ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 121 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 121 Страница

Перспективы развития государственной службы в РФ Тема 1. Теорія права в системі юридичних наук Тема 2. Методи дослідження держави і права Тема 7. Механізм держави та місцеве самоврядування О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Статья 16. Ревизионная комиссия маслихата Статья 21-2. Депутатские объединения в маслихатах Глава 3-1. Участие граждан в местном самоуправлении Понятие «управление» в административном праве СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА Виды государственного контроля Адм-правовой статус ин.граждан и лиц без гражданства Военная служба. Поступление и прохождение граждан на военную службу по контракту ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ О системе государственной службы Российской Федерации Понятие и цели Адм наказания Управление в экономической сфере Тема 1. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів Індивідуальна робота 2 години Індивідуальне заняття 2 години Тема 9. Злочини проти довкілля Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению Субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношений. Характеристика системы государственных пособий и социального обслуживания в РФ Правовые и нормативные источники Каковы признаки финансового положения банка, в силу которых к банку может быть применена процедура санации? Заняття 2 Вплив на світову політику Великої французської революції Тема 1. Проблеми здійснення господарської діяльності. Тема 3. Державне регулювання підприємницької діяльності. Тема 4. Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання. Тема 5: Антимонопольно-конкурентне регулювання: теоретичні та законодавчі аспекти вдосконалення правового регулювання Тема 6. Проблеми укладення господарських договорів Обязанности и права Управляющей компании Дополнительные права и обязанности К Договору управления Многоквартирным домом Передумови, етапи, особливості англійської буржуазної революції ХVІІ ст. Акт про престолоспадкування ” 1701 р. , “Акт про посади ” 1707 . та ін. Виникнення англійських колоній у Пн. Америці. Їх політичне та економічне становище. Організація управління. Проблема рабства у США. Громадянська війна (1861-1865). Законодавство цього періоду. Економічні та політичні наслідки Громадянської війни у США. Другий цикл поправок до Конституції США. Прични, етапи, значення Великої французької революції. Перший етап революції у Франції (1789 – 1792 рр.). Конституція 1791 р. Проголошення республіки Джерела та основні риси права Франції після Великої революції 1789 р. Кодифікації 1804, 1807, 1810 рр. Конституційне право України - Становлення та розвиток науки державного та конституційного Особливий суб’єкт, який встановлює чи приймає конституцію Історія українських конституцій Правова охорона Конституції: поняття, зміст та сутність. Конституційний контроль в Україні Україну демократична держава з республіканською формою правління. НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Право на участь в управлінні державою Нiхто не може бути заарештований або триматися пiд вартою iнакше як за вмотивованим рiшенням суду i тiльки на пiдставах та в порядку, встановлених законом.» Конституційні обов’язки громадян України Адміністративно-територіальних одиниць. Поняття та еволюція змісту державного суверенітету. Створення Автономної Республіки Крим в складі України. Особливості організації і діяльності органів державної виконавчої влади, органів судової влади та органів місцевого самоврядуванння на території Кримського півострова. Проведення нових референдумів Основи конституційно-правового статусу Президента України Президент Україїни - як гарант державного Констрольні повноваження парламенту ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ Та тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. ОСНОВИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАїНІ Порядок формування органнів місцевого самоврядування. Правоведение в системе современных общественных наук. Структура правоведения. Виды толкования права по субъектам. Глава 2. Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна Глава 3. Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування Загальні правила посвідчення заповітів і довіреностей Особливості посвідчення довіреностей Глава 15. Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації ТЕМА 5. ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИПИСОК З НИХ Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та витягів із них Стаття 81. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці Про все::::::Стаття 84. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій Загальні положення про виконавчий напис. Глава 16. Вчинення виконавчих написів Глава 21. Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів Глава 17. Вчинення протестів векселів Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі. Чи вправі суд зі своєї ініціативи скасувати заходи забезпечення позову після набрання судовим рішенням законної сили? Предмет курсу «Правове регулювання тур. діяльності» ЗУ «Про туризм» як основний регулятор тур. відносин. Поняття та види тур. послуг. Товари тур. признач., до яких належ. карти, намети, спальні мішки, та ін.. тур. та спорт. спорядж. (індивід. та груп.), а також сувенірна тур. продукція. Туристичний продукт як джерело доходу Поняття та суб’єкти внутрішнього туризму Предмет політології , її основні закономірності та категорії . Політична система, як механізм реалізації влади: загальна характеристика. Функції політичної системи суспільства. Цели и задачи процессуального права. Структура гражданского, арбитражного, административного процессуального права и структура законодательства. Система административно-процессуального права Характеристика некоторых альтернативных процедур урегулирования споров II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА Порядок оценки заявок на участие в конкурсе СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері економіки Організація державного управління у сфері економіки Організація державного управління у сфері фінансів Державна податкова служба в Україні Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Контроль з боку державної контрольно-ревізійної служби в Україні Національний банк України як суб'єкт державного управління Основні напрями державного впливу Національного банку України на банківську систему Загальна характеристика митної політики України Особливості державної служби в митних органах Державний контроль у сфері підприємництва Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики Антимонопольний комітет України та його органи Управління промисловими підприємствами Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у паливно-енергетичній сфері Організація державного управління у сферах транспорту і зв'язку Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах транспорту і зв'язку Державний контроль та нагляд у сферах транспорту і зв'язку Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства Організація державного управління в агропромисловій сфері Державний контроль та нагляд в агропромисловій сфері Організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища Державний контроль, нагляд і моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища Функціональний зміст міжгалузевого управління Організація державного управління у сфері інформатизації Розділ II Адміністративне право і державне управління у сферах соціальної і гуманітарно-культурної діяльності держави Організація державного управління у сфері праці та соціальної політики Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики Загальна характеристика державної політики у галузі охорони здоров'я Організація державного управління у галузі охорони здоров'я Організація державного управління у сфері освіти Державний контроль у сфері освіти Організація державного управління у сфері науки Організація державного управління у сфері культури Здійснення реєстраційно-дозвільних функцій у сфері культури Державний контроль та нагляд у сфері культури Сприяння держави участі громадськості у справах молоді, фізичної культури та спорту Форми діяльності Міністерства юстиції України Організація державного управління у сфері безпеки Державний кордон та його захист і охорона Організація державного управління у сфері внутрішніх справ Міліція — складова частина органів внутрішніх справ Загальні засади організації оборони Організація державного управління у сфері оборони Організація державного управління у сфері закордонних справ Глава 29 Державний контроль щодо виконавчої влади в Автономній Республіці Крим Глава 31 Управління в господарсько-економічних сферах Глава 32 Управління в соціальній і гуманітарно-культурній Глава 33 Управління у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності Глава 34 Збільшення різноманітності видів громадських організацій Глава 35 Участь громадських організацій у реалізації функцій органів виконавчої влади Нормативно-правові акти, що передбачають адміністративну відповідальність фізичних осіб Адміністративні правопорушення за чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення Глава 38 Адміністративна відповідальність юридичних осіб у різних сферах їх функціонування Подвійна природа адміністративних правопорушень Глава 41 Орієнтація на стандарти європейського адміністративного простору Загальна характеристика юрисдикції Європейського суду Недопущення порушень права особи на справедливий судовий розгляд Глава 44 Організація публічної адміністрації Глава 45 Побудова публічної служби Глава 47 Контроль за діяльністю публічної адміністрації Заочная форма обучения (полная 5 лет) И правовой помощи в Российской Федерации Система господарського законодавства – це розташування господарсько-правових актів з урахуванням їх зв'язків і властивостей. ТЕМА 6. Господарсько-правова відповідальність ТЕМА 8. Правове регулювання банкрутства ТЕМА 10. Правовий захист прав і законних інтересів УК по данному пункту договора - оборудование, находящееся в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу только в случае , если оно обслуживает более одного жилого помещения. Про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові Голосування і встановлення результатів виборів Про режим іноземного інвестування Стаття 9. Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб По Истории государства и права зарубежных стран Виникнення і формування міжнародного гуманітарного права збройних конфліктів у ХІХ – ХХ ст. Часть 1. ГОСУДАРСТВЫЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР: ПОНЯТИЕ И МЕЗАНИЗМЫ Контроль и надзор в системе государственного управления Административные правонарушения и административная ответственность Профилактика безнадзорности и правонарушений Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Состояние эвакуационных путей и выходов Наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Изменение и расторжение трудовых договоров Расследование и учет несчастных случаев на производстве На що вказує числівник у сполученні “договір 4 Держав”? Що це за держави? На що вказує числівник у сполучені “ договір 5 держав”. Що це за держави? Светлана Геннадиевна Зубанова Правотворчество: понятие, принципы, виды Систематизация нормативных актов: понятие, виды Проаналізуйте наведені нижче нормативно-правові приписи та встановіть передбачені ними різновиди напряму дії в часі ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ Перед наведеними положеннями зазначте номер виду гарантій прав людини, якому вони відповідають Перед наведеними нормативно-правовими приписами вкажіть номер форми викладу норм права, якому вони відповідають ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ Встановлення виключної компетенції для загальнофедеральних органів. Високий рівень правової культури населення Застосування засобів примусу Обласне управління внутрішніх справ Збільшення обсягу прав та свобод особи Наявність однорідних, типових суспільних відносин Опублікування (оприлюднення). Має юридичну силу похідну від суб’єкта санкціонування Приймається компетентним суб’єктом Відомості Верховної Ради України Можливості суб’єкта передбачені нормою права Неналежне користування правом. Є юридичними фактами, що викликають виникнення, зміну, припинення правовідносин Закріплює правила – розуміння змісту норми права Суспільно-шкідливі наслідки. Конституционно – правовые нормы, их особенности, виды Понятие пересмотра и внесения поправок в конституцию РФ Правительство Российской Федерации: порядок формирования, структура, компетенция. Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. Правовой статус беженцев в российской Федерации. Понятие, виды общественных объединений и их административно-правовой статус Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган государственной власти Губернатор Санкт – Петербурга: наделение полномочиями и их прекращение Виды контроля в государственном управлении, Президентский контроль Принципы построения и функционирования системы гос службы Аттестация государственных гражданских служащих. Порядок ее организации и проведения Государственная правоохранительная служба в органах наркоконтроля ФЗ «о государственной гражданской службе РФ» Муниципальные правовые акты: понятие, система, виды Принципы территориальной организации местного самоуправления Структура и основные полномочия представительных органов местного самоуправления Ограничения и запреты, установленные для муниципальных служащих Местный бюджет: понятие, структура, порядок принятия Роспуск представительного органа: основания и процедура СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННОГО /УСТАВНОГО/ ПРАВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ II. Условия предоставления коммунальных услуг III. Условия договора, содержащего положения IV. Права и обязанности исполнителя V. Права и обязанности потребителя VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги Состояния приборов учета и правильности снятия их показаний Не оборудованном индивидуальным и (или) общим Превышающими установленную продолжительность XI. Приостановление или ограничение предоставления XVI. Ответственность исполнителя и потребителя XVII. Контроль за соблюдением настоящих Правил Предоставленную потребителю за расчетный период в i-м жилом II. Расчет размера платы за коммунальную услугу, И (или) горячего водоснабжения) V. Размер платы за коммунальную услугу, Двухкомпонентных тарифов на горячую воду ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА Вопрос 1. Понятие и предмет МЧП. Вопрос 40. Международная морская перевозка. Вопрос 48. Регулирование вопросов интеллектуальной собственности в РФ. Вопрос 54. Правоотношения между супругами. Брачный договор. Глава 2. Должности в ФПС. Специальные звания сотрудников ФПС Глава 3. Правовое положение (статус) сотрудника ФПС Глава 4. Возникновение и изменение правоотношений на службе в ФПС Глава 5. Порядок прохождения службы в ФПС Глава 6. Присвоение специальных званий Глава 8. Служебное время и время отдыха сотрудника ФПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.028 с.)