Судебное рассмотрение гражданских делМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судебное рассмотрение гражданских дел 

28. Суд може на прохання сторін і інших осіб, що беруть участь у справі, а також за своєю ініціативою зупинити провадження в справі у випадку:

а) хвороби свідка;

б) відрядження свідка;

в) перебування сторони на науковій конференції;

г) знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні.

 

29. Суд зобов'язаний зупинити провадження в справі у випадку:

а) призначення експертизи;

б) оголошення фізичної особи померлою;

в) тяжкого захворювання сторони, підтвердженого документами;

г) розшуку відповідача;

д) тривалого відрядження сторін.

 

30. Суд закриває провадження в справі у випадку:

а) відмови свідка давати показання;

б) неявки в суд свідків;

в) якщо позивач відмовився від позову й відмова прийнята судом;

г) неявки позивача в суд за викликом більше одного разу;

д) неявки відповідача в суд за викликом більше двох разів.

 

31. Підставою для відкладення розгляду справи є:

а) повторна неявка в судове засідання позивача без поважних причин,

б) якщо немає заяви від відповідача про розгляд справи в його відсутності;

в) втрата стороною дієздатності;

г) витребування нових доказів;

д) перебування позивача або відповідача в складі Збройних Сил України на дійсній строковій службі;

е) знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні.

 

32. Підтвердьте або спростуйте твердження. Під час слухання цивільної справи головуючий роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права й обов'язки, про що робиться позначка в журналі судового засідання:

а) вірно;
б) невірно.

 

33. За невиконання розпоряджень головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, позивач, відповідач і інші громадяни:

а) несуть кримінальну відповідальність;
б) попереджаються суддею про те, що не будуть видалені з залу;
в) виаляються з залу судового засідання;
г) втрачають право приймати участі в дослідженні доказів.

 

34. Який процесуальний документ приймає суд, коли сторони уклали мирову угоду:

а) рішення;
б) подання;
в) ухвалу;
г) припис.

 

35. Виключіть пункт, який НЕ стосується вказаної процесуальної дії. Суддя закриває провадження у справі у випадку:

а) якщо позивач відмовився від позову й відмова прийнята судом;

б) якщо сторони уклали мирову угоду й вона визнана судом;

в) сторона у справі визнана недієздатною;

г) якщо справа не підлягає розгляду в суді;

д) якщо вмер позивач, і спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

 

36. Підберіть вірне рішення. У судовому засіданні за позовом Рогової до Рогова про стягнення аліментів на дитину батько відповідача надав свідоцтво про смерть Рогова. Суд постановить ухвалу про:

а) зупинення провадження у справі;

б) відкладення розгляду справи;

в) закриття провадження у справі;

г) залишення заяви без розгляду.

 

37. У справі про розподіл спільного майна між подружжям Івановими, суддя постановив ухвалу про зупинення провадження в справі у зв'язку з тим, що відповідач за вироком суду відбуває покарання у виправно-трудовій колонії. Дія судді є:

а) законною;

б) незаконною.

 

38. У справі про визнання угоди дарування домоволодіння недійсною на стадії провадження в справі до судового розгляду від інсульту вмер відповідач. У цьому випадку суддя повинен:

а) залишити позовну заяву без руху;

б) залишити позовну заяву без розгляду;

в) відкласти розгляд справи;

г) зупинити провадження у справі;

д) закрити провадження у справі.

 

39. Вкажіть, хто вирішує питання про відвід судді, який розглядає справу одноособово:

а) інший суддя суду, у якому розглядається справа;

б) суддя, що розглядає справу;

в) голова місцевого суду, у якому розглядається справа;

г) голова апеляційного суду;

д) інший суддя суду, у якому розглядається справа, який призначається головою суду.

 

40.Вкажіть якою дією починається судове засідання:

а) перевіркою явки учасників процесу;
б) роз'ясненням перекладачеві його прав, обов'язків;
в) оголошенням складу суду й роз'ясненням права відводу;
г) відкриттям засідання й оголошенням, яка справа підлягає розгляду;
д) видаленням свідків із залу судового засідання.

 

41.Яка обставина НЕ може бути підставою для відводу судді?

а) участь судді у попередньому розгляді цієї справи у якості свідка, експерта, перекладача, секретаря судового засідання;

б) суддя прямо або побічно зацікавлений у результаті розгляду справи;

в) суддя є членом сім’ї або близьким родичем особи, яка бере участь справі;

г) суддя є членом сім’ї або близьким родичем судді Верховного Суду України.

 

42. Хто з вказаних осіб у судовому засіданні дає пояснення першим?
а) позивач;
б) відповідач;
в) третя особа на стороні позивача;
г) третя особа, що заявила самостійні вимоги на предмет спору;
д) представник відповідача.

 

43.Кому належить право останньої репліки?
а) третій особі, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору;
б) органу опіки й піклування, що вступив в процес в інтересах позивача;
в) представникові позивача;
г) представникові третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на

предмет спору;
д) відповідачеві.

 

44. Хто з вказаних осіб у судових дебатах виступає останнім?
а) третя особа, яка виступає на стороні позивача;
б) третя особа, що заявила самостійні вимоги на предмет спору;
в) представник відповідача;
г) орган державної влади, який захищає інтереси позивача;

д) відповідач.

 

45. Вкажіть на обставину, що зобов'язує суд зупинити провадження у справі:

а) укладання сторонами мирової угоди;
б) призначення експертизи;
в) ліквідація юридичної особи;
г) захворювання сторони, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;

д) призначення або заміна законного представника.

 

46. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

а) так;

б) ні.

 

47. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює тільки секретар судового засідання:

а) так;

б) ні.

 

48. Запис судового засідання може здійснюватись на вимогу особи яка бере участь у справі?

а) так;

б) ні.

 

49. Особа, яка бере участь у справі, не має право отримувати копію інформації з носія.

а) так;

б) ні.

 

50. Розмір плати за роздрукування технічного запису судового засідання встановлюється:

а) Верховною Радою України;

б) Верховним Судом України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Національним Банком України.

 

Тема 18. Наказне провадження

 

1. Судовий наказ може бути виданий, якщо:

а) заявлено вимогу в усній формі;

б) заявлено вимогу про стягнення невиплаченої працівникові суми заробітної плати;

в) заявлено вимогу про моральне відшкодування шкоди;

г) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника.

 

2. Заява про видачу судового наказу подається в:

а) усній формі;

б) нотаріально зареєстрованій формі;

в) письмовій формі.

 

3. Про відмову в прийнятті заяви в порядку наказного провадження суддя виносить:

а) ухвалу;

б) рішення;

в) окрема ухвалу.

 

4. У який строк після прийняття заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог:

а) десятиденний;

б) місячний;

в) триденний;

г) п'ятиденний строк.

 

5. В ухвалі про скасування судового наказу суд одночасно роз'ясняє, що

заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в порядку _________ провадження:

а) особливого;

б) окремого;

в) позовного;

г) варіанти б) і в) вірні.

 

6. У випадку відмови у видачі судового наказу внесена сума судового збору стягувачу повертається:

а) так;

б) ні.

 

7. Заява боржника про скасування судового наказу розглядається судом протягом 5 днів від дня його надходження:

а) так;

б) ні.

 

8. У суд Кировського району м. Донецька 24 березня 2009р. надійшла заява Коваленко із проханням стягнути з ТОВ «Міськбуд» нараховану йому заробітну плату за листопад-грудень 2008р., але не виплачену дотепер. У заяві було зазначено, що представити документи, які підтверджують дану вимогу, Коваленко не може, тому що в бухгалтерії ТОВ відмовилися їх надати. 29 березня суддя постановив ухвалу про відмову в прийнятті заяви про порушення наказного провадження. Чи правомірні дії судді?

а) так;

б) ні.

 

9. Власова звернулася в суд із заявою про стягнення з Ларіонова аліментів на двох неповнолітніх дітей. У встановлений законом строк від Ларіонова до суду надійшли заперечення на частину пред'явлених вимог: Ларіонов згодний виплачувати аліменти на утримання сина Ігоря 8 років, а на дочку Ганну 4 років - не згодний, у зв'язку з тим, що 1 місяць назад довідався, що не є батьком дівчинки.

Чи може суддя постановити ухвалу про судовий наказ тільки відносно частини заявлених вимог?

а) так;

б) ні.

 

Тема 19. Окреме провадження

1. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

а) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

б) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

в) усиновлення;

г) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

д) розлучення;

є) хуліганство;

ж) вірно все.

 

2. Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди:

а) так;

б) ні.

 

3. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:

а) членами її сім’ї;

б) органом опіки та піклування;

в) прокуратурою;

г) наркологічним закладом;

д) психіатричним закладом.

 

4. Суд розглядає справи про встановлення факту:

а) родинних відносин;

б) перебування фізичної особи на утриманні;

в) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

г) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;

д) вірно все.

 

5 У заяві фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення повинно бути зазначено:

а) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

б) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

в) докази, що підтверджують факт;

д) місце роботи заявника із зазначенням заробітної плати;

є) вірно все.

 

6. Рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню замінює собою документи, що видаються цими органами:

а) так;

б) ні.

 

7. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя не може бути більшим ______ .

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) трьох місяців;

г) чотирьох місяців.

 

8. У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади,, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

а) так;

б) ні.

 

9. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо орган міського самоврядування подасть заяву до закінчення _________ з часу відкриття спадщини.

а) одного року;

б) двох років;

в) трьох років;

г) 6 місяців.

 

10. Суд ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою у випадках:

а) спадкоємці відсутні;

б) спадкоємці усунені від права на спадкування;

в) спадкоємці не прийняли спадщину;

г) спадкоємці відмовились від прийняття спадщини;

д) вірно все.

 

11. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, а саме, госпіталізацію особи до психіатричного закладу, розглядається судом:

а) протягом 24 годин;

б) протягом 48 годин;

в) протягом 72 годин.

 

12. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, а саме, про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її провадження та провадження госпіталізації, розглядається судом:

а) протягом 10 днів;

б) протягом 3 днів;

в) протягом 5 днів;

г) протягом 7 днів.

 

13. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, а саме, психіатричний огляд, розглядається судом:

а) протягом 5 днів;

б) протягом 7 днів;

в) протягом 3 днів;

г) протягом 10 днів.

 

14. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу є підставою для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

а) так;

б) ні.

 

15. Заява про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу подається протягом _______ з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу.

а) 1 доби;

б) 5 днів;

в) 10 днів;

г) 3 днів.

 

16. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо _______________ , подається до суду за місцезнаходженням банку.

а) юридичної особи;

б) фізичної особи;

в) юридичної або фізичної особи.

 

17. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено:

а) найменування суду, до якого подається заява;

б) ім’я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім’я представника заявника, коли заява подається представником;

в)найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;

г) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;

д) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання;

є) вірно все.

 

18. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю розглядається у ________ строк з дня надходження заяви.

а) 5 денний;

б) 3 денний;

в) 7 денний;

г) 10 денний.

 

19. У рішенні про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи зазначаються:

а) ім’я (найменування) одержувача інформації, його місце проживання або місцезнаходження, а також ім’я представника одержувача, коли інформація надається представникові;

б) ім’я (найменування) особи, щодо якої банк має розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання або місцезнаходження цієї особи;

в) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;

г) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її використання;

д) вірно все.

 

20. Якщо під час судового розгляду буде встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав та повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заяви.

а) так;

б) ні.

 

21. Виберіть правильну відповідь. Особливістю справ окремого провадження є:

а) наявність спору про право між зацікавленими особами;

б) підписання мирової угоди позивачем;

в) залучення в процес третіх осіб;

г) встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 

22. Вкажіть, яке цивільна справа буде розглядатися в окремому провадженні:

а) про позбавлення батьківських прав;

б) про розірвання шлюбу;

в) про всиновлення дітей.

 

23. Суддя в порядку підготовки справи про визнання громадянина безвісно відсутнім до розгляду проводить наступну дію:

а) опитує позивача;

б) розв'язує питання про залучення в справу третіх осіб;

в) запитує відповідні організації по останньому місцю проживання відсутнього;

г) направляє іншим судам доручення;

д) розв'язує питання про обов'язкову участь у справі прокурора.

 

24. Учасником справ окремого провадження може бути:

а) відповідач;

б) третя особа, що заявляє самостійні вимоги;

в) треті особи, що не заявляють самостійних вимог;

г) орган опіки й піклування;

д) представник сторони.

 

25. У якому провадженні буде розглядатися справа по скарзі на дії нотаріуса:

а) позовному провадженні;

б) окремому провадженні;

в) провадженні по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин.

 

26. При визнанні громадянина недієздатним учасником процесу є

а) відповідач;

б) треті особи, що не заявляють самостійних вимог;

в) орган опіки й піклування;

г) представник сторони.

 

27. Укажіть, яке з нижчеперелічених справ буде розглядатися в особливому виробництві

а) визнання права власності на частину будинку;

б) встановлення факту родинних відносин;

в) оскарження рішення голови виконкому про відмову в наданні земельної ділянки;

г) усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням.

 

6. Визначте яка із зазначених справ буде розглядатися в окремому провадженні:

а) Тамаев звернувся в суд зі скаргою на бездіяльність голови правління ЗАТ, тому що він не приймав рішення про виключення його із числа засновників;

б) Мальцев, керуючи машиною, збив Котова, що був єдиним годувальником своєї матері. Гр-ка Котова звернулася в суд;

в) Анісімова звернулася в суд, тому що не могла підтвердити, що вона є дочкою гр-на Мосова для одержання спадщини;

г) Усова звернулася в суд до Рогова з вимогою про визнання батьківства її однорічного сина.

 

29. Оскаржити нотаріальні дії або відмову в їх здійсненні може:

а) позивач;

б) прокурор;

в) третя особа, що заявляє самостійні вимоги;

г) третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору;

д) представник позивача.

 

30. В окремому провадженні розглядаються справи:

а) про позбавлення батьківських прав;

б) про всиновлення дітей;

в) про розірвання шлюбу;

г) про встановлення батьківства;

д) оскарження неправомірних дій посадових осіб.

 

31. У заяві по справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, повинно бути зазначене:

а) докази, що підтверджують факт;

б) вказівка ціни позову;

в) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

г) зміст позовних вимог;

д) найменування позивача й відповідача, їх місця проживання або знаходження.

 

32. Виберіть пункт, що не має відношення до даного завдання. Ознаками окремого провадження є:

а) може вирішуватися спор про факт, про стан

б) відсутні сторони, тому що немає суперечки про право;

в) сторонами даного провадження є позивач і відповідач;

г) справа відкривається за заявою.

 

 

Тема 20. Відновленя втраченого судового провадження

 

Тема 21. Провадження по цивільним справам за участю іноземних осіб.

 

1. Підтвердіть або спростуйте твердження.Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо громадян тих держав, у яких допускаються спеціальні обмеження цивільних процесуальних прав громадян України:

а) вірно;

б) невірно.

 

2. Підтвердіть або спростуйте твердження. Громадяни-іноземці користуються цивільними процесуальними правами нарівні із громадянами України:

а) вірно;

б) невірно.

 

3.Позивач-іноземець НЕ має права:

a. заявляти клопотання про відвід судді в процесі по справі, відкритої в компетентному суді України за його позовом;

b. відмовитися від позову, якщо справа вже призначена до слухання в компетентному суді України;

c. клопотати перед судом України, у провадженні якого перебуває справа, про залучення до слухання справи свідків-іноземців;

d. збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог;

e. всі відповіді вірні.

 

4.Позивач-іноземець виступає в судових дебатах:

а) першим;

б) останнім;

в) після свого представника;

 

5.Позивач-іноземець НЕ має права:

клопотати перед судом України, у виробництві якого перебуває справа, про залучення до матеріалів справи додаткових письмових доказів у справі;

клопотати перед судом України, у провадженні якого перебуває справа, про допит свідка, що підтверджує вимоги позивача, за місцем його перебування (зазначений свідок - інвалід першої групи, перебуває в лікарні);

знайомитися із журналом судового засідання;

робити зауваження на журнал судового засідання;

всі відповіді вірні.

 

6. Підтвердіть або спростуйте твердження. Позивач-іноземець, що вважає рішення компетентного суду України по його справі незаконним і необґрунтованим, має права на подачу апеляційної скарги:

а) вірно;

б) невірно.

 

7. Підтвердіть або спростуйте твердження. Позивач-іноземець має право клопотатися перед компетентним судом України про залучення в процес по цивільній справі третьої особи, до якого згодом він може пред'явити позов у порядку регресу:

вірно;

невірно.

 

7. Позивач-іноземець має право:

а) клопотатися перед компетентним судом України призначення експертизи в справі;

б) позивач-іноземець має права знайомити із протоколом судового засідання;

в) робити зауваження на протокол судового засідання;

г) вести справа в компетентному суді України через свого представника;

д) позивач-іноземець має право укладати мирову угоду з відповідачем - громадянином України, якщо справа слухається компетентним судом України;

е) вести справа в компетентному суді України тільки особисто.

 

8. Підтвердіть або спростуйте твердження. Підсудність судам України цивільних справ по спорах, у яких беруть участь іноземні-громадяни, визначається законодавством України

вірно;

невірно.

 

9. Підтвердіть або спростуйте твердження. Підсудність судам України цивільних справ по спорах, у яких хоча б одна із сторін проживає за кордоном, визначається законодавством України:

а) вірно;

б) невірно.

 

10. Підтвердіть або спростуйте твердження. Суди України виконують передані їм доручення іноземних судів щодо допиту сторін і свідків, навіть якщо виконання доручення не підлягає компетенції суду:

вірно;

невірно.

 

Тема 22. Судові рішення

 

1. Судові рішення викладаються у формах:

а) ухвали;

б) постанови;

в) вироку;

г) рішення;

д) звернення.

 

2. Питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду у випадках, вирішуються судом шляхом постановлення:

а) вироку;

б) ухвал;

в) звернення;

г) рішення;

д) наказу.

 

3. Судовий розгляд закінчується:

а) закриттям справи;

б) зупиненням справи;

в) відкладенням розгляду справи;

г) ухваленням рішення суду;

д) залишенням заяви без розгляду.

 

4. Суди ухвалюють рішення іменем України:

а) на наступний день після закінчення судового розгляду;

б) протягом 7 календарних днів після закінчення судового розгляду;

г) протягом 10 календарних днів після закінчення судового розгляду;

д) протягом двох тижнів після закінчення судового розгляду;

е)негайно після закінчення судового розгляду.

 

5. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються:

а) за бажанням сторін;

б) за клопотанням позивача;

в) на наступний день після постановлення ухвали;

г) негайно після їх постановлення;

д) протягом двох тижнів після постановлення ухвали.

 

6. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді:

а) так;

б) ні.

 

7. Результати оцінки доказів суд відображає в постанові, в якій наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.

а) так;

б) ні.

 

8. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.

а) так;

б) ні.

 

9. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або змінити це рішення:

а) так;

б) ні.

 

10. Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, та у разі потреби змінює при цьому його зміст.

а) так;

б) ні.

 

11. Який процесуальний документ виносить суд при затвердженні мирової угоди:

рішення;

ухвалу;

подання;

окрему ухвалу.

 

 

Вставте слово

12. Судовий розгляд закінчується ухваленням .......... суду.

 

13. Суд оцінює .......... за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні.

 

14. Рішення суду повинно бути .......... і обґрунтованим.

 

15. Законним є ......... , яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.

 

16. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити ........... рішення.

 

17. Виключіть невірну відповідь.Ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом

а) приймаються в залі судового засідання;

б) мають бути оприлюдненні;

в) постановлюються в залі судового засідання;

г) постановлюються в нарадчій кімнаті;

д) підписуються усіма особами, які беруть участь у справі.

 

18. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк:

а) не більше ніж 7 днів з дня закінчення розгляду справи;

б) не більше ніж 5 днів з дня закінчення розгляду справи;

в) не більше ніж 10 днів з дня закінчення розгляду справи;

г) протягом 3 календарних днів з дня закінчення розгляду справи;

д) протягом місяця з дня закінчення розгляду справи.

 

19. Ухвала суду, що постановлюється як окремий документ, складається з:

а) вступної, описової, резолютивної, мотивувальної частини;

б) мотивувальної та резолютивної частини;

в) вступної, описової, мотивувальної, резолютивної частини;

г) вступної, мотивувальної, резолютивної частини;

д) вступної, описової, мотивувальної, резолютивної частини та висновку суду.

 

20. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються:

а) негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно;

в) наступного дня після закінчення судового розгляду;

г) в строк не більше ніж 5 днів з дня закінчення розгляду справи;

д) протягом 3 календарних днів з дня закінчення розгляду справи;

е) в строк не більше ніж 7 днів з дня закінчення розгляду справи.

 

21. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

а) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає передачі, або які дії треба виконати;

б) судом не були розглянуті деякі докази які сторони подавали на розгляд;

в) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;

г) рішення суперечить вимогам цивільного законодавства;

д) судом не вирішено питання про судові витрати.

 

22. Журнал судового засідання не може вестись одночасно з фіксуванням судового засідання технічними засобами.

а) так;

б) ні.

 

23. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним _______________ після судового засідання і _______________ до справи.

 

24. Особи які беруть участь у справі, коли здійснюється фіксування судового засідання технічними засобами, мають право:

а) ознайомлюватись із технічним записом судового засідання;

б) користуватися своїм технічним засобом;

в) перешкоджати фіксуванню судового засідання технічними засобами;

г) користуватися технічним засобом, який фіксує судове засідання, на свій розсуд.

 

25. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання, про що постановляє відповідну:

а) постанову;

б) ухвалу;

в) рішення;

г) вирок.

 

26. Зауваження, щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання, повинні бути розглянуті не пізніше:

а) п’яти днів з дня їх подання;

б) семи днів з дня їх подання;

в) десяти днів з дня їх подання;

г) п’ятнадцяти днів з дня їх подання.

 

27. Протокол окремої процесуальної дії позасудовим засіданням, повинен бути оформлений:

а) не пізніше наступного дня;

б) не пізніше трьох днів;

в) не пізніше п’яти днів;

г) не пізніше семи днів.

 

28. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається:

а) постанова;

б) ухвала;

в) протокол;

д) рішення.

 

29. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу ........ , яка бере участь у справі або за ініціативою ........ .

Тема 23. Заочний розгляд справи

 

1. Відповідачеві, який не з'явився в судове засідання, копія заочного рішення відсилається не пізніше:

а) 10 днів від дня його проголошення;

б) 3 робочих днів;

в) 5 днів від дня його проголошення;

г) 14 робочих днів, якщо інше не встановлене законом;

д) всі відповіді неправильні.

 

2.Про заочний розгляд справи суд виносить:

а) постанову;

б) ухвалу;

в) рішення;

г) окрему ухвалу;

д) подання.

 

3. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана протягом:

а) 5 днів від дня її проголошення;

б) 20 днів від дня її проголошення;

в) 7 днів від дня одержання його копії;

г) 10 дні від дня одержання його копії;

д) 3 робочих днів від дня одержання його копії.

 

4. Підтвердіть або спростуйте твердження. Неявка осіб, належним чином сповіщених про час і місце засідання, є перешкодою для розгляду заяви про перегляд заочного рішення.

а) вірно;

б) невірно.

 

5. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом:

а) 15 днів від дня її надходження;

б) 10 днів від дня одержання відповідачем її копії;

в) 7 днів від дня одержання відповідачем її копії;

г) 10 днів від дня її надходження;

д) 5 днів від дня її надходження.

 

6. При участі в справі декількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання:

а) одного відповідача;

б) двох відповідачів;

в) трьох відповідачів;

г) всіх відповідачів.

 

7.3а подачу заяви про перегляд заочного рішення судовий збір сплачується:

а) у розмірі 51 грн.;

б) у розмірі 8,5 грн.;

в) у розмірі 17 грн.;

г) не сплачується.

 

8. Повторне заочне рішення позивач і відповідач можуть оскаржити:

а) у порядку касаційного провадження;

б) оскаржити в загальному порядку;

в) можуть оскаржити у Верховному Суді України;

г) не оскаржується.

 

9. При зміні позивачем розміру позовних вимог, предмета або підстави позову, суд відкладає судовий розгляд для:

а) повідомлення про це відповідача;

б) призначення експертизи;

в) вживання заходів по забезпеченню позову;

г) повідомлення прокурора й інших осіб, що беруть участь у справі.

 

10. Неявка осіб, належним чином сповіщених про час і місце засідання про розгляд заяви про перегляд заочного рішення:

а) не є перешкодою до розгляду справи;

б) веде до закриття провадження в справі;

в) веде до відкладення розгляду справи;

г) веде до залишення заяви без розгляду.

 

11. У випадку неявки в судове засідання відповідача, який був належним чином сповіщений та неповідомив про причини неявки або зазначені ним причини визнані неповажними, суд може прийняти заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо:

а) позивач не заперечує проти такого розгляду справи;

б) відповідач не заперечує проти такого розгляду справи;

в) особи, що беруть участь у справі, не заперечують проти такого розгляду справи;

г) голова суду не заперечує проти такого розгляду справи.

 

12.Суд може прийняти заочне рішення у випадку неявки:

а) позивача;

б) відповідача;

в) свідків;

г) третіх осіб.

 

13. При зміні позивачем предмета або підстави позову, зміні розміру позовних вимог суд:

а) зупиняє провадження;

б) закриває провадження;

в) переглядає провадження;

г) відкладає провадження.

 

14. Відповідачам, що не з'явилися в судове засідання, висилається копія заочного рішення не пізніше:

а) місяця від дня його проголошення;

б) десяти днів від дня його прийняття;

в) п’яти днів від дня його винесення;

г) п’яти днів від дня його проголошення.

 

15. Після одержання копії рішення про заочний розгляд заява про його перегляд може бути подана протягом:

а) п’яти днів;

б) місяця;

в) десяти днів;

г) одного року.

 

16. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:

а) призначити справу до розгляду в загальному порядку;

б) скасувати заочне рішення;

в) залишити заяву без розгляду;

г) скасувати заочне рішення й призначити справу до розгляду в загальному порядку.

 

17. Підтвердіть або спростуйте твердження. Ухвалу про перегляд заочного рішення не може бути оскаржено.

а) вірно;

б) невірно.

 

18. Підтвердіть або спростуйте твердження. Строк протягом якого розглядалася заява про перегляд заочного рішення не включається в строк на апеляційне оскарження рішення:

а) вірно;

б) невірно.

 

19. У суд Кировського району м. Донецька надійшла заява Красілової до Коваленкова про розірвання шлюбу. У зал судового засідання Коваленков не з'явився. Суд під час відсутності відповідача прийняв заочне рішення й повідомив про це відповідача, пославши копію заочного рішення. Чи правомірні дії суду?

а) так;

б) ні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.017 с.)