ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК1. Die Erde (Планета Земля)

2. Schöpfungstheorien (Теорії походження життя)

3. Ökosysteme (Екосистеми)

4. Die Bevölkerung der Erde (Населення Землі)

5. Ökologische Probleme des Vorkarpatenlandes (Екологічні проблеми Прикарпаття )

6. Globale Erderwärmung (Глобальне потепління )

7. Die Pflanzenwelt (Світ рослин)

8. Die Tierwelt (Тваринний світ)

9. Berühmte ukrainische Biologen (Відомі українські біологи)

10. Berühmte Biologen (Відомі біологи)

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. Die Länder, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Ökosystem

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erwärmung

11. http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzen

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Tier

13. http://biology.org.ua/index.php?chapter=personalia&subj=kyiv&lang=ukr

14. http://www.madeasy.de/2/biologie.htm#Berühmte_Biologen,_ihre_Entdeckungen_und_Experimente

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

1. Markwirtschaft (Ринкова економіка)

2. Das Geld (Гроші)

3. Die Banken (Банки)

4. Das Unternehmen (Підприємство)

5. Die Buchführung (Бухгоблік)

6. Marketing (Маркетинг)

7. Managment (Менеджмент)

8. Die Inflation (Інфляція)

9. Der Kredit (Кредит)

10. Die Arbeitsteilung (Поділ праці)

Література:

1. Гандзюк С.П., Ткачівський В.В., Ткачівська М.Р. Економічна німецькамова:Практикум. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008. – 112 с.

2. Бухінська Т.В.Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Німецькомовний практикум з економіки. – Чернівці, 2009. – 232 с.

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Marktwirtschaft

4. http://de.wikipedia.org/wiki/Geld

5. http://de.wikipedia.org/wiki/Bankensystem

6. http://www.mein-wirtschaftslexikon.de/u/unternehmensform.php

7. http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen

 

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ТУРИЗМУ

1. Reisetypen (Типи подорожей).

2. Arbeit im Ausland. Vorteile und Nachteile (Робота за кордоном Переваги й недоліки).

1. Im Hotel (В готелі).

2. Im Zoll (На митниці).

3. Berlin. Geschichte und Sehenswürdigkeiten (Берлін. Історія та визначні місця).

4. Kiev. Geschichte und Sehenswürdigkeiten (Київ. Історія та визначні місця).

5. Reise planen (Планування подорожі).

6. Tourismus in Deutschland (Туризм в Німеччині).

7. Tourismus in der Ukraine (Туризм в Україні).

8. Im Urlaub (На відпочинку).

 

Література

1. Barberis P., Bruno E. Deutsch im Hotel. Gespräche führen. Ismaning, 2000.

2. Themen Aktuell 2. Ismaning, 2004.

3. Бориско Н. Бизнес-курс немецкого языка. Киев, 2007.

4. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

5. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

6. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — Київ, 2000.

7. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

 

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Philosophie / Psychologie als Wissenschaft (Філософія / психологія як наука)

2. Zweige der Psychologie (Галузі психології)

3. Berühmte ukrainische Philosophen / Psychologen (Видатні українські філософи / психологи)

4. Berühmte deutsche Philosophen / Psychologen (Видатні німецькі філософи / психологи)

5. Persönlichkeit und soziale Entwicklung (Особистість і соціальний розвиток)

6. Motivation. Benehmen und Motive (Мотивація. Поведінка і мотиви)

7. Emotionen und Stress (Емоції і стрес)

8. Bildung des Charakters (Формування характеру)

9. Die Rolle der Philosophie / Psychologie im Menschenleben (Роль філософії/психології в житті людини)

10. Probleme der ukrainischen Jugend (Проблеми української молоді)

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. Die Länder, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Stress

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion

11. http://www.der-ehrbare-kaufmann.de/zum-leitbild-des-ehrbaren-kaufmanns/links/eigenverantwortung/bildung-charakter-und-persoenlichkeit/

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

1. Informatik als Wissenschaft (Інформатика як наука)

2. Neue Technologien im Bereich von Informatik und Kommunikation (Нові технології в галузі інформатики і комунікації)

3. Entwicklung des Computers (Історія комп’ютера)

4. Bedeutende Informatiker (Видатні постаті в інформатиці)

5. Disziplinen der Informatik (Галузі інформатики)

6. Informatik und Gesellschaft (Роль комп’ютерів у сучасному житті)

7. Geschichte des Internets (Історія мережі Інтернет)

8. Internet: pro und contra (Інтернет: за і проти)

9. Formale Sprachen und Programmiersprachen (Формальні мови і мови програмування)

10. Informationssicherheit (Інформаційна безпека)

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. DieLander, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Informatik

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Grammatik

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Höhere_Programmiersprache

11. http://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Sprache

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Internet

13. http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets

14. http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weizenbaum

15. http://www.friedewald-family.de/Publikationen/TG012000.pdf

16. http://de.wikipedia.org/wiki/Informationssicherheit

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Завдання 1. Виберіть одну з відповідей (А, В, С чи D), яку ви вважаєте вірною з граматичної точки зору.

ЗРАЗОК

1. Choisissez la réponse correcte1. Le matin il va ... magasin.


a) à la

b) à l’

c) aux

d) au


2. C’est ... voiture de ma femme.


a) la

b) un

c) une

d) le


3. Il aime parler de ... enfants.


a) mes

b) tes

c) ses

d) vos


4. Elle regarde Julien et elle ... raconte une histoire intéressante.


a) lui

b) leur

c) la

d) le


5. Je voudrais ... eau minérale.


a) l’

b) de l’

c) de la

d) du


6. Où sont Jean et Julien ? Je ... cherche.


a) leur

b) les

c) ils

d) elles


7. Je lis le journal ... je viens d’acheter.


a) qui

b) quoi

c) que

d) où


8. Dans mon quartier ... un restaurant très connu.


a) c’est

b) ce sont

c) est

d) il y a


9. Vous ... de la chance.


a) allez

b) avons

c) avez

d) êtes


10. A Paris, les gens sont très ... .


a) pressés

b) pressé

c) pressée

d) pressées


11. Elle ... à passer son examen.


a) est réussi

b) a réussi

c) avez réussi

d) ai réussi


12. Cette année il ... un voyage en Espagne.


a) vais faire

b) va de faire

c) va faire

d) vient faire


13. Il ne ... pas conjuguer le verbe « être ».


a) sache

b) save

c) sais

d) sait


14. As-tu compris ... était le but de sa visite ?


a) quelle

b) quels

c) quel

d) lequel


15. Cette délégation vient du Canada.


a) Où vient cette délégation?

b) D’où vient cette délégation?

c) Quand vient cette delegation?

d) Qui vient du Canada ?


16. Paul va à Lyon. Il ... en voiture.


a) y va

b) en vient

c) y aller

d) y vont


17. Le TGV est un train ... traverse toute la France.


a) que

b) dont

c) où

d) qui


18. Quand Michel ... en France, il passait toujours par Paris.


a) viendrait

b) viens

c) venait

d) est venu


19. Je ... une grande somme d’argent dans une banque en Suisse.


a) placeront

b) placerra

c) placerai

d) placera


20. Si le train n’est pas en retard, vous ... dans deux heures.


a) arriverons

b) arriverez

c) arrivent

d) arriveron

 


Відповіді: 1) D, 2) A, 3) C, 4) A, 5) B, 6) B, 7) C, 8) D, 9) C, 10) A, 11) B, 12) C, 13) D, 14) C, 15) B, 16) A, 17) D, 18) C, 19) C, 20) B.

 

Завдання 2. Зробіть переклад поданого тексту українською мовою за допомогою словника.

Internet

Internet est composé d’un grand nombre de réseaux internationaux, nationaux, régionaux et locaux et peut satisfaire pratiquement tous les besoins d’information.

A l’origine Internet était un réseau militaire américain dont le but était de concevoir un réseau résistant aux attaques : si un point du réseau est anéanti, les informations doivent pouvoir continuer à circuler. Ce système est encore actif aujourd’hui. Quand vous envoyez ou recevez des informations par Internet, vos paquets de données transitent par des dizaines d’ordinateurs différents.

En interconnectant tous les réseaux de la planète entre eux on obtient un réseau géant qui couvre une partie de la planète. Internet est donc l’interconnection de tous les réseaux. Jamais les inventeurs d’Internet n’auraient pu imaginer toutes les applications qui existent aujourd’hui sur Internet.

Le service le plus utilisé est le e-mail, qui permet d’envoyer des messages électroniques à des millions de personnes dans le monde entier.

Mais l’outil le plus récent et le plus attrayant d’Internet est le WWW ou encore le World Wide Web. C’est un multimédiat qui repose sur l’idée que l’hypertexte est la meilleure façon de structurer l’énorme masse de données d’Internet. Les liens hypertextes des pages web permettent de passer (« surfer ») à d’autres éléments textuels, graphiques, vidéo, sonores, etc., qu’ils que soient dans le même document ou dans un autre serveur du réseau, proche ou très éloigné.

Відповідь :

Інтернет

Інтернет складається з великої кількості міжнародних, національних , регіональних та місцевих мереж і може задовольняти практично всі потреби у інформації.

За своїм походженням Інтернет був американською військовою мережею, метою якої було чинити супротив нападам: якщо один з пунктів мережі зруйнований, то інформація може вільно проходити. Ця система залишається ще діючою сьогодні. Коли ви відправляєте чи отримуєте інформацію через Інтернет, ваші пакети даних проходять через десятки різних комп’ютерів.

Зв’язуючи між собою всі мережі планети, одержують велетенську мережу, яка покриває частину планети. Отже, Інтернет є з’єднанням між собою всіх мереж.

Винахідники Інтернету ніколи не могли би уявити всіх застосувань, що існують сьогодні в Інтернеті.

Електронна пошта є послугою, яку найбільше використовують і яка дозволяє відправляти електронні повідомлення мільйонам людей у всьому світі.

Але найсвіжіша та найпривабливіша техніка зв’язку Інтернету – це велика світова мережа (або сітка), World Wide Web. Цей мультимедійний засіб базується на ідеї про гіпертекст, що являється найкращим засобом для структурування величезної маси даних Інтернету. Гіпертекстові зв’язки на сторінках web мережі дозволяють переходити («переходити від сайту до сайту») до інших текстових деталей, графічних елементів, відео, звучань та ін.., як у одному й тому ж документі, так і в іншому близькому чи віддаленому сервері мережі.

Завдання 3.

а) Монологічне мовлення на тему «Les téléphones portables»

La France n’aura pas longtemps résisté à l’engouement provoqué par les téléphones portables.

Les points positifs relevés par les utilisateurs sont surtout liés à des facteurs économiques et temporels. Le portable plaît à tout le monde parce qu’il est pratique, peu encombrant et permet de gagner du temps. Nous vivons tous de plus en plus dans l’urgence et les habitudes contractées dans la vie professionnelle finissent par déteindre sur notre vie privée. D’autre part, le portable rassure en tant que potenciel lien permanent avec les autres, quels qu’ils soient et où qu’ils soient. Grâce à lui, nous sommes en communication immédiate avec la famille, les amis, le garage le plus proche, le poste de police joignable en cas d’accident...

Bien utilisé, le portable rend d’incontestables services. Mal géré, il risque de nous transformer en esclaves électroniques, jusqu’à nous pousser à une dépendance à cette nouvelle drogue. On peut voir partout ces « accros » du boîtier téléphoniques qu’ils utilisent en toutes circonstances. Si la vague déferlante du potable persiste, il nous faudra mettre en place de nouvelles règles de politesse et de savoir-vivre, afin d’épargner à l’entourage les sonneries intempestives suivies de conversations sinon privées du moins personnelles ou professionnelles. Sachant que les Français s’emballent pour le portable, n’oublions pas que 58% entre eux restent malgré tout favorables à son interdiction dans les lieux publics.

b) Діалогічне мовлення за темою (бесіда з екзаменатором).

Можливі запитання:

1. Qu’est-ce que c’est que l’Internet ?

2. Expliquez le sens des termes : « Network », « World Wide Web ».

3. Quel était le but d’Internet à l’origine ?

4. Qu’est-ce qui peut satisfaire tous les besoins d’information aujourd’hui ?

5. Quel est le plus attrayant outil d’Internet ?

6. Quels sont les dangers d’Internet ?

7. Savez-vous vous servir d’Internet ?

8. Quelle information vous intéresse le plus ?

9. Envoyez-vous souvent des messages électroniques ?

10. L’Internet et la globalisation, qu’en pensez-vous ?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.023 с.)