ТОП 10:

Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Всеукраїнські учнівських олімпіад проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та інтернатних навчальних закладів відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056.

На всіх етапах олімпіад учні мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший від класу їх фактичного навчання в школі. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

Команди районів (міст) області прибувають на змагання відповідно до квоти, заявок. У разі хвороби учня з основного складу команди дозволяється його заміна учасником, заявленим у резерві, та відповідної вікової категорії (у разі відсутності такого - команда прибуває не в повному складі, довільна заміна учасників забороняється).

У день проведення олімпіад членами оргкомітету довільно обирається один із двох комплектів варіантів завдань, який оприлюднюється учасникам. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічного їх оголошення.

Усі олімпіади поводяться згідно з методичними рекомендаціями та критеріями оцінювання, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Олімпіади з хімії, фізики, педагогіки та психології, біології, екології, інформатики, інформаційних технології, фізичної культури складаються з двох турів: теоретичного та практичного; трудового навчання та іноземних мов – трьох турів (трудове навчання: комплексна робота, захист проекту, творчий тур; іноземна мова: аудіювання, визначення рівня мовленнєвої компетенції читання, творча письмова робота). До переліку практичних завдань з фізичної культури входять: легка атлетика, гімнастика, гандбол, баскетбол, туризм (хлопці, дівчата), волейбол (дівчата), футбол (хлопці).

Олімпіада з інформаційних технологій проводиться на комп’ютерах із використанням операційних систем Windows XP/Vista/7, офісних додатків MS Office (XP-2010 Professional). Завдання практичного туру спрямовані на роботу з пакетом Microsoft Office: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office

Power Point та MS Office Access. Мови програмування: Pascal (Borland, Free), C/C++.

Під час виконання завдань І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад учні сидять по одному за партою, спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється користування довідковою літературою, таблицями, калькуляторами та іншими обчислювальними засобами (мобільним телефоном, цифровими пристроями).

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання записується за тим номером, за яким воно вказано.

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які сприяли б дешифруванню роботи.

У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання журі.

За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника робочої групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на 5 хвилин.

Оргкомітетами забезпечуються однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт. Після того, як час на виконання завдань вичерпаний, член робочої групи збирає роботи учасників олімпіади та передає їх члену оргкомітету, відповідальному за проведення цієї олімпіади.

Член оргкомітету шифрує роботи, залишає у себе обкладинки, а роботи передає особисто голові журі для перевірки.

Журі ретельно перевіряє роботи та за кожне завдання виставляє кількість набраних балів, потім підраховує їх загальну суму. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. Після перевірки кожна робота підписується головою журі, секретарем, експертом-консультантом і не менше якдвома членами журі. Після цього член оргкомітету розшифровує роботи. На підставі результатів оформлюється протокол засідання журі по кожному класу окремо. Протоколи передаються секретарю оргкомітету. Усі учнівські роботи та один примірник протоколу залишаються у секретаря відповідного фахового журі та зберігаються рік.

З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань учасник олімпіади має право подати апеляцію, відповідно до Положення.

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань, перевірку робіт та розгляду апеляцій.

Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців ) наказом призначаються експерти-консультанти.

Кількісний та якісний склад учасників визначає оргкомітет кожного етапу олімпіад. Формування команд, визначення кількісного складу здійснює оргкомітет відповідно до квоти учасників, яка затверджується наказом управління, відділу освіти.

На кожному етапі олімпіад визначається кількість переможців, їх нагородження, які затверджуються спільними рішеннями оргкомітету і журі.

За проведенням олімпіад здійснюється громадське спостереження представників учнівського самоврядування навчальних закладів, засобів масової інформації.

 

Т.в.о. заступника начальника

Підпис наявний в оригіналі
управління - начальник відділу Ю.І. Харламов

 

Сумська обласна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

 

12.03.2013 м. Суми № 190-ОД

 

Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2013 № 183 «Про проведення IV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012-2013 навчальному році», з метою участі команд області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

НАКАЗУЮ:

1. Направити до м. Житомир з 18.03 по 22.03.2013 для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології Козюбіну Валерію Андріївну, ученицю 11 класу Глухівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми.

2. Призначити супроводжуючою Фурман Олену Олександрівну, методиста Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Відповідальність за збереження життя та здоров¢я дитини, дотримання правил техніки особистої безпеки під час проведення олімпіади, у дорозі покласти на Фурман Олену Олександрівну.

4. Витрати, пов'язані з участю в олімпіаді, провести за рахунок коштів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Т.в.о. начальника управління освіти і науки І.О. Пєсоцька

 

 

Ю.І. Харламов т.в.о. заступника начальника

управління – начальника відділу

 

В.Ф. Живодьор в.о. ректора Сумського ОІППО

 

В.А. Романець головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Фурман

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.007 с.)