ТОП 10:

Завдання 1. Психолого-педагогічне тестування 

Мета: визначити рівень поінформованості учнів з основ педагогіки та психології.

 

Інструкція для учасників: серед запропонованих варіантів відповідей оберіть та підкресліть правильний варіант.

 

1. Вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередженість на
ньому − це:

а) пам'ять;

б) увага;

в) мислення;

г) воля.

 

2. Прагнення вчинити як всі члени групи називається:

а) зрадою;

б) наслідуванням;

в) конформізмом;

г) упертістю;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

 

3. Провідною діяльністю дітей підліткового віку є:

а) навчальна діяльність;

б) гра;

в) спілкування з ровесником;

г) зображувальна діяльність.

 

4. Закінчити речення: "Психологія − це наука про…"

а) душу;

б) свідомість;

в) поведінку;

г) психіку;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

5. Вставити пропущені слова, або закінчити речення:

… − це короткочасна, бурхливо протікаючи емоційна реакція, емоційний вибух, що порушує вольовий контроль:

а) стрес;

б) афект;

в) фрустрація;

г) настрій;

д) гнів.

 

6. Вставити пропущені слова, або замінити речення:

…− відносний слабо виражений і стійкий емоційний стан, що відбивається на діяльності та поведінці:

а) пристрасть;

б) настрій;

в) депресія;

г) тривожність;

д) смуток.

 

7. Характеристики, які відрізняють поведінку холерика:

а) емоційність;

б) запальність;

в) стриманість;

г) швидке забування інформації;

д) завищена самооцінка;

е) усі відповіді правильні;

є) усі відповіді неправильні.

 

8. Інертність, надійність, малорухливість, миролюбність притаманні такому типу темпераменту:

а) холеричному;

б) меланхолічному;

в) сангвінічному;

г) флегматичному.

 

9. У якому варіанті всі перераховані поняття належать до категорії психічних явищ?

а) думки, спогади, мозок, розум, почуття;

б) відчуття, травлення, мислення, уява, інтерес, здібності;

в) характер, забування, інтерес, думки, мрії, уміння;

г) воля, радість, уважність, мелодія, шепотіння, впертість.

 

10. Вкажіть варіант, в якому перераховані лише невербальні засоби спілкування:

а) жести, міміка, тональність голосу, паузи, сміх, спрямованість погляду;

б) акцент, контакт очима, повторення, логічність викладення матеріалу;

в) експресія обличчя, пози, ритміка, використання різних видів лексики;

г) дотик, ритмічний малюнок, організація простору і часу спілкування, комбінування виразів.

 

11. Національне виховання – це:

а) система порад, щодо виховання та навчання дітей, закладених у піснях, прислів’ях, приказках;

б) виховання дітей у селах України;

в) створена народом впродовж років система виховання.

 

12. Засобами народної педагогіки є:

а) прислів’я, традиції, звичаї, праця, обряди;

б) герб, прапор, гімн;

в) звичаї, верба, калина, брати, сестри.

 

13. У процесі оцінювання відповіді учнів вчитель має орієнтуватися на:

а) попередні оцінки учня;

б) повноту його відповіді;

в) соціальний статус учня в класі.

 

14. Які методи народної педагогіки, на Вашу думку, були найбільш ефективними:

а) лекція, бесіда, настанова;

б) особистий приклад батьків, заохочення;

в) важка праця, повчання.

 

15. Ювілей якого видатного педагога, нашого земляка, відзначає всесвітня педагогічна спільнота?

а) А.С. Макаренка;

б) К.Д. Ушинського;

в) Т.Г. Шевченка.

 

16. Який видатний педагог присвятив життя перевихованню важких підлітків:

а) Л.П. Українка;

б) А.С. Макаренко;

в) Л.С. Виготський.

 

17. Принципи навчання − це система положень, дотримання яких забезпечує високі результати навчання. Який принцип навчання характеризує правило: «пам'ятайте, забування найбільш інтенсивно відбувається відразу після навчання, тому кількість повторень повинна бути погоджена з психічними закономірностями забування»:

а) науковості (використання науково обґрунтованих знань, методів наукового пізнання);

б) доступності (забезпечення посильної складності матеріалу);

в) міцності (забезпечення тривалого збереження знань, умінь, навичок).

 

 

18. Які з нижче наведених напрямків виховання найбільше визначають всебічний розвиток особистості?

а) національне, патріотичне, правове, психологічне;

б) валеологічне, екологічне, статеве;

в) моральне, інтелектуальне, трудове, фізичне, естетичне.

 

19. Яке прислів’я відображає проблему духовно-морального виховання?

а) «Гарно того вчити, хто хоче все знати»;

б) «Лінивому щодня свято»;

в) «Яка совість, така і честь».

 

20. Молодший шкільний вік дитини характеризують такі особливості розвитку:

а) логічне мислення, «своя філософія», спрямованість на самовизначення, власний авторитет, посилене формування світогляду;

б) конкретно-образне мислення, перевага мимовільної уваги, беззаперечний авторитет вчителя, копіювання та наслідування, високий рівень соціальної активності;

в) перехід від дитинства до дорослості, власна лінія поведінки, почуття власного «Я», статеве дозрівання та статева ідентифікація, зниження інтересу до навчання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.005 с.)