ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 359 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 359 Страница

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА На право заключения государственного контракта на создание неигрового национального видеофильма с частичной государственной финансовой поддержкой. Государственный контракт, заключаемый по итогам настоящего конкурса идентичен для всех лотов. Окончание производства фильма, выдача прокатного удостоверения по Государственному контракту В электронной форме на право заключения договора Цена договора (в денежных единицах). Форма № 2 «Конкурсное предложение» Форма № 4 «Карточка предприятия» Диверсификация кредитного портфеля коммерческого банка: аспекты оценки и управления. Понятие кредитных рисков и причины их возникновения. О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И О наказаниях и других карательных мерах, О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРОСТУПКАХ И ИХ НАКАЗАНИИ О преступлениях и проступках против личности Не являющиеся ни преступлениями, ни проступками Стаття 33. Сукупність злочинів Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки Стаття 74. Звільнення від покарання та його відбування Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах Стаття 267-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки Стаття 279. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут Стаття 380. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування Стаття 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення Діагностика роботи протоколу маршрутизації OSPF на маршрутизаторі Cisco Завдання на лабораторну роботу Команди базового налагодження фунціонування протоколу маршрутизації EIGRP на маршрутизаторі Cisco Налагодження функціонування протоколу маршрутизації RIP на маршрутизаторі Cisco Налагодження версій та режимів розсилки повідомлень протоколу маршрутизації RIP на маршрутизаторі Cisco ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІІІ. Перегляд відеофільму«Встановлення слідчим шляхом особи, яка вчинила вбивство». ТЕМА: ТИПОВИЙ ПОРТРЕТ ВБИВЦІ Особливості походження батьківської сім'ї – кожного вбивці. ІV.Кожній підгрупі за результатами роботи підготувати колективну презентацію щодо загального типового портрету сексуального вбивці. Колегіально оцінити хто найкраще з підгруп справився із завданнями. На підставі аналізу наявної інформації сформулюйте загальні та приватні версії щодо розслідуваної події. Назвіть докази, що викривають Цедіка і Хрустова в вчиненні злочину. VІ. Підведення підсумків практичного заняття. V. Підведення підсумків практичного заняття. Підручник з криміналістики, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України. І.Обговорення результатів вирішення завдань. ІІ. Перегляд відеофільму «Алгоритм дій слідчо-оперативної групи при ДТП» І.Обговорення результатів вирішення завдання. Інформація 4. На допиті Клімов зізнався, що позичив гроші у однокурсників для організації фірми. Гроші він передав своєму напарникові Сергєєву, який заявив, що ніяких грошей від Клімова не отримував. Тема 1 Поняття цивільного права ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу РОЗДІЛ II ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України РОЗДІЛ III ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ Стаття 11. Поняття злочину Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини Стаття 20. Обмежена осудність Розділ V ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ Стаття 23. Вина Розділ VI СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ Стаття 26. Поняття співучасті Стаття 31. Добровільна відмова співучасників Розділ VII ПОВТОРНІСТЬ, СУКУПНІСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ Стаття 32. Повторність злочинів Розділ VIII ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Стаття 36. Необхідна оборона Стаття 39. Крайня необхідність. Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації РОЗДІЛ IX ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності Розділ X ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ Стаття 50. Поняття покарання та його мета Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Стаття 56. Громадські роботи Стаття 59. Конфіскація майна Розділ XI ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ Стаття 65. Загальні засади призначення покарання Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів РОЗДІЛ ХІІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ Стаття 74. Звільнення від покарання та його відбування Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням Стаття 78. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування Розділ XIII СУДИМІСТЬ Стаття 88. Правові наслідки судимості Стаття 89. Строки погашення судимості Стаття 94. Види примусових заходів медичного характеру Стаття 96. Примусове лікування Розділ XV ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ Стаття 103. Призначення покарання Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ І ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби Стаття 141. Порушення прав пацієнта Розділ III ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини Розділ IV ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ Стаття 152. Згвалтування Стаття 155. Статеві зносини з особою яка не досягла статевої зрілості Розділ V ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права Стаття 159. Порушення таємниці голосування Стаття 162. Порушення недоторканності житла Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання иепрацездатних батьків Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду Стаття 182.Порушення недоторканності приватного життя. Стаття 193. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї Стаття 195. Погроза знищення майна Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження май- Стаття 198. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Стаття 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма Стаття 219, Доведення до банкрутства Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства Стаття 225, Обман покупців та замовників Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної про- Стаття 228. Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування Розділ VIII ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря Стаття 242. Порушення правил охорони вод Стаття 245. Знищення або пошкодження лісових масивів Стаття 251. Порушення ветеринарних правил Розділ IX ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Стаття 255. Створення злочинної організації Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами Стаття 268. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини Розділ Х ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд РОЗДІЛ ХІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного Стаття 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового Стаття 283. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху Стаття 288. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу Розділ ХІІ - ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ Стаття 293. Групове порушення громадського порядку Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку Стаття 297. Наруга над могилою Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу Стаття 326. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції Розділ XIV - ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ Стаття 328. Розголошення державної таємниці Стаття 329. Втрата документів, що містять державну Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією Стаття 340. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу Стаття 349. Захоплення представника влади або праців-. ника правоохоронного органу як заручника Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради Стаття 354. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації Стаття 363. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем Розділ XVII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 367. Службова недбалість Розділ XVIII ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт Стаття 374. Порушення права на захист Стаття 378. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного Стаття 384. Завідомо неправдиве показання. Стаття 388. Приховування майна Стаття 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи Розділ XIX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) Стаття 401. Поняття військового злочину Стаття 403. Невиконання наказу Стаття 407. Самовільне залишення військової Частини або Стаття 415. Порушення правил водіння або експлуатації машин Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до Стаття 417. Порушення правил кораблеводіння Стаття 419. Порушення статутних правил несення прикордонної служби Стаття 421, Порушення статутних правил внутрішньої служби Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості Стаття 426. Бездіяльність військової влади Стаття 433. Насильство над населенням у районі воєнних Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими Розділ XX - ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ Стаття 436. Пропаганда війни Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ I Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин Таття 27. Види співучасників Головне місце посідало сільське господарство, яке мало давні традиції і досягло високого рівня розвитку. Галицько-волинське князівство ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА. УТВОРЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Україна у другій половині ХVІІ ст. Руїна Україна в першій половині ХVІІІ ст. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ І УТВОРЕННЯ УКРАЇНА В РОСІЙСЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЯХ 1917 РОКУ ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ УКРАЇНА У СКЛАДІ СРСР. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ У 1920-х РОКАХ УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939-1945 рр.) УКРАЇНА І ПРОЦЕС ПЕРЕБУДОВИ У СРСР УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність та її підстава Тема 3. Злочин, його види та стадії Тема 6. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину) Тема 8. Множинність злочинів ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ТЕМА 12. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАННЯ ТЕМА 13. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТЕМА 14. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ Тема 17. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх ТЕМА 18. ЗАГАЛЬНА частина КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА зарубіжних країн Теми 6. особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (СУБ’ЄКТ злочину) Семінарське заняття № 1– 2 год. Тема 5. ОБ’ЄКТ злочину. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ Тема 6. особа яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину) Тема 11. Звільнення від кримінальної відповідальності ТЕМА 10. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Литовского государства. В 1398 г. — литовский князь Витовт Кейстутьевич Единства русского народа — Московским к Общественный и государственный строй Псковского княжества Развитие и совершенствование судебной системы в России Судебная система имела три уровня Квалификационные коллегии судий Порядок работы Президиума ОФВС Компетенция аппарата районного суда Организационно-методические указания. Семинар 10. 4 склонение имён существительных «declinatio quarta». Переведите на латинский язык фразу: «Бежит час, бегут годы» Обман в каких-либо фактах или событиях Обман в лечении или целительстве Субъект преступлений в сфере экономической деятельности Состояние преступности в сфере экономической деятельности Субъективная сторона состава Искажение учетных данных государственного земельного кадастра Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации Состояние преступности, связанной с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в 2002-2005 гг. Перемещение товаров помимо таможенного контроля Перемещение товаров с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации Незаконные хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней Состояние преступности, связанной с фиктивным банкротством, в 1997-2005 гг. Состояние преступности, связанной со злоупотреблениями полномочиями, в 1997-2005 гг. MIHICTEPCTBO ВНУТРІШНІХ СПРАВ Фототаблицю склала ст. слідчий К.Ю. Калінова Вказаним злочином мені заподіяно матеріальну шкоду на суму 2310 грн. (Дві тисячі триста десять гривень 16 коп.). Ст.слідчий СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області К.Ю.Калінова Слідчому СВ Артемівського РВ ЛМУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.036 с.)