Зразок повідомлення (запрошення) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок повідомлення (запрошення)ВИСТАВКА

зарубіжних та вітчизняних автомашин

проводить демонстрацію зразків

протягом 10.09.2012 по 10.10.2012

з 10 години ранку до 8 години вечора

на майдані Незалежності, 5

 

Організаційний комітет.

 

 

В умовах ринку поширеними стають інформативні доку­менти — різного змісту оголошення як окремих підприємств, державних установ, так і приватних осіб. Вимоги до оформлення тексту ті самі, що й для повідомлень.

 

Зразок оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

Фірма запрошує на роботу

Бухгалтера зі стажем роботи не менше ніж 10 років.

Комерційного директора з дипломом менеджера та стажем роботи не менше ніж 5 років.

Секретаря-референта з досвідом роботи на комп'ютером.

Водія автомобіля першої категорії.

 

м. Івано-Франківськ,

контактні телефони: 2-55-32, 3-25-66.

 

Оголошення може мати різне зовнішнє оформлення, довільний текст. Інколи оголошення ілюструють фотографіями та образотворчою продукцією.

Текст оголошення бажано друкувати через два міжрядкових інтервали.

 

 

Протокол. Витяг з протоколу

Протокол — документ, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань, стисло передають зміст усіх виступів із питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.


Цей документ веде секретар або інша спеціально призначена особа. Підписують секретар і голова зборів.

За обсягом протоколи поділяють на:

o стислі (записують лише ухвалу або поширену резолюцію; під рубрикою СЛУХАЛИ — назва питання, хто висловився);

o повні (записують виступи доповідачів та решти учасників зборів, нарад, засідань; конспектують запис виступів під час обговорення);

o стенографічні (записують дослівно всі виступи, репліки, запитання й відповіді).

Основний текст поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить складники: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ.

Реквізити протоколу:

назва виду документа (посередині рядка);

порядковий номер;

назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада);

назва установи, підприємства, організації, де відбуваються збори;

дата проведення (з лівого боку);

кількісний склад учасників;

посади, прізвища, ініціали керівників зборів (голова, секретар, члени президії);

порядок денний (у називному відмінку);

текст;

перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

підписи керівників зборів (голова, секретар).

 

Зразок

ПРОТОКОЛ № 404

загальних зборів студентів І курсу


природничого факультету

24.06.04

Голова С.А. Політайло

Секретар В. О. Доценко

 

Присутні: доц. В. О. Михайлюк, асистент О. І. Дударєва, студенти І курсу.

 

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

I. СЛУХАЛИ:

Михайлюк В. О. Інформував про мету, завдання і програму виробничо-польової практики (доповідь додається).

 

II. ВИСТУПИЛИ

Дудченко О. І. Запропонувала поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2.Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3.Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

 

Голова зборів С.А. Політайло

Секретар В. О. Доценко

 

 

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу — коротка форма повного протоколу, відображає якесь окреме питання.

Тут вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст ухваленого рішення. Витяг :і протоколу підписують голова зборів та секретар.

Реквізити витягу з протоколу:

§ назва документа;

§ номер документа, з якого робиться витяг;

§ назва організації, установи, яка проводила засідання, нараду;

§ дата проведення зборів, засідання;

§ номер питання, що розглядалося, його суть (як сформульовано в протоколі);

§ текст (внесена ухвала щодо питання, яке розглядалося);

§ посада, прізвище, ініціали того, хто підписав оригінал;

§ посада, прізвище, ініціали того, хто уклав витяг;

§ дата укладання витягу.

 

Зразок

Витяг з протоколу №14

засідання профспілкового комітету

Херсонського базового медичного коледжа

від 15.05.2012

 

III. СЛУХАЛИ:

Валько Б.Г.— заява з клопотанням про надання путівки до лікувально-оздоровчого профілакторію «Ластівка».

 

УХВАЛИЛИ:

Надати завідувачу навчальної частини Вальку Борисові Геннадійовичу путівку до названого профілакторію.

Оригінал підписали:

Голова Я. В. Зінченко

Секретар О. Б. Олексюк

З оригіналом згідно:

Секретар-референт (підпис) З.В. Гречишин

 

20.05.2003

 

 

Звіт

Звіт — це письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові — на звичайному папері за встановленим зразком.

Реквізити:

1. Штамп установи.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (указується установа, напрямок діяльності, звітний період).

4. Текст, який має такі частини:

— вступ (указуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);

основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).

5. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

6. Дата складання.

7. Печатка.

Великий за обсягом звіт поділяється на частини, кожна з яких має свій заголовок.

У звітах, які не виходять за межі структурного підрозділу, печатка, штамп установи не ставляться.

ПРИКЛАД ЗВІТ   Про педагогічну практику з 15.09.2007 року по 15.10.2007 року студента філологічного факультету А. Г. Колесника.   Педагогічну практику проходив у 26-й школі м. Севастополя. У школі було створено всі умови для проходження практики. Усі вчителі української мови та літератури мають великий стаж роботи і високу фахову, методичну підготовку. Шкільні кабінети добре забезпечені наочними посібниками та методичною літературою. За час практики провів 10 контрольних уроків з мови та літератури. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика в школі допомогла здобути практичні уміння і навички: проводити уроки різних типів, перевіряти різні види письмових робіт, планувати роботу з розвитку мовлення, виготовляти дидактичний матеріал, для уроків, організовувати поза-класну роботу, проводити виховні години. При проведенні уроків особливих труднощів не було, тільки виникали питання при аналізі контрольних робіт чи диктанту. Педагогічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті в університеті з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати різні методи й форми роботи, дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку, випробувати себе в якості класного керівника.   15.09.2007 (підпис) А. Г. Колесник  

 

V. Узагальнення і систематизація виучуваного матеріалу

Практичні завдання
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 265; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.011 с.)