ПЗ №5. Розробіть сценарій бесіди соціального працівника пенітенціарної установи з особою, яка відбула покарання за розповсюдження наркотиківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЗ №5. Розробіть сценарій бесіди соціального працівника пенітенціарної установи з особою, яка відбула покарання за розповсюдження наркотиківДля підготовки засуджених до життя на волі в кожній виправній установі за півроку до звільнення засуджені проходять відповідні підготовчі курси, які передбачають заходи психологі­чної корекції, правової підготов­ки, сприяння щодо питань реєст­рації та працевлаштування.

Бесіда проходить в три етапи:

1. Встановлення контакту (використання емпатії, встанови­ли контакт із засудженим, створити атмосферу довіри).

Наприклад: Ви віддали свої борги і тепер потріб­но перегорнути сумну сторінку сво­го життя. Зараз вам необхідно на­лаштуватися, що життя тільки по­чинається і все краще попереду. Але для того, щоб справді було «краще», потрібно чітко з'ясувати, що для цього потрібно.

Досягнення основної мети бесіди.

Основні завдання:

1. З’ясувати плани на майбутнє.

2. З'ясувати, чи є кому підтримати засудженого, яка конкретна людина буде його підтримувати.

3. Засобами переконання, а часом і примусу соціальний працівник повинен досягнути нейтралізації чи зменшення антисуспільної установки особистості, якщо така є.

4. Роз’яснення прав та обов’язків.

5. Психологічна допомога

6. З’ясувати, яким є ставлення до нього бли­зьких, батьків, дітей, чи звинувачує його сім'я.

Варіанти запитань:

ü Якої я думки Ви про себе?

ü Що Ви відчуваєте, коли думаєте про майбутнє життя?

ü Як Ви уявляєте своє майбутнє жит­тя?

ü Хто Вам може допомогти та до кого Ви можете звернуся за допомогою?

ü Що Ви плануєте щодо працевлаш­тування?

ü Куди Ви поїдете після звільнення?

ü Де Ви житимете?

ü Де і ким Ви працюватиме? Що Вам для цього потрібно вміти?

ü Яка допомога Вам потрібна для працевлаштування?

ü Куди Ви хочете йти вчитися? Яка допомога Вам в цьому потрібна?

ü Як Ви плануєте влаштовувати своє особисте життя? Чого Ви хочете від своїх близьких?

ü Яка допомога Вам потрібна: від юристів, від психологів, від лікарів, від соціальних працівників, від громадської чи благо­дійної організації, від церкви? Від кого ще Ви хочете отрима­ти допомогу і яку?

Соціальний працівник роз'яснює засудженому положення Закону України «Про зайнятість населен­ня» щодо порядку отримання в центрах зайнятості допомоги в працевлаштуванні, а також поря­док оформлення реєстрації (про­писки) за обраним місцем про­живання, і вручає засудженому відповідну пам'ятку. Необхідно також дуже коротко зробити загаль­ний огляд усіх можливих держа­вних установ, які надають допо­могу, дати характеристику напря­мів діяльності та функціональних обов'язків кожної установи, роз­повісти про можливості громад­ського сектору та церкви. Варто підкреслювати, що по допомогу треба звертатися в усі служби, урядові та неурядові структури, де можна її отримати. Адже різноманітні соціальні про­блеми не розв'язуються окремо одна від одної, оскільки вони всі між собою тісно пов'язані.

Заключний етап.

Наприклад: «Проблеми, які виникнуть у Вас після звільнення, не нама­гайтеся подолати сам-один, шу­кайте підтримки та допомоги. Є безліч місць, де можна отри­мати необхідну допомогу, де Вас вислухають і підтримають».

 


ПЗ №6. Розробіть функціональні обов’язки чергового центру нічного перебування для безпритульних

Заклади для бездомних громадян і безпритульних дітей — соціальні заклади, діяльність яких спрямована на допомогу бездомним громадянам і безпритульним дітям, їх підтримку та реінтеграцію;

Будинок нічного перебування — заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних громадян, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження.

1. Керується нормативно-правовими документами, Типовим положенням про центр нічного перебування для безпритульних.

2. Реєструє осіб, які звернулися до центру.

3. Роз’яснює особам, які звернулися до центру, їх права та обов’язки, правила перебування у центрі.

4. Надає першу медичну допомогу у разі необхідності.

5. Розміщує осіб, які звернулися до центру, на ночівлю; видає постільну білизну.

6. Приймає від осіб, які звернулися до центру, речі на зберігання.

7. Відповідає за чистоту приміщень.

8. Слідкує за порядком. У разі необхідності повідомляє про порушення громадського порядку правоохоронним органам.

9. Вранці слідкує за вибуттям осіб, які звернулися до центру (приймає постільну білизну, видає речі, які були прийняті на зберігання).

 

ПЗ №8. Розробіть програму роботи виїзного консультативного пункту розрахованого на сільську молодь

І. Підготовчий етап.

1. Підготовка консультативної групи: підпір та проведення переговорів із спеціалістами (наприклад: психологом, лікарями (дерматологом, гінекологом, наркологом, тощо), юристом, працівником правоохоронних органів).

2. Організація рекламних заходів.

3. Вирішення організаційних питань: підготовка приміщення; визначення дати, часу проведення та тривалості консультації. За один виїзд 4-5 спеціалістів можуть проконсультувати групу з 80-150 чоловік. Така консультація триватиме близько 3 годин.

ІІ. Проведення консультації.

1. Консультативна робота з великою аудиторією.

Перший етап консультації вимагає великого залу, де розміщуються всі клієнти та консультанти, триває приблизно півгодини. Починається із вступного слова, представлення консультантів, ознайомленням аудиторії із ходом подальшої консультації. Також кожен консультант робить коротку анотацію своєї роботи.

2. Групові профілактичні та корекційні заняття розраховані на групи по 8-15 чоловік.

Даний етап вимагає окремого приміщення для кожного консультанта. Тривалість таких консультацій — від 20 хвилин до 1 години.

3. Індивідуальні консультації.

ІІІ. Підсумковий етап.

Після завершення консультації робиться якісний аналіз консультацій (контингент; проблеми, з якими зверталися; кількість осіб, які взяли участь у групових консультаціях, та які звернулися за індивідуальними консультаціями).

 


ПЗ №7. Розробіть програму ігротеки на вулиці для дітей середнього шкільного віку

Вулична ігротека «Діти мають права»

Мета: підвищення рівня ефективності правового виховання підлітків; ознайомлення дітей з Конвенцією про права дитини; набуття волонтерами навичок роботи з дітьми шкільного віку.

Актуальність заходу: Діти можуть зазнавати порушення своїх прав, навіть не знаючи, що до них застосовується та чи інша форма насилля. То­му першочерговим завданням постає забезпечення дитини інформацією про її права.

В ігротеці беруть участь команди дітей, які складаються з 10 — 15 чо­ловік. Команди отримують маршрутні листи, в яких вказані станції (планети). На кожній станції волонтери ознайомлюють дітей з однією статтею Конвенції ООН про захист прав дитини. Ознайомлення відбувається в ігровій формі.

Планета Турботи (Стаття 3. Всі діти мають право на любов і піклування).

Гра «Скульптура сім'ї».

Кожній уявній «сім'ї» дається завдання:

— створити скульптуру сім'ї, яка вітає іменинника;

— створити скульптуру сім'ї, яка відпочиває (на морі, в лісі).

Планета Смакотляндія (Стаття 33. Всі діти мають право на повноцінне харчування).

Гра «Смачного».

Волонтери пропонують дітям назвати рецепти відомих страв.

Планета Знань (Статті 28,29. Всі діти мають право на освіту.)

Гра «1, 2, 3, пригадаємо казки».

Учасники називають казки, в назвах яких зустрічаються числа.

Планета Веселяндія (Стаття 31. Всі діти мають право на відпочинок і дозвілля).

Гра «Паровоз».

На землі розставлені кеглі. Діти стають один за одним. Вибирається ве­дучий — «паровоз», інші — «вагони». «Паровоз» оббігає між кеглями, після чого приєднує до себе по одному «вагонові». Оббігаючи кеглі, потрібно не за­чепити їх.

Планета Шлюлькіна (Статті 2,4. Всі діти мають право на медичну допомогу).

Гра «Лікар Айболить».

Волонтери проводять бесіду з дітьми про надання першої медичної до­помоги, демонструючи деякі її види.

Планета Дружби (Статті 37, 39. Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена.)

Гра «Відгадай емоцію».

Волонтери роздають дітям папірці з вказаними на них позитивними та негативними емоційними станами (задоволення, радість, злість, розпач, образа). За допомогою міміки та жестів діти показують ці емоції, інші їх відгадують.

7. Планета талантів (Стаття 29. Всі діти мають право на розвиток талантів).

Гра «Складаємо казку».

Волонтери пропонують дітям скласти свою казку, використовуючи відомих героїв казок.

Планета Розуміння (Статті 12,13. Всі діти мають право на власну думку).

Гра «Зрозумій мене».

Команда ділиться по парах. Волонтери дають одній частині дітей за­вдання: передати інформацію за допомогою міміки та жестів типу: «Зустрінемось біля зоопарку о 18.00». Інша частина дітей повинна зрозуміти інформацію і передати: «Давай зустрінемось біля фонтану».

9. Планета дітей (Стаття 42. Всі діти мають знати свої права).

Гра «Знайди ключ».

Волонтери пропонують дітям витягнути пелюстки з паперової ромаш­ки. На одній з пелюсток написано слово «ключ», на інших — питання, які стосуються Конвенції ООН. Діти відповідають на питання до тих пір, поки не знайдуть пелюстки з словом «ключ».

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.024 с.)