ТОП 10:

Інформаційно-аналітичний бюлетеньІнформаційно-аналітичний бюлетень

ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

З педагогіки та психології

Навчальний рік

 

 

 
 

 

 


Суми – 2013

 

 

Рекомендовано вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 10 від 30.05.2013)

 

 

Укладач: Фурман О.О.,методист з інклюзивного навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології 2012-2013 н.р. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 44 с.

 

Рецензенти:

Чеканська Л.М., к. психолог. н., доцент, завідувач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Марухина І.В., завідуюча обласним центром практичної психології та соціальної роботи при управлінні освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології.

Бюлетень рекомендується методистам методичних кабінетів управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, практичним психологам, учителям початкових класів для використання в роботі у підготовці учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади з педагогіки та психології.

 

 

Зміст

  Вступ
І Нормативно-правове забезпечення………………………………………. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 14.08.2012 № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012-2013 навчальному році»………………………………….. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 06.12.2012 № 14.1/10-3353 «Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології……………………………. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2013 № 183 «Про проведення ІV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012-2013 н.р.»……………………………………………………………… Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.11.2012 № 845-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н.р.»……………………………………………………………………… Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.03.2013 № 190-ОД «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології»…………                  
 
 
ІІ Умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад…………………………………………………………  
ІІІ Завдання ІІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології…………………………………………………….  
ІV Результативність учасників ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у Сумській області….. Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області……………………………….. Список учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області………………………….…... Список учителів та практичних психологів, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у Сумській області………………………………………………..................... Довідка про участь команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології………………………….....            
V Звіти……………………………………………………………………………. Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області………………….. Звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в Сумській області………………………………..    

 

Вступ

У Законі України «Про загальну середню освіту» досить чітко визначено сучасні вимоги до педагога на межі тисячоліть: «Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах середньої освіти».

Учитель сьогодні – це людина високої культури і загальнолюдських цінностей, провідник ідей державотворення і демократичних змін, людина великої душі й доброго серця. Любов до дитини – це, за словами В. Сухомлинського, «плоть і кров вихователя як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини – це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору». Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога – це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов’язок – виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки людської цивілізації.

З метою популяризації праці педагога, виявлення та відбору талановитої молоді зі стійким бажанням працювати в педагогічній сфері, створення системи планомірного поповнення загальноосвітніх навчальних закладів педагогами нової генерації, здатних до творчої діяльності та самовдосконалення з 2011 року в Україні запроваджена олімпіада з педагогіки та психології.

Третій рік поспіль вона проводиться і в області. За цей час накопичено певний досвід в організації І – ІІІ етапів олімпіади, їх змістовному наповненні. Даний інформаційний бюлетень має на меті узагальнити нормативну базу, методичне забезпечення, що має сприяти підвищенню якості та результативності участі учнів в олімпіаді з педагогіки та психології.

 

 

НАКАЗ

м. Київ

1408 2012 916

 

Про проведення Всеукраїнських

учнівських олімпіад і турнірів

у 2012/2013 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 вересня 2011 року № 1127 «Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012–2014 роки» та від 27 червня 2012 року № 751 «Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов, історії, правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформатики, інформаційних технологій, економіки, трудового навчання, педагогіки і психології, фізичної культури: І етап – у жовтні 2012 року, ІІ етап – у листопаді-грудні 2012 року, ІІІ етап – у січні-лютому 2013 року.

 

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

2.1. Здійснити організаційне-методичне забезпечення проведення Всеукраїн­сь­ких учнівських олімпіад та турнірів 2012/2013 навчального року.

2.2. Забезпечити організацію та координацію проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

з української мови та літератури (8-11 класи) – у Запорізькій області;

з російської мови і літератури (8-11 класи) – у Автономній Республіці Крим;

з англійської мови (9-11 класи) – у Черкаській області;

з іспанської мови (9-11 класи) – у Черкаській області;

з німецької мови (9-11 класи) – у Київській області;

з французької мови (9-11 класи) – у Київській області;

з історії (8-11 класи) – у Хмельницькій області;

з правознавства (9-11 класи) – у Львівській області;

з математики (8-11 класи) – у Одеській області;

з фізики (8-11 класи) – у Херсонській області;

з астрономії (10 - 11 класи) – у м. Києві;

з хімії (8-11 класи) – у Рівненській області;

з біології (8-11 класи) – у Донецькій області;

з екології (10-11 класи) – у Донецькій області;

з географії (8-11 класи) – у Закарпатській області;

з інформатики (9-11 класи) – у Луганській області;

з інформаційних технологій (10-11 класи) – у Дніпропетровській області;

з економіки (9-11 класи) – у Тернопільській області;

з трудового навчання (9 та 11 класи) – у м. Севастополі;

з педагогіки і психології (11 клас) – у Житомирській області;

з фізичної культури і спорту (11 клас) – у Харківській області.

2.3. Cформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року згідно з рейтингами (додатки 1-20); олімпіади з педагогіки та психології – по 1 учню
11 класу від регіону; олімпіади з фізичної культури і спорту – по 2 учні 11 класів (1 хлопець та 1 дівчина) від регіону.

2.4. Провести фінальні етапи Всеукраїнських турнірів:

юних фізиків – у Херсонській області;

юних хіміків – у Чернігівській області;

юних математиків – у Чернівецькій області;

юних істориків – у Миколаївській області;

юних винахідників і раціоналізаторів – у Чернігівській області;

юних біологів – у Хмельницькій області;

юних інформатиків – у Херсонській області;

юних правознавців ­– у Київській області;

юних журналістів – у Сумській області;

юних географів – у Вінницькій області;

юних економістів – у Сумській області.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити загальне керівництво Всеукраїнськими учнівськими олімпіадами та турнірами.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Урицького, 36):

4.1. До 15 вересня 2012 року пропозиції щодо персонального складу журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів юних фізиків, юних хіміків, юних математиків, юних винахідників і раціоналізаторів, юних біологів, юних правознавців, юних географів, юних економістів.

4.2. До 15 листопада 2012 року пропозиції щодо персонального складу журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів Всеукраїнських турнірів юних істориків, юних журналістів та юних інформатиків.

4.3. До 5 березня 2013 року завдання ІІІ ета­пу Всеукраїнських учнівських олімпіад, звіти про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

5. Керівникам установ освіти регіонів, у яких згідно з підпунктами 2.2, 2.4 пункту 2 цього наказу планується проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 2012/2013 навчального року, подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти пропозиції щодо програм і складу оргкомітетів відповідних змагань у строки, зазначені в пункті 4 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

 
 

  Міністр     Д. В. Табачник

 

 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

М. Київ, вул. Урицького, 36

 

   
 
 
 

 


Від 06.12.2012 14.1/10-3353

На №________від___________

Ректорам (директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти

 

 

Про проведення III етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з педагогіки та психології

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2012/2013 навчальному році» від 14.08.2012 № 916 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади проводиться у січні-лютому 2013 року за завданнями, підготовленими відповідними комісіями, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та за їхніми графіками.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.11 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056).

Кількості учасників ІV етапу – 27 осіб, по 1 учню 11 класу від кожного регіону, які набрали найбільшу кількість балів за результатами участі у ІІІ етапі.

Метою олімпіади є популяризація праці педагога, виявлення та відбір талановитої молоді зі стійким бажанням працювати в педагогічній сфері, створення системи планомірного поповнення загальноосвітніх навчальних закладів педагогами нової генерації, здатних до творчої діяльності та самовдосконалення.

ІІІ етап олімпіади з психології та педагогіки рекомендуємо провести в два тури.

І турвключатиме в себе виконання трьох завдань:

1.Творча письмова робота (30 хв.);

2.Тестові завдання психолого-педагогічної спрямованості (20 хв.).

3.Аналіз психолого-педагогічної ситуації (20 хв.).

ІІ тур – проведення конкурсантом міні-уроку для учнів початкової школи з використанням мережних технологій, засобів комунікацій тощо під час підготовки до уроку.

Учасниками олімпіади з педагогіки та психології можуть бути всі бажаючі учні випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для перевірки олімпіадних робіт потрібно передбачати відповідні критерії їх оцінювання.

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати обґрунтовану апеляцію до апеляційної комісії, яка створюється оргкомітетом на початку змагань.

При визначенні переможців змагань слід дотримуватись вимог пункту 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що переможцем не може бути учасник, який за результатом виступу набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.

Переможці ІІІ етапу олімпіад нагороджуються дипломами I, II, III ступенів у кількості, яка не перевищує 50% учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

До складу журі ІІІ етапу олімпіади, крім вчителів та методистів, слід залучати науковців і викладачів вищих навчальних закладів, проте журі змагань не повинно складатись переважно з фахівців одного навчального закладу.

Звіти про проведення ІІІ етапу змагань разом із текстами завдань ІІІ етапу та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад слід подати до 5 березня 2013 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ-35, вул. Урицького, 36, к.214, тел. 248-18-13 відділ по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів).

Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.iitzo.gov.uaта за електронною адресою: obdarovani@iitzo.gov.ua.

 

  Директор         О.А. Удод

 

Науменко Є.Л.

т. 248-18-13

 

\

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

 

«_2202 2013 р. № 183

 

 

Про проведення ІV (фінального) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

та фінальних етапів турнірів

у 2012/2013 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 вересня 2011 року № 1127 «Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012-2014 роки» та від 14 серпня 2012 року № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році», з метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованої молоді

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести:

1.1. IV (фінальний) етап (далі – IV етап) Всеукраїнських учнівських олімпіад у березні-квітні 2013 року.

1.2. Фінальні етапи турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів − у квітні 2013 року.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В) забезпечити контроль за проведенням IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення IV етапу Всеукраїн­сь­ких учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів.

3.2. Забезпечити проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у межах видатків, передбачених кошторисом на проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013 році, що додається.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:

організацію IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року з відповідних предметів згідно з додатком 1 у строки, визначені додатком 3 та провести їх на базі установ (закладів), визначених додатком 2;

організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з додатком 1/1 у строки, визначені додатком 4.

5. Призначити:

5.1. Координаторів:

IV етапу Всеукраїнських учнівських олім­піад 2012/2013 навчального року згідно з додатком 5;

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з додатком 6.

5.2. Експертів-консультантів:

IV етапу Всеукраїнських учнівських олім­піад 2012/2013 навчального року з відповідних предметів у складі згідно з додатком 7;

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року у складі згідно з додатком 8.

6. Утворити оргкомітети і журі:

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року згідно з додатками 9 – 48;

фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з додатками 49 – 54.

7. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

7.1. Подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 5 березня 2013 року, з олімпіади з екології – до 28 лютого 2013 року, звіти про проведення IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, тексти завдань ІІІ етапу та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

7.2. Сформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року згідно з рейтингами, визначеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 серпня 2012 року № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році», олімпіади з педагогіки та психології – по 1 учню 11 класу від регіону; олімпіади з фізичної культури та спорту – по 2 учні 11 класів (1 хлопець та 1 дівчина) від регіону.

8. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних закладів відрядити учасників, керівників команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та журі IV етапу Всеукраїнсь­ких учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів до місць проведення змагань.

9. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів й відрядження осіб, що супроводжують, покласти на відповідні управління (департаменти) освіти і науки, установи або окремі навчальні заклади, які відряджають команду або окремих учасників зазначених змагань.

10. Оплату відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та координаторів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів здійснити за рахунок навчальних закладів, установ та організацій, у яких вони працюють.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 
 

 

 


Міністр Д.В. Табачник

 

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту

22.02.2013183

 

Строки проведення IV етапу

Навчального року

(витяг)

 

18. Педагогіка і психологія – 18-22 березня 2013 року, м. Житомир (учасників – 83 особи, в тому числі 27 учнів, 27 керівників команд, 11 членів журі, 18 членів оргкомітету);

 

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

 

 

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту

22.02.2013183

 

Координатори

IV етапу Всеукраїн­сь­ких учнівських олімпіад

Навчального року

(витяг)

 

18. Педагогіка і психологія – Науменко Є. І., методист вищої категорії Інституту.

 

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод

 

Сумська обласна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

 

27.11.2012 м. Суми № 845-ОД

 

Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.2012 № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012-2013 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести у січні-лютому 2013 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів м. Суми III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Затвердити склад організаційного комітету, журі, експертів-консультантів, умови та графік проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (додаються).

3. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Живодьор В.Ф.):

1) Утворити до 15.12.2012 комісії з підготовки завдань III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2) Розробити та подати на затвердження до 28.12.2012 кошторис витрат на проведення ІІІ етапу олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та відправку команд області на ІV етап олімпіад.

3) Провести у період 27.02. – 02.03.2013 відбірково-тренувальні збори команд області для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

4. Начальникам управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад):

1) Забезпечити участь команд районів (міст) у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до заявок.

2) Склад команд сформувати відповідно до квоти (додаток).

3) Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає.

5. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Живодьор В.Ф.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка (Кудренко А.І.), Сумському державному університету (Васильєв А.В.) створити належні умови для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у навчальних закладах, забезпечити роботу журі та відрядити керівників команд на IV етап олімпіад.

6. Подати до 05.03.2013 підсумкову документацію про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

7. Витрати на проживання, харчування, організаційне обслуговування під час проведення III етапу олімпіад, виплату добових та проїзд команд області для участі у IV етапі олімпіад провести за рахунок загального фонду кошторису Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Т.в.о. начальника управління освіти і науки І.О.Пєсоцька

 

Ю.І. Харламов т.в.о. заступника начальника

управління – начальника відділу

 

 

В.А. Романець головний спеціаліст- юрисконсульт

 

 

В.Ф. Живодьор в.о.ректора Сумського обласного

інституту післядипломної

педагогічної освіти

 

Павловська

 

 

Затверджено

Наказ управління

освіти і науки

27.11.2012845-ОД

Графік

Склад

Склад

Педагогіка та психологія

(витяг)

 

Голова журі Чеканська Лариса Миколаївна, доцент кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук;
Заступники голови журі Марухина Ірина Володимирівна, завідуюча обласним центром практичної психології та соціальної роботи управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
Секретар Фурман Олена Олександрівна, методист з інклюзивного навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Члени журі
1. Ганжа Ніна Павлівна методист з початкової освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
2. Кондратюк Світлана Миколаївна завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Сумського педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою);
3. Коваленко Наталія Володимирівна доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (за згодою);
4. Кононенко Марія Петрівна доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (за згодою);
5. Кулик Наталія Андріївна старший викладач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);
6. Кожем'якіна Ірина Володимирівна старший викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);
7. Троіцька Марина Євгенівна старший викладач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (за згодою).
Експерт-консультанти Ткаченко Олена Львівна, завідувач кафедри початкової та природничо-математичної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Додаток

до наказу управління

освіти і науки

27.11.2012845-ОД

 

Квота

(кількість учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
у 2012-2013 навчальному році)

(витяг)

№ з/п Райони, міста   Педагогіка та психологія
1. Білопільський
2. Буринський
3. В-Писарівський
4. Глухівський
5. Конотопський
6. Краснопільський
7. Кролевецький
8. Лебединський
9. Л-Долинський
10. Недригайлівський
11. Охтирський
12. Путивльський
13. Роменський
14. С- Будський
15. Сумський
16. Тростянецький
17. Шосткинський
18. Ямпільський
19. м. Глухів
20. м. Конотоп
21. м. Лебедин
22. м. Охтирка
23. м. Ромни
24. м. Шостка
25. м. Суми
Обласна гімназія інтернат
Кадетський корпус
  Усього

 

Затверджено

Наказ управління

освіти і науки

27.11.2012 845-ОД

 

УМОВИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

 

12.03.2013 м. Суми № 190-ОД

 

Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2013 № 183 «Про проведення IV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012-2013 навчальному році», з метою участі команд області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

НАКАЗУЮ:

1. Направити до м. Житомир з 18.03 по 22.03.2013 для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології Козюбіну Валерію Андріївну, ученицю 11 класу Глухівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми.

2. Призначити супроводжуючою Фурман Олену Олександрівну, методиста Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Відповідальність за збереження життя та здоров¢я дитини, дотримання правил техніки особистої безпеки під час проведення олімпіади, у дорозі покласти на Фурман Олену Олександрівну.

4. Витрати, пов'язані з участю в олімпіаді, провести за рахунок коштів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Т.в.о. начальника управління освіти і науки І.О. Пєсоцька

 

 

Ю.І. Харламов т.в.о. заступника начальника

управління – начальника відділу

 

В.Ф. Живодьор в.о. ректора Сумського ОІППО

 

В.А. Романець головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Фурман

 

 

З педагогіки та психології

Документами, що визначають завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.11р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056).

На першому (шкільному) етапі олімпіади беруть участь учні 11 класів без будь-яких обмежень, за їх бажанням. Можна залучати учнів 10-х класів, але вони будуть виконувати завдання 11-го класу. Цей етап олімпіади проводиться в жовтні місяці у визначений наказом по навчальному закладу термін. Завдання І етапу розробляються методистом із психологічної служби управління, відділу освіти і передбачають тести психолого-педагогічного спрямування (18 тестових завдань: 9 завдань з психології та 9 завдань з педагогіки) та твір-ессе на одну із запропонованих тем. Час на роботу з тестами – 20 хвилин, на написання творчої роботи – 30 хвилин. У ІІ частині пропонується провести відкритий міні-урок з учнями початкових класів у режимі реального часу (15 хв.). Рекомендації щодо проведення уроку і критеріїв оцінювання збігаються з відповідними рекомендаціями ІІ туру.

У ІІ етапі олімпіади з педагогіки та психології беруть участь учні 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями І туру. Можна залучати учнів 10-х класів, але вони будуть виконувати завдання 11-го класу.

Відповідальність за організацію, проведення та підведення підсумків ІІ етапу олімпіади покладається на оргкомітет, голову та членів журі, склад яких затверджується відповідним наказом по управлінню, відділу освіти райдержадміністрації, міськвиконкому.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.053 с.)