ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 108 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 108 Страница

Утворення станово-представницької монархії в Англії Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини Державний лад Росії у період утворення та розвитку абсолютної монархії (друга половина ХУІІ-ХУШ століть) Розвиток права Росії наприкінці XVII -у першій половині XVIII століть Відновлення монархії. Бредська декларація Державність Франції в період конституційної монархії Консульство й імперія Наполеона Боротьба американських колоній за незалежність. Декларація незалежності США Держава і право Середніх віків П р а к т и ч н і з а в д а н н я Кафедра теорії та історії держави і права Лекційне заняття 2. Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавнього Вавилону Лекційне заняття 5. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму Тема 11. Держава і право Англії періоду середньовіччя Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю Тема 24. Держава і право Франції новітнього періоду Державний лад рабовласницької демократичної республіки в Афінах. Джерела мусульманського права. ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА Тема 1. Конституционное (государственное) право как основная Тема 6. Избирательное право и избирательные системы Тема 15. Основы конституционного права Германии Кафедра конституционного права зарубежных стран Лекция I. Общая характеристика конституционного права. Основы теории конституции Тема 5. Конституционно-правовое регулирование политических институтов современного общества Тема 7. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум) Тема 8. Законодательная власть: парламент Тема 11. Территориальная организация публичной власти Поняття та особливості конституційного права в зарубіжних країнах. Співвідношення термінів «конституційне право» та «державне право». Предмет конституційного права в зарубіжних країнах. Д12.Особа як суб’єкт конст права в ЗК Види та форми конст контролю в ЗК. Методи конст-правого закріплення прав і свобод в ЗК. Основні стадії виборчого процесу в ЗК. Класифікація політ партій в ЗК Концепція інститут форми держави в ЗК. Політико правові ознаки парламентарних форм правління. Способи формування палат парламенту. Основна компетенція зарубіжних парламентів. Д97..Форми парламентського контролю за органами виконавчої влади в країнах з парламентськими формами правління.(ФРН, Італія Фрнаціфя .) Процедура інтерпеляції Основні моделі організації урядів в ЗК. (США, Велика Британія, Франція, Італія ) Повноважження органів місцевого самоврядування в ЗК. Взаємовідносини муніципальних органів з державною владою. Конституційна організація судової влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в Російській Федерації Органічні закони як джерела конституційного права зарубіжних країн. Акти тлумачення конституційного права в зарубіжних країнах Принципи правового статусу особи в зарубіжних країнах Набуття громадянства шляхом натуралізації. Загальна характеристика Конституції Франції Структура парламенту Франції Основи державного ладу. Особливості парламенту Німеччини. Федералізм і самоврядування в Федеративній республіці Німеччини. Загальна характеристика Конституції Італії. Особливості судової влади Італії. Конституція Великої Британії. Основи конституційного права Великої Британії Білль про права. Поправки до Конституції США. Основи правового статусу особи Канади. Вищі органи державної влади Японії Місцеве самоврядування Польщі Вищі органи державної влади РФ. Мета, завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі Перелік питань до підсумкового контролю (залік) Форма держави та місцеве самоврядування у зарубіжних країнах Зм. модуль 9. Конституційне право країн Східу (Індія, Китай, Японія). Конституційне право ісламських країн Е.В. Колесников, Т.А. Ленкина, У.А. Старшова Конституционное (государственное) право Американская партийная система Партийная система и основные политические партии Форма государства в развивающихся странах Конституции и конституционные реформы Сейм и Сенат. Органы государственного контроля К курсовым работам (рефератам) ОСВЕЩАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИИ Поняття і суть конституційного права як галузі національного права зарубіжної країни Міжнародні договори як джерела конституційного права в зарубіжних країнах Основи конституційно-правового статусу людини та громадянина в Індії. Особливості джерел конституційного права в державах, що належать до англосаксонської системи права. У зарубіжних країнах виділяють дві основні моделі судових систем: англо-американську (англосаксонську), романо-германську (європейську континентальну). Способи припинення громадянств Америка- Аргентинська Республіка Боліварська Республіка Венесуела Канада Мексиканські Сполучені Штати Сполучені Штати Америки Федеральна Республіка Бразилія АВТОРИТАРНИЙ РЕЖИМ – характеризується зосередженням державної влади в руках однієї особи чи групи осіб або в одному її органі. У постсоціалістичних країнах також конституційним правом закріплений інститут одноособового глави держави (Болгарія, Чехія, Польща та ін.). На відміну від монарха, главу держави в республіці — президента — обирають. порядок обрання президента залежить від прийнятої форми державного правління. За структурою парламенти бувають однопалатні і двопалатні. Держави з федеративною формою державного устрою будують парламент на двопалатній основі. При диктаторський режимах, коли всі політичні партії заборонені і уряд формується військовими зі складу із складу дивізій та полків. ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В органах прокуратуры (районных прокуратурах, Прокуратуре Республики Мордовия и других органах прокуратуры) В государственной инспекции труда На тему «Налоговое регулирование инновационной деятельности в Глава I, В КОТОРОЙ НАЧИНАЕШЬ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАТЬ Глава II, В КОТОРОЙ ВПЕРВЫЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖОЗЕФ РУЛЬТАБИЙ Глава III, «ЧЕЛОВЕК, СЛОВНО ТЕНЬ, ПРОШЕЛ СКВОЗЬ СТАВНИ» Глава IV, НА ЛОНЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ Глава V, В КОТОРОЙ ЖОЗЕФ РУЛЬТАБИЙ ОБРАЩАЕТСЯ К Г-НУ РОБЕРУ ДАРЗАКУ СО СЛОВАМИ, ПРОИЗВОДЯЩИМИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ Глава VII, В КОТОРОЙ РУЛЬТАБИЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭКСПЕДИЦИЮ ПОД КРОВАТЬ Глава VIII, СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОПРАШИВАЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ СТАНЖЕРСОН Глава IX, РЕПОРТЕР И ПОЛИЦЕЙСКИЙ Глава X, «ТЕПЕРЬ САМОЕ ВРЕМЯ ОТВЕДАТЬ СВЕЖАТИНКИ» Свидетельство судейского секретаря Глава XII, ТРОСТЬ ФРЕДЕРИКА ЛАРСАНА Глава XIII, «ДОМ СВЯЩЕННИКА НЕ УТРАТИЛ СВОЕГО ОЧАРОВАНИЯ, И САД ПО-ПРЕЖНЕМУ БЛАГОУХАЕТ» Глава XIV, «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ Я ЖДУ УБИЙЦУ» Глава XVII, ЗАГАДОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ Глава XIX, В КОТОРОЙ РУЛЬТАБИЙ ПРИГЛАШАЕТ МЕНЯ ОТОБЕДАТЬ В ХАРЧЕВНЕ «ДОНЖОН» Глава XX, СТРАННЫЙ ПОСТУПОК МАДЕМУАЗЕЛЬ СТАНЖЕРСОН Глава XXII, НЕГАДАННАЯ ЖЕРТВА Глава XXIV, РУЛЬТАБИЙ ЗНАЕТ ОБЕ ПОЛОВИНКИ УБИЙЦЫ Глава XXVI, В КОТОРОЙ ВСЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЮТ ЖОЗЕФА РУЛЬТАБИЯ Глава XXVII, В КОТОРОЙ ЖОЗЕФ РУЛЬТАБИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ СВОЕЙ СЛАВЫ Глава XXVIII, В КОТОРОЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕГО Глава XXIX, ТАЙНА МАДЕМУАЗЕЛЬ СТАНЖЕРСОН ЛЕКЦИЯ: СТАЖ КАК ИНСТИТУТ ПРАВА Понятие, юридическое значение, виды и правовые основы стажа. Порядок исчисления страхового стажа. Стаж государственной службы и выслуга лет. Напрям підготовки «Правознавство» Правові засади регулювання митної справи в Україні. Переміщення товарів і предметів розрізняється у зв’язку з Порівняння підходів до митної політики Організація діяльності митної служби України Проходження служби, права та обов'язки посадових осіб митних органів Структура звіту з лабораторної роботи Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления по «вертикали» и по «горизонтали». Предмет преступления. Потерпевший в уголовном праве. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы и значение. Условия привлечения лица к уголовной ответственности за бездействие. Значение общественно опасных последствий: Специальный субъект преступления и его значение. Понятие, признаки и значение соучастия. Понятие, виды и значение совокупности преступлений. Отграничение идеальной совокупности от конкуренции уголовно-правовых норм. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. Отличие от необходимой обороны. Штраф. Злостное уклонение от уплаты штрафа. Общие начала назначения наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания. Понятие и значение несовершеннолетнего в уголовном праве. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения. Иные меры уголовно-правового характера. ГЛАВА I – КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С материалами ДЕЛА КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА, ТРУДОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА Понятие и виды судебных постановлений. По этому критерию можно различать шесть видов судебных определений. ПОРЯДОК РОБОТИ «круглого столу» Секція № 1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ауд. № 202) Тема 10. Право в системе социальных норм ТЕМА 1. Адміністративна юстиція, адміністративні суди та адміністративний процес Лекція 1. Адміністративне право як навчальна дисципліна Характеристика принципів адміністративного судочинства. обов'язковість судових рішень. СХЕМ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Схема 11. Уголовно-процессуальные функции ЗАКОНЫ ПОДЛЕЖАТ ОПУБЛИКОВАНИЮ Схема 29. Отличие эксперта от специалиста Схема 67. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения (ст. 146) Схема 81. «Тайна следствия» (ст. 161) Схема 100. Последовательность назначения экспертизы Состоит из трех групп процессуальных действий Напутственное слово председательствующего (ст. 340) Схема 174. Решения суда надзорной инстанции (ст. 408) Схема 182. Действия прокурора по окончании проверки или расследования (ст. 416) ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ФУНКЦИИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ За модульно-рейтинговою системою У разі недотримання вимог щодо титульного аркуша Теорія та практика правозахисної діяльності в Україні Стадии развития политического конфликта. Роль СМИ в эскалации и урегулировании конфликтов. Заняття 1. Права людини в міжнародному праві Методологія та організація наукових досліджень Методы теоретического познания. Общелогические методы и приемы исследования. Тема 2. Специально-юридические методы научных исследований. Стадії процесу керівництва колективом Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту. Умови прийняття управлінських рішень Возмездного оказания услуг по реализации ж/д билетов Порядок исполнения договора. Условия изменения и расторжения договора. Гостиница: ООО «Роза ветров» Кафедра «История и теория государства и права» Тема 10. Право стран Востока и его роль в новом мире. Соотношение понятий федерации и федерализма Типы федерализма и разновидности федераций Предпосылки и причины формирования федераций Институциональные особенности Федерализация и дефедерализация России Глава 5. Принципы федерализма Способы разграничения предметов ведения и полномочий И полномочий в федеративных государствах Глава 7. Сотрудничество органов власти федерации и ее субъектов Организационные формы взаимодействия субъектов Централизация и децентрализация финансовых ресурсов Источники доходов и расходные полномочия Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов федераций Причины международной активности субъектов федераций Федерации в сфере международных и внешнеэкономических связей и внешнеэкономических связей субъектов федерации ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ Федерації спортивного туризму України V. Структура та статутні органи Федерації VI. Керівні органи Федерації От светлейшего государя короля его милости Сигизмунда Третьего на коронации в Кракове, изданный в 1588 году АРТИКУЛ 25. О листах заручных. АРТИКУЛ 41. Всем сословиям народа шляхетского можно имениями своими, как хотят, распоряжаться. АРТИКУЛ 17. Как и при ком позвами вызываться и как и где то заявлять. АРТИКУЛ 65. Что ответчик ненужными словами, также и иной посторонний, заявивший о своем праве, кроме позвы, не может прерывать судебное разбирательство. АРТИКУЛ 3. После смерти отцовской как должны девицы с имения отцовского выправляемы быть. АРТИКУЛ 27. О головщинах, причинении увечий и о навязках шляхетских. АРТИКУЛ 32. О таком разбое, который был бы учинен нашими подданными или чьими-либо слугами, боярами и подданными. АРТИКУЛ 2. Каким образом должны поступать при потраве и о грабежах при потраве. АРТИКУЛ 4. О том, что бы случилось на торгу или на ярмарке и праздниках. АРТИКУЛ 16. О воре, которого поймают на воровстве не в доме. Мета і предмет діяльності Товариства Обов'язки учасників Товариства Місцеві партійні організації. Загальні засади Районна, міська, районна у місті партійна організація Кримська республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські партійні організації Повне та скорочене найменування Товариства. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА Порядок прийняття рішень Загальними зборами Компетенція Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Засади діяльності Ревізійної комісії. ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. Загальні збори учасників Товариства Міністр освіти і науки України Київського національного університету імені Тараса Шевченка ІV. Мета, завдання, права та обов'язки Університету Вибори представників проводяться не пізніше 45 календарних днів до дня виборів ректора. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та скріпленіі печаткою Університетуна дільничних виборчих комісіях печаткою структурного підрозділу університету за місцем розташування. Призначення ректора та укладення з ним контракту. Органи громадського самоврядування Університету. Права осіб, які навчаються в Університеті III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ Тема 17. Страхование гражданской ответственности Тесты по курсу «Страховое право» Методические указания по выполнению контрольной работы. Подзаконные нормативные акты. Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая деятельность как предмет правового регулирования. Система страхового права. Объединения страховщиков. Страховой пул. Понятие добровольного страхования и его признаками. Классификация страхования. Страхование имущества предприятий и организаций Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков. Право суброгации. Виды страхования жизни: пожизненное Двойное страхование: понятие, признаки, субъекты. Системы расчетов страховщиков. Групповое страхование. Сострахование. Страховой пул. Международная ассоциация развития науки, Перечень основной литературы По выполнению контрольных (курсовых) работ Всемирное культурное наследие Государственный строй, конституция, право Федеральный конституционный суд Гарантии правового государства Германия в мировой экономике Организационная структура высшей школы Тема 1. Предмет, система і основні поняття Тема 9. Верховний Суд України (10 год.) Робоча навчальна програма з дисципліни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.029 с.)