Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів(практичне заняття)

 

Під час вивчення порядку досудового врегулювання господарських спорів перш за все необхідно звернути увагу на зумовленість інституту досудового

Після цього необхідно розглянути загальні умови застосування процедури досудового врегулювання господарських спорів та основні її етапи. При цьому вивченню підлягають умови, що передують пред'явленню претензії, порядок пред'явлення претензії та її необхідні реквізити, а також порядок та строки розгляду претензії. Особливу увагу необхідно звернути на умови, за наявності яких строки розгляду претензії можуть бути продовжені, та на наслідки визнання претензійних вимог контрагента.

Під час вивчення особливостей досудового врегулювання господарських спорів, які виникають під час укладання, зміни та розірвання договорів основні зусилля варто зосередити на вимогах процедури досудового врегулювання спорів відносно зміни або розірвання договорів.

На завершення вивчення теми необхідно ознайомитися зі спеціальними процедурами досудового врегулювання спорів, установлених Статутом автомобільного транспорту України, Статутом залізниць України, Кодексом торговельного мореплавства, Повітряним Кодексом України тощо, а також із особливостями досудового врегулювання спорів у зовнішньоекономічній діяльності.

Контрольні питання теми.

  1. Основні положення досудового врегулювання господарського спору.
  2. Порядок пред'явлення претензії. Зміст претензії. Порядок і строки розгляду претензії.
  3. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії.

Завдання № 1

Під час подання позову в господарський суд Харківської області позивач подав суду поштову квитанцію, що підтверджувала надіслання відповідачеві претензії. Претензія повернулася без розгляду, тому що за даними поштового відділення відповідач був відсутній за вказаною адресою. Ухвалою суду позов було залишено без розгляду на підставі того, що позивачем не було додержано вимог щодо порядку досудового врегулювання спору. Позивачем було подано апеляційну на ухвалу, якою позов було залишено без розгляду.

Яке рішення повинна була прийняти апеляційна інстанція?

Обґрунтуйте відповідь.

Завдання № 2

 

Приватне підприємство "Модус" звернулося до акціонерного товариства "Селена" з претензією щодо оплати одержаної за договором поставки продукції. Акціонерне товариство "Селена" претензійні вимоги визнало повністю, але у відповіді на претензію зазначило, що ліквідує заборгованість тільки через 2 місяці.

Як повинен діяти в такому випадку заявник претензії?

Яким буде порядок вирішення цієї ситуації, якщо приватне підприємство "Модус" знаходиться та зареєстровано в Росії?

Завдання № 3

Рішенням господарського суду Харківської області задоволено позов акціонерного товариства "Діалог" (орендодавця за договором) про дострокове розірвання договору оренди та стягнення заборгованості по орендній платі з приватного підприємства "Гранд" (орендаря) з тих підстав, що орендар не сплачував орендної плати протягом 3-х місяців і тим порушив умови договору оренди.

Під час перегляду справи апеляційному порядку встановлено, що додана до справи претензія не містить вимог про розірвання договору й суду не подано доказів надіслання її відповідачу і що відповідь на претензію також відсутня.

Яке рішення повинна винести апеляційна інстанція? Складіть проект постанови по справі.

Нормативні акти та література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р. № 1-2/2002.

3. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.92 р. Ратифікована Постановою Верховної Ради України від 19 грудня 1992 р.

4. Про деякі питання практики застосування статей 80, 81 ГПК України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 р.

5. Про деякі питання практики застосування розділу II Господарського процесуального Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 01 листопада 1995 року з наступними змінами.

Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам(практичне заняття)

 

Під час вивчення цієї теми перш за все необхідно надати увагу поняттю підвідомчості господарських спорів, правовим ознакам підвідомчості та поняттю територіальної підсудності справ.

Розглядаючи питання підвідомчості та підсудності справ, необхідно вивчити систему господарських судів України та їх компетенцію.

Вивчаючи територіальну підсудність справ, треба з'ясувати ознаки, за якими проводиться розмежування компетенції між господарськими судами Республіки Крим, господарськими судами області, міст Києва та Севастополя з урахуванням обставин виключної підсудності справ.

Особливу увагу слід приділити питанням зміни територіальної підсудності справ та порядку розгляду розбіжностей, які виникають при цьому.

Контрольні питання теми.

  1. Поняття підвідомчості господарських спорів. Справи, підвідомчі господарським судам. Розмежування компетенції загальних судів і господарських судів.
  2. Поняття та значення підсудності господарських спорів.
  3. Види підсудності господарських спорів. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду.

Завдання № 1

 

Державне підприємство звернулось до господарського суду із позовом до регіонального Контрольно-ревізійного управління про визнання недійсним акту перевірки, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що під час проведення перевірки працівниками КРУ було допущено ряд суттєвих порушень чинного законодавства, акт є необ’єктивним тощо.

Чи підлягає зазначений спір розгляду в порядку господарського судочинства?

Які дії процесуальні повинен вчинити суд? Обґрунтуйте відповідь.

 

Завдання № 2

 

Приватним підприємством "Чеболь" було подано позов про визнання недійсними установчих документів (статуту та установчого договору ТОВ "Ольга"). Під час розгляду справи суд встановив, що установчий договір про створення ТОВ "Ольга" було укладено приватним підприємством "Чеболь" та трьома фізичними особами.

Чи підлягає зазначений спір розгляду в порядку господарського судочинства?

Які дії повинен вчинити суд? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання № 3

 

Товариством з обмеженою відповідальністю "Тор" було подано господарському суду позов про визнання недійсною постанови слідчого обласного управління МВС України про накладення арешту на майно підприємства, винесеного на підставі статті 12 Закону України "Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю".

Чи підлягає розгляду господарським судом цей позов?

Обґрунтуйте відповідь.

 

Завдання № 4

ООО “ПМТ” (м. Полтава) звернулось до господарського суду Полтавської області із позовом до Університету (м. Харків) про стягнення заборгованості за договором оренди у розмірі 16 000 грн., розірвання цього договору та зобов’язання звільнити приміщення, яке є предметом договору. Судом була постановлена ухвала про порушення провадження у справі.

Чи дотримані правила підсудності господарським справ під час прийняття позову? Обґрунтуйте відповідь.

 

 

Завдання № 5

ТОВ “Сезам” звернулось із позовом до ТОВ “Промторгпрект” про визнання угоди недійсною. В обґрунтування своїх позовних вимог позивач надав до суду акт приймання-передачі векселя, який є предметом спірної угоди. Господарський суд м. Києва постановив ухвалу, якою було відмовлено в порушенні провадження по справі. Суд мотивував рішення тим, що позивач фактично звернувся із позовом про визнанням недійсним акту приймання-передачі векселя. Відповідно до ст. 12 ГПК України такі спори не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.

Позивач оскаржив ухвалу до апеляційного суду.

Яке рішення повинна прийняти апеляційна інстанція?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.015 с.)