ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 167 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 167 Страница

Дніпропетровська державна медична Структура текста ділового листа Є також листи-прохання, листи-запити, листи-сповіщення, листи-відповіді, листи-запрошення і ін. Кожен різновид листів має свої особливості в складанні і оформленні. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Принят Государственной Думой 17 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 года К должностям в органах внутренних дел Сотрудника органов внутренних дел и Гражданином для поступления на службу в органы На службе в органах внутренних дел в период В органах внутренних дел. Совместительство Внутренних дел, ведение их личных дел Гражданскую службу или муниципальную службу Внутренних дел мер поощрения и порядок Сотрудника органов внутренних дел Кадрового состава органов внутренних дел Исполнительной власти в сфере внутренних дел В органах внутренних дел по инициативе Тема 2.Податкові правовідносини та податково-правові норми Місце податкового права в системі права Прибуткове оподаткування в Україні. Правове регулювання місцевих податків та зборів Рецензирование курсовой работы и допуск ее к защите ІІ. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ Розв’язання ситуаційної задачі Народовластие: реальное и иллюзорное Общая характеристика всех политических партий России Шестой приоритет — военное оружие. Історія становлення системи оподаткування Наукові основи побудови оптимальної податкової системи Платники ПДВ як суб'єкти оподаткування Об'єкт оподаткування і податкова база Первинний облік податку у суб'єктів оподаткування і податкова документація з ПДВ Донарахування податкових зобов'язань працівниками податкової служби при камеральній перевірці Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору Порядок обчислення, сплати та перерахування до бюджету Валові доходи і валові витрати. Об'єкти оподаткування Оподаткування доходів від грального бізнесу Податковий облік амортизаційних відрахувань Контроль ДПІ та відповідальність платників Порядок обчислення, подання звітності та сплати податку Податкові соціальні пільги та податковий кредит Механізм та особливості нарахування ПДФО, СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Платники єдиного податку, об'єкти оподаткування та ставки Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України Призначення та функції податкової міліції Форми та способи ухилення від сплати податків Податкова політика як елемент державного регулювання економіки Передумови виникнення та розвитку податків Соціально-економічний зміст та призначення податків Функції податків, їх природа Види податків і податкових платежів та їх класифікація У фіскальній політиці держави Сутність податкової політики та напрями її проведення Критерії формування податкової політики в правовій державі Наукові основи побудови податкової системи Вплив оподаткування на інвестиції та економічний ріст в країні Й відповідальність працівників державної податкової служби Податкових надходжень та внесків до державних цільових фондів Порядок визначення обсягу податкових зобов'язань Оперативний облік та звітність про надходження платежів Сутність та фіскальна роль податку на додану вартість як форми універсального акцизу Порядок обчислення і сплати податку І відповідальність платників Світовий досвід організації справляння ПДВ Механізм обчислення акцизного збору Облік податкових розрахунків Особливості маркування підакцизних товарів Амортизація та її вплив на об'єкт оподаткування Механізм розрахунку та порядок сплати податку з прибутку Оподаткування страхової діяльності. Основи оподаткування доходів громадян з 1 січня 2004 року Використання водних ресурсів Призначення і механізм справляння Облік операцій з нарахування та сплати земельного податку Транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Сутність та види державного мита Схема розрахунку єдиного податку показана на рисунку 14.1. Елементи та порядок справляння плати за патент Збір за забруднення навколишнього природного середовища Управление многоквартирным домом. Договор управления с управляющей организацией Переустройство жилых помещений О проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Тема 5. Правове регулювання податків з фізичних осіб Самостійна робота № 1 (21 год.) Тема: Організація податкової системи, облік платників та надходжень податків до бюджету Ставки яких з наведених податків належать до пропорційних? Які функції виконують податки? Стаття 14. Визначення понять Стаття 20. Права органів державної податкової служби Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки Стаття 86. Оформлення результатів перевірок Стаття 94. Адміністративний арешт майна Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством Стаття 102. Строки давності та їх застосування Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування Стаття 137. Порядок визнання доходів Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації Стаття 152. Порядок обчислення податку Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду Стаття 154. Звільнення від оподаткування Стаття 156. Особливості оподаткування страховика Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання РОЗДІЛ VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено Стаття 291. Загальні положення Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку Підрозділ 10. Інші перехідні положення Стаття 19. Представники платника податків Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу Стаття 213. Об'єкти оподаткування Стаття 293. Ставки єдиного податку Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту Стаття 321. Порядок обчислення збору Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг Стаття 311. Об’єкт оподаткування збором Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства Глава 2. Должности в органах внутренних дел. Специальные звания Глава 3. Правовое положение (статус) сотрудника органов внутренних дел Глава 4. Возникновение и изменение правоотношений на службе в органах внутренних дел Глава 5. Порядок прохождения службы в органах внутренних дел Глава 8. Служебное время и время отдыха сотрудника органов внутренних дел Глава 10. Урегулирование конфликта интересов и разрешение служебных споров в органах внутренних дел Глава 11. Формирование кадрового состава органов внутренних дел Глава 12. Прекращение службы в органах внутренних дел ИНСТИТУТ ПРАВА, ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ III-х Межрегиональных научных политологических чтений, Колесова Галина Александровна Статья 2. Законодательство об инвестиционном партнерстве в Российской Федерации Статья 4. Стороны (участники) договора инвестиционного партнерства Статья 8. Депонирование договора инвестиционного партнерства Статья 9. Ведение общих дел партнеров Статья 10. Право партнера на информацию Статья 17. Уступка прав и обязанностей по договору инвестиционного партнерства Распределение часов по темам и видам учебной работы: 7 Раздел 1. Общая часть уголовно-процессуального права. 10 Тема 12. Производство следственных действий Тема 22. Апелляционный порядок рассмотрения дела Допрос обвиняемого. Понятие, основания, условия и основные правила допроса обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Постановление приговора судом присяжных. Список вопросов для экзамена Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РФ Тема № 6. Правове регулювання податків з юридичних осіб ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми. Поняття трудового договору. Зміст трудового договору. Окремі види трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу. Зміна умов трудового договору. Поняття та види переводів на іншу роботу. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Вкажіть платника податку на додану вартість Назвіть, хто є платником податку на додану вартість відповідно до операцій з вивезення товарів за межі митного кордону України. Назвіть напрями використання податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами, що застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ Вкажіть, чи є платником податку на прибуток сільськогосподарські формування, що оподатковуються за фіксованим сільськогосподарським податком Назвіть об'єкт оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком Ставки, за якими оподатковуються землі в межах населених пунктів, по яких встановлено грошову оцінку О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Статья 15. Порядок государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации Статья 22.2. Порядок внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Глава II. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами Заявления и гарантии: моментальное фото Судьба заявлений после закрытия сделки Средства правовой защиты в случае нарушения обязательств Как обозначать понятия, не имеющие общеизвестной дефиниции Использование стандартных формулировок Роль юриста, не составляющего проект договора Глава 4. Принципы успешного составления договоров Внимательность при неоднократном изменении проекта договора Существенность (существенные неблагоприятные последствия) Исполнение в пределах, допустимых законодательством Несмотря на оговоренное иначе Придайте исключениям последовательность Разнообразные положения проекта договора В зависимости от обстоятельств Анализируйте договор в части и в целом Due diligence договоров продавца при покупке акций Due diligence договоров заемщика по сделкам кредитования или при выпуске долговых обязательств под обеспечение Поправки к договорам о перемене лиц Договоры, регулируемые нормами иностранного права Вводная мотивировочная часть Надлежащее подписание и вручение Отказ от слушания дела судом присяжных Идеи, полезные высказывания и замечания Суть поняття підприємництво, його значення та функції. Загальна характеристика теорій підприємств Кримінальне провадження щодо неповнолітніх Тема 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Тема 3. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ Тема 5. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ Семінарські заняття – 4 години. Тема 9. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ЗЛОЧИНУ Тема 11. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ Тема 13. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ Тема 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ Тема 16. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ Тема 19. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Понятие ГП, как отрасли права и отрасли законодательства. ГП как отрасль частного права. РОЗДІЛ І. Загально-правові засади страхування в Україні Поняття, види та форми страхування. Поняття та учасники страхових відносин. Аналіз сучасної практики страхування в Україні. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Правове регулювання договору дарування Пожертва , як форма договору дарування Рівні і типи вищих учбових закладів. Система стандартів вищої освіти Статья 3. Гражданское оружие Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации Кодекс об Административных Правонарушениях РФ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОХОТЕ И Способы временной остановки кровотечения Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное длинноствольное оружие» Обязан ли гражданин незамедлительно информировать органы внутренних дел в случае, если он применил оружие для производства предупредительного выстрела? Как следует производить перезарядку огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с помповым механизмом? Тема 1. Современные тенденции развития Особенной части российского уголовного законодательства Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: проблемы квалификации Тема 4. Преступления террористического характера: проблемы квалификации Тема 6. Преступления экстремистской направленности: проблемы квалификации Тема 8. Должностные преступления против правосудия: проблемы квалификации Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни. Теми рефератів та цільових виступів до змістовного модулю №4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.029 с.)