ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 102 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 102 Страница

Тема 5. Злочини проти громадської безпеки. ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІНОГО ВИВЧЕННЯ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема. Процесуальні строки і судові витрати. Тема 2. Провадження слідчих (розшукових) дій. Тема. Особливі порядки кримінального провадження. Тема 1. Поняття, предмет та принципи цивільного процесуального права України. Цивільне судочинство, його стадії. Судове рішення суду якої інстанції є законним? Вирішіть справу. Тема 1. Теоретичні основи господарського права. ПЕРЕЛІК ПитанЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ Тема 1. Загально-теоретична характеристика юридичного нормопроектування СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ Тема 5. Клінічні прояви хронічних психічних захворювань та розладів, їх судово-психіатрична оцінка Тема 1. Порядок квартирного обліку. Надання житлового приміщення. Тема 1. Теоретичні основи статистичної науки. Правова статистика. Тема 3: Методологія, методика і техніка соціологічного дослідження Поняття злочинності, її види. Тема 4. Теорія запобігання злочинності. Тема 1: Кримінально-виконавча політика та кримінально-викнавче право. Тема 3. Правове регулювання і порядок виконання покарань, Тема. Здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб. Тема 1. Зміст адміністративного процесу. Додаткова спеціальна література НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ Тема 6. Особисті права та обов’язки батьків і дітей Тема 3. Правове регулювання укладення шлюбу Тема 8. Правове регулювання влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування Тема 6. Особисті права та обов»язки батьків і дітей. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ Действия следователя на месте происшествия Преступника описывается следователем в ходе допроса очевидцев Заочного та дистанційного навчання Керівництво організацією проходження практики. Навчальні посібники та підручники. ТЕМА № 2. ШЛЮБ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ТЕМА № 3: ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ. ТЕМА № 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ ТЕМА № 5. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ ТЕМА № 6: ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ. ТЕМА № 8. ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ ТА ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ ІІІ. Заключна частина - 10 хв. Слідчий СВ Індустріального РВ Прус Оксани Василівни, 14.05.1985 року народження, проживаючої с. Гряда, Жовківського р-ну, вул. Львівська, 3. Хмельницький інститут соціальних технологій Національний університет «Львівська політехніка» Завдання : Скласти проект шлюбного договору Тема 6. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Тема 8. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Тема 13. Застосування законодавства про шлюб та сім’ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства Права й обов’язки осіб, які беруть участь в організації і проведенні стажування. Методичні поради щодо набуття курсантами навичок під час стажування. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ОВС УКРАЇНИ Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень Структура навчальної дисципліни. Практичні завдання до теми 16. Тестові завдання до теми 10. позитивне виконання модульних завдань. Практичних занять з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема: Предмет, метод та принципи сімейного права. Тема 2. Сімейні правовідносини. Акти цивільного стану. Домашнє письмове завдання 3. Тема: Підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Тема: Правовідносини батьків та дітей з приводу утримання. Тема: Опіка та піклування над дитиною. Патронат над дітьми. Завдання практичного характеру виконала Плотник Ольга Сергіївна ПБ-33 Дати правову характеристику підставам збільшення частки при поділі майна подружжя. Мати може самостійно розпоряджатися коштами та витрачати їх для задоволення власних потреб. Охарактеризувати письмово факт встановлення батьківства. Охарактеризувати письмово договори, які можуть укладати батьки стосовно дітей. Глава 1 СІМ’Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН Стаття 15. Виконання сімейних обов’язків Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов’язками Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір’ю Стаття 210. Усиновлення братів та сестер Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканність Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя Стаття 177. Управління майном дитини Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами Стаття 217. Згода батьків на усиновлення дитини Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми Четвертої сесії VІІ скликання Спеціального фонду Дібрівського сільського бюджету ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів. Порядок обчислення та сплати податку В якій відповіді найбільш повно вказані ознаки співучасті? Як називається співучасник злочину, який схилив іншу особу до вчинення злочину? Визначте, в яких відповідях вказаний якісний ексцес виконавця? (див. відповіді, вказані в тестовому завданні №34.) V. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНАТЬ О сертификации продукции и услуг Тема: Поняття, зміст і види цивільних правовідносин. Тема: Об'єкти цивільних правовідносин Тема: Набуття та припинення права власності. Тема: «Захист права власності й других речових прав» Тема: «Договір купівлі-продажу» 4години Тема: «Договір довічного утримання» Тема: Договір підряду. Спеціальні види договору підряду. Тема 39: Договір зберігання. Ключові терміни:фізична особа, юридична особа, небезпека Кіровоградська льотна академія України НАУ Кафедра менеджменту та економіки Міністерство закордонних справ України та його органи за кордоном Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну й виїзду з України THE COURT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION Найдите в тесте все числительные и отработайте их чтение. Предмет і структура курсу Українська мова за професйним спрямуванням. Фразеологія у професійному спілкуванні юристів. Українська лексикографія. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Соотношение ГПП с другими отраслями права. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом. Язык судопроиз-ва.Его гарантии. Принцип устности, непосредственности, непрерывности. Прежде чем иметь процессуальную правоспособность, необходимо иметь материальную правоспособность. Процессуальное правопреемство: понятие , основания отличие от замены ненадлежащего ответчика. Обобщая все выше перечисленное данные лица делятся на 2 вида: Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. Относимость и допустимость доказательств. Различают признание судебное и внесудебное. Судебные поручения: основания, процессуальный порядок направления и исполнения судебного поручения. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Тема: Сучасне писемне професійне мовлення. Тема: Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні Тема: Українська термінологія у професійному спілкуванні Тема: Лексика професійного мовлення Тема: Іменник у професійному мовленні Тема: Числівник у професійному мовленні Тема: Займенник у професійному мовленні Тема: Прислівник у професійному мовленні Тема: Власні назви у професійному мовленні Тема: Синтаксичні та пунктуаційні норми у професійному мовленні Тема: Культура усного фахового спілкування Тема: Риторика і мистецтво презентації Російсько-український словник Мовні характеристики та різновиди наукового стилю у юриспруденції. Загальні риси наукового стилю Оформлювання результатів наукової діяльності у юриспруденції. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань Частичные награды и без наград Ситуация, когда нет никакой награды Женщина, которую не отвергли Ты человек Божий, не так ли? Чтить, даже когда тебя обижают Величайший тест Давида на честь Награда от государственных властей Кто-то показывает Евангелие в невыгодном свете Не позволяйте никому своим неправильным поведением влиять на вас Жена призвана к тому, чтобы чтить мужа Удивительный разворот событий Любовь в сотрудничестве с Духом Святым Сонаследницы благодатной жизни Честь, проявленная через послушание Понятие правового регулирования экономических отношений Деятельность, осуществляемая по лицензии. Системы, органы и порядок лицензирования экономической деятельности. Понятие и признаки субъектов правового регулирования эконом деятельности, их классификация. Создание, реорганизация и ликвидация АО Право собственности как основа экономической деятельности Ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей Хозяйственный договор, его назначение и сфера применения Ответственность за нарушение обязательств Процедуры, применяемые к несостоятельному предприятию Валютный и экспортный контроль и органы, его осуществляющие Банковская система РФ. Правовое положение ЦБ РФ. Право собственности в международном частном праве Право предприятия на внешнеэкономическую деятельность Понятие арбитража и виды третейских судов ОПФ иностранных лиц в России Изменения в источниках и системе права западных стран после второй мировой войны. Эволюция системы юридических лиц в праве западных стран. Акционерное общество. II. Эволюция системы юридических лиц в праве западных стран после второй мировой войны. Акционерное общество - основная разновидность юридического лица. Эволюция права собственности в праве западных стран после второй мировой войны Эволюция обязательственного (договорного ) права западных стран после второй мировой войны. Антимонопольное законодательство. Эволюция семейного и наследственного права западных стран после второй мировой войны. Эволюция уголовного права западных стран после второй мировой войны Изменения в трудовом праве западных стран после второй мировой войны. The Constitution of the Republic of Belarus The Adjective. Degrees of Comparison The Leguslative and Executive Branches Procurator's Office. Committee of State Control State Structure of the United Kingdom Verb noun(agent) noun(concept) Types of questions. Degrees of comparison. Articles. The House of Representatives Legal Profession in Great Britain The Infinitive Constructions Legal Profession in the United States The United States Sheriffs’ Work Tenses in the Active and Passive Voice (Revision) Legal System of Great Britain The Center of Government and Justice Measures to Combat Terrorism The Work of the Police in Great Britain The Metropolitan Police Force Special Investigation Division The Definite Article (with Common Nouns) The Legislative and Executive Branches З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Про відмову в порушенні кримінальної справи У приватному будинку за адресою м. Черкаси, вул.. Дашкевича 31 Понятие административного права. Административно-правовой статус государственных служащих. I. MODULE 1. THE WORLD OF LANGUAGE Составьте диалоги, используя модели. Соотнесите русские эквиваленты с английскими словами и словосочетаниями из текста. Согласитесь или опровергните утверждение. При ответе используйте модели. ENGLISH AS THE WORLD LANGUAGE Выразите свое согласие/несогласие со следующими утверждениями, используя ту или иную речевые модели. Исправьте неверные утверждения. Выскажите свое мнение. Ответ начните с выражений, данных в рамке. Status – общественное положение, статус UNIT 2. WHAT IS INTERPERSONAL COMMUNICATION? Используя схему, расскажите, что Вы узнали о межличностном общении. Interpersonal communication is complicated. Работа в парах. Посмотрите на схему. Вспомните текст. Какие ассоциации у вас возникают со словом «телефон»? Составьте словосочетания. Расскажите партнеру, что вы узнали о телефоне. CROSS-CULTURAL COMMUNICATION Подберите соответствующую форму фразового глагола и переведите предложения на русский язык. UNIT 5.WRITTEN COMMUNICATION Переставьте части электронного сообщения в соответствии с принятой структурой написания электронного сообщения. I think (believe) – я думаю (полагаю) Найдите в диалогах английские эквиваленты следующим русским предложениям. Работа впарах. Выберите одну из ситуаций из упражнения 8 и разыграйте свой диалог в аудитории. Cогласитесь или опровергните следующие высказывания. Заполните пропуски подходящими по смыслу глаголами из упражнения 5. Выразите согласие/несогласие со следующими утверждениями, используя ту или иную речевую модели. Выпишите из текста пять словосочетаний со словом «law». Переведите их. Составьте с ними предложения. Разделите слова из текста и переведите их на русский язык Переведите на русский язык предложения, обращая внимание на словосочетания со словом “legal”. Прочитайте предложения, в которых ing-формы выступают в качестве составной части сложного глагольного сказуемого в предложении. Определите, какой частью речи они переводятся на русский язык. Подберите русские эквиваленты к словам и словосочетаниям из текста. Напишите небольшое эссе (10-12 предложений) на тему: «Основные классификации права», используя информацию из текста на русском языке и логико-грамматические лексические единицы, данные ниже. UNIT 1. TRAVELLING AND SIGHTS. Перепишите предложения, используя конструкцию Complex Subject. THE NATIONAL ANTHEM OF THE RUSSIAN FEDERATION UNIT 3. THE JUDICIARY IN RUSSIA Заполните пропуски соответствующими словами из рамки. Где будут находиться миссис Кэрролл, Эллис, их адвокат, обвинитель во время судебного разбирательства? Прочитайте предложения. Определите, какие из них являются условными, а какие дополнительными предложениями. Переведите предложения на русский язык. Сформулируйте правило. Procedure 1. Introduction of Documents or Physical Evidence That’s only one side of the problem – Это только одна сторона проблемы. Найдите в тексте английские эквиваленты русским словосочетаниям. SKILLS AND QUALITIES REQUIRED Прочитайте объявление о вакансии, данное в специализированном журнале. РЕФЕРИРОВАНИЕ И РЕФЕРАТИВНЫЙ ПЕРЕВОД Решите кроссворд. Найдите спрятанное слово по вертикали. Заполните таблицу недостающими словами, описывающими моральные качества человека, и переведите их на русский язык. Используя информацию текста, заполните таблицу. Прокомментируйте приведенное ниже высказывание. Согласны ли Вы с ним или нет? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на информацию из предшествующих текстов. Прочитайте диалог между судьей и экспертом, выступающим в качестве свидетеля по делу. WHAT ARE EXPERT WITNESS QUALIFICATIONS? Изучите основные правила составления аннотаций. Напишите аннотацию приведенного выше текста. Замените русские слова в скобках на их английские эквиваленты. Переведите предложения. Соотнесите английские словосочетания из текста с их русскими эквивалентами.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.023 с.)