ТОП 10:

ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіадиЗ педагогіки та психології

Навчальний рік

 

 

 
 

 

 


Суми – 2013

 

 

Рекомендовано вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 10 від 30.05.2013)

 

 

Укладач: Фурман О.О.,методист з інклюзивного навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології 2012-2013 н.р. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 44 с.

 

Рецензенти:

Чеканська Л.М., к. психолог. н., доцент, завідувач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Марухина І.В., завідуюча обласним центром практичної психології та соціальної роботи при управлінні освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології.

Бюлетень рекомендується методистам методичних кабінетів управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, практичним психологам, учителям початкових класів для використання в роботі у підготовці учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади з педагогіки та психології.

 

 

Зміст

  Вступ
І Нормативно-правове забезпечення………………………………………. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 14.08.2012 № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012-2013 навчальному році»………………………………….. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 06.12.2012 № 14.1/10-3353 «Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології……………………………. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2013 № 183 «Про проведення ІV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012-2013 н.р.»……………………………………………………………… Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.11.2012 № 845-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н.р.»……………………………………………………………………… Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.03.2013 № 190-ОД «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології»…………                  
 
 
ІІ Умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад…………………………………………………………  
ІІІ Завдання ІІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології…………………………………………………….  
ІV Результативність учасників ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у Сумській області….. Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області……………………………….. Список учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області………………………….…... Список учителів та практичних психологів, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у Сумській області………………………………………………..................... Довідка про участь команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології………………………….....            
V Звіти……………………………………………………………………………. Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області………………….. Звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області………………………………..    

 

Вступ

У Законі України «Про загальну середню освіту» досить чітко визначено сучасні вимоги до педагога на межі тисячоліть: «Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах середньої освіти».

Учитель сьогодні – це людина високої культури і загальнолюдських цінностей, провідник ідей державотворення і демократичних змін, людина великої душі й доброго серця. Любов до дитини – це, за словами В. Сухомлинського, «плоть і кров вихователя як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини – це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору». Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога – це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов’язок – виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки людської цивілізації.

З метою популяризації праці педагога, виявлення та відбору талановитої молоді зі стійким бажанням працювати в педагогічній сфері, створення системи планомірного поповнення загальноосвітніх навчальних закладів педагогами нової генерації, здатних до творчої діяльності та самовдосконалення з 2011 року в Україні запроваджена олімпіада з педагогіки та психології.

Третій рік поспіль вона проводиться і в області. За цей час накопичено певний досвід в організації І – ІІІ етапів олімпіади, їх змістовному наповненні. Даний інформаційний бюлетень має на меті узагальнити нормативну базу, методичне забезпечення, що має сприяти підвищенню якості та результативності участі учнів в олімпіаді з педагогіки та психології.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.004 с.)