Дешифратор відповідей до карти інтересівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дешифратор відповідей до карти інтересів№ стовпчика Сфера інтересів
І Інформативно-технологічний
Технологічний (Перукарська справа)
Технологічний (Торгівельна справа)
Технологічний (Автосправа)
Технологічний (Швейна справа)
Лісництво

 

Після того як учні дадуть відповіді на запитання, їм пропонують перелік профілів, за якими можна навчатися в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. На запитання «За яким профілем із перелічених ви хотіли б навчатися в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті?» діти відповідають, порадившись удома з батьками.

 

УЗАГАЛЬНЕНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ

Результати виконання першої методики - «Профіль» - дозволяють виявити групу учнів з|із| вираженими|виказувати| інтересами| до одному або декількох профілів навчання. Результа­ти роботи над «Опитувальником|опитувачем| професійних переваг» уточнюють і конкретизують ці дані. Так, якщо яскраво виражений | інтерес до військової|воєнної| справи|речі| і спорту (10) по методиці «Профіль» підкріплюється схильністю до екстремальних видів діяльності (5) по «Опитувальнику|опитувачу| професійних переваг|», вже є підстави|заснування| для вибору оборонно-спортивного профілю. Інтерес до педагогіки і медицини (8), підтверджений| схильністю до роботи з|із| людьми (1), указує на гумані­тарну| спрямованість підлітка. Аналіз результатів діагностики| спрощує те, що десять|десятеро| шкал методики «Профіль» майже повністю|цілком| відповідають існуючим профілям навчання.

У таблиці показано, як результати діагностики по трьох методиках співвідносяться з|із| розподілом учнів за профілями| навчання.

Відповідність результатів діагностики профілям навчання

Профіль навчання Напрями професійної діяльності, до яких є інтерес (по методиці «Профіль») Професійні схильності (по «Опитувальникові професійних переваг») Тип мислення (по «Опитувальни-кові типа мислення»)
Фізико-математичний Фізика і математика Схильність до дослідницької діяльності Абстрактно-символічне. Предметно- дійове. Креативність.
Природничо-науковий (фізика і хімія) Фізика і математика. Хімія і біологія   Схильність до дослідницької діяльності   Абстрактно-символічне. Предметно- дійове. Креативність.
Природничо-науковий (біологія і географія) Хімія і біологія. Географія і геологія.   Схильність до дослідницької діяльності   Абстрактно-символічне. Предметно- дійове. Креативність.
Соціально-економічний   Підприємництво і домоводство. Історія і політика. Схильність до планово-економічної діяльності Абстрактно-символічне. Словесно-логічне.
Гуманітарний   Педагогіка і медицина       Схильність до роботи з людьми     Словесно-логічне. Наочно - дійове. Креативність.
Філологічний   Література і мистецтво   Схильність до естетичних видів діяльності Словесно-логічне. Креативність.
Інформаційно-технологічний   Фізика і математика. Радіотехніка і електроніка   Схильність до дослідницької діяльності Абстрактно-символічне. Словесно-логічне.
Агро-технологічний   Географія і геологія   Схильність до дослідницьких і екстремальних видів діяльності   Наочно- дійове. Абстрактно-символічне. Креативність.
Індустріально-технологічний Радіотехніка і електроніка. Механіка і конструювання Схильність до роботи на виробництві   Наочно- дійове. Абстрактно-символічне
Художньо-естетичний   Література і мистецтво   Схильність до естетичних видів діяльності   Наочно-образне. Наочно- дійове. Креативність.
Оборонно-спортивний   Спорт і військова справа Схильність до дослідницьких і екстремальних видів діяльності Наочно- дійове. Абстрактно-символічне.

 

 

Результати діагностики дозволяють досить точно прогнозувати| успішність учнів в профільному класі, що рекомендується. Але|та| однієї психологічної діагностики недостатньо| для ухвалення рішення про зарахування в профільний клас: необхідно враховувати об'єктивні успіхи в освоєнні профілюючих предметів (оцінки).

Вирішення про зарахування в профільний клас можна вважати|лічити| обгрунтованим, якщо результати тестування підкріплюються спостереженнями вчителів-предметників, опитуванням батьків і не протирічать бажанням учнів.

 

 

МЕТОДИКА «ПРОФІЛЬ»

(модифікація «Карти інтересів»)

Інструкція: Дані питання стосуються Вашого відношення до різних напрямів діяльності. Чи подобається Вам робити те, про що говориться в опитувальнику? Якщо так, то в бланку відповідей поряд з номером питання поставте «+»; якщо не подобається - «–»; якщо сумніваєтеся - поставте «?».

Стимульний матеріал.

Мені подобається…

1. Дізнаватися про відкриття|відчиняти| в області фізики і математики.

2. Дивитися передачі про життя рослин і тварин.

3. З'ясовувати устрій електроприладів.

4. Читати науково-популярні технічні часописи.

5. Дивитися передачі про життя людей в різних країнах.

6. Бувати на виставках, концертах, спектаклях.

7. Обговорювати і аналізувати події в країні і за кордоном|.

8. Спостерігати за роботою медсестри, лікаря.

9. Створювати затишок і лад в домі, класі, школі.

10. Читати книги і дивитися фільми про війни і битви.

11. Займатися математичними розрахунками і підрахунками.

12. Дізнаватися про відкриття|відчиняти| в області хімії і біології.

13. Ремонтувати побутові електроприлади.

14. Відвідувати технічні виставки, ознайомлюватися з досягненнями|

науки і техніки.

15. Ходити в походи, бувати в нових незнаних місцях.

16. Читати відгуки|відкликання| і статті про книги, фільми, концерти.

17. Брати участь в суспільному|громадському| житті школи, міста.

18. Пояснювати|тлумачити| однокласникам учбовий матеріал.

19. Самостійно виконувати роботу по господарству.

20. Дотримувати режим дня, вести здоровий спосіб життя.

21. Проводити досліди по фізиці.

22. Доглядати тварин, рослини.

23. Читати статті про електроніку і радіотехніку.

24. Збирати і ремонтувати меблі, годинник, замки, вело­сипеди|.

25. Колекціонувати камені, мінерали.

26. Вести щоденник, складати вірші і оповідання.

27. Читати біографії відомих політиків, книги по історії|.

28. Грати з|із| дітьми, допомагати виконувати|чинити| уроки молодшим школярам|.

29. Купувати продукти для дому, вести урахування витрат.

30. Брати участь у воєнних іграх, походах.

31. Займатися фізикою і математикою зверх шкільної програми|.

32. Помічати і тлумачити природні явища.

33. Збирати і ремонтувати комп'ютери.

34. Будувати креслення, схеми, графіки, у тому числі на комп’ютері|.

35. Брати участь в географічних, геологічних експедиціях.

36. Розказувати друзям про прочитані книги, побачені фільми і спектаклі.

37. Стежити за політичним життям в країні і за кордоном.

38. Доглядати маленьких дітей або близькими, якщо вони захворіли.

39. Шукати і находити способи заробляння грошей.

40. Займатися фізичною культурою і спортом.

41. Брати участь у фізико-математичних олімпіадах.

42. Виконувати лабораторні досліди по хімії і біології.

43. Знатися на принципах роботи електроприладів.

44. Знатися на принципах роботи різних механізмів.

45. «Читати» географічні і геологічні карти.

46. Брати участь в спектаклях, концертах.

47. Вивчати політику і економіку інших країн.

48. Вивчати причини поведінки людей, будову|споруду| людсь­кого| організму.

49. Вкладати зароблені гроші до домашнього|хатнього| бюджету.

50. Брати участь в спортивних змаганнях.

Бланк відповідей

 

Обробка і аналіз результатів:Після того, як підлітки завершили роботу з опитувальником, вони повинні підрахувати кількість плюсів в кожній з десяти колонок. Десять колонок – це десять можливих напрямів професійній діяльності:

1. фізика і математика;

2. хімія і біологія;

3. радіотехніка і електроніка;

4. механіка і конструювання;

5. географія і геологія;

6. література і мистецтво;

7. історія і політика;

8. педагогіка і медицина;

9. підприємництво і домоводство;

10. спорт і військова|воєнна| справа|річ|.

Чим вище бал в кожній колонці, тим вище інтерес до цього| виду діяльності. Максимальний бал – 5 – говорить про яскраво виражений|виказувати| інтерес до предмету або виду діяльності. Чим менше балів, тим слабкіше|слабий| інтерес. Якщо сума балів ні в одному стовпці не перевищує 2 бали, значить, професійні інтереси ще не сформовані.

Найчастіше максимальне число балів опиняється не в одному, а в трьох–чотирьох стовпцях. Ці комбінації виявляють сферу професійних інтересів підлітка.

ОПИТУВАЛЬНИК ТИПА МИСЛЕННЯ

(скорочений варіант)

Тип мислення- це індивідуальний спосіб перетворення інформації. Знаючи свій тип мислення, можна прогнозувати успішність в конкретних видах професійної діяльності. Виділяють чотири базових типів мислення, кожен з яких володіє специфічними характеристиками: наочне, образне, знакове і символічне мислення. У даній версії опитувальника типи мислення уточнені відповідно до наявних у вітчизняній психології класифікацій (наочно-дієве, абстрактно-символічне, словесно-логічне, наочно-образне). Незалежно від типа мислення чоловік може характеризуватися певним рівнем креативності (творчих здібностей). Профіль мислення, що відображує переважаючі способи переробки інформації і рівень креативності, є найважливішою індивідуальною характеристикою людини, що визначає його стиль діяльності, схильності, інтереси і професійну спрямованість.

Інструкція: Прочитайте вислови. Якщо Ви згодні з приведеним висловом, в бланку відповідей поставте «+», якщо не згодні – «–».

Бланк відповідей

П-Д А-С С-Л Н-О К

Стимульний матеріал

1. Мені легко що-небудь зробити самому, ніж пояснити іншому.

2. Мені цікаво складати комп'ютерні програми.

3. Я люблю читати книги.

4. Мені подобається живопис, скульптура, архітектура, музика.

5. Навіть у від лагодженій справі я прагну щось поліпшити.

6. Я краще розумію, якщо мені пояснюють на предметах або малюнках.

7. Я люблю грати в шахи.

8. Я легко викладаю свої думки як в усній, так і у письмовій формі.

9. Коли я читаю книгу, я чітко бачу її героїв і описувані події.

10. Мені важко виконувати роботу, що вимагає жорстких обмежень.

11. Мені подобається все робити своїми руками.

12. У дитинстві я створював (а) свій шифр для листування з друзями.

13. Я надаю велике значення словам.

14. Знайомі мелодії викликають у мене в голові певні картини.

15. Всілякі захоплення роблять життя людини багатше і яскравіше.

16. При рішенні задачі мені легко йти методом спроб і помилок.

17. Мені цікаво знатися на природі фізичних явищ.

18. Мені цікава робота ведучого телерадіопрограм, журналіста.

19. Мені легко представити предмет або тварину, які не існують в природі.

20. Мені більше подобається процес діяльності, чим сам результат.

21. Мені подобалося в дитинстві збирати конструктор з деталей «Лего».

22. Я віддаю перевагу точним наукам (математика, фізика).

23. Мене захоплює точність і глибина деяких віршів.

24. Знайомий запах викликає в моїй пам'яті минулі події.

25. Я не хотів(а) б підпорядковувати своє життя строгій системі.

26. Коли я чую музику, мені хочеться танцювати.

27. Я розумію красу математичних формул.

28. Мені легко говорити перед будь-якою аудиторією.

29. Я люблю відвідувати виставки, спектаклі, концерти.

30. Я сумніваюся навіть в тому, що для інших вочевидь.

31. Я люблю щось робити своїми руками: шити, майструвати, ремонтувати.

32. Мені цікаво було б розшифрувати древні письмена.

33. Я легко засвоюю незнайомі фрази і граматичні конструкції мови.

34. Я згоден з твердженням, що краса врятує світ.

35. Не люблю ходити одним і тим же шляхом.

36. Справжнє лише те, що можна поторкати руками.

37. Я легко запам'ятовую формули, символи, умовні позначення.

38. Друзі люблять слухати, коли я ним щось розповідаю.

39. Я легко можу представити в образах вміст розповіді або фільму.

40. Я не можу заспокоїтися, поки не доведу свою працю до досконалості.

1. П-Д. Наочно-дієве мислення властиве людям справи. Про них говорять: «Золоті руки!» Вони краще засвоюють інформацію через рухи. Зазвичай вони володіють хорошою координацією рухів. Їх руками створений світ. Вони водять машини, стоять біля верстатів, збирають комп'ютери. Без них неможливо реалізувати найблискучішу ідею. Цим мисленням володіють і багато видатних спортсменів, танцюристів.

2. А-З. Абстрактно-символічним мисленням володіють багато людей науки - фізики-теоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики. Люди з таким типом мислення можуть засвоювати інформацію за допомогою математичних кодів, формул і операцій, які не можна ні поторкати, ні представити. Завдяки особливостям такого мислення на основі гіпотез зроблено багато відкриттів у всіх галузях науки.

3. З-Л. Словесно-логічне мислення відрізняє людей з яскраво вираженим вербальним інтелектом (від лат. VERBALIS - словесний). Завдяки розвиненому словесно-логічному мисленню учений, викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть сформулювати свої думки і донести їх до людей. Це уміння необхідне керівникам, політикам і громадським діячам.

4. Н-О. Наочно-образним мисленням володіють люди з художнім складом розуму, які можуть представити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не буде, - художники, поети, письменники, режисери. Архітектор, конструктор, дизайнер, художник, режисер повинні володіти розвиненим наочно-образним мисленням.

5. К. Креативність - це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні рішення задачі. Креативністю може володіти людина з будь-яким типом мислення. Це виняткова і нічим не замінима якість, що відрізняє талановитих і успішних людей в будь-якій сфері діяльності.

У чистому вигляді типи мислення зустрічаються рідко. У більшості людей переважає один або два типи мислення. Для багатьох професій необхідне поєднання різних типів мислення, наприклад, для психолога. Таке мислення називають синтетичним.

Співвіднесіть свій провідний типа мислення з вибраним типом діяльності або профілем навчання. Наскільки вдалий ваш вибір? Якщо ваші професійні плани не цілком відповідають типові мислення, поміркуйте, що легше змінити - плани або тип мислення?

 

ОПИТУВАЛЬНИК|опитувач| ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ О. ЙОВАЙШИ

(модифікація Г.В. Резапкіної)

Методика спрямована на виявлення схильностей що вчаться до різних сфер професійної діяльності: роботі з|із| людьми, практичній, інтелектуальній, естетичній, планово-економічній або екстремальній.

Інструкція:Закінчите вислови, вибравши один з варіантів - «а», «б» або «в» - і обвівши відповідну букву в бланку напроти номера питання.

Бланк відповідей

№ відповіді
а     в   б
  в   а б  
б а   в    
    б   в а
в а б      
б в       а
  б в а    
б       а в
  б   а в  
      в а б
в б а      
    а б в  
а       б в
  а   б в  
в   а   б  
б   в     а
      б а в
а в б      
    в   а б
в   б     а
  а в б    
  б а в    
  в   а   б
а       б в
Всього            

 

1. Мені хотілося б в своїй професійній діяльності:

а) спілкуватися з|із| самими різними людьми;

б) що-небудь робити|чинити| своїми руками - меблі, машини, одяг і т.д.;

в) знімати фільми, малювати, писати книги, виступати|вирушати| на сцені і т.д.

2. У книзі або кінофільмі мене більше всього приваблює:

а) художня форма, майстерність письменника або ре­жисера|;

б) сюжет, дії героїв;

в) інформація, яка може пригодитися в житті.

3. Мене більше порадує Нобелівська премія:

а) в області науки;

б) за громадську діяльність;

в) в області мистецтва.

4. Я скоріше погоджуся стати:

а) керівником банку;

б) головним|чільним| інженером на виробництві;

в) начальником експедиції.

5. Майбутнє людей визначає:

а) досягнення науки;

б) розвиток виробництва;

в) взаєморозуміння між людьми.

6. На місці директора школи я, передусім, займуся:

а) її впорядкуванням (їдальня, спортзал, комп'ютери);

б) створенням|створінням| дружного, згуртованого колективу;

в) розробкою нових технологій навчання.

7. На технічній виставці мене більше приваблюватиме:

а) зовнішній вигляд експонатів (колір|цвіт|, форма);

б) внутрішній устрій експонатів;

в) їх практичне застосування.

8. У людях я ціную, передусім:

а) мужність, сміливість, витривалість;

б) дружелюбність, чуйність, чуйність;

в) відповідальність, чесність, акуратність.

9. У вільний від роботи час я буду:

а) писати вірші або малювати;

б) ставити різні досліди;

в) тренуватися.

10. У закордонних поїздках мене більше приваблюватиме:

а) екстремальний туризм (альпінізм, віндсерфінг, сноуборд|);

б) ділове спілкування;

в) можливість|спроможність| знайомства з|із| історією і культурою іншої країни.

11. Мені цікаво розмовляти:

а) про машину нового типу;

б) про нову наукову теорію;

в) про людські взаємини.

12. Якби в моїй школі були всього три гуртки, я б вибрав:

а) технічний;

б) музичний;

в) спортивний.

13. У школі більше уваги слід наділяти:

а) покращанню взаєморозуміння між учителями і учнями;

б) підтримці здоров'я що вчаться, заняттям спортом;

в) зміцненню дисципліни.

14. Я з|із| великим інтересом дивлюся:

а) науково-популярні фільми;

б) програми про культуру і мистецтво; програми про культуру і мистецтво;

в) спортивні програми. спортивні програми.

15. Мені було б цікаво працювати:

а) з|із| машинами, механізмами;

б) з|із| об'єктами природи;

в) з|із| дітьми або однолітками.

16. Школа в першу чергу повинна:

а) давати знання і уміння;

б) вчити спілкуванню з|із| іншими людьми;

в) навчати навичкам роботи.

17. Кожна людина повинна:

а) вести здоровий спосіб життя;

б) мати можливість|спроможність| займатися творчістю;

в) мати зручні побутові умови.

18. Для благополуччя суспільства|товариства| в першу чергу необхідна:

а) захист інтересів і прав громадян;

б) турбота про матеріальне благополуччя людей;

в) наука і технічний прогрес.

19. Мені більше всього подобаються уроки:

а) фізкультури;

б) математики;

в) праці.

20. Мені цікавіше було б:

а) планувати|планерувати| виробництво продукції;

б) виготовляти вироби;

в) займатися збутом продукції.

21. Я вважаю за краще читати статті:

а) про визначних учених і їх відкриття|відчиняти|;

б) про творчість митців і музикантів;

в) про цікаві винаходи.

22. Вільний час я більш охоче провожу:

а) роблячи|чинити| що-небудь по господарству;

б) з|із| книгою;

в) на виставках і концертах.

23. Більший інтерес у мене викличе|спричинятиме| повідомлення|сполучення|:

а) про художню виставку;

б) про ситуацію на фондових біржах;

в) про наукове відкриття|відчиняти|.

24. Я вважаю за краще працювати:

а) у приміщенні|помешканні|, де багато людей;

б) у незвичайних|незвичних| умовах;

в) у звичайному|звичному| кабінеті.

Обробка і аналіз результатів: Після заповнення бланка учні повинні підрахувати число обведених букв в кожній з шести колонок бланка і записати ці шість чисел в порожніх клітках нижнього рядочка.

10-12 балів - яскраво виражені|виказувати| професійні нахили.

7-9 балів - середньо виражені|виказувати| професійні нахили.

4-6 балів - слабо виражені|виказувати| професійні нахили|.

0-3 балу - професійна схильність не виражена|виказувати|.

У кожній з шести колонок представлена|уявляти| сума балів. Вона відображає|відбиває| схильність до певного виду діяльності:

1 - схильність до роботи з|із| людьми. Професії, пов'язані з обслуговуванням (побутовим, медичним, довідково-інформаційним), управлінням, вихованням і навчанням. Люди, успішні| в професіях цієї групи, повинні уміти і любити|кохати| спілкуватися, знаходити|находити| спільну мову з|із| різними людьми, розуміти їх настрій, наміри і особливості.

2 - схильність до дослідницької діяльності.Профес­ії, пов'язані з науковою роботою. Окрім|крім| хорошої|доброї| теоретичної| підготовки в певних галузях науки, людям, що займаються дослідницькою діяльністю, необхідні такі якості, як раціональність, незалежність і оригінальність думок, аналітичний склад розуму|глузду|. Як правило, їм більше подобається роздумувати про проблему, чим займатися її реалізацією|.

3 - схильність до роботи на виробництві. Коло цих професій дуже широке: виробництво і обробка металу; збирання, монтаж приладів і механізмів; ремонт, наладка, обслуговування електронного і механічного обладнання; монтаж, ре­монт| будівель, конструкцій; обробка і використання різних матеріалів; управління транспортом. Професії цієї групи пред'являють підвищені вимоги до здоров'я людини, координації рухів, уваги.

4 - схильність до естетичних видів діяльності. Професії творчого характеру, пов'язані з образотворчою, музичною|, літературно-художньою, акторсько-сценічною діяльністю. Людей творчих професій, крім наявності спеціальних здібностей (музичних, літературних, актор­ських|), відрізняє оригінальність мислення і незалежність ха­рактеру|, прагнення до досконалості.

5 - схильність до екстремальних видів діяльності. Професії, пов'язані із заняттями спортом, подорожами|мандрівками|, експедиційною| роботою, охоронною і оперативно-розшуковою діяльністю, службою в армії. Всі вони пред'являють особливі вимоги до фізичної підготовки, здоров'я і морально-вольових якостей.

6 - схильність до планово-економічних видів діяльності. Професії, пов'язані з розрахунками і плануванням (бух­галтер|, економіст); діловодством, аналізом і перетворенням текстів (редактор, перекладач, лінгвіст); схематичним зображенням об'єктів (кресляр, топограф). Ці професії вимагають від людини зібраності і акуратності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.035 с.)