ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 215 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 215 Страница

Стаття 255. Створення злочинної організації Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності Стаття 258. Терористичний акт Стаття 261. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом Стаття 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газота нафтопродуктопроводів Стаття 294. Масові заворушення Стаття 303. Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів Стаття 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Стаття 328. Розголошення державної таємниці Стаття 329. Втрата документів, що містять державну таємницю Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка е власністю держави Стаття 333. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки Стаття 334. Порушення правил міжнародних польотів Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень Стаття 368. Одержання хабара Стаття 370. Провокація хабара Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Стаття 395. Порушення правил адміністративного нагляду Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості Стаття 407. Самовільне залишення військової Частини або місця служби Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Стаття 411. Умисне знищення .або пошкодження військового майна Стаття 413. Марнотратство або втрата військового майна Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення Стаття 418. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання Стаття 423. Зловживання військової службової особи владою або службовим становищем Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні Стаття 438. Порушення законів та звичаїв війни Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист Глава 1. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях Глава 2. Административное правонарушение и административная ответственность Глава 3. Административное наказание Глава 4. Назначение административного наказания Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность Глава 7. Административные правонарушения в области охраны собственности Глава 9. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике Глава 10. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель Глава 11. Административные правонарушения на транспорте Глава 12. Административные правонарушения в области дорожного движения Глава 13. Административные правонарушения в области связи и информации Глава 17. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность Глава 21. Административные правонарушения в области воинского учета Раздел III. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях Раздел IV. Производство по делам об административных правонарушениях Глава 25. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности Глава 26. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств Глава 27. Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях Глава 28. Возбуждение дела об административном правонарушении Глава 29. Рассмотрение дела об административном правонарушении Глава 30. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях Раздел V. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях Глава 32. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний ТЕМА 4. Основы правого статуса человека и гражданина (2 час). ТЕМА 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правого статуса в Российской Федерации ( 2 час.). ТЕМА 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина ( 6 час.). Тема 12. Президент Российской Федерации (4 час) Тема 14. Правительство Российской Федерации (6час). Тема 16. Конституционный Суд Российской Федерации (4 час) О реализации бально-рейтинговой системы Тема 9. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации Тема 12. Правительство Российской Федерации ТЕМА 2. Конституция РФ и ее развитие (4 час.) ТЕМА 3 .Основы конституционного строя Российской Федерации (6 час.) РАЗДЕЛ 4. Федеративное устройство Российской Федерации (6 час) Тема 10. Президент Российской Федерации ( 2 час) Тема 12. Правительство Российской Федерации. ( 4 час) Порядок реализации положений о бально-рейтинговой системе контроля успеваемости Тема 1: Федеративное устройство Российской Федерации (2 час) Тема 2. Избирательное право и избирательные системы в РФ. (4 час) Тема 3. Президент Российской Федерации ( 2 час) Тема 4. Федеративное устройство Российской Федерации (2 час) Тема 5. Избирательное право и избирательные системы в РФ. (2 час) Тема 6. Президент Российской Федерации ( 2 час) Тема 3. Федеративное устройство Российской Федерации (2 час) II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года. Нормативные акты и судебная практика для решения заданий по практике по конституционному праву РФ Наименование государственной функции Предмет лицензионного контроля Срок исполнения государственной функции Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, а также их должностных лиц при исполнении государственной функции Тема 1.1. Предмет, метод, система трудового права Тема 1.4. Система правоотношений трудового права Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства Тема 2.3 Правовое регулирование рабочего времени Тема 2.4. Правовое регулирование времени отдыха Тема 2.8. Материальная ответственность сторон трудового договора Тема 3.2 Защита трудовых прав. Надзор и контроль Тема 1. Организованная преступность как вид социальной системы «преступность» Тема №12. Деятельность государственных и правоохранительных органов по подрыву финансовых основ существования ОГ и ПС. Кандидат юридических наук, доцент В.Ф. Лапшин ЗАХАРОВА Светлана Сергеевна, Тема 16. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ Тема 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ Тема 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА Тема 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Тема 27. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ Тема 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ Тема 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Глава 8. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды Понятие и признаки судебной власти Понятие, правовая природа и система принципов правосудия Понятие судебной системы РФ. Конституционные основы построения судебной системы Судебное звено и судебная инстанция Основные этапы развития современной российской судебной системы Особенности правового положения мировых судей. Судебный департамент при Верховном Суде РФ Этапы становления и развития арбитражных судов в России Система и компетенция арбитражных судов Конституционные (уставные) суды субъектов РФ Формирование судейского корпуса Несменяемость судей, приостановление и прекращение их полномочий. Неприкосновенность судей Виды и система органов судейского сообщества Компетенция квалификационных коллегий судей Система и структура органов прокуратуры Принципы организации и деятельности органов прокуратуры Функции (направления деятельности) органов прокуратуры Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их виды и задачи Органы дознания, их виды, задачу полномочия Полиция в системе органов внутренних дел России Федеральная служба безопасности РФ Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков Федеральная таможенная служба РФ Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, компетенция Глава 18 НОТАРИАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Частная детективная и охранная деятельность: понятие, правовая основа, виды сыскных и охранных услуг Субъекты частной детективной и охранной деятельности Глава 21 ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Судебно-прокурорские органы Франции Правоохранительные органы Великобритании ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Розділ VI. Прикінцеві і перехідні положення Тема: Взаимодействие международного и внутригосударственного права (1 час) Тема: Международное воздушное право Учебно-методические материалы для СРС Решение задач по теме «Дипломатическое и консульское право» Форма итогового контроля – зачет. Тема 5. Роль судебной системы РФ в сфере обеспечения прав и свобод Методические указания по решению тестовых заданий Тема 7. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ЭПОХУ «ВЕЛИКИХ РЕФОРМ» И КОНТРРЕФОРМ (II пол. XIX В.) Схема перевода набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему Тема 1. Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей современного русского литературного языка Критерии и показатели оценки уровня сформированности компетенций Внеаудиторная письменная проверочная работа Тема 4. Финансово-кредитная система РФ. Тема 5. Финансовый контроль в Российской Федерации. Тема 7. Правовой режим государственных внебюджетных и целевых фондов. Тема 9. Понятие и система доходов государства, их правовое регулирование. Тема 11. Правовые основы государственного кредита. Тема 3. Финансово-правовые нормы Тема 9. Понятие и система доходов государства, их правовое регулирование (1 час) сметно-бюджетного финансирования (1 час) Цена контракта и порядок расчетов. Порядок сдачи и приемки услуг. Форс-мажорные обстоятельства. Заочная форма, срок обучения 3,5 года Заочная форма, сокращенные сроки обучения 3,5 года Краткое описание подходов к организации семинарских занятий Тема 2.10. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения Особенности регулирования труда иностранных граждан в России. Контрольная работа для текущей аттестации Основные нормативные акты и судебная практика Тема 4.2. Общие начала и специальные правила назначения наказания (4 час.) Решение предложенных преподавателем задач. Структура СРС (очная форма обучения) График контроля СРС (очная форма обучения) Субъективная сторона состава преступления. Тема 2.3. Субъективная сторона состава преступления. Тема 3.1. Стадии совершения преступления. Решением первой отчетно-выборной конференции Статья 5. Права профсоюзной организации Статья 18. Компетенция председателя профсоюзной организации Статья 21. Состав имущества профсоюзной организации и источники его формирования Статья 27. Права и обязанности контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ Глава 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Глава 9. ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 10. ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДОДЕРЖАННЯ СТОРОНАМИ ПРИ В ЧИНЕННІ ПРАВ О ЧИНУ ВИМОГ ЗАКОНУ Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ Глава 20. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 21. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 22. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 23. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 24. НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Глава 25. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Глава 26. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 27. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ) Глава 28. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО Глава 29. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Глава 30. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 31. ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ Глава 32. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ Глава 33. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ Глава 34. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ Глава 35. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 36. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО) Глава 43. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ Глава 44. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ Глава 46. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ История возникновения и развития Административной юстиции Дела, подведомственные судам ОЮ Участники административного судопроизводства Доказательства по административному делу Кафедра Государственного, муниципального и корпоративного управления Понятие налоговой системы, воздействие налогов на объем производства Особенности налоговой политики в современной России Выручка от реализации за квартал (Цена указана с НДС) Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ Дегай П.И. Пособие и правила изучения российских законов, М., 1831 г., с. 119 Успенский Б.А. История русского литературного языка 11-17 веков, М. 2002г. С. 474. СТРУКТУРА И КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ. ОТРАСЛИ ПРАВА ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ. Вещное, обязательственное право Международные документы и решения Европейского Суда Понятие адвокатуры: нормативное, функциональное, институциональное. Адвокатский контроль. Адвокатура как институт гражданского общества. Адвокатская монополия» в законодательстве, правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации, правосознании юристов и законопроектах. Общественные объединения адвокатов: цели и практика создания в России. БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРЕЗУМПЦИЯ. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВО И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ. ИХ ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ. Письменные доказательства подразделяют на официальные и частные (неофициальные). ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО. Одним из способов защиты ответчика против предъявленного иска является ссылка на пропуск срока исковой давности, неправильная оценка фактических обстоятельств. СУД КАК СУБЪЕКТ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. СОСТАВ СУДА. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ. ЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. Глава 20. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА. ПРАВОТВОРЧЕСТВО Глава 25. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Глава 26. ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ Законность и законодательство Гарантии прав человека и гражданина Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Науки об обществе. Этапы становления обществознания. Взаимосвязь и целостность современного мира. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.024 с.)