Тема 12. Цивільна юрисдикціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Цивільна юрисдикція1. Юрисдикція – це:

а) властивість справи, що складається з її ознак, залежно від яких вирішення справи розподіляється між судами різних ланок даної судової системи;

б) властивість справи, що складається з її ознак, залежно від яких вирішення справи розподіляється між судами однієї ланки даної судової системи;

в) властивість справи, що складається з її ознак, залежно від яких вирішення справи розподіляється між господарськими судами;

г) властивість справи, що складається з її ознак, залежно від яких вирішення справи розподіляється між суддею третейського суду й суддею районного суду;

д) властивість справи, що складається з її ознак, залежно від яких вирішення справи розподіляється між різними юрисдикційними органами.

 

2. У компетенцію судів не входить розгляд:

а) справи за позовом Лобова до Орлової про визнання заповіту недійсним;

б) справи за скаргою Жиліна на відмову нотаріуса засвідчити заповіт;

в) справи за скаргою Петренко на відмову паспортиста зареєструвати в її квартирі батька, який непрацездатний та не має житлової площі;

г) справи за позовом механічного заводу до металургійного заводу про відшкодування збитків у зв'язку з несвоєчасною поставкою продукції;

д) справи за заявою Оболенської про встановлення факту реєстрації шлюбу.

 

3. Вкажіть категорію цивільних справ, які не розглядають суди загальної юрисдикції:

а) справи про встановлення фактів, що мають значення для виникнення прав організацій у сфері підприємницької діяльності;

б) справи про визнання недійсними актів державних органів, що не відповідають законодавству й що порушують охоронювані законом інтереси громадян-підприємців;

в) справи про встановлення батьківства;

г) справи по спорам про відмову у видачі патенту;

д) справи по спорам, пов’язаним з розподілом житлових приміщень.

 

4. Вкажіть, яка з перерахованих ознак не є різновидом юрисдикції?

а) імперативний;

б) умовний;

в) альтернативний;

г) договірний.

 

5. Вкажіть, до якого виду юрисдикції відноситься юрисдикція трудових спорів про поновлення на роботі:

а) альтернативна;

б) виключна;

в) умовна;

г) імперативна;

д) договірна.

 

6. Імперативна ознака юрисдикції - це:

а) можливість вибору юрисдикційного органа особою за захистом своїх прав;

б) можливість розгляду справи тільки юрисдикційним органом, зазначеним у законі;

в) можливість звернення в юрисдикційний орган на основі взаємної угоди сторін;

г) можливість розгляду справи юрисдикційним органом тільки при наявності умови, передбаченої законом;

д) можливість розгляду справи декількома юрисдикційними органами в зазначеній у законі послідовності.

 

7. Альтернативна ознака юрисдикції - це:

а) можливість вибору юрисдикционного органа особою за захистом своїх прав;

б) можливість розгляду справи тільки юрисдикционным органом, зазначеним у законі;

в) можливість звернення в юрисдикційний орган на основі взаємної угоди сторін;

г) можливість розгляду справи юрисдикційним органом тільки при наявності умови, передбаченої законом;

д) можливість розгляду справи декількома юрисдикційними органами в зазначеній у законі послідовності.

 

8. Договірна ознака юрисдикції - це:

а) можливість розгляду справи тільки юрисдикционным органом, зазначеним у законі;

б) можливість звернення в юрисдикційний орган на основі взаємної угоди сторін;

в) можливість розгляду справи юрисдикційним органом тільки при наявності умови, передбаченої законом;

г) можливість розгляду справи декількома юрисдикційними органами в зазначеній у законі послідовності;

д) можливість вибору юрисдикционного органа особою за захистом своїх прав.

 

9. Цивільна юрисдикція районих (міських) судів:

а) справи про встановлення фактів, що мають значення для виникнення прав організацій у сфері підприємницької діяльності;

б) справи по спорах, пов'язаних з розподілом житлових приміщень;

в) справи про визнання недійсними актів державних органів, що не відповідають законодавству й що порушують охоронювані законом інтереси громадян-підприємців;

г) справи по спорах про відмову у видачі патенту;

д) справи про банкрутство.

 

10. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

а) про оскарження відмови в державній реєстрації або відхиленні від державної реєстрації організації у встановлений строк;

б) по спорах між суб'єктами господарювання, які виникають у зв'язку з наданням і використанням землі;

в) про стягнення з громадян податкової недоїмки;

г) по спорах про скасування дозволу на господарську діяльність, виданого організації;

д) щодо встановлення опіки й піклування.

 

11. Цивільна судова юрисдикція - це:

а) нормативно визначена компетенція суду щодо розгляду справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають лише з цивільних правовідносин;

б) нормативно визначена компетенція суду щодо розгляду справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин;

в) нормативно визначена компетенція суду щодо розгляду справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів, що виникають тільки із цивільних, житлових земельних, сімейних, трудових правовідносин;

г) нормативно визначена компетенція суду щодо розгляду справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів, що виникають тільки із сімейних і житлових правовідносин.

 

12. Питання про передачу справи з одного суду до іншого здійснюється:

а) судом у відкритому судовому засіданні з повідомленням осіб, зацікавлених у вирішенні справи, із з'ясуванням їх думки;

б) судом у закритому судовому засіданні з повідомленням осіб, зацікавлених у вирішенні справи, і з'ясуванням їх думки;

в) Верховним судом України;

г) на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги – після залишення її без задоволення.

 

13. Вкажіть на виникаючі з житлових правовідносин справи, які розглядаються в порядку цивільного судочинства:

а) справи, пов'язані з розподілом житлової площі;

б) справи про стягнення заборгованості по чергових пайових внесках з членів кооперативу;

в) справи про розподіл житлових приміщень між членами кооперативу;

г) справи по спорах між наймачами із приводу обміну житлових приміщень у будинках, що належать громадянам на праві особистої власності;

д) справи по спорах про надання житлових приміщень у зв'язку з переустаткуванням будинку в нежилий.

 

14. Вкажіть на виникаючі з сімейних правовідносин справи, які розглядаються в порядку цивільного судочинства:

а) справи про розірвання шлюбу з особою, обмеженою в дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями;

б) справи про визначення дитячої установи, у яку повинна бути поміщена дитина у випадку позбавлення її батьків батьківських прав;

в) справи про присвоєння чоловіку, що змінив прізвище при вступі в шлюб, його дошлюбного прізвища;

г) справи по спорах про порядок участі у вихованні дітей батька, що проживає окремо від них;

д) справи про розірвання шлюбу між подружжям, що не має неповнолітніх дітей та виявляє взаємну згоду на розлучення.

 

15. Вкажіть які справи, що виникають із сімейних правовідносин, НЕ входять до компетенції суду:

а) справи про розірвання шлюбу, якщо між подружжям мається спір про дітей;

б) справи по спорах про виплату коштів на утримання непрацездатного чоловіка;

в) справи про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому законом порядку недієздатними;

г) справи про розподіл між подружжям спільно нажитого майна;

д) справи про розірвання шлюбу із чоловіком, що страждає психічним захворюванням, але не визнаним у встановленому законом порядку недієздатним.

 

16. Які справи, що виникають із трудових правовідносин, розглядають суди в порядку цивільного судочинства:

а) справи по спорах, пов’язаним з реалізацією колективного трудового договору;

б) справи по трудових спорах, пов'язаним із застосуванням законодавства про працю;

в) справи по спорах про умови трудового контракту;

г) справи по спорах про відмову в прийомі на роботу;

д) справи по спорах про застосування правил внутрішнього трудового розпорядку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)