тривалості зміни перебування в нахиленому положенні до 30´ понад 50% тривалості зміни перебування у вимушеному положенні (на колінах, напочіпки і т.п.) понад 25% тривалості зміни -
 
Нахили тулуба вимушені нахили понад 30´ 101-300 разів за зміну вимушені нахили понад 30´ і більше 300 разів за зміну -
14. Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом) 10,1-17 км за зміну понад 17 км за зміну  
Увага:      
- тривалість зосередження (% до тривалості зміни) вища 75 - -
- щільність сигналів у середньому за годину вище 300 - -
Напруженість аналізаторних функцій:      
- зору (категорія зорових робіт за СНиП ІІ-4-79) високоточна особливо точна – з застосуванням оптичних приладів  
- слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів) розбірливість слів і сигналів менше 70% - -
Емоційна та інтелектуальна напруженість вирішення важких завдань в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю особливий ризик, небезпека, відповідальність за безпеку інших осіб -
Одноманітність:      
- кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях 3-2 - -
- тривалість виконання повторюваних операцій (у секунду) 19-2 - -
- час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни) 96 і більше - -
15. Змінність нерегулярна змінність з роботою в нічну зміну    
             

Додаток Б

Критерії умов праці на робочих місцях

Таблиця Б1 – Бальна оцінка елементів умов праці [28, 30]

Оцінка факторів умов праці, бали Параметри мікроклімату в теплий період року
Температура, оС Швидкість руху повітря, м/с Відносна вологість повітря, %
18-20 <0,2 40...54
21-22 0,2-0,5 55...60
23-28 0,6-0,7 61...75
29-32 0,8-1,2 76...85
33-35 1,3-1,7 Понад 85
>35 >1,7 -

 

Продовження таблиці Б1

Оцінка факторів умов праці, бали Шум, дБ А Освітленість, лк Тривалість зосередженого спостереження, %
Нижче 33 Понад 300 Нижче 25
33...50 240...300 25...50
51...54 160...230 51...75
55...63 100...150 76...85
64...74 60...90 86...90
Понад 75 30...50 Понад 90

 

Продовження таблиці Б1

Оцінка факторів умов праці, бали Число важливих об’єктів спостереження Точність зорових робіт Тривалість повторюваних операцій, с
Нижче 5 Груба Понад 100
5...10 Мала 31...100
11...25 Середня 20...30
Понад 25 Висока 10...19
- Дуже висока 5...9
- Найвища 1...4

 

Додаток В

Влив часу дії шуму на оцінку умов праці

Рисунок В.1 - Оцінка в балах (цифри на полі діаграм) елемента умов праці при різному часі впливу [28]

Додаток Г

Інтегральна бальна оцінка важкості праці

Таблиця Г.1 – Залежність категорії важкості праці від величини інтегральної бальної оцінки [28, 30]

Категорія важкості праці Діапазон інтегральної бальної оцінки
I До 18
II 19...33
III 34...45
IV 45,7...53,9
V 54...59
VI Понад 59,1

Додаток Д

Оптимальні норми параметрів мікроклімату робочої зони виробничих приміщень

Таблиця Д.1 – Вимоги до параметрів мікроклімату [5]

 

Період року Категорія праці Температура, оС Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с, не більше
Холодний Легка - Iа 22...24 40...60 0,1
Легка - Iб 21...23 0,1
Середньої важкості – II a 18...20 0,2
Середньої важкості – II б 17...19 0,2
Тяжка – ІІІ 16...18 0,3
Теплий Легка - Iа 23...25 0,1
Легка – I б 22...24 0,2
Середньої важкості – II a 21...23 0,3
Середньої важкості - IIб 20...22 0,3
Тяжка – ІІІ 18...20 0,4

Додаток ЕПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.007 с.)