ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕВАГМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕВАГ( класифікація Д.Голланда )

Люди давно виявили, що професія накладає відбиток на особистість людини. Але вірно і інше спостереження: не тільки професійна діяльність формує особистісні особливості, але й кожна людина за своїми особистісними якостями відноситься до певного типу професій.

Дана модифікація тесту Голланда, яка заснована на співвідношенні типу професій до індивідуальних особливостей людини, допомагає вибрати професію, враховуючи в першу чергу, особистісні особливості.

 

1 етап.

Вам необхідно начебто «пристосувати» до себе шість тверджень, які стосуються різних типів професій, знайти їх місце в таблиці та відмітити.

 

№ твердження Абсолютно вірно Більш ймовірно Невірно Не знаю
       
       
       
       
       
       

 

Твердження 1.Ти – практик, схильний виконувати конкретні справи. Надаєш перевагу роботі, яка приносить конкретні, вагомі результати для тебе і для інших. Тебе не лякає фізична праця. Тебе цікавить робота з технікою, яка вимагає практичного спрямованості розуму, добре розвинених рухових навичок.

 

Твердження 2.Ти, більш, теоретик, ніж практик. Тобі подобається вивчати, досліджувати проблеми, отримувати нові знання. Ти надаєш перевагу роботі, яка приносить радість пізнання, а інколи і радість відкриття, роботу, яка вимагає абстрактної спрямованості розуму, здібностей до аналізу та систематизації інформації, широкого світогляду.

 

Твердження 3.Ти – «комунікатор», якому подобається працювати з людьми і для людей, тому тебе, вірогідно, зацікавить робота, яка пов’язана із навчанням, вихованням, обслуговуванням клієнтів, наданням допомоги тим, хто її потребує. Тобі цікава емоційно насичена, жива робота, інтенсивна взаємодія з людьми та вміння спілкуватись.

 

Твердження 4.Тобі подобається працювати з документами, цифрами, в тому числі з використанням комп’ютерних засобів. Робота спокійна, без особливого ризику, з чітким колом обов’язків. Вона може бути пов’язана з обробкою інформації, з розрахунками, обчислюваннями, які вимагають точності, акуратності, ретельності. Тобі хотілось би уникнути частого спілкування, необхідності керувати іншими людьми та відповідати за їх дії.

 

Твердження 5.Ти – організатор, зорієнтований на активну перетворюючу діяльність. Ти надаєш перевагу роботі, яка надає тобі відносну свободу, самостійність, які в той же час забезпечують тобі статус в суспільстві, перевагу над іншими, матеріальний достаток; роботу запальну і ризикову, яка вимагає ініціативності, діловитості, волі, вміння брати відповідальність на себе.

 

Твердження 6.Ти, ймовірно, «вільний художник». Тобі подобаються види діяльності, які дають можливість творчого самовираження, де немає жорсткого режиму, формальності; робота, яка дає простір фантазії, уяві, яка вимагає розвиток естетичного смаку, спеціальних здібностей (художніх, літературних, музичних).

2 етап.

Припустимо, що після відповідного навчання ти зможеш виконувати будь яку роботу. Із запропонованих пар професій потрібно вибрати одну, яка тебе задовольняє в найбільшій мірі (враховуючи твої здібності та схильності).

Поряд з назвою професії в дужках зазначено код. В бланк відповідей треба занести навпроти кода вибраної професії знак «+». Підрахуй кількість знаків «+» в кожному рядку. Наприклад, із пари «інженер» - «соціолог» тебе цікавить професія соціолога. Код цієї професії – 2. Значить, в бланк відповідей треба в графі «код професій» поставити «+» поряд з цифрою 2. Якщо назва професії не зовсім зрозуміла, користуйся словником професій.

 

Код професії Вибір (фіксувати знаком «+») Сума знаків «+»
   
   
   
   
   
   

 

Інженер (1) – Соціолог (2)

Механік (1) – Дизайнер (6)

Філософ (2) – Лікар (3)

Еколог (2) – Бухгалтер (4)

Програміст (2) – Адвокат (5)

Кінолог (2) – Літературний перекладач (6)

Фармацевт (2) – Юрисконсульт (3)

Генетик (2) – Архітектор (6)

Продавець (3) – Оператор поштового зв’язку (4)

Соціальний працівник (3) – Підприємець (5)

Викладач ВУЗу (3) – Музикант-виконавець (6)

Економіст (4) – Менеджер (5)

Коректор (4) – Диригент (6)

Інспектор митниці (5) – Художник-модельєр (6)

Телефоніст (1) – Орнітолог (2)

Агроном (1) – Топограф (4)

Лісничий (1) – Директор (5)

Майстер по пошиттю одягу (1) – Хореограф (6)

Історик (2) – Інспектор дорожнього руху (4)

Антрополог (2) – Екскурсовод (3)

Вірусолог (2) – Актор (6)

Офіціант (3) – Товарознавець (5)

Кондитер (1) – Священнослужитель (3)

Повар (1) – Статистик (4)

Фотограф (1) – Адміністратор торговельної зали (5)

Страховий агент (3) – Архіваріус (4)

Тренер (3) – Телерепортер (5)

Слідчий (3) – Мистецтвознавець (6)

Нотаріус (4) – Брокер (5)

Оператор ЕВМ (4) – Манекенниця (6)

Фотокореспондент (5) – Реставратор (6)

Бортпровідник (3) – Водій (1)

Біолог-дослідник (2) – Озеленювач (1)

Метролог (1) – Картограф (4)

Радіомонтажник (1) – Художник по дереву (6)

Геолог (2) – Перекладач-гід (3)

Журналіст (5) – Режисер (6)

Бібліограф (2) – Аудитор (4)

Головний бухгалтер (4) – Інспектор карного розшуку (5)

Парикмахер-модельєр (6) – Психолог (3)

Бджоляр (1) – Комерсант (5)

Суддя (3) – Стенографіст (4)

 

Підрахуй кількість знаків «+». Максимальна кількість цих знаків вказує на відповідність одному із шести професійних типів.

 

 

Ø Реалістичний тип.

Професіонали даного типу схильні виконувати конкретні справи, займатися конкретними речами та їх використанням, віддають перевагу заняттям, які вимагають застосування фізичної сили, спритності. Зорієнтовані в основному на практичну працю, швидкий результат діяльності. Схильності до спілкування з людьми, формулюванню та викладенню думок розвинені слабкіше. Частіше всього люди цього типу вибирають професії механіка, електрика, інженера, агронома, садівника, кондитера, повара та інші професії, які передбачають розв’язання конкретних задач, наявність рухливості, наполегливості, зв’язку з технікою. Спілкування не являється провідним в структурі діяльності.

 

Ø Інтелектуальний тип.

Професіонали даного типу відрізняються аналітичністю, раціоналізмом, незалежністю, оригінальністю, не схильні орієнтуватися на соціальні норми. Володіють достатньо розвиненими математичними здібностями, вмінням доступно формулювати та викладати думки, схильністю до розв’язування логічних, абстрактних задач. Люди цього типу надають перевагу професії науково-дослідницького напряму: ботанік, фізик, філософ, програміст та інші, в діяльності яких необхідні творчі здібності та нестандартне мислення. Спілкування не являється провідним в структурі діяльності.

 

 

Ø Соціальний тип.

Професіонали даного типу гуманні, активні, чутливі, зорієнтовані на соціальні норми, здатні до співчуття, вміють зрозуміти емоційний стан другої людини. Мають хороші вербальні здібності, із задоволенням спілкуються з людьми. Математичні здібності слабо розвинені. Люди цього типу зорієнтовані на працю, головним змістом якої є взаємодія з іншими людьми, можливість розв’язувати проблеми, які передбачають аналіз поведінки і навчання людей. Можливі сфери діяльності: навчання, лікування, обслуговування і інші, які вимагають постійного контакту та спілкування з людьми, здібностей переконувати.

 

Ø Артистичний тип.

Професіонали даного типу оригінальні, незалежні при прийнятті рішень, зрідка орієнтуються на соціальні норми та схвалення, володіють незвичайним поглядом на життя, гнучкістю та швидкістю мислення, високою емоційною вразливістю. Відносини з людьми будують, спираючись на свої емоції, відчуття, інтуїцію, уяву. Володіють хорошою реакцією та загостреним сприйняттям. Люблять і вміють спілкуватися. Професійна схильність в найбільшій мірі зв’язана з акторсько-сценічною, музичною, образотворчою діяльністю.

 

 

Ø Підприємницький тип.

Професіонали даного типу винахідливі, практичні, швидко орієнтуються в складній ситуації, схильні до самостійного прийняття рішень, соціальної активності, лідерства; тяжіють до пригод ( можливо авантюрних). Володіють достатньо розвиненими комунікативними здібностями. Не мають схильностей до занять, які вимагають посидючості, великої та довготривалої концентрації уваги.Надають перевагу діяльності, яка потребує енергії, організаторських здібностей. Професії: підприємець, менеджер, продюсер та інші, які пов’язані з керівництвом, управлінням та впливом на інших людей в різних ситуаціях.

 

 

Ø Конвенціональний тип.

Професіонали даного типу практичні, не відходять від задуманого, енергійні, тяжіють до конкретики, зорієнтовані на соціальні норми. Надають перевагу чітко визначеній діяльності, вибирають із навколишнього середовища цілі і задачі, які поставлені перед ними звичаями та суспільством. Зазвичай вибирають професії, які пов’язані з канцелярськими і розрахунковими роботами, створенням і оформленням документів, встановленням кількісних співвідношень між числами, системами умовних знаків, такі як бухгалтер, нотаріус, топограф, коректор та інші, тобто таких професій, які вимагають обробки інформації, наданої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів. Сфера діяльності в таких видах діяльності обмежена і не є провідною, що цілком влаштовує даний тип особистості. Комунікативні і організаторські здібності слабо розвинені, але в таких людей прекрасно розвинені виконавські якості. Зробіть висновок про свої професійні переваги і запишіть відповідь в «Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу.

УТОЧНЕННЯ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ «МАТРИЦІ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ»

 

 

Крок за кроком ми наближаємося до мети – свідомому вибору професії. В світі існує десятки тисяч професій. «Матриця вибору професії» допоможе тобі вибрати професію або уточнити вже зроблений вибір. Перш ніж приступати до роботи з «Матрицею вибору професії», ознайомся із наведеними об’єктами та видами діяльності і вибери один – два варіанти.

1. Який об’єкт діяльності тебе цікавить?

1.1. Людина (діти та дорослі, учні і студенти, клієнти і пацієнти, покупці та пасажири, глядачі, читачі, співробітники).

1.2. Інформація (тексти, формули, схеми, коди, креслення, іноземні мови, мови програмування).

1.3. Фінанси (гроші, акції, фонди, ліміти, кредити).

1.4. Техніка (механізми, верстати, споруди, конструкції, прилади, машини).

1.5. Мистецтво (література, музика, театр, кіно, балет, живопис).

1.6. Тварини (службові, дикі, домашні, промислові ).

1.7. Рослини (сільськогосподарські, декоративні, дикорослі ).

1.8. Продукти харчування ( м’ясні, рибні, молочні, кондитерські та хлібопекарські вироби, плоди, овочі, фрукти ).

1.9. Вироби (метал, тканини, хутро, шкіра, дерево, камінь, ліки).

1.10. Природні ресурси (земля, ліси, гори, водоймища, корисні копалини).

2. Який вид діяльності тебе цікавить?

2.1. Управління (керівництво діяльністю інших людей).

2.2. Обслуговування (задоволення потреб інших людей).

2.3. Освіта (виховання, навчання, формування особистості).

2.4. Оздоровлення (лікування хвороб та їх профілактика ).

2.5. Творчість (створення оригінальних творів мистецтва).

2.6. Виробництво (виготовлення продукції ).

2.7. Конструювання (проектування деталей і об’єктів).

2.8. Дослідження (наукове вивчення).

2.9. Захист (охорона від ворожнечі ).

2.10. Контроль (перевірка і спостереження).

Аналіз здійснюється за допомогою таблиці «Матриця вибору професії». Професії, які знаходяться на перетині «сфери праці» і «виду праці», являються найбільш близькими до твоїх інтересів.

Випиши для себе професії, які розміщені в клітинках, що відповідають твоєму вибору. __________________________________________________________________________

Поцікався, чи є попит на цю професію. Які умови праці професії, вибраної тобою?___________________________________________________________________

Якими професійно важливими якостями повинна володіти людина, щоб досягти успіху у вибраному виді діяльності?___________________________________________

Які перепони можуть виникнути на твоєму шляху?______________________________

Запиши результат роботи з «Матрицею вибору професії» в «Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу.


Матриця вибору професій

 

Сфери праці Види праці Людина Інформація Фінанси Техніка Мистецтво Тварини Рослини Продукти Вироби Природні ресурси
Управління (керівництво чиєюсь діяльністю) Менеджер з персоналу Адміністратор Маркетолог Диспетчер Статист Економіст Аудитор Аналітик Технолог Авіади-спетчер Інженер Режисер Продюсер Диригент Кінолог Зоотехнік Генний інженер Агроном Фермер Селекціо-нер Товарозна-вець Менеджер з продаж Менеджер з продаж Логістик Товарозна- вець Енерге-тик Інженер з кадастру
Обслугову-вання (задоволен-ня чиїхось потреб) Продавець Перукар Офіціант Перекладач Екскурсовод Бібліотекар Бухгалтер Касир Інкасатор Водій Слюсар Теле-радіо-майстер Гример Костюмер Перукар Тваринник Птахівник Скотар Овочівник Рільник Садівник Експеди-тор Пакуваль-ник Продавець Продавець Пакуваль-ник Експеди-тор Єгер Лісник Меліора-тор
Освіта (виховання і навчання, формування особистості) Учитель Вихователь Соціаль-ний педагог Викладач Ведучий теле- і радіо-програм Консультант Викладач економіки Майстер виробничого навчання Хореограф Викладач музики, живопис Дресиру-вальник Кінолог Жокей Викладач біології Еколог Майстер вироб-ничого навчання Майстер вироб-ничого навчання Викладач Еколог
Оздоро-влення (позбавлення від хвороб і їх попереджен-ня) Лікар Медсестра Тренер Рентгенолог Лікар (комп’ютерна діагностика) Антикризо-вий керівник Страховий агент Майстер автосервісу Фізіотера-певт Пластичний хірург Косметолог Реставра-тор Ветеринар Лаборант розплід-ника Зоопси-холог Фітоте-рапевт Гомеопат Травник Дієтолог Космето-лог Санітарний інспектор Фармацевт Ортопед Протезист Бальнео-лог Епіде-міолог Лаборант
Творчість (створення оригіналь-них творів мистецтва) Режисер Артист Музикант Програміст Редактор веб-дизайнер Менеджер по проектах Продюсер Конструктор Дизайнер Художник Художник Письмен-ник Компози-тор Дресирувальник Обслуга цирку Фіто-дизайнер Озеленю-вач Флоризм Кондитер Кухар Кулінар Різьбяр по дереву Вітражист Скульптор Архітек-тор Майстер-квітникар Декора-тор
Сфери праці Види праці Людина Інформація Фінанси Техніка Мистецтво Тварини Рослини Продукти Вироби Природні ресурси
Виробницво (виготов-лення продукції) Майстер виробни-чого навчання Коректор Журналіст Поліграфіст Економіст Бухгалтер Касир Верстатник Апаратник Машиніст Ювелір Графік Кераміст Тваринник Птахівник Рибовод Овочівник Квітникар Садівник Технолог Калькуля-тор Кухар Шваля Коваль Столяр Шахтар Нафтовик Техніки
Конструювання (проекту-вання деталей і об'єктів) Стиліст Пластичний хірург Картограф Програміст Веб -мастер Плановик Менеджер по проектах Інженер-конструктор Телемайстер Архітектор Дизайнер Режисер Генний інженер Селекціо-нер Селекціо-нер Дизайнер ландшафту Флоризм Інженер-технолог Кулінар Модельєр Закрійник Взуттяр Дизайнер ланд-шафту Інженер
Дослідження (наукове вивчення чого-небудь або кого-небудь) Психолог Слідчий Лаборант Соціолог Математик . Аналітик Аудитор Економіст Аналітик Випробувач (техніка) Хронометра-жист Мистецтвознавець Критик Журналіст Зоопсихо-лог Орнітолог Іхтіолог Біолог Ботанік Мікробіо-лог Лаборант Дегустатор Санітарний лікар Контролер Лаборант Біолог Метеоро-лог Агроном
Захист (охорона від ворожих дій) Міліціонер Військовий Адвокат Арбітр Юрист Патентознавство Інкасатор Охоронець Страховий агент Пожежний Сапер Інженер Постановник трюків Каскадер Єгер Лісничий Інспектор рибнагляду Еколог Мікробіо-лог Міколог Санітарний лікар Лаборант Мікробіо-лог Сторож Інспектор Інженер з ТБ
Контроль (перевірка і спостереження) Митник Прокурор Табельник Коректор Системний програміст Ревізор Податковий поліцейський Технік-контролер Обхідник ЗД Випускаю-чий редактор Консуль-тант Консуль-тант Експерт з екстер'єру Селекціо-нер Агроном Лаборант Дегустатор Лаборант Санітарний лікар Оцінювач Контролер ОТК Приймаль-ник Радіолог Ґрунто-знавець Експерт

ПОРАДИ СТАРШОКЛАСНИКАМПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.186.43 (0.018 с.)